<  Cuprins "Ciclurile sufletului"


Cap.1b - Ghizi, îngeri şi maeştrii ascensionaţi

Capitolul 1 "La începuturi", subcapitolul b) "Ghizi, îngeri şi maeştrii ascensionaţi", din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „CYCLES OF THE SOUL: Life, Death, and Beyond” (CICLURILE SUFLETULUI - Viaţa, moartea şi dincolo de ele).

Notă: Acest subcapitol nu a fost lecturat audio de autoarea Gina Lake.

Jesus

Capitolul 1b)

Ghizi, îngeri şi maeştrii ascensionaţi

Atunci când un suflet alege să intre într-un ciclu de reîncarnare, pe Pământ sau în altă parte, acest lucru nu se face în niciun caz la întâmplare sau fără o asistenţă intensă din partea unor fiinţe foarte înţelepte a căror misiune este să supravegheze această intrare, deoarece este o decizie importantă pentru suflet. Anumite fiinţe au sarcina precisă de a ajuta sufletele să îşi aleagă scopul vieţii, provocările, lecţiile, alături de cine se vor încarna şi planul general de la începutul fiecărei vieţi. Alte fiinţe supraveghează desfăşurarea vieţii fiecărui om, în timp ce altele supraveghează evoluţia omenirii în ansamblu. S-au dat diverse denumiri numeroaselor fiinţe implicate în evoluţia fiinţelor umane şi a umanităţii în general, cele mai comune fiind cele de „ghizi”, „îngeri” şi „maeştri ascensionaţi”. Pentru mai multă claritate, le voi defini pe scurt.

Ghid” este un termen folosit în mod specific pentru fiinţele care ghidează evoluţia unui suflet într-un sistem de reîncarnare, de obicei, acel sistem pe care ei l-au absolvit şi despre care au dobândit multe cunoştinţe şi înţelegere. A fi ghid este o artă şi necesită o mare experienţă, nu doar simpla absolvire a planului fizic, adică finalizarea ciclului de reîncarnare. Cei care se antrenează pentru a fi ghizi trec printr-o pregătire lungă şi riguroasă, sub supravegherea altor ghizi mai avansaţi. Astfel, există atât cei ce s-ar putea numi ghizi-maeştri, adică ghizi care călăuzesc şi instruiesc alţi ghizi, cât şi ghizi cu diferite niveluri de expertiză.

Deşi nu toţi ghizii sunt egali ca abilităţi, toţi au ca scop binele vostru cel mai înalt, aşa că, deşi sunt supuşi greşelii, nu sunt câtuşi de puţin corupţi sau coruptibili în ceea ce priveşte caracterul, dragostea şi dedicarea lor faţă de cei pe care îi slujesc. Se poate avea încredere în faptul că ghizii lucrează în favoarea voastră, chiar dacă nu întotdeauna vă oferă informaţii sau îndrumări corecte.

Menţionez acest lucru pentru că mulţi clarvăzători şi mediumi depind de ghizii lor pentru informaţiile pe care le cer clienţii, iar cea mai mare parte din ceea ce oferă aceşti ghizi este folositor. Şi totuşi, ghizii nu ştiu totul şi pot face şi greşeli. Aşadar, vă rugăm să ţineţi cont de acest lucru atunci când consultaţi mediumii şi clarvăzătorii. Însă majoritatea ghizilor nu lucrează singuri, ci îşi adună informaţiile cu ajutorul altor ghizi, ceea ce diminuează probabilitatea de a face greşeli.

Majoritatea oamenilor au între trei şi cinci ghizi care lucrează cu ei în orice moment. Unul dintre ghizi rămâne lângă tine întreaga viaţă şi te cunoaşte complet şi intim şi, probabil, că a fost cu tine şi în alte vieţi, pe când alţii vin şi pleacă, în funcţie de ceea ce este necesar. Atunci când treci printr-o transformare importantă sau, pur şi simplu, ai crescut, sau urmezi un nou curs de studii sau îţi schimbi profesia, este posibil ca unii dintre ghizi să se schimbe şi ei.

Ghizii mai specializaţi, care îţi oferă ajutorul pentru anumite profesii, talente şi scopuri de viaţă, vor apărea atunci când este nevoie şi vor pleca atunci când nu mai sunt necesari. Unele suflete au încheiat acorduri înainte de naştere cu anumiţi ghizi sau alte fiinţe pentru a realiza anumite misiuni specifice, cum ar fi scrierea unor cărţi, creaţiile artistice, compoziţiile muzicale, invenţiile sau vindecările energetice sau de alte tip.

Cu cât o persoană are mai multă influenţă în lume, cu atât este mai probabil să aibă mai mulţi ghizi decât numărul obişnuit. De exemplu, un preşedinte are mai mulţi ghizi, deoarece deciziile luate de el sau de ea îi afectează pe foarte mulţi. Cu toate acestea, influenţa unui ghid este pe atât de mare pe cât este receptivitatea persoanei respective. Dacă ghizii nu sunt ascultaţi, este ca şi cum acea persoană nu ar avea deloc ghizi. Acesta este motivul pentru care este deosebit de important să fie alese sau numite în poziţii de putere doar persoane cu un înalt caracter moral. Oamenii cu un caracter bun au, în mod evident, o anumită legătură cu ghizii lor, pe când cei deconectaţi de îndrumarea oferită sufletului se bazează doar pe ego, care este o situaţie periculoasă.

