<  Cuprins "Ciclurile sufletului"


Primele încarnări ale sufletului

Capitolul 3 "Evoluţia sufletului", subcapitolul b) "Etapele evoluţiei sufletului", din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „CYCLES OF THE SOUL: Life, Death, and Beyond” (CICLURILE SUFLETULUI - Viaţa, moartea şi dincolo de ele).

Acest subcapitol nu a fost lecturat audio de autoare.

Jesus

b) Etapele evoluţiei sufletului

Cea mai mare parte a populaţiei Pământului de astăzi nu este cu mult mai avansată faţă de stadiul de evoluţie pe care tocmai l-am descris. Această lume este populată în cea mai mare parte de suflete tinere, deşi nu chiar atât de tinere precum cele descrise mai sus, dar oricum, mult mai tinere decât majoritatea celor care citesc aceste rânduri. Majoritatea sufletelor din lumea voastră de astăzi sunt suflete tinere, care se străduiesc să obţină putere şi alte realizări egoiste, în timp ce sufletele mai în vârstă caută cunoaştere, înţelegere, dezvoltare personală şi spirituală, pace, iubire, unitate şi egalitate pentru toţi.

Sufletul trece prin mai multe etape evolutive, fiecare cu lecţii, obiective, valori şi viziuni destul de diferite. Oamenii nu se pun de acord, în mare parte, pentru că privesc lucrurile din perspective diferite. Ei privesc lumea în mod diferit, în funcţie de vârsta sufletului lor. Ei cred lucruri diferite şi îşi doresc lucruri diferite. Iar toate aceste diferenţe creează neînţelegeri şi conflicte.

Cei aflaţi într-un anumit stadiu de evoluţie, nu îi înţeleg pe cei din celelalte stadii şi adesea îi judecă aspru. Sper ca următoarele informaţii să vă ajute să vă înţelegeţi mai bine şi să fiţi mai toleranţi în relaţiile voastre, căci oamenii nu se schimbă prea uşor. Până la urmă, îşi vor transforma convingerile şi viziunile lor limitate, dar acest lucru poate dura mai multe vieţi. Până atunci, este important să îi acceptaţi pe ceilalţi aşa cum sunt şi să îi lăsaţi să treacă prin propriile lecţii, şi să faceţi tot ce puteţi pentru a-i învăţa şi înălţa, dar numai când este cazul şi dacă vi se cere.

Acestea fiind spuse, iată o scurtă descriere a fiecărui stadiu ce urmează celui de nou-născut, deja descris.

Sufletele tinere, ca şi cele nou-născute tocmai descrise, privesc lumea cu teamă şi abordează situaţiile fie prin retragere, fie prin agresiune [luptă sau fugi]. Ele caută să-i controleze pe ceilalţi în diverse moduri, deoarece cred că ştiu de ce au nevoie ceilalţi, ce ar trebui să creadă ceilalţi şi cum ar trebui să se comporte ceilalţi. Capacitatea lor de a iubi este poluată de posesivitate şi de nevoia de a-i controla pe ceilalţi.

Sufletele tinere se agaţă de credinţele rigide care le-au fost inoculate, religioase sau de altă natură, şi cred că toţi ceilalţi ar trebui să gândească ca ele. Au o minte îngustă, nu sunt deschise la idei noi, sunt autoritare şi supuse ierarhic. Sunt rigide, se opun schimbării şi se agaţă de trecut. Interesele lor intelectuale sunt înguste, fiind prea puţin interesate de ceea ce nu le afectează imediat propria persoană, siguranţa şi confortul propriu.

Inutil să mai spunem că aceste trăsături nu sunt compatibile cu cerinţele vieţii pentru a fi fericit, adică flexibilitate, deschidere, obiectivitate şi o abordare raţională, o atitudine de „trăieşte şi lasă-i şi pe ceilalţi să trăiască” şi umilinţa de a recunoaşte că nu cunoşti prea multe. Din nefericire, sufletul nu pricepe acest adevăr decât după ce a evoluat destul de mult, mai presus de stadiul în care se află cea mai mare parte a omenirii actuale.

Sufletele ceva mai în vârstă decât acestea dinainte sunt mai puţin preocupate de credinţele şi moralitatea prestabilite, ci mai mult să obţină ce-şi doresc, indiferent de preţul plătit. Sunt egocentrice şi hotărâte să facă numai ce vor şi îşi adaptează credinţa şi morala pentru a le servi propriilor scopuri. Sunt mai puţin orientate spre legăturile de familie decât sufletele mai tinere şi sunt mai interesate de independenţă şi dezvoltare personală decât de cooperare cu ceilalţi.

