<  Cuprins "Ciclurile sufletului"


Cap.1a - Sufletul

Capitolul 1 "La începuturi", subcapitolul a) "Sufletul", din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „CYCLES OF THE SOUL: Life, Death, and Beyond” (CICLURILE SUFLETULUI - Viaţa, moartea şi dincolo de ele).

Notă: Acest subcapitol nu a fost lecturat audio de autoarea Gina Lake.

Jesus

Capitolul 1a)

Sufletul

Voi încerca să definesc sufletul, dar vă rog să înţelegeţi că limbajul este insuficient, din cauză că forma umană vă limitează capacitatea de a înţelege marile mistere ale vieţii. Aşa este menit să fie. Această limitare face parte din provocarea de a fi om şi ea face posibilă experienţa umană. Sunteţi izolaţi în mod intenţionat de adevărata voastră natură, natura divină, cu scopul de a explora mai din plin existenţa omenească.

Condiţia umană pune limite naturii voastre divine. Când aţi ales să deveniţi oameni, aţi acceptat să aveţi o formă mărginită, cu o perspectivă îngustă şi distorsionată, care provoacă suferinţă. Una dintre provocările voastre, ca fiinţe spirituale într-un corp uman, este să învăţaţi să priviţi dincolo de aceste percepţii eronate şi să ajungeţi la una mai adevărată, în măsura în care acest lucru este posibil ca fiinţă umană. Cu toate acestea, nu veţi putea privi sau înţelege viaţa aşa cum o făceaţi înainte, până când nu vă veţi încheia ciclul de încarnări umane. În timp ce jucaţi rolul de om, vi se interzice, pentru o perioadă relativ scurtă din evoluţia sufletului vostru, accesul la existenţa cerească pe care aţi ales de bunăvoie să o părăsiţi.

Tocmai această perspectivă limitată şi provocatoare este motivul pentru care aţi ales să deveniţi oameni. Limitările reprezintă scopul, nu o eroare de proiectare sau o vină personală şi, bineînţeles, nicidecum o pedeapsă. Este important să înţelegeţi acest lucru. Defectele, eşecurile şi limitările voastre ca fiinţe umane fac parte din designul vostru – din designul tuturor – şi v-aţi asumat această condiţie atunci când aţi acceptat să deveniţi oameni. Acestea nu sunt defecte personale, ci materie primă pentru realizarea spirituală. Fiecare fiinţă umană este împovărată, în esenţă, cu aceleaşi defecte şi limitări, deşi, pe parcursul numeroaselor voastre vieţi, ele se diminuează, acesta fiind unul dintre scopurile nenumăratelor vieţi, după cum vom vedea.

Sufletul este perfect şi complet – întotdeauna - înainte şi după încarnările umane. Sufletul este nevătămat şi nepătat de nicio experienţă avută pe timpul şederilor voastre pe Pământ sau în altă parte. Iar sufletul evoluează ca urmare a acestor vizite. Sufletul este perfect şi sufletul evoluează, precum şi Divinitatea. Fiecare experienţă se adaugă la sufletul vostru şi la Dumnezeu-Tatăl.

Din punctul de vedere al sufletului, nicio experienţă avută pe Pământ sau în altă parte nu este rea sau o greşeală, deşi unele alegeri conduc la durere şi suferinţă pentru sine şi pentru ceilalţi. Sufletul acceptă şi preţuieşte toate experienţele pentru evoluţia pe care i-o oferă. Nici sufletul şi nici vreo altă fiinţă care vă ghidează evoluţia sufletului nu vă judecă şi nici nu vă pedepseşte pentru vreuna dintre alegerile voastre, cu excepţia urmărilor naturale ale Legii karmei (a cauzei şi efectului), al cărei unic scop este de a vă învăţa ceva, nu de a vă pedepsi.

Este foarte important să înţelegeţi că orice dificultăţi v-ar aduce karma, sufletul a fost de acord să le accepte. Nimeni nu este băgat cu forţa într-o situaţie sau circumstanţă de viaţă care să nu fie alegerea sufletului său. Nimeni nu este limitat sau pus în dificultăţi în vreun fel care să nu fie agreat de suflet şi planificat împreună cu ghizii spirituali. Când te afli de partea cealaltă, în comuniune cu sufletul, eşti foarte curajos şi accepţi din toată inima ocazia unică de evoluţie pe care o oferă planul terestru.

Ar trebui să adaug că mai există şi alte sisteme de reîncarnare foarte diferite, în afară de al vostru, care oferă sufletului experienţe foarte diferite faţă de sistemul vostru de reîncarnări.

Şi poate că v-ar interesa să ştiţi că mulţi dintre cei care se reîncarnează pe Pământ s-au reîncarnat sau se vor reîncarna şi în alte părţi, în vreo altă lume tridimensională (fizică), pe parcursul ciclului lor uman de reîncarnări. Aşadar, încarnările voastre fizice nu se petrec în niciun caz exclusiv pe Pământ.

Sufletul are, de asemenea, opţiunea de a nu se angrena în niciun sistem de reîncarnare şi de a rămâne liber şi nelimitat. Îngerii sunt un exemplu în acest sens. Cu toate acestea, majoritatea fiinţelor aleg la un moment dat să experimenteze limitările şi dificultăţile, deoarece astfel de experienţe sunt interesante şi stimulative. Şi dacă oricum eşti nemuritor, de ce să nu te pui la încercare?!

