<  Index mesaje de la Cristos


Totul este Dumnezeu

Capitolul 15, "Totul este Dumnezeu", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Jesus Speaking: On Embodying Christ Consciousness" (Isus vorbeşte: Despre întruchiparea Conştiinţei Cristice). Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat şi la sfârşitul acestui articol). Traducerea de mai jos provine din varianta originală în engleză, publicată la 9 septembrie 2018.

R.P.

Jesus

Capitolul 15: TOTUL ESTE DUMNEZEU

«Dacă ai putea privi prin ochii Divinului, te-ai vedea peste tot şi te-ai vedea în toate. Şi dacă te-ai recunoaşte ca fiind Dumnezeu, te-ai simţi ca fiind peste tot şi în orice. Fiecare experienţă este o experienţă pe care Dumnezeu o are.

Aceasta este Unimea. Unimea nu înseamnă că totul arată la fel, ci că totul este animat de aceeaşi forţă, ceea ce am numit Divinitatea sau Dumnezeu. Trăirile tale lăuntrice sunt experienţa de viaţă a lui Dumnezeu.

În cadrul creaţiei, Dumnezeu se exprimă într-o mare diversitate. Nimic nu este identic. Totul este unic. Şi totuşi, toate sunt făcute din acelaşi „material”. O metaforă potrivită este lutul: Nenumărate forme pot fi modelate din lut – o femeie, un câine, un fluture, o floare, un furnicar – şi totuşi, fiecare este, în mod fundamental, lut. Aceste lucruri, care arată atât de diferit, sunt, fundamental, la fel. Sunt diferite şi sunt la fel. Acesta este unul dintre marile paradoxuri ale vieţii: Fiecare este unic, dar toate sunt identice în esenţă, în substanţa de fond.

La fel este şi cu voi: sunteţi formaţi din Dumnezeu, deşi apăreţi sub forme diferite. Credeţi că sunteţi aceste forme, dar adevărata voastră natură este cea a lui Dumnezeu, cea a iubirii. Cea mai esenţială calitate a adevăratei voastre naturi este iubirea, aşa că am putea spune că totul este, în modul cel mai fundamental, iubire. Iubirea este substanţa din care este alcătuită toată creaţia. Iubirea este lutul din care este făcută viaţa.

Dumnezeu se experimentează prin creaţiile sale. Dumnezeu este surprins şi mulţumit de varietatea de expresii posibile. Ce distracţie! Fiecare nouă expresie a Lui Însuşi este o nouă experienţă pentru Dumnezeu. Dumnezeu descoperă continuu ce este posibil şi ce înseamnă să apară ceva ce nu a mai existat niciodată.

Dumnezeu adoră să creeze şi să exploreze viaţa prin creaţiile sale. Dumnezeu iubeşte aventura şi iubeşte învăţarea şi evoluţia pe care aceste experienţe le aduc. Această bucurie de a fi viu, de a explora, de a învăţa poate fi resimţită în interiorul tău. Este bucuria lui Dumnezeu, bucuria Divinului din tine. Bucuria ta este bucuria lui Dumnezeu.

Creaturile însele au însă o experienţă foarte diferită, deoarece majoritatea nu sunt conştiente de natura lor divină fundamentală. În cele din urmă, acest lucru este descoperit, dar, iniţial, Dumnezeu este pierdut în creaţie, astfel încât creaturile cred că există ca entităţi separate şi nu ca manifestări directe ale lui Dumnezeu. Acest sentiment de separare îi permite lui Dumnezeu să aibă o experienţă unică prin fiecare creaţie.

Un joc video poate fi o metaforă utilă pentru înţelegerea acestei relaţii speciale între Dumnezeu şi creaţie. Când jucaţi un joc video, vă prefaceţi că sunteţi personajul din jocul video. În timp ce sunteţi absorbiţi în acel joc, uitaţi cine sunteţi cu adevărat, deşi voi sunteţi cel care se joacă.

La fel este şi cu Dumnezeu: Dumnezeu se pierde în mod intenţionat în creaţiile sale, continuând să existe ca Dumnezeu, pentru a experimenta pe deplin toate posibilităţile de a fi ceva sau cineva. La fel ca un actor care joacă un rol, cu cât intraţi mai complet în personaj, cu atât experienţa este mai bogată.

Dumnezeu se divide în acest fel, dar Dumnezeu nu poate uita niciodată adevărul. Adevărul este suspendat temporar în scopul explorării, dar, la un moment dat, şi-l aminteşte sau îl înţelege şi revine la adevăr. Iată ce se întâmplă în călătoria umană: Dumnezeu, rămânând Dumnezeu, se pierde în experienţa umană. Viaţă după viaţă, Dumnezeu se preface că este un anume personaj, până când, într-o bună zi, acel personaj a explorat condiţia umană pe deplin şi este pregătit pentru o aventură diferită.

Metafora jocului video este utilă şi pentru a sublinia o altă idee. Personajul din jocul video, deşi este implicat în provocări teribile, nu fuge de acele provocări, învinovăţindu-i pe alţii, plângându-se sau făcând pe victima. În schimb, el sau ea întâmpină fiecare provocare cu curaj, făcând tot ce este necesar pentru a o depăşi. Acel curaj şi perseverenţă se află şi în voi. Acea forţă şi hotărâre pentru a depăşi toate ghinioanele sunt şi în voi. Acea capacitate de a face faţă provocărilor vieţii în mod raţional se află şi în interiorul vostru.

Cu toate acestea, nu vom duce mai departe această metaforă, deoarece violenţa nu este o modalitate de a face faţă provocărilor. Dar în măsura în care acţiunile personajului demonstrează că el acceptă ceea ce-i aduce viaţa, cu curaj şi perseverenţă, această metaforă este utilă.

