<  Înapoi la Cristos şi Nondualitatea


Mesaje de la CRISTOS prin Gina Lake

traduceri de Răzvan-Alexandru Petre

Cărţi dictate de către Isus

Sa fii in lume, dar nu de-al lumii

"SĂ FII ÎN LUME, DAR NU DE-AL LUMII - Alte învăţături de la Isus despre întruchiparea Divinului" (2016)

Invingerea fricii si dezvoltarea increderii

"Isus ne vorbeşte - DESPRE ÎNVINGEREA FRICII ŞI DEZVOLTAREA ÎNCREDERII" (2017)

Indragostirea de viata

"Isus ne vorbeşte - DESPRE ÎNDRĂGOSTIREA DE VIAŢĂ" (2017)

Totul este gratie

"TOTUL ESTE GRAŢIE - Noi învăţături de la Isus despre adevărul vieţii" (2017)

Intruchiparea constiintei cristice

"Isus ne vorbeşte - DESPRE ÎNTRUCHIPAREA CONŞTIINŢEI CRISTICE" (2018)

Trezirea spirituala intru iubire

"Isus ne vorbeşte - DESPRE TREZIREA SPIRITUALĂ ÎNTRU IUBIRE" (2018)

Ce vrea isus sa se stie astazi

"CE VREA ISUS SĂ SE ŞTIE ASTĂZI - despre El însuşi, creştinism, Dumnezeu, lume şi fiinţa umană" (2019)

Trezirea iubirii

"TREZIREA IUBIRII - Cum să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi" (2020)

Credinta, fapte si fictiuni

"CREDINŢĂ, FAPTE ŞI FICŢIUNI" (2021)

Alte cărţi de Gina Lake 

Iubeste la timpul prezent

"IUBEŞTE LA TIMPUL PREZENT" (2007) - în colaborare cu spiritul-ghid Theodore

Mesaje ocazionale de la Spiritul lui Isus Cristos
prin Gina Lake (necuprinse în cărţi)

Data traducerii Tema comunicării Idei importante... Data lecturii audio
2021-08-12 Compasiunea este una dintre superputerile voastre Compasiunea este o superputere, pentru că este puternică şi imediat disponibilă. Este înnăscută şi nu necesită antrenament. Este mereu prezentă şi gata să vă slujească ori de câte ori aveţi nevoie de ea. Şi este uşor de folosit. 2021-08-12
2021-08-01 Există liber-arbitru? Se pare că voinţa voastră este doar un factor minor în marea schemă a lucrurilor şi nu atât de liberă, ci modelată de multe forţe. 2021-08-01
2020-08-09 Despre coronavirus 2020-04-19
2020-06-19 Despre teoriile conspiraţiei şi covid-19 Covid-19 are o cauză neintenţionată. Teoriile conspiraţiei sunt lansate de entităţi malefice, dornice să fragilizeze psihicul oamenilor. 2020-05-10

A. Ten Teachings for One World: Wisdom from Mother Mary (2013)

The Jesus Trilogy (2014):
B. Choice and Will;
C. Love and Surrender;
D. Beliefs, Emotions, and the Creation of Reality

E. A Heroic Life: New Teachings from Jesus on the Human Journey (2015)

F. In the World but Not of It: New Teachings from Jesus on Embodying the Divine (2016) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

G. Jesus Speaking, Vol. 1: On Falling in Love with Life (2017) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

H. Jesus Speaking, Vol. 2: On Overcoming Fear and Developing Trust (2017) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

I. All Grace: New Teachings from Jesus on the Truth About Life (2017) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

J. Jesus Speaking, Vol. 3: On Awakening to Love (2018) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

K. Jesus Speaking, Vol. 4: On Embodying Christ Consciousness (2018) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

L. What Jesus Wants You to Know Today (2019) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

M - Jesus Speaking, Vol. 5: On Being in the World (2020)

N. Awakening Love: How to Love Your Neighbor as Yourself (2020) - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

O. Faith, Facts, and Fiction - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

Alte cărţi scrise de Gina Lake în colaborare cu spiritul-ghid, Theodore:

- Choosing Love (2007) tradusă ca "Iubeşte la timpul prezent. Trecerea de la Ego la Esenţă" - (vezi traducerea completă la începutul paginii)

 

Despre mediumul Gina Lake, care a transcris sub dicteu divin aceste mesaje şi cărţi

< Sus >

Răzvan A. Petre