Ghizii vă ghidează în multe feluri, dar metodele principale sunt prin intuiţie şi prin imbolduri interioare, bucurie, revelaţii de tip „aha”, entuziasm, senzaţii de „da” sau „nu” şi prin alţi oameni. Aceste modalităţi pot părea prea subtile pentru a fi şi eficiente, dar chiar şi sufletele mai puţin avansate reacţionează la aceste indicii fără să-şi dea seama. Toţi urmaţi astfel de indicii mai mult decât vă daţi seama şi vă veţi accelera evoluţia dacă veţi deveni ceva mai conştienţi de ele.

Prin intermediul acestor indicii, ghizii vă vorbesc mereu, sugerându-vă ce să faceţi, încotro să mergeţi şi oameni şi informaţii cărora să le acordaţi atenţie. Nici pe departe nu sunteţi singuri! Aveţi o întreagă echipă de fiinţe care lucrează cu voi şi a căror unică sarcină este să vă ajute să învăţaţi şi să vă dezvoltaţi aşa cum a vrut sufletul vostru. Sunt alături de voi 24/7, vreau să ştiţi asta, ca să deveniţi mai conştienţi de prezenţa lor.

Îngerii sunt fiinţe care intervin uneori în treburile omenirii, acţionând ca ghizi, vindecători, salatori şi mesageri, dar care nu s-au întrupat niciodată ca oameni. Ei sunt un tip de fiinţă care nu a fost niciodată angajată într-un ciclu de reîncarnare, dar mai sunt şi altele.

Îngerii acţionează mai liber şi au roluri mai puţin definite decât ghizii, amestecându-se în treburile oamenilor în funcţie de necesităţi. Ei nu sunt repartizaţi unei anumite persoane sau grup, ci apar acolo unde este nevoie de ei. Îngerii iubesc omenirea în mod necondiţionat şi o slujesc cu devotament, care îşi văd de treburi după cum le cere un ordin superior de fiinţe, numite arhangheli, care îi îndrumă în sarcinile lor.

Una dintre misiunile lor principale este să le asiste tranziţia muribunzilor, cărora le transmit mesaje de mângâiere şi iubire. De asemenea, adesea previn accidentele şi decesul care nu face parte din planul de viaţă al omului şi sunt frecvent văzuţi sau simţiţi de cei pe care îi salvează. Astfel de intervenţii rare, aparent miraculoase, sunt profund transformatoare pentru cei care au avut o experienţă în apropierea morţii şi alte întâlniri cu supranaturalul.

Îngerii apar celor care îi pot vedea ca având aripi, dar nu pentru că ar avea aripi, ci pentru că oamenii îşi imaginează că o fiinţă cerească ar avea nevoie de aripi pentru a locui în tărâmurile înalte. Prezenţa aripilor este sugerată, de asemenea, de mişcarea lor rapidă şi blândă şi de apariţia lor bruscă. Îngerii – care nu au o anumită înfăţişare, deoarece sunt alcătuiţi numai din lumină – îşi iau aspectul pe care îl aşteaptă oamenii şi se manifestă în acest fel pentru a le aduce alinare şi mângâiere.

Maeştrii Ascensionaţi sunt fiinţe care au ieşit din ciclul reîncarnărilor şi au avansat şi mai mult, dincolo de nivelul majorităţii ghizilor, fiind acum învăţători şi ghizi pentru întreaga umanitate. Maeştrii Ascensionaţi nu sunt ghizi personali, ci îndrumă treburile de pe Pământ într-un mod în care ghizii personali nu pot şi nu o fac.

În timp ce ghizii personali îi ajută pe oameni să îşi îndeplinească scopul vieţii şi să îşi înveţe lecţiile, Maeştrii Ascensionaţi sunt implicaţi într-un plan şi un design mai vast pentru întreaga omenire. Maeştrii Ascensionaţi orchestrează planul de acţiune pentru întreaga umanitate, nu doar pentru o singură fiinţă umană, deşi planul sufletului fiecărui individ are influenţa asupra acestui plan mai mare. Maeştrii Ascensionaţi se implică uneori şi în ghidarea unor indivizi al căror scop de viaţă are legătură cu evoluţia umanităţii în ansamblu. De exemplu, eu sau alţi Maeştri Ascensionaţi am putea colabora cu persoane sau grupuri care încearcă să aducă pacea în lume sau să ridice nivelul de conştiinţă sau să predea principii spirituale sau să stabilizeze schimbările climatice.

Şi totuşi, vreau să subliniez faptul că sunt disponibil tuturor celor care apelează la mine, deoarece eu şi alţi Maeştri Ascensionaţi suntem capabili să îndeplinim nenumărate sarcini în acelaşi timp şi să fim prezenţi oriunde şi pretutindeni într-o clipită. Aşadar, vă rog, dragii mei, apelaţi la mine pentru ajutor, vindecare şi înălţare, iar voi face tot ce pot pentru a vă ajuta. Acest lucru este valabil pentru oricare dintre ghizii voştri, îngeri şi alte fiinţe care trăiesc pentru a vă servi.

Da, noi existăm pentru a vă servi. Atât de importanţi sunteţi. Cea mai mare bucurie a noastră este să vă slujim pe voi şi întreaga creaţie. În acest fel este susţinută şi îmbunătăţită evoluţia, prin faptul că cei de sus îi ajută şi îi slujesc pe cei de jos. Acest lucru este valabil şi pentru cei de deasupra noastră, pentru că noi nu suntem cei mai înalţi în ierarhia fiinţelor celeste. Cu cea mai profundă recunoştinţă faţă de cei care ne slujesc pe noi, la rândul nostru, vă servim pe voi cu bucurie.

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
5 mai 2022