<  Cuprins "Ciclurile sufletului"


Concluzie (la capitolul 4)

Capitolul 4 "Justiţia karmică şi vindecarea traumelor", subcapitolul i) "Concluzie", din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „CYCLES OF THE SOUL: Life, Death, and Beyond” (CICLURILE SUFLETULUI - Viaţa, moartea şi dincolo de ele). Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Paragrafele scrise cu litere albastre pe fond alb nu au fost lecturate audio de autoare.

Jesus

Concluzie (la capitolul 4)

«Salutări. Eu sunt cel pe care-l ştiţi ca Isus Cristos.

Am văzut cum toate experienţele voastre, sau lipsa lor, vă nuanţează psihologia şi comportamentul. Sunteţi alcătuiţi în mod unic din tot ceea ce aţi trăit vreodată. Toate experienţele anterioare şi influenţele astrologice pe care le-aţi avut vă influenţează psihologia într-o viaţă dată. Acest lucru este evident în cazul gemenilor, care au hărţi astrologice aproape identice, dar moduri diferite de a manifesta influenţa acestor hărţi. Nici măcar gemenii identici nu sunt clone reciproce. Motivul este că ei îşi manifestă energiile astrologice pe baza a tot ceea ce au învăţat în vieţile anterioare. Odată ce înţelegem acest lucru, putem aprecia personalitatea pentru rolul său, acela de a fi un vehicul pentru evoluţia sufletului.

Scopul evoluţiei nu este de a elimina complet personalitatea – acest lucru ar fi imposibil şi de nedorit. Evoluţia se foloseşte de personalitate pentru a vă învăţa lecţiile acestei realităţi. Dar în vieţile de pe urmă, se stabileşte o relaţie diferită cu personalitatea. Sinele Divin începe să se exprime din ce în ce mai mult prin intermediul personalităţii, în locul ego-ului. Această schimbare nu se produce prin eforturi sau voinţă proprie, ci în mod natural şi treptat, pe parcursul evoluţiei. Meditaţia şi conştientizarea pot grăbi acest proces natural. Împărăţia lui Dumnezeu nu se cucereşte prin forţă, ci stăpânind lecţiile personalităţii. Veţi evolua învăţând să vă exprimaţi personalitatea într-un mod pozitiv.

Deoarece personalitatea este vehiculul pentru evoluţia sufletului, este important să o înţelegeţi şi să o folosiţi pentru a vă dezvolta armonios. După ce v-aţi făcut o idee despre personalitate şi trăsăturile sale, aşa cum sunt descrise în harta voastră astrologică, întrebaţi-vă de ce aceste trăsături fac parte din viaţa de acum. O trăsătură face parte din personalitate din unul dintre următoarele patru motive:

1. Ai ales acea trăsătură pentru a te ajuta să-ţi îndeplineşti scopul vieţii. De exemplu, Berbecul, care conferă independenţă şi curaj, ar putea fi zodia aleasă dacă scopul vieţii necesită abilităţi de lider.

2. Ai ales acea trăsătură pentru a echilibra un tipar distructiv stabilit într-o viaţă anterioară, posibil din cauza unei traume. De exemplu, Leul conferă curaj, care ar putea neutraliza o anumită teamă.

3. Acea trăsătură a fost dezvoltată şi înrădăcinată prin repetiţie în vieţile anterioare. De exemplu, ai putea fi foarte meticulos, chiar dacă nu ai Fecioară în astrogramă, deoarece în multe dintre vieţile anterioare ai exercitat meticulozitatea specifică Fecioarei.

4. Eşti în curs de a învăţa lecţiile specifice acelei trăsături. Cele 12 semne reprezintă lecţiile necesare evoluţiei sufletului. Când vine timpul pentru o anumită lecţie, te naşti sub semnul corespunzător. De exemplu, dacă te naşti sub semnul Berbecului, înveţi să te dirijezi singur şi să fii independent, precum şi lecţiile aferente, cum ar fi utilizarea corectă a energiei şi a voinţei personale.

Vine un moment, târziu în evoluţie, când deja stăpâneşti lecţiile de bază şi ţi-ai echilibrat cea mai mare parte a karmei. Şi nu ţi-au mai rămas de făcut decât mici perfecţionări. Atunci este timpul să slujeşti cu înţelepciunea şi talentele tale la binele omenirii. Modul în care alegi să slujeşti depinde de experienţele trecute şi de preferinţele şi talentele pe care ţi le-ai dezvoltat. Unii slujesc inventând sau descoperind lucruri, în timp ce alţii slujesc producând opere de artă frumoase sau copii fericiţi. Oricine are ceva de oferit atunci când vine momentul. Dar, după cum trebuie să înveţi lecţiile copilăriei înainte de a putea funcţiona ca adult, tot aşa trebuie să stăpâneşti lecţiile umane de bază înainte de a putea contribui cât mai pe deplin la binele lumii.