De-a lungul experienţei de a fi personajul uman pe care îl joci în această viaţă, există şi posibilitatea de a-ţi realiza dragostea, pacea şi forţa din esenţa ta. Adevărata ta natură îţi stă întotdeauna la dispoziţie, indiferent de situaţiile în care te afli. Nu numai la sfârşitul vieţii pământeşti este posibil să-ţi realizezi adevărata ta natură, ci şi, într-o oarecare măsură, de-a lungul întregii tale vieţi ca personaj – potenţial, în orice moment.

Adevărul naturii tale Divine nu este chiar atât de ascuns de tine. Când viaţa este grea, trebuie să te bazezi pe calităţile adevăratei tale naturi – şi deseori o faci. Fără provocările vieţii, nu ar putea exista nicio creştere, nicio descoperire, nicio învăţare, nicio evoluţie. Există locuri în creaţie unde Dumnezeu se odihneşte de toate provocările şi are puţine sau nicio experienţă, dar Dumnezeu iubeşte provocarea, la fel ca şi Dumnezeul din tine, dacă eşti cinstit cu tine însuţi să recunoşti.

Adevăratul dragon care trebuie învins este frica, descurajarea, victimizarea şi negativitatea minţii umane. Fără acestea, un dragon este doar o problemă pe care trebuie să o rezolvi, şi nu ceva oribil, înfricoşător, copleşitor sau care „nu ar fi trebuit să se întâmple”. Fără emoţiile tale umane, ai face, pur şi simplu, ceea ce trebuie făcut şi ai suferi mai puţin în acest proces.

Fără împotrivirea la provocările vieţii şi emoţiile care decurg din această rezistenţă, te-ai bucura de experienţele vieţii sau, cel puţin, le-ai găsi interesante. Fiecare experienţă nouă este interesantă pentru sufletul tău, pentru Dumnezeu. Viata este interesantă! De ce să etichetezi ceva drept „rău” şi să i te împotriveşti sau să te supere?! Împotrivirea la o experienţă şi emoţiile care decurg de aici sunt ceea ce face ca o experienţă să fie urâtă, nu experienţa în sine.

Provocarea pe care trebuie să o depăşeşti în acest joc video numit viaţă este propria minte negativă, care creează emoţii negative. Odată ce îţi depăşeşti emoţiile negative, stăpânindu-ţi mintea, atunci vei putea scoate la capăt orice provocare cu care te confrunţi în viaţă. Personajul din jocul video nu-şi permite luxul de a avea emoţii şi nici tu, dacă vrei să fii fericit.

Tu îţi decizi propria fericire, nu circumstanţele, prin ceea ce îţi spui şi cum răspunzi la orice situaţie. Nu eşti victima a nimic din ceea ce ţi se întâmplă. Nu există nicio victimă. Victimizarea este experienţa de a crede că eşti o victimă. Dacă crezi că eşti o victimă, atunci te simţi ca o victimă. Credinţa că eşti te face aşa.

Cele mai mari provocări din această viaţă sunt de această natură: maşinaţiunile şi poveştile propriei tale minţi. Viaţa, în sine, este mai simplă decât o face mintea. Mintea complică viaţa, transformând totul în ceva despre „mine”, dar viaţa nu este despre tine sau oricine altcineva. Viaţa nu este personală. Este ceea ce este. Modul corect de a trece prin viaţă este să apelezi la puterile tale Divine înnăscute: iubire, curaj, compasiune, recunoştinţă şi pace. Găseşte-L pe Dumnezeu în tine şi viaţa ta se va transforma.

Dumnezeu se ascunde în spatele scenei, dar Dumnezeu nu este chiar atât de ascuns. Dumnezeu este revelat de fiecare sentiment de fericire, iubire, pace, bucurie, putere şi curaj şi în fiecare gând înţelept, afectuos şi raţional pe care îl ai. Dumnezeu este chiar aici, pentru că aici nu există nimic altceva decât Dumnezeu. Personajul pe care îl joci este jocul lui Dumnezeu. Celelalte personaje sunt tot jocul lui Dumnezeu. Peisajul şi decorul au fost create de Dumnezeu pentru Dumnezeu. Acţiunile pe care le întreprinzi sunt fie Dumnezeu, fie Dumnezeu care permite personajului să acţioneze în conformitate cu credinţele şi iluziile sale, pe care tot Dumnezeu le-a pus acolo.

Asta înseamnă că nu există nimic care să nu fie din Dumnezeu. Dumnezeu spune “da” la totul şi se bucură de toate. Dumnezeu luptă cu Dumnezeu şi Dumnezeu face dragoste cu Dumnezeu. Dumnezeu face totul şi se bucură de toate, inclusiv de dramă şi suferinţă, pentru că Dumnezeu a creat-o pentru a fi aşa cum este şi Dumnezeu este dispus să aibă experienţele pe care le are prin creaturile sale.

Când vei fi înţeles asta îndeajuns, te vei bucura de călătoria în care ai pornit şi vei învăţa să parcurgi suişurile şi coborâşurile cu mai multă eleganţă, cu mai multă iubire şi cu mai puţină durere. Câştigătorii acestui joc video numit viaţă sunt cei care învaţă să trăiască fără a suferi, care acceptă viaţa aşa cum este şi care iubesc viaţa aşa cum este, aşa cum o face Dumnezeu. Game over.

Vă mulţumesc că aţi fost aici. Vă mulţumesc pentru forţa, curajul şi dorinţa de a creşte. Eu sunt mereu cu voi.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
5 octombrie 2020

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=On43DL3FNHE