<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


ESOTERIKA - blog 2018

de Răzvan Petre


Citate din alți autori

 Kurt Tepperwein; Amit Goswami; Dalai Lama & Daniel Goleman; Paul Ferrini; David R. Hawkins.

20.03.2018

Legile spiritului

A cunoaşte, a înţelege, a învăţa

de Kurt Tepperwein

Nu putem medita la Absolut, deoarece noi nu putem cuprinde cu înţelegerea noastră limitată nemărginirea sa atotcuprinzătoare.

* * *

Dumnezeu nu a creat lumea, Dumnezeu a devenit lumea!

* * *

Lucruile materiale sunt cele mai lipsite de importanţă şi mai uşor de obţinut.

* * *

Banii sunt un servitor minunat, dar un stăpân mizerabil.

* * *

Ia-ţi pentru totdeauna concediu plătit, ca să fii plătit tocmai pentru ceea ce te face fericit. Când începeţi să "munciţi", voi încetaţi să fiţi creativi şi productivi. Aceste calităţi apar doar în mod ludic. Obţii mai multe din joc decât din muncă. Fă mai puţin şi vei obţine mai mult.

* * *

Gândim pozitiv atunci când recunoaştem că tot ceea ce există ne este util, ne ajută, chiar dacă este neplăcut sau dureros. Totul este bun şi aşa-numita idee de "negativ" nu există.

* * *

Boala, suferinţa sau pierderea sunt efecte ale milei divine. Nu există karmă bună sau rea, deoarece ambele duc către acelaşi scop. Sunt indicii care ne atenţionează când ne-am abătut de la drumul corect (sau că suntem pe cel drept).

< sus >


27.02.2018

Doctorul cuantic

ghidul unui fizician pentru sănătate şi vindecare

de Amit Goswami

Meditaţia

 La următorul nivel de subtilitate, dacă nu suntem materialişti rigizi, putem analiza cauzele comportamentului nostru drept sursă a îmbolnăvirii. La acest nivel, suntem pregătiţi să abordăm cauzele comportamentului nostru, şi anume dosha minte-creier: intelectualism excesiv şi hiperactivitate excesivă.

Cum putem corecta intelectualismul excesiv? Intelectualismul ne îndepărtează de trup, de manifestarea sentimentelor. În schimb, sentimentele devin o povară, ceva de care ne este ruşine şi nu dorim decât să le suprimăm cu orice preţ. Remediul este, bineînţeles, satisfacerea unor nevoi ale trupului. Exerciţiile fizice sunt eficiente, masajul este eficient, îmbrăţişarea celor de lângă noi ajută, de asemenea.

Îmbrăţişarea celor de lângă noi dă rezultate. Cu mulţi ani în urmă, eram un raţional. În anii '80, pe când practicam intens exerciţii spirituale, dosha minte-creier a intelectualismului, deşi nu devenise încă o problemă de sănătate, îmi afecta capacitatea de deschidere spirituală. Îmi amintesc că am participat la un seminar, iar coordonatorul acestuia (medicul Richard Moss) mi-a prescris "contact fizic", administrat sub forma îmbrăţişării colegilor mei de seminar. A funcţionat.

O tehnică complementară este meditaţia ce are drept scop conştientizarea sentimentelor, pentru a evita suprimarea acestora, ca rezultat al unei atitudini defensive sau strict raţionale. Raţionalii deţin o bună capacitate de concentrare. De aceea, meditaţia pe bază de concentrare (repetarea în gând a unei mantre, de exemplu) nu necesită un efort pentru aceştia. Pentru a-şi conştientiza propriul tip de dosha minte-creier, raţionalii trebuie să practice, în plus, observarea relaxată - conştientizarea obiectivă a tuturor fenomenelor ce se petrec în jur, aşa cum procedează un jurat, de pildă, cu probele de judecată.

Cum putem corecta hiperactivitatea excesivă? Obiectivul principal, în acest caz, este adoptarea unui ritm mai lent. Ce rezultate are "un ritm mai lent"?

Faceţi un experiment. Luaţi o pauză de cafea chiar acum, când citiţi această carte. Nu vă grăbiţi, cartea nu pleacă nicăieri. Faceţi cafeaua (sau ceaiul) ca pe un ritual, acordând atenţie fiecărei etape. Când cafeua este gata, luaţi ceaşca şi aşezaţi-vă. Ridicaţi uşor ceaşca la gură şi luaţi o înghiţitură. Observaţi reacţia pe care o aveţi. "Ahhh...." Vă simţiţi relaxat; vă simţiţi fericit.

