<  Înapoi la index BRACO


BRACO - Despre bani

Ascultaţi mesajul în limba croată, cu traducerea în româneşte derulându-se pe ecran (ca variantă, am încorporat videoclipul la sfârşitul textului). Am preluat mesajul şi îl public mai jos pentru studiu aprofundat (traducerea provine din varianta în engleză).

Răzvan-Alexandru Petre

Muzica oficială a transmisiei energetice a Maestrului Braco

 

DESPRE BANI

[Inspiraţii oferite lui Braco de Spiritele Superioare]

* * *

În general se consideră că oricine poate estima valoarea lucrurilor şi că le poate înlocui cu echivalentele lor. Este doar o autohipnoză şi, de fapt, nu se poate face vreodată. Totul are valoarea sa, dar nu-i este dat omului s-o stabilească.

De pildă, banii nu înseamnă nimic, dar ei sunt principala măsură a valorii în lumea lui Satan. Cum poţi măsura valoarea iubirii, a extazului generat de capodoperele artei, valoarea demnităţii personale? Banii nu pot cumpăra aceste lucruri, dar se întâmplă. Aceasta scade valoarea reală a achiziţiei. Oamenii care măsoară valoarea lucrurilor în bani acceptă această înlocuire. Însă pentru sufletele de Energie Înaltă este imposibil să procedeze astfel. Valoarea reală este definită de Razele de Energie Luminoasă manifestate în multe lucruri. Aceste Raze nu au echivalent pe Pământ.

Banii contează pentru oameni. Ei îşi evaluează viaţa prin prisma banilor. Prin urmare, ei vor fi evaluaţi după aceleaşi standarde. Banii puţini strălucesc în glorie, dar banii mulţi, care sunt furaţi şi idolatrizaţi, ar putea fi o povară pentru sufletul unui om. Satana oferă mulţi bani.

Un om sărac şi un om bogat se îndreptau pe drumul lor spre Împărăţia Cerurilor. “Ce ar trebuie să fac?”, striga omul bogat. “Este ceva care mă împiedică să mă ridic.” “Sunt legăturile care te-au înlănţuit în timpul vieţii tale”, răspunse săracul. “Sunt banii pe care i-ai oferit altora şi îţi pare rău pentru asta.”

* * *

Lumea a devenit un loc al surogatelor. Noi nu putem înţelege valoarea reală a lucrurilor, de aceea le-am înlocuit cu banii. Ce invenţie diabolică! Banii sunt un instrument de manipulare supradimensionat. Iată o pildă despre asta.

Un bănuţ spuse unei monede de aur: “Cât de melodios este sunetul tău!” “Nu, nu este”, suspină moneda cu tristeţe. “Acest sunet înşeală urechile, aşa cum fac vorbele lui Satan. Nu este muzică, ci geamătul unui suflet ruinat. Iar zornăitul monedelor tale este râsul sufletului, căci sufletul este încântat cu atât de puţin, dacă este pur.”

Morala pildei este că muzica vibrantă şi plină de bucurie este sunetul ploii care se revarsă din cer, sunetul unui râu susurând, sunetul unei cloşti care cloceşte un ou, sunetul duios al sărutului, sunetul unui cântec lângă leagănul unui copil. Însă sunetul aurului este sunetul Marelui Rău, fiindcă oamenii i-au dat aurului calităţile pe care acesta nu le-a avut iniţial. Sunetul monedelor de aur este o tânguire a sufletului. Doar un nebun se poate bucura de acest sunet, neputând recunoaşte vocea lui Satan din el.

* * *

Lumea pe care am construit-o se bazează pe bani, care sunt nesiguri. Este oare spiritul lipsit de valoare astăzi? De ce există atât de puţini oameni care sunt în stare să nu piardă, ci să păstreze înlăuntrul lor ceea ce este valoros şi de neatins? Care credeţi că este plata pentru marea dragoste a unui om pentru un altul? Plata este doar Iubirea, cea mare.