Aşadar, ce este sufletul? Vă voi da o definiţie simplă: Sufletul este o scânteie din Dumnezeu. De ce este aceasta o bună metaforă pentru definirea sufletului? Pentru că scânteia are toate calităţile focului din care a provenit. O scânteie nu este totalitatea focului din care provine, dar se poate extinde şi poate căpăta o viaţă proprie. Şi, indiferent de ceea ce i se întâmplă, o scânteie este tot foc. Natura sa esenţială nu se schimbă niciodată, chiar dacă îşi schimbă forma şi se transformă pe sine şi tot ceea ce atinge.

La fel ca o scânteie, sufletul are aceeaşi esenţă ca şi Dumnezeu, nicidecum mai puţin sau diferit. Doar că nu este totalitatea lui Dumnezeu. Aşadar, când spun că sunteţi Dumnezeu, vreau să spun că voi şi orice alt suflet sunteţi din aceeaşi esenţă cu Dumnezeu, iar această esenţă este iubirea. Adevărata voastră natură este iubirea.

Dumnezeu, Sursa, a dorit să se extindă prin crearea de universuri materiale şi imateriale şi trăind în interiorul acestor creaţii. Dumnezeu face asta trimiţând nişte scântei din Sine – sufletele – în creaţie pentru a explora, a se juca, a învăţa, a iubi şi a crea în continuare. Prin experienţele lor, aceste suflete acumulează cunoştinţe, înţelegere şi chiar o mai mare iubire, şi evoluează ca entităţi de sine stătătoare, rămânând în acelaşi timp unite cu Dumnezeu, care ia parte şi El la această experienţă.

Sufletul este atât de magnific şi multidimensional, încât poate intra în mai multe vieţi diferite deodată. Acesta este cine sunteţi voi. Sunteţi această fiinţă magnifică, multidimensională, care se deghizează, pentru moment, într-o simplă fiinţă umană, totul cu scopul de a-şi amplifica şi mai mult iubirea şi toate celelalte calităţi divine.

Vă daţi seama că experienţa iubirii nu are margini? Iubirea are multe calităţi, iar dezvoltarea acestor calităţi şi intensitatea iubirii este nesfârşită. Asta dobândeşte Dumnezeu prin încarnarea umană şi prin alte experienţe. Dumnezeu se expansionează – mă refer la faptul că Dumnezeu îşi expansionează dragostea, cunoaşterea şi înţelepciunea, la fel cum face şi sufletul vostru prin intermediul diverselor încarnări.

Fiecare experienţă pe care o trăiţi este stocată în suflet nu doar ca amintire, ci şi ca cunoaştere şi înţelepciune. Şi în fiecare viaţă succesivă, vă bazaţi pe această cunoaştere şi înţelepciune acumulată. Această înţelepciune vă este oferită intuitiv, atunci când este nevoie, de către fiinţele non-fizice care vă ghidează. Deşi s-ar putea să nu fiţi conştienţi de acest lucru atunci când se întâmplă, este una dintre modalităţile prin care sufletul vă ghidează de-a lungul vieţii. Asta explică de ce aceia care au trăit mai multe vieţi sunt mai înţelepţi şi iau decizii mai bune decât sufletele mai tinere.

Ca urmare a numeroaselor sale vieţi, aspectul individualizat al sufletului evoluează în înţelepciune, iubire şi orice altă calitate pe care o consideraţi lăudabilă, cum ar fi răbdarea, îngăduinţa, responsabilitatea, credibilitatea, discernământul, perseverenţa, curajul, tăria de caracter, smerenia, empatia, compasiunea, generozitatea, bunătatea, raţionalitatea, imparţialitatea, iubirea şi multe altele. Este imposibil să numim tot ceea ce dobândiţi în urma încarnărilor, deoarece cuvintele nu pot cuprinde totul. Sufletul individualizat şi Sufletul mai mare sunt îmbunătăţite într-un mod inimaginabil.

Numai după ce veţi ieşi din ciclul reîncarnărilor veţi fi capabili să înţelegeţi ce aţi câştigat. În timp ce vă aflaţi în corp, adesea sunteţi destul de inconştienţi de procesul miraculos de evoluţie care are loc în interiorul vostru. Densitatea planului terestru este atât de mare, încât este dificil să vedeţi scopul vieţii şi frumuseţea şi perfecţiunea lucrărilor vieţii.

Este dificil să simţiţi recunoştinţă pentru viaţa pe care v-aţi asumat-o cu atâta plăcere şi cu atâta pasiune şi fervoare! Cele mai multe fiinţe umane sunt destul de puţin conştiente de sufletul lor şi de implicarea sa în viaţa lor. Dacă ar fi mai conştiente, s-ar bucura mai mult de acest cadou al vieţii. Prin aceste scrieri, sper să vă ajut să deveniţi mai conştienţi de acest lucru şi de slujitorii lui Dumnezeu, fiinţele non-fizice care vă ghidează viaţa, care vă însoţesc pe tot parcursul ei.

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
4 mai 2022