Vă aflaţi aici nu doar pentru a vă învăţa lecţiile şi a vă dezvolta talentele, ci şi pentru a-i ajuta pe alţii să facă acelaşi lucru. Fie că vă daţi seama sau nu, universul se foloseşte de voi pentru a-i învăţa pe ceilalţi. Fiecare dintre voi este profund conectat şi extrem de preţios pentru planurile celorlalte suflete. Lecţiile fiecăruia dintre voi influenţează vieţile multora în diverse moduri. Greta, care a fost îndemnată să se pună în folosul oamenilor de paralizia prietenului ei, a fost influenţată de acea lecţie a paraliziei la fel de mult ca şi prietenul ei. Iată de ce este atât de important să nu vă amestecaţi în planul sufletului altuia. Altfel, veţi întrerupe întreaga reţea de lecţii ce pleacă de la acea persoană. Nu puteţi influenţa sau elimina pe cineva din reţeaua vieţii fără să-i afectaţi pe mulţi alţii. Însă fiinţele umane au puterea de a o face. Cât de diferită ar fi lumea dacă oamenii nu s-ar amesteca în planul sufletului altora! Viaţa devine mai grea şi mai tragică, din cauză că există libertatea de a le face rău altora. Şi totuşi, liberul-arbitru este necesar pentru evoluţie. Ce minunat ar fi dacă toată lumea ar şti cum să-şi folosească mai bine voinţa!

Este uşor să dai vina pe Dumnezeu pentru nedreptăţile vieţii, sărăcie, boală şi moarte, când nu pui la socoteală rolul propriilor tale decizii. O mare parte din durerea lumii nu ar exista, dacă toată lumea ar lua decizii mai sănătoase şi mai pline de compasiune. Ceea ce se numeşte „rău” este adesea rezultatul unor decizii ignorante şi iraţionale. Atâta timp cât unii oameni de pe această planetă încă mai învaţă lecţiile de bază ale vieţii, vor exista şi fapte malefice. În calitate de suflete mai bătrâne, aveţi datoria de a ajuta aceste suflete mai puţin informate şi mai puţin luminate să înveţe, să se vindece şi să crească.

O modalitate de a ajuta sufletele mai tinere să evolueze este prin reformarea sistemului de justiţie penală, care eşuează lamentabil. După cum şi religiile trebuie să-şi mute accentul de pe pedepsire, la fel trebuie s-o facă şi închisorile. Înainte ca acest lucru să fie posibil, oamenii vor trebui să se pună de acord că fiinţele umane sunt bune prin naştere. Dacă se menţine credinţa că unii sunt răi prin natura lor, aceştia vor fi trataţi inuman şi nu se vor vindeca. Nimeni nu se naşte rău. Dar mulţi se nasc cu o mare teamă şi o lipsă de înţelepciune, ceea ce poate duce la fapte rele, mai ales atunci când li se adaugă abuzarea sau neglijarea.

Această problemă nu se rezolvă prin încarcerarea oamenilor, unde mulţi sunt în continuare supuşi abuzurilor. Închisoarea poate avea multe scopuri valabile, dar vindecarea nu figurează printre ele. Criminalii au nevoie de vindecare la fel de mult ca şi victimele lor. Dacă nu se urmăreşte vindecarea acestora, atunci ura şi violenţa vor continua. Tragedia sistemului de justiţie penală este că acest segment al populaţiei, care are atât de multă nevoie de vindecare, nu o primeşte. Aţi văzut cum sufletul vindecă oamenii oferindu-le un mediu încurajant şi nişte modele de urmat şi ocazii de a-şi dezvolta un talent sau abilitate pentru a-şi întări stima de sine. Ştiţi că aceste ingrediente sunt vindecătoare, căci le aplicaţi la vindecarea victimelor. De ce vă este atât de greu să înţelegeţi că şi infractorii au nevoie de acelaşi tip de ajutor, ca parte a reabilitării?!

Teama de propria voastră latură întunecată vă face să-i trataţi pe infractori ca şi cum ar fi subumani sau ca şi cum ignoranţa şi imperfecţiunile lor ar fi contagioase. Frica stă la baza modului în care îi trataţi pe infractori, exact cum stă şi la baza modului în care ei îi tratează pe ceilalţi. Această frică îi împiedică pe oameni să simtă compasiunea pe care o merită toate fiinţele umane. Cum puteţi pretinde că sunteţi demni de a-i păzi, dacă nu o faceţi cu compasiune?! Cei care fac rău altora poate că nu merită libertate, dar merită compasiune şi ajutor. Aşa cum stau lucrurile acum, tratamentul criminalilor le provoacă şi mai multe răni, ceea ce doar le întârzie vindecarea.