În acest stadiu al evoluţiei, ego-ul se află la apogeul puterii sale şi numai scopurile strict personale contează pentru el: frumuseţe, putere, atenţie, confort, recunoaştere, prestigiu, bogăţie, plăcere şi succes. Aceşti indivizi sunt competitivi, oameni de acţiune, motivaţi de succes şi de plăceri, pe care le caută în băutură, vizionarea de filme şi televiziune, ascultarea de muzică, dans, sex, jocuri şi sport. Mai mult decât sufletele mai tinere, cei aflaţi în acest stadiu au o atitudine de „trăieşte şi lasă-i şi pe ceilalţi să trăiască”, dar numai dacă ceilalţi nu îi împiedică să-şi atingă obiectivele şi să obţină ce-şi doresc.

De asemenea, au un intelect mai puternic şi mai multe abilităţi, inclusiv abilităţi mai bune de relaţionare, pe care le folosesc pentru a obţine puterea şi confortul material pe care şi le doresc atât de mult, în general, fără să fie prea interesanţi de ceilalţi, dacă nu fac parte din cercul lor apropiat de rude şi prieteni. Dar chiar şi cu apropiaţii lor, dragostea este o tranzacţie, care se rezumă la satisfacerea propriilor nevoi. Partenerul este un obiect de satisfacţie şi o sursă de securitate. Şi totuşi, în această etapă, se învaţă multe despre dragoste, fie chiar şi prin eşecuri.

Aceşti oameni sunt cei care agită apele şi schimbă lucrurile, regăsindu-se adesea în poziţii de putere, conducând corporaţii şi guverne sau exercitându-şi puterea în alte moduri care le sunt propice. Nu prea îi interesează bunăstarea celorlalţi şi nici măcar loialitatea faţă de naţiune. „Supravieţuirea celui mai puternic” este principiul care îi ghidează şi scuza pentru faptul că le pasă numai de ei înşişi. Vor trage toate foloasele, de obicei, în limita legii, dar nu întotdeauna. Pentru mulţi dintre cei aflaţi în acest stadiu, singurul lor interes faţă de administrarea ţării este cum o pot manipula sau structura în beneficiul lor personal.

Vă sună familiar toate acestea?! Aceasta este nivelul de conştiinţă a majorităţii oamenilor de pe Pământ în acest moment.

Sufletele care sunt mai în vârstă decât aceştia, suflete mai mature, încep să fie interesate de sentimentele, opiniile, preocupările lor şi ale celorlalţi, precum şi de ce anume face să funcţioneze coerent societatea şi structurile sociale. Aceştia sunt funcţionarii, asistenţii sociali, educatorii, psihologii, profesorii, oamenii de ştiinţă, inovatorii şi alţi liber-cugetători interesaţi să contribuie la binele societăţii. Ei sunt filantropi, umanişti, promotori ai democraţiei şi ai egalităţii pentru toţi, interesaţi să îşi slujească semenii. De asemenea, pot fi artişti, muzicieni, dansatori sau alte persoane cu un talent evident, dezvoltat de-a lungul mai multor vieţi.

Spre deosebire de sufletele mai tinere, cei aflaţi în acest stadiu de evoluţie sunt chibzuiţi, mai conştienţi de sine şi dispuşi să îşi asume responsabilitatea pentru propriile defecte şi greşeli. Preocuparea lor pentru autoanaliză şi introspecţie îi poate conduce la o anumită angoasă şi anxietate, pe care sufletele mai tinere nu prea le simt. Desigur, majoritatea populaţiei lumii voastre încă nu se află la acest nivel, deşi destui oameni au ajuns aici.

În următoarea şi ultima etapă a evoluţiei sufletului, accentul se pune pe înţelegerea sensului vieţii, pe dobândirea înţelepciunii şi compasiunii, pe amplificarea dragostei şi manifestarea ei prin serviciul în slujba semenilor, pe dezvoltarea abilităţilor extrasenzoriale şi pe transcenderea ego-ului. Sufletele bătrâne nu prea simt nevoia de a avea succes în sensul obişnuit, cu excepţia cazului în care acesta le ajută să-şi împlinească scopul vieţii. În schimb, ele se simt îndemnate a-şi recunoaşte adevărata lor natură şi a se întoarce Acasă. În acest stadiu, omul învaţă să se detaşeze de ego şi de vocea din cap şi, în cele din urmă, să transceadă emoţiile negative, care vor fi înlocuite de pace, iubire, bucurie şi acceptare.

Pentru sufletele bătrâne, iubirea este impersonală şi îmbrăţişează totul, extinzându-se chiar şi la aşa-zişii duşmani. Iubirea, aşa cum o simt ei, seamănă cumva cu iubirea necondiţionată, deşi aceasta este un ideal şi rareori o constantă în viaţa omului.

La sfârşitul acestei etape a călătoriei evolutive, personalitatea este recunoscută ca fiind doar un vehicul pentru dezvoltarea sufletului şi va fi mai frecvent experientat adevăratul Sine şi unitatea cu ceilalţi.

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
7 iunie 2022