<  Înapoi la index BRACO


BRACO - Despre nevoia de a suferi

Ascultaţi mesajul în limba croată, cu traducerea în româneşte derulându-se pe ecran (ca variantă, am încorporat videoclipul la sfârşitul textului). Am preluat mesajul şi îl public mai jos pentru studiu aprofundat (traducerea provine din varianta în engleză).

Răzvan-Alexandru Petre

Muzica oficială a transmisiei energetice a Maestrului Braco

 

DESPRE NEVOIA DE A SUFERI

[Inspiraţii oferite lui Braco de Spiritele Superioare]

* * *

O viaţă plină de durere pe Pământ este necesară sufletului pentru a putea învăţa din suferinţă şi a vedea Voia lui Dumnezeu. Ce forţe îl fac să sufere? Dumnezeu vrea să înveţe sufletul omului să distingă negrul de alb, frumosul şi creativul de urât şi distructiv. Sufletului îi va fi atât de mult necesară această îndemânare în Cer, unde se va întoarce după moartea fizică! Aceasta îndemânare salvează Universul de la distrugere, pentru că sufletul care are o astfel de înţelegere alege în mod conştient Lumina. În felul acesta, el hrăneşte Universul cu energia sa bună şi îi prelungeşte existenţa.

Aşadar, nu vă blestemaţi situaţia, ci depăşiţi toate încercările cu care trebuie să vă confruntaţi în viaţă. Şi atunci veţi simţi euforia învingătorului în lumea altor dimensiuni şi deveniţi Războinicul Luminii, a cărui chemare este să fie o sursă inepuizabilă de vibraţii Înalte. Suferinţa pământească se va sfârşi rapid, pentru că viaţa este scurtă. Însă triumful învingătorului va fi etern.

Un gunoier a spus furios: “Doamne, eşti norocos: Tu nu ai nimic de făcut. Dar eu sunt epuizat făcând atât de multe lucruri!” Domnul i-a răspuns omului epuizat: “Prietene drag, munca ta este grea, însă tu poţi vedea rezultatele muncii tale. Ori Eu nu pot spune acelaşi lucru, indiferent cât de mult aş munci. Toate eforturile Mele de a îndruma omul spre Lumină şi de a-l face să înţeleagă că suferinţa este o parte necesară a existenţei pământeşti nu dau niciun rezultat. Omul este surd şi orb la eforturile Mele. Este ignorant.”

* * *

Chinul dintr-un suflet omenesc se petrece în interiorul trupului, nu în afară. Chinul înseamnă o tulburare a vibraţiilor autentice ale sufletului ori ale corpului. Chinul este rezultatul abilităţilor mentale nechibzuite de a face schimbări dramatice în Univers. Cum poate fi înţeles acest lucru? Totul este supus legilor Universului. Dacă un suflet încalcă aceste legi, se opune lui însuşi. Sufletul se îmbolnăveşte brusc dacă a trăit împotriva acestor legi imuabile. Dacă a pierdut vibraţia Luminii şi a bătătorit calea Întunericului, atunci vine momentul când razele lui Dumnezeu încep să provoace durere. Bolile nu apar imediat, deoarece puterea trupului şi rezistenţa sa la Rău este semnificativă. Dar odată cu trecerea timpului, vibraţiile distorsionate şi dureroase ale sufletului încep să distrugă corpul. Se pare că suferinţele sunt în noi, nu în afara noastră. Alegerea noastră este cea care generează chinul, nu Domnul. Toate necazurile care ni se întâmplă în viaţă sunt rezultatul atitudinii noastre greşite. Poate că am acordat prea multă energie sufletească pentru ceea ce nu merită.

Un om a fixat un cârlig în perete, căci voia să se spânzure. Dar un înger nu i-a permis să comită acest păcat de moarte: el a scos cârligul din perete şi l-a aruncat la pământ. Omul nu a înţeles semnul şi a decis să o facă din nou, la uşă. Dar îngerul a rupt uşa din balamale. A treia oară omul a ales calea înţeleaptă de a se duce la Cer, aşteptându-şi momentul pentru ca acest lucru să se întâmple. Iar când a fost adus în faţa Curţii Cereşti, l-au întrebat: “Ce te-a împins spre ideea de a comite suicidul, fără nicio speranţă de viitor?” Sufletul a răspuns: “Nu am un răspuns, căci de aici, acum eu pot să văd cât de neînsemnat era motivul.”