Legea karmei nu pedepseşte. Ea vindecă şi educă. V-am prezentat aceste poveşti în speranţa că vor inspira oamenii să contribuie la îmbunătăţirea lumii, învăţându-i şi îngrijind-i pe ceilalţi. Mulţi oameni din această lume au nevoie de vindecare. Chiar dacă vindecarea nu poate fi finalizată în această viaţă, ea poate fi măcar începută. Iubirea nu este irosită pe nimeni niciodată, chiar dacă aşa pare uneori. Trebuie să credeţi asta şi să continuaţi să dovediţi umanism şi compasiune faţă de toată lumea. Trataţi-i pe toţi aşa cum v-ar plăcea să fiţi şi voi trataţi.

Sămânţa divinităţii există în voi, chiar şi în încarnările cele mai timpurii. Nu sunteţi niciodată separaţi de Divinitate. Sufletele voastre sunt mereu prezente, încercând să vă ghideze pe parcursul evoluţiei voastre. Dar în primele voastre vieţi, acţionaţi mai ales din ego şi vă e mai greu să reacţionaţi după cum vă îndrumă sufletul. Acesta este motivul pentru care sufletele mai tinere au nevoie de ajutorul sufletelor mai bătrâne şi mai înţelepte. Vă revine responsabilitatea să faceţi tot ce puteţi pentru a-i ajuta pe toţi oamenii. În fond, orice îmbunătăţire pe care o faceţi asupra vieţilor celorlalţi o va îmbunătăţi şi pe a voastră.

Din fericire, şirul vieţilor din planul fizic vă conduc, în cele din urmă, să aveţi o mai mare iubire şi compasiune. Această compasiune este adesea învăţată prin experienţa de victimă. La un moment dat, oricine a fost o victimă şi oricine a fost un agresor. Aceste roluri sunt cele două feţe ale aceleiaşi monede, care vă învaţă compasiunea. Această compasiune stă la baza serviciului în slujba altora, care este semnul distinctiv al încarnărilor voastre de pe urmă. Dacă n-ar fi existat decât viaţa în formă fizică, atunci suferinţa pe care o trăiesc fiinţele umane ar fi greu de justificat, la fel cum suferinţa este greu de înţeles în contextul unei unice vieţi. Dar, în perspectiva luminoasă a întregii voastre existenţe, această suferinţă este un preţ mic plătit pentru înţelepciunea şi înţelegerea pe care le dobândiţi. Planul fizic este o şcoală care vă pregăteşte pentru o veşnicie de evoluţie şi serviciu în slujba altora pe tărâmurile non-fizice. Înţelepciunea, iubirea şi înţelegerea pe care le dobândiţi în încarnările voastre fizice vor fi folosite pentru a sluji Divinitatea şi întreaga creaţie. Atunci veţi fi nu numai în slujba unor sisteme fizice ca al vostru, ci şi al unor sisteme non-fizice ale realităţii.

În cadrul Marelui Plan, fiecare dintre voi este unic şi la fel de important şi semnificativ. Mai mult, sunteţi reciproc dependenţi şi irevocabil legaţi unul de celălalt. Ignorarea acestui adevăr nu îl diminuează. Îl veţi recunoaşte dacă vă deschideţi inimile în faţa posibilităţii ca în toate fiinţele umane să se afle o scânteie de divinitate care le uneşte. Odată ce vă deschideţi către acest adevăr, nu aveţi cum să nu-l şi descoperiţi.

Deşi nu prea pare, nu zăboviţi mult timp pe acest Pământ. Încarnările fizice sunt infinitezimal de scurte în schema largă a existenţei voastre. Dar, în cadrul Marelui Plan, aceste vieţi sunt nespus de preţioase, construind temelia pentru tot ceea ce va urma. Sunteţi binecuvântaţi cu darul vieţii, dar trebuie să o faceţi să devină ceea ce poate fi. Poate că nu prea aveţi de ales în ceea ce priveşte viaţa sau evoluţia, dar puteţi alege cum anume o veţi realiza. Vă rog să continuaţi cu credinţă în scopul vostru şi cu hotărârea de a acţiona pentru cel mai înalt bine al tuturor!

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestui mesaj! Eu sunt cu voi mereu.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
3 iunie 2022

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=5_HKwYLyEtQ

Traducerea de mai sus provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 29 mai 2022.