Este simplu să anihilăm, folosindu-ne de raţiune, sentimentul fericirii, identificându-l cu plăcerea pe care ne-o oferă cafeaua. Însă dacă observăm cu atenţie, nu cafeaua însăşi este sursa fericirii, ci extinderea temporară a conştiinţei. Adoptarea unui ritm mai lent este, în primul rând, o modalitate de extindere a conştiinţei, ce generează fericire.

Înţelegeţi acum ce pierdeţi fiind un hiperactiv - fericirea. Cu cât faceţi mai mult loc hiperactivităţii, cu atât mai mult veţi duce lipsa fericirii. (pag. 213-214)

 

Boala ca prilej de autocunoaştere

Am menţionat mai devreme faptul că numeroşi vindecători adepţi ai medicinei minte-corp sunt de părere că pacienţii sunt responsabili pentru apariţia bolilor. "Ce câştigi dacă singur îţi provoci îmbolnăvirea?" este întrebarea cel mai frecvent adresată pacienţilor. Acest tip de întrebare nu reuşeşte decât să-i nedumerească pe pacienţi şi să-i facă să se simtă vinovaţi.

Însă vindecătorul vede în această situaţie o ocazie pe care şi pacientul trebuie să o sesizeze dacă este pregătit pentru ea. Întrebarea corectă este următoarea: "Acum că te-ai îmbolnăvit, poţi să dai bolii tale un sens pozitiv, în loc de unul negativ? Să presupunem că îţi asumi responsabilitatea pentru faptul că te-ai îmbolnăvit şi că te întrebi: De ce mi-am provocat singur îmbolnăvirea? Ce vreau să învăţ din această experienţă?"

Ideograma chineză pentru noţiunea de "criză" poate fi interpretată atât ca primejdie, cât şi ca oportunitate. Atunci când ne îmbolnăvim, cei mai mulţi dintre noi văd doar primejdia - primejdia de a suferi, poate chiar primejdia de a muri. Dar dacă, în schimb, vedem în îmbolnăvire prilejul de a ne sonda adânc interiorul, domeniul supramental al conştiinţei?

Boala este expresia unei incompatibilităţi imense. Dacă boala există la nivel fizic, o rană, de exemplu, reprezentarea fizică a organului afectat este incompatibilă cu "planul" vital corespunzător acestuia, anihilând sentimentul vitalităţii organului respectiv. Noi percepem această incompatibilitate ca pe o boală. Dacă originea bolii se află la nivel mental şi constă în mentalizarea unui sentiment, atunci incompatibilitatea se extinde la toate nivelurile - mental, vital şi fizic. Gândim un anumit lucru, simţim cu totul altceva şi acţionăm diferit de cum gândim sau simţim.

Cu câţiva ani în urmă, un reporter de la redacţia ştiri a realizat un material despre Ghandi, pentru care a trebuit să participe la câteva dintre prelegerile acestuia. Impresionat de faptul că, în timp ce vorbea, Ghandi nu a consultat nici un fel de notiţe, jurnalistul a rugat-o pe d-na Ghandi să-i explice acest lucru. D-na Ghandi i-a spus, "Noi, oamenii obişnuiţi, una gândim, alta spunem şi acţionăm diferit faţă de ceea ce gândim sau spunem - dar Ghandiji sunt toţi la fel." Gândurile, vorbele şi faptele lui Ghandi se potrivesc în totalitate.

Cum putem restabili corespondenţa dintre minte, energiile vitale şi reprezentările fizice? Răspunsul este: inteligenţa supramentală.

Îmbolnăvirea minte-corp este o ocazie fantastică, un semn evident că este momentul să ne trezim, să conştientizăm inteligenţa supramentală. Este ca şi cum am fi loviţi cu un obiect tare, însă lovitura este extrem de benefică. Totuşi, până acum, foarte puţini oameni au folosit cu succes acest tip de inteligenţă. (pag. 240-241)

< sus >


02.02.2018

Forţa binelui

viziunea lui Dalai Lama pentru lumea de azi

de Daniel Goleman

Secretul fericirii

"Care e secretul fericirii?" l-a întrebat pe Dalai Lama un student de la Universitatea Princeton.

Uitându-se în jur la studenţii care aşteptau ca el să le răspundă, Dalai Lama, după o pauză de câteva secunde, a strigat: "Banii!"

După o altă scurtă pauză: "Sexul!"

În fine: "Barurile de noapte!"

Gluma sa cucerise publicul.

Apoi a continuat prin a spune că, atunci când privim lumea din punct de vedere materialist, căutăm aceşti stimuli senzoriali - lucruri precum mâncarea, muzica, vizionarea evenimentelor sportive, cumpărăturile - ca fiind sursa satisfacţiei şi bucuriei. Dar preocuparea numai pentru plăcerile senzoriale, adaugă el, ne lasă veşnic nemulţumiţi, pentru că aceste plăceri sunt de scurtă durată.