Morala pildei este că nu ar trebui să cădeţi în disperare. Priviţi către problemele voastre ca şi cum aţi fi sus, în Cer: merită ele oare să suportaţi nefasta soartă postumă pentru comiterea sinuciderii?!

* * *

Omul suferă în timp ce îndură chinurile din viaţa lui, însă este o condiţie inevitabilă a vieţii. Aceste greutăţi dau înţelepciune sufletului. Dacă o persoană este epuizată fizic, asta nu este o mare problemă, deoarece sufletul său va găsi modalităţi de a face faţă situaţiei. Dacă sufletului îi este greu, omul trebuie să apeleze la Cer pentru sprijin, nu să blesteme, iar ajutorul va veni. Trebuie să aveţi întotdeauna în vedere că greutăţile sunt inevitabile şi că Puterile Luminii vă urmăresc îndeaproape, pe voi şi deciziile pe care le luaţi. Fie ca, simţind supravegherea permanentă a Domnului, asta să vă dea mai multă putere şi să vă ajute să luaţi doar deciziile corecte!

Un măgar a primit un mănunchi de paie. L-a mestecat şi l-a scuipat. “De ce nu-ţi place?” a întrebat furios stăpânul măgarului. “Cel puţin nu îţi vei răni gura cu ele aşa cum faci cu scaieţii!” Măgarul a răspuns: “Prefer ţepii vii în locul tulpinilor moarte.”

Morala pildei este că sufletul trebuie să înfrunte în viaţă o mulţime de încercări. Uneori este atât de epuizat, încât el cade într-o stare de resemnare apatică sau moare, nemaidorind să fie rănit niciodată. Însă este mai bine pentru suflet să îndure greutăţi decât să fie mort. Pentru sufletul care a depăşit în mod adecvat dificultăţile pe Pământ, va exista o răsplată în Cer, care este viaţa Veşnică plină de bucurie şi străduinţă. Nu este nimic mort în Cer pentru sufletul care poate lupta. Doar aceia care şi-au petrecut vieţile pământeşti dormind vor dormi buştean şi în Ceruri. Cei care nu au iubit spinii, vor primi simple paie.

* * *

Nu poţi avea bucurie nesfârşită în viaţa umană, fiindcă durerea predomină. Este imposibil să nu reacţionezi la durere şi, totuşi, este o mare realizare a sufletului să rămână calm, încercând să înţeleagă cauzele durerii. Nu vă lăsaţi cuprinşi de ea. Abilitatea de a găsi Lumina în Întuneric, unele insule de bucurie într-o mare de durere, este abilitatea unui suflet înţelept. Iată o parabolă despre asta.

Vântul se amuza de o muscă. Nu o lăsa să se aşeze niciunde. Musca s-a luptat cu vântul şi apoi a decis: “Dacă nu pot învinge vântul, nu-mi voi irosi energia.” Vântul i-a spus muştei: “Nu trebuie să-ţi strângi aripile, altfel vei cădea şi vei muri atunci când vântul se va opri brusc.”

Morala pildei este că, dacă nu vă înfruntaţi suferinţele emoţionale şi nu căutaţi bucurie în orice, în ciuda tuturor circumstanţelor, nu veţi putea fi fericiţi atunci când circumstanţele vor înceta să vă mai necăjească. Un suflet este un instrument pentru învingerea durerii, iar dacă nu-l folosiţi în scopul prevăzut, el nu va fi capabil de a experimenta bucuria. Căci delectarea este lipsa chinului, nimic altceva.

Încercările sunt date tuturor, aşa că nu cereţi Domnului să le dea altcuiva. Astfel de rugăciuni nu sunt înţelepte în ochii lui Dumnezeu. El nu poate îndrăgi oamenii nechibzuiţi. Gândurile lor rele atrag Răul. Iar acesta nu este ceea ce Binele vrea să aveţi. De aceea ar trebui să depăşiţi cu stoicism toate chinurile care vă sunt date şi să nu doriţi ca alţii să le aibă. Străduinţa şi curajul vostru în depăşirea dificultăţilor vor fi un Semn pentru Puterile Luminii: aici e un om vrednic de ajutor.

* * *

< Sus >

Răzvan A. Petre
13 noiembrie 2019

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=wYlno7YoWr4