<  GRAFICE ŞI INFOGRAFICE

SOMN, VISE, DEDUBLARE

--- desene cu explicaţii sintetice ---

din articole de Răzvan A. Petre

Somnul, visul şi dedublarea  (2015)

1. SOMNUL

Decalarea corpurilor subtile pe parcursul unui ciclu de somn standard:

  animaţie  

 

2. DEDUBLAREA

DIVIZAREA MINŢII ÎN TIMPUL EXTRACORPORALIZĂRII

În procesul dedublării mintea se divide: MINTEA DE REZERVĂ copiază identic personalitatea MINŢII DE BAZĂ rămase în corp. În intervalul de timp în care are loc extracorporalizarea apar două ego-uri identice în corpuri şi locuri diferite.

PĂSTRAREA AMINTIRILOR ASTRALE

Fiecare din cele două minţi eterice înregistrează separat propriul set de amintiri. La revenirea în corp a dublului eteric, din MINTEA DE REZERVĂ se descarcă amintirile din experienţa