Plonjonul în răsfăţul consumului ca mod de viaţă, atât de răspândit în Occident şi extinzându-se acum cu repeziciune în ţările în curs de dezvoltare, precum China şi India, nu va duce la fericire, căci "el desconsideră valoarea vieţii, hrănind numai natura noastră măruntă".

Povesteşte că, odată, a fost musafirul unei familii foarte înstărite, în casa cărora s-a oprit într-o după-amiază pentru a-şi trage sufletul, în timpul unei lungi călătorii. În baia lor, spune el cu sfială, a observat că dulăpiorul cu medicamente era deschis, aşa că a aruncat o privire - şi a văzut că era plin de sedative şi de calmante.

Criticile lui Dalai Lama aduse economiei moderne se referă tocmai la ipotezele despre fundamentul împlinirii. "Mulţi oameni simt că banii sunt sursa unei vieţi fericite. Banii sunt necesari, folositori - însă mai mulţi şi mai mulţi bani nu aduc fericirea. A ne bizui pe bani pentru a ajunge fericiţi este foarte materialist."

O meteahnă a acestui mod de viaţă este faptul că, şi dacă ne simţim bine, "această bucurie poate fi însoţită de multă nelinişte la un nivel mental adânc. E ca un sedativ: durerea încă există, dar ai uitat de ea pentru un moment, cât ai fost distras."

Putem avea o uşurare temporară, dar apoi, când ceva va provoca acea nelinişte adâncă, uităm de fericire. În consecinţă, ne trebuie un fundament profund pentru mulţumire."

"Modul potrivit de a reduce durerea", lămureşte el, "este să lucrăm la nivelul mental însuşi, nu prin plăceri senzoriale." Provocarea constă parţial în reorientarea atitudinilor noastre faţă de sursa plăcerii şi în îndepărtarea de materialism.

Acest lucru este greu de schimbat. Speranţa noastră reală este generaţia acestui veac - tinerii de azi şi cei care vor veni - şi dobândirea pentru ei a ceea ce el numeşte o "educaţie potrivită" referitor la valori şi la fundamentul adevărat al unei vieţi împlinite. "Eu cred că e singura speranţă."

"Astăzi, adaugă el, mulţi oameni au convingerea că, dacă progresul material continuă, atunci totul va fi în regulă. Acest mod de gândire este o greşeală. Bunurile materiale se îngrijesc de tihna trupului nostru, nu de cea a minţii."

Banii, cum spune cântecul, nu pot cumpăra iubirea - şi nici fericirea.

Fericirea noastră, arată studiul lui Layard, depinde mult mai mult de calitatea relaţiilor noastre personale decât de venitul nostru. În multe feluri, cel mai important factor extern pentru fericirea noastră este sentimentul apropierii de ceilalţi.

În acelaşi fel, Dalai Lama subliniază că sentimentul bunătăţii, iubirii şi încrederii faţă de cei din familia noastră şi de prieteni ne face mai fericiţi decât o face luxul. El aminteşte studiul sociologic care a arătat că avantajul emoţional al dobândirii de avere este de scurtă durată - şi că nivelul general de mulţumire a oamenilor dintr-o societate este cu atât mai ridicat cu cât bogăţia este mai egal distribuită. Pare motivul pentru care ţări precum Danemarca continuă să se afle pe primele locuri ale topului de satisfacţie şi de fericire. (pag. 120-121)

< sus >


02.02.2018

Liniştea inimii

de Paul Ferrini

A crede că eşti mai departe pe cărare decât oricine altcineva este mândrie spirituală. Chiar dacă acest lucru ar fi adevărat, nu ţi-ar fi de nici un folos să-l ştii sau să-l pretinzi. Ceea ce îţi este de folos este compasiunea faţă de sine, compasiunea faţă de alţii. Ceea ce îţi este de folos e să ştii că fiecărei persoane i se oferă lecţia care este perfectă pentru ea, iar dacă o învaţă, nu poate nimeni spune cât de departe a ajuns.

Să nu crezi că ai capacitatea de a măsura în mod corect progresul spiritual al cuiva, inclusiv al tău. Nu o ai. N-ai cum să ştii. O persoană care pare a fi rămas mult în urmă poate trece în faţa ta într-o secundă. Iar una care pare a fi mult avansată poate fi serios încetinită. Ideea despre "în faţă şi în urmă" nu are nici un sens, întrucât n-ai de unde să ştii care este linia de pornire sau linia de final.

Nu e neapărată nevoie ca ceilalţi să înceapă de unde ai început tu. Nu e neapărată nevoie ca ceilalţi să încheie unde închei tu. Unii parcurg o călătorie scurtă, înţesată cu provocări care le frâng inima. Alţii au o călatorie lungă, alcătuită din multe lecţii neinteresante.

Poţi să te uiţi la ceilalţi şi să crezi că înţelegi – dar asta nu înseamnă decât că te amăgeşti. Habar nu ai despre ce este vorba în viaţa celuilalt. De fapt, nici măcar nu este treaba ta să ştii.

Se întâmplă destule lucruri în viaţa ta ca să fii tot timpul ocupat. A înţelege care-ţi sunt lecţiile şi a începe să ţi le însuşeşti este o activitate care durează o viaţă întreagă.

Dacă eşti învăţător spiritual, întreabă-te dacă ai ales acest rol ca să eviţi a învăţa lecţiile pentru care ai venit aici. Atunci când eşti o autoritate şi spui altora ce să facă, nu te uiţi niciodată la tine însuţi.

Să fii sigur că nu vei putea să te ascunzi pentru totdeauna. Cu timpul, rufele tale murdare vor fi date la iveală. Este inevitabil. Toată lumea vine aici şi crede că poate să dispară. Unii oameni se pricep foarte bine să o facă. Ei dispar timp de cincizeci sau şaizeci de ani. Când se întorc, sunt siguri că nimeni nu-i va recunoaşte. Dar de îndată ce intră într-un magazin din cartier, ştiu că jocul s-a sfârşit. Nimeni nu se poate ascunde pentru totdeauna. Asta, deoarece aici e un loc unde toţi sunt găsiţi. Mai devreme sau mai târziu, tuturor li se dă deşteptarea. Aceasta este natura călătoriei fizice. Până la urmă, chiar ai să te obişnuieşti cu ea. Le vine rândul chiar şi acelor dintre voi care tândălesc la sfârşitul cozii. Cel care vă strigă pe nume nu moare până ce nu ajunge şi la tine. Şi chiar dacă ar muri, altcineva i-ar lua locul. Nu te poţi ascunde. Nu poţi deveni invizibil în mod permanent.

Probabil că treaba asta ţi se pare ciudată. La urma urmei, majoritatea oamenilor de pe planeta Pământ fie că se deghizează într-un mod inteligent, fie pretind că nu sunt acasă atunci când sună soneria. Negarea se infiltrează absolut peste tot.

Dar nu contează. Nu aceşti oameni conduc spectacolul. Cel din spatele măştii este persoana care ia toate deciziile. Cel din spatele măştii îl cheamă pe străin la uşă ca să sune deşteptarea.

Voi credeţi că autoritatea se află în afara voastră şi că totul vi se întâmplă. Nu e aşa! Autoritatea este înăuntru şi face ca totul să se întâmple, pentru ca să vă treziţi.

Întreaga planetă are misiunea de a se trezi. De aceea sunt atâţia oameni care par a fi adormiţi. Cum s-ar putea ei trezi, dacă nu ar dormi sau, cel puţin, nu s-ar preface că sunt adormiţi?

Nu aceasta e planeta pe care să vă aflaţi dacă vreţi să vă ascundeţi. Nu acesta este locul în care să vă aflaţi dacă vreţi să rămâneţi adormiţi. Dacă scopul vostru este să nu fiţi conştienţi, atunci vă aflaţi într-un loc periculos!

Toţi oamenii care acum umblă în somn, într-o zi îşi vor da seama că au plecat din pat şi din casă şi umblă pe stradă. O vor face într-un mod destul de simplu: izbindu-se unii de alţii.

Despre asta este vorba în această călătorie interactivă: încălcarea limitelor, coliziuni, abuzuri, numiţi-le cum vreţi. Totul pare a fi intenţionat, dar în realitate nu este. Nimeni nu ştie în mod conştient că urmează să se izbească de altcineva. Aşa se întâmplă. Apoi, dacă este deştept, se trezeşte şi spune: "Îmi pare rău, nu te-am văzut". Iar semenul îi răspunde: "Nu face nimic. Nici eu nu te-am văzut."

Ce altceva mai e de spus? Dacă totul e luat ca pe un afront personal şi individul răspunde: "Ba m-ai văzut, mizerabile!" ce ar dovedi aceasta? N-ar dovedi că el a fost atacat. Ar dovedi doar că se simte atacat.

Şi despre asta este vorba cu adevărat aici: un grup de oameni care se simt atacaţi. Nu e o imagine exactă a ceea ce se întâmplă, dar este una acceptată de către toată lumea. Asta, deoarece toţi interpretează comportamentul. Toţi presupun că totul se face cu o anumită intenţie. Fiecare crede că ştie care este motivul celeilalte persoane. Dar bineînţeles că nu-l ştie. Nu are nici un fel de idee de ce s-a izbit cineva de el.

Aţi auzit despre căsătoriile aranjate? Ei bine, această este o izbire aranjată. Ambele persoane aflate în spatele măştilor au decis să-şi ofere una alteia posibilitatea de a-şi aduce aminte că se pot trezi în acelaşi moment. Atunci când au aranjat întâlnirea, nici una dintre ele nu ştia că se vor simţi amândouă atacate atunci când acest lucru se va întâmpla.

Aceasta, deoarece atunci când au aranjat întâlnirea, fiecare a luat contact cu intenţiile celuilalt: de a cinsti şi de a ajuta – nu de a face rău sau de a agresa. Nici una dintre ele nu şi-a făcut griji în privinţa a ceea ce urma să se întâmple, deoarece a avut încredere în intenţia celuilalt. Amândoi au ştiut că, orice s-ar întâmpla, totul va fi în regulă.

Dacă ai intra în legătură cu intenţia fiecărei persoane de a te trezi şi de a te ajuta să te trezeşti, nu ai lua ca pe un afront personal nici un fel de imixtiune. Ai spune doar: "Iartă-mă, frate al meu. Nu te-am văzut. Mulţumesc că ai sunat deşteptarea. Acum voi fi mult mai atent".

Nu izbitura e cea care răneşte, ci interpretarea pe care i-o dai. Faptul că îl condamni pe cel care te-a izbit. Faptul că te condamni pe tine însuţi, pentru că ai fost izbit. De îndată ce numim acest lucru abuz, pierdem din vedere ce rol avem noi în toate astea. Proiectăm responsabilitatea asupra altcuiva. Credem că nu făceam nimic altceva decât să ne vedem de treabă şi, deodată, vine o persoană răutăcioasă care ne atacă.

Nu asta s-a întâmplat. Această e enormă autoînşelare, uriaşa minciună pe care încercaţi să o treceţi asupra altora. Va străduiţi să vorbiţi unul cu altul de pe poziţii de victime şi vă minunaţi de ce fiecare este pedepsit în permanenţă.

Nu există nici o întâlnire la baza căreia să nu fi existat cinste şi simţ al responsabilităţii personale. Nu există nici o întâlnire la baza căreia să nu fi existat iertare de sine şi compasiune pentru ceilalţi.

Dacă vreţi să vă întâlniţi, dacă vreţi să vă treziţi împreună, trebuie să încetaţi de a mai interpreta ce se întâmplă şi să lăsaţi lucrurile aşa cum sunt. Puteţi fi uluiţi de izbitură. Îi puteţi spune celeilalte persoane că sunteţi surprinşi. Dar să nu credeţi că înţelegeţi de ce s-a întâmplat totul. Întrebaţi. Verificaţi.

Comunicaţi în mod cinstit şi simplu: "Atunci când m-am izbit de tine, m-a durut, semen al meu. Tu ce-ai simţit?" A spune adevărul prin preluarea responsabilităţii pentru propriile voastre sentimente nu este un atac, sau o prezumţie de imixtiune, sau vinovăţie. Este doar un mod simplu de a împărtăşi experienţa. Ea invită la dialog, nu la separare.

Odată ce se presupune că există vinovăţie, atacul este inevitabil. Nu poţi ataca o persoană nevinovată. Pentru a ataca, trebuie să crezi că atacul este justificat, că persoană îl merită. În acest moment, te-ai disociat de propriile tale sentimente, ţi-ai împărţit mintea în două şi te-ai pregătit pentru un conflict exterior inevitabil. Totul, din cauza mândriei spirituale – totul, deoarece crezi că ştii care sunt motivele celuilalt.

Renunţă, prieten al meu. Nu ştii ce este în inima semenului tău. Nu vei ştii niciodată. Cel mai bun lucru pe care-l poţi face este să-l întrebi deschis. În felul acesta ajungi cât mai aproape posibil de a şti ce gândeşte şi ce simte.

Dacă nu-l întrebi niciodată pe semenul tău ce experienţă trăieşte, cum crezi că vei ajunge să-l cunoşti? Tot ceea ce vei cunoaşte vor fi propriile tale proiecţii, propriile tale judecăţi şi interpretări. Acestea spun multe despre tine şi foarte puţine despre el. Şi, dacă nu poţi să presupui că el nu este vinovat, cum vei fi vreodată în stare să-ţi vezi propria nevinovăţie? Dacă tu crezi că-l cunoşti, cât de bine crezi că te cunoşti pe tine?

După cum vezi, nu există cale de ieşire. Fiecare judecată pe care o emiţi asupra altcuiva se întoarce la tine şi te obsedează.

Cel mai bun lucru este să renunţi la judecăţi.

Cel mai bun lucru este să-ţi dai seama că nu ştii nimic despre intenţiile sau motivele celorlalţi oameni. Cel mai bun lucru este să înţelegi că, adesea, eşti complet rupt de propriile tale intenţii. Mândria spirituală nu face altceva decât să-ţi prelungească necunoaşterea. O persoană arogantă nu evoluează. Ea nu devine transparentă faţă de ea însăşi sau de ceilalţi. Ea se ascunde. Ea atacă pe faţă – iar atunci când i se răspunde, pare că doarme. Ea se joacă de-a v-aţi ascunselea cu ea însăşi şi cu universul.

Am să-ţi dau un joc mai bun. El se numeşte: "Mă izbesc de tine dacă şi tu te izbeşti de mine". Nimeni nu este acuzat, nimeni nu este făcut de ruşine. Nici măcar nu trebuie să ţii scorul. Continuă să te izbeşti, până când te trezeşti şi priveşti în ochii celuilalt – fără condamnare şi fără judecată.

< sus >


12.01.2018

Realitatea, spiritualitatea şi omul modern

de David R. Hawkins

   Fără ajutor, mintea umană e incapabilă să deosebească adevărul de falsitate, fiindcă este atât de uşor păcălită de haina bine croită a lupului deghizat în blană de oaie, în strălucirea orbitoare a imaginii şi prezentării.
   Mulţi lideri îşi dezvoltă o imagine publică (percepţia) şi o reputaţie care estompează recunoaşterea realităţii (esenţa). De asemenea, pentru a complica şi mai mult situaţia, multe astfel de figuri publice încep ca fiind integri, dar, mai târziu, nu rezistă popularităţii şi megalomaniei ce rezultă dintr-un nivel scăzut al conştiinţei, care nu îi este cunoscut publicului.
   Faptul că "puterea corupe" este un truism verificabil, iar multe dintre personajele aparent măreţe ale lumii au decăzut în mod lamentabil.
   De la Napoleon la Hitler şi la actualii dictatori şi presupuşi "eliberatori", alături de actualii "salvatori" şi aşa-zişii "lideri", cu toţii s-au transformat în opusul lor.
   Sunt culturi întregi în cadrul cărora imitarea erudiţiei şi a evoluţiei spirituale a fost perfecţionată într-o asemenea măsură, încât e nevoie de competenţă în tehnicile de calibrare a conştiinţei pentru a detecta deosebirea.
 
 De asemenea, Internetul etalează oferte nesfârşite pentru o mare varietate de programe pretins "spirituale", care fac promisiuni fanteziste de iluminare instantanee. E de reţinut că toate acestea sunt oferite în schimbul unor onorarii considerabile, cu "binecuvântări" şi "puteri" speciale de vânzare pentru cinci mii de dolari sau chiar mai mult. Este cât se poate de evident că aceste oferte hrănesc narcisismul egoului spiritual şi prin urmare, trebuie să ne autoapărăm de ele.
   Pentru impresionabilul şi naivul ego, simplul fapt că o persoană sau un mod de gândire e ieşit din comun sau promovat la ştiri îi conferă o aură mistică, magică, fermecătoare, de credibilitate, care, ulterior, este întărită de vreun titlu pompos.

   Mijloace de protecţie
   
Prin smerenie interioară, căutătorul adevărului ia cunoştinţă în mod serios de limitările inerente ale psihicului uman însuşi şi nu se mai bazează pe impresionabilul ego personal ca unic arbitru al adevărului. Aproximativ 85% din populaţia globului calibrează sub nivelul 200. La nivel colectiv, acest procent constituie 92% din totalul tuturor problemelor cu care se confruntă omenirea.
   Chiar şi instituţiile integre pot include indivizi lipsiţi de integritate şi zone defectuoase de funcţionare. Cu toate acestea, organizaţiile cu adevărat responsabile şi integre tind să se autocorecteze în permanenţă; astfel, nu e întotdeauna necesar să fii perfect, ci receptiv.
   Onestitatea admite abaterea sau greşelile şi îşi asumă responsabilitatea corectării acestora. Întreaga omenire şi instituţiile sale se află pe o curbă a învăţării şi de aceea toleranţa faţă de eroarea umană este mai potrivită decât învinuirea. (În teologia creştină, din punct de vedere tehnic, "păcatul" este, de fapt, greşeală). (pag. 41-42)

 