Dacă dragostea nu poate fi împărtăşită, ea tot este minunată. Nici să nu încercaţi să o cumpăraţi. Ceea ce veţi obţine ca rezultat nu se va potrivi cu sentimentul vostru de iubire. Acceptaţi suferinţele cu curaj. Nu insistaţi. Nu există niciun alt sentiment ce arde înăuntru care să fie egal cu al vostru. Acceptaţi tortura cu înţelepciune. Nu vă tocmiţi pentru sufletul unei alte persoane. Făcând negoţ cu sufletul prin oferirea de cadouri este acelaşi lucru cu tranzacţionarea pe piaţă. Nu veţi obţine ceea ce doriţi. Căci dacă darurile voastre sunt acceptate ca preţ pentru Iubire, este clar că dragostea nu va apărea.

Nu este vorba de bani atunci când vedeţi o capodoperă şi sunteţi impresionaţi. Este vorba de recunoştinţă şi rugăciune pentru omul care a creat o asemenea operă de artă. Trimiteţi-i vibraţiile sufletului vostru, arătând cât de mult o admiraţi. Aceasta va fi cea mai bună plată. Să nu credeţi niciodată că banii pe care i-aţi plătit pentru opera de artă sunt suficienţi. Voi aţi dobândit ceva care nu poate fi măsurat în bani.

Un iepure văzu o monedă în iarbă. „Este probabil o rază de soare”, gândi el, căci moneda sclipea. Moneda îi spuse: „Pleacă, nu mă atinge. Nu sunt o rază de soare, ci un lucru care poate aduce oamenilor bucurie.” „Asta spun şi eu: eşti o rază de soare”, zise iepurele.

Morala pildei este că oamenii cu suflete pure au o sursă diferită de bucurie de alţii care nu reuşesc să vadă razele Domnului în toate. Şi se înţeleg cu greu unii pe alţii.

* * *

De ce este astăzi demnitatea umană de vânzare? Tentaţia copleşeşte sufletele umane, iar oamenii încep să-şi măsoare cele mai preţioase calităţi în bani. Lumea este bolnavă; Pământul nu mai este dispus să dea viaţă omenirii. El aşteaptă schimbări în mintea oamenilor. Pământul se descotoroseşte de oamenii care nu văd partea sa luminoasă. Am făcut din lumea noastră o Sursă de Întuneric. Este timpul să ne întrebăm dacă vrem să lăsăm ceva bun urmaşilor noştri. Banii nu pot înlocui fericirea existenţei lor viitoare.

Un cent spuse dolarului: „Când un om nu are niciun cent, nu se simte la fel de trist ca atunci când nu are niciun dolar. Dar sunt o sută de cenţi la dolar”. „Nimeni nu-şi aminteşte asta”, răspunse dolarul. „Omul mă apreciază pe mine mai mult decât pe tine. El se gândeşte că a avea un cent este mai rău decât să ai un dolar.”

Morala povestirii este că viaţa e plină de multe episoade fericite mici, nu doar de cele mari. Asta îl salvează pe om de tristeţe. Încercând să obţină un lucru mare, el uită de cel mic. Şi asta este greşit. Căutaţi lucrurile potrivite. Aduceţi satisfacţie sufletului. Nu vă obţineţi satisfacţia doar din lucruri materiale, de obicei excesive.

Adevărata fericire îi face pe oameni mult mai bucuroşi când văd lucrurile mărunte din viaţă decât atunci când ochii lor sunt umbriţi de nişte ţinte false. Faptul de a avea multe posesiuni nu aduce sufletului multă bucurie, ci o mulţime de necazuri, căci sufletul doreşte cu ardoare să scape de lucrurile materiale. Trupul omului distruge bucuria sufletului atunci când acesta îşi înmulţeşte legăturile cu lumea materială. Scăpaţi de lucruri, în loc să le cumpăraţi! Faceţi-o cu bucurie şi veţi simţi încântarea care este dată oamenilor ce au văzut Lumina Adevărată.

* * *

< Sus >

Răzvan A. Petre
 20 iulie 2019

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=KcauJHVAZeA