Mintea umană crede în mod automat în validitatea propriei sale experienţe subiective şi de aceea acţiunile sale se bazează pe o trăsătură caracteristică înnăscută numită "credinţă/convingere". Recent, calitatea credinţei însăşi a fost supusă atacului din partea scepticilor de profesie, care manifestă o credinţă extremă în propriul lor scepticism (cal. 160) şi în sofismul narcisist aferent. Astfel, scepticii nu izbutesc să fie sceptici în privinţa propriului lor scepticism şi de aceea afişează un sistem de credinţă naiv, care rezultă în respingerea unor niveluri mai înalte de conştiinţă şi o inabilitatea de a înţelege sensul, abstractizarea sau contextul (câmpul), din conţinutul linear (aparenţa), conform tabelului referitor la Psihologia Creierului, din Capitolul 4. (121-122)

 

   Din aceste proiecţii antropomorfice se naşte o imagine a lui Dumnezeu despre care omul are o percepţie oarecum ambivalenţă, prin aceea că Dumnezeu e binevoitor, dar, în mod paradoxal, este capabil chiar să-i arunce sufletul în iad. Astfel, Dumnezeu e perceput ca fiind un părinte iubitor, dar şi limitat, asemenea unui părinte. Acest aspect a fost, desigur, studiat de Sigmund Freud, care a combătut ideea că Dumnezeu e doar o proiecţie antropomorfă din subconştientul infantil. Deşi a respins falsele descrieri ale lui Dumnezeu, el a făcut apoi greşeala de a concluziona că nu există un Dumnezeu real, ceea ce a reprezentat o eroare, adică faptul că descrierile lui Dumnezeu erau false nu demonstra netemeinicia Realităţii Divinităţii. Pretinsa lipsă de justeţe a destinului uman e contrazisă de religiile mai sofisticate, precum Budismul şi Hinduismul, care ne învaţă legile karmei.


   Frica de Dumnezeu
 
 Cu toate că descrierile antropomorfice au drept consecinţă frica de mânia justiţiară a lui Dumnezeu, conceptualizarea lui Dumnezeu ca Sursă şi cauză a tuturor calamităţilor de pe pământ şi din vieţile oamenilor reprezintă un alt motiv de frică. Astfel, Dumnezeu este considerat autorul furtunilor, al secetelor, al inundaţiilor, al cutremurelor, al erupţiilor vulcanice etc. În societăţile primitive, acest lucru duce la încercările de a-L domoli pe Dumnezeu prin sacrificarea oamenilor şi a animalelor, iar în ritualurile religioase ale incaşilor, mayaşilor ş.a.m.d., sacrificiile erau duse la extrem. Sacrificarea animalelor era şi ea larg răspândită şi inerente tradiţiei iudaice şi a altor culturi, În lumea zilelor noastre, acelaşi primitivism poate fi văzut în venerarea islamică a suicidului şi a uciderii oamenilor nevinovaţi sau a "necredincioşilor", pentru a câştiga bunăvoinţa lui Dumnezeu, daruri cereşti şi absolvirea de păcate. Acelaşi mod de gândire se regăseşte în oferirea de ofrande sau sacrificii pentru a-I face pe plac lui Dumnezeu. Ideea că Dumnezeu poate fi satisfăcut, înfuriat, împăcat, "mituit" sau linguşit prin prosternare reprezintă un construct al antropomorfismului. Asemenea altor practici religioase, caracteristica importantă o constituie intenţia şi credinţa pe care le comportă.


   Dumnezeu în calitate de Creator
 
 În mod tradiţional, trăsăturile definitorii ale lui Dumnezeu au fost descrise ca omnipotenţă, omniprezenţă şi omniscienţă. Dumnezeu e izvorul primordial, sursa şi, drept urmare, Creatorul. Mintea umană gândeşte în termeni de succedare cauzală de-a lungul perioadelor de timp. Ea crede că timpul, consecutivitatea şi cauzalitatea sunt undeva, "în afară", în lumea lineară ce este percepută şi, drept urmare, reprezintă realitatea (confuzia lui Descartes res interna - cogitans - versus res externa - externa). Această contextualizare e confirmată ulterior de natura succesivă a procesării mentale a ideilor. Astfel, mintea construieşte o "cronologie", cu un început şi un sfârşit, care presupune o "cauză primară" a creării şi un iniţiator.
   Dumnezeu e considerat a fi "întâia cauză" primordială. Creaţia este imaginată ca un proces linear succesiv, după cum îl descrie Geneza, în care universul reprezintă produsul cauzat, iar timpul e reglat, e stabilit. Limitările conceptuale inerente în această progresie logică au fost relevate de Immanuel Kant, în 1781, în Critica Raţiunii Pure, şi detaliate mai târziu, ca urmare a apariţiei mecanicii cuantice, de către Stephen Hawking, care, în 1993, a inclus valoarea pragmatică şi inutilitatea "timpului imaginar" în teoriile gravităţii cuantice.
   Vechiul Testament separă cu bună ştiinţă Creaţia de Creator, în virtutea limbajului dualist al subiectului, obiectului şi verbului tranzitiv. Astfel apare cunoscutul concept de "a câştiga la zaruri", care corespunde cu stilul de procesare al egoului/minţii. (pag. 207-208)

 

   Stilul spiritual de viaţă
   
Acesta este un domeniu în legătură cu care mulţi căutători spirituali au întrebări şi incertitudini. Angajamentul spiritual deschide calea unor opţiuni alternative, cum ar fi:
   1. Renunţarea la viaţa lumească şi aderarea la o comunitate spirituală, ashram sau rezidenţă într-un centru de retragere. Aceste organizaţii sunt asociate de obicei cu anumite religii sau organizaţii spirituale oficiale, iar unele dintre ele pot pretinde chiar obligaţia de a face jurăminte sau a participa la diverse ceremonii de iniţiere. Unele sunt ordine religioase oficiale care urmează doctrina ecleziastică şi astfel pot exista cerinţe de natură fizică pentru a demonstra devoţiunea.
   Unele centre de retragere pun accentul pe izolare şi meditaţie, plus perioade de postire sau renunţarea la alte obişnuinţe senzoriale. Alte organizaţii oficiale pun accentul pe activităţi spirituale de grup, care includ: munca în comun, slujbe, lecturi, dialoguri şi împărtăşirea ideilor în grup. Posesiunile lumeşti sunt limitate la strictul necesar şi, adesea, bunurile personale sunt donate grupului. Se renunţă la toate posesiunile şi ataşamentele lumeşti, iar vizitele din afară sunt deseori restricţionate.
   Limitările impuse de grupările religioase sunt apanajul doctrinelor ecleziastice. De asemenea, există şi tentaţia ego-ului spiritual de a fi special, manifestată, de exemplu, prin tăierea părului, veşminte de ceremonie ş.a.m.d. Ca în orice demers spiritual, este important să calibrăm nivelul conştiinţei grupului sau organizaţiei, dar şi al doctrinei şi practicilor acestora.
   2. Retragerile oferă avantaje pe termen scurt şi sunt adesea sponsorizate de o organizaţie sau au un conducător al acţiunii respective, care ar trebui calibrat şi el.
   3. Practica spirituală în viaţa obişnuită este de fapt abordarea cea mai prielnică şi benefică. (Această afirmaţie se calibrează ca fiind adevărată). S-a constatat că una e să fii pur şi sfânt într-un loc sigur, izolat, şi cu totul alta să rămâi dedicat într-o lume a nesfârşitelor tentaţii şi confruntări. Progresul spiritual apare în etape. La început, omul învaţă realităţile spirituale şi le studiază. Apoi vine rândul practicării şi aplicării cunoaşterii dobândite în fiecare aspect al vieţii şi, în cele din urmă, el însuşi devine cunoaştere. Prin dedicare, viaţa omului devine rugăciune. Prin devoţiune, angajament şi aplicaţii practice, conceptele devin realităţi trăite ca experienţă. (După cum spunea un discipol: "Cum să-mi pot ierta duşmanii dacă nu mai am niciunul?").
   În viaţa de fiecare zi, o rutină obişnuită constă în meditaţie, stand jos, dimineaţa şi, din nou, seara. La început, aceste meditaţii pot dura douăzeci sau treizeci de minute; durata lor se poate extinde la o oră sau mai mult, de fiecare dată. Cu toate că o mantra scurtă sau o incantaţie pot ajuta la crearea unei stări de relaxare, ele nu sunt suficiente în sine, iar dacă se exagerează, ele pot duce doar la nişte stări modificate ale conştiinţei. Acest lucru e valabil şi în cazul unor capcane cum sunt clopoţeii, muzica, fanioanele speciale, beţişoarele parfumate, uleiurile, lumânările şi alţi stimulatori senzoriali inutili. De aceea, e recomandabil să calibrezi nivelul mantrelor, indiferent cât de susţinut sunt ele recomandate. Mantrele "secrete", mai ales cele care se vând pe bani, nu produc efecte deosebite, iar cele comercializate tind să calibreze în jurul nivelului 290.
   Este benefic să alegi o lecţie sau un concept spiritual al zilei, care serveşte ca punct central pentru contemplare. Aceasta e o modalitate de contextualizare a întregii zile şi a experienţelor trăite pe parcursul acesteia. De exemplu, poţi selecta "Rugăciunea zilnică a unificării", o lecţie din "Un curs în miracole", un pas din "Programul celor doisprezece paşi" sau o idee spirituală de bază, cum ar fi abandonarea, smerenia, renunţarea la dorinţa de a controla sau de a obţine câştig. (pag. 322-323)

< sus >

Arhiva ESOTERIKA 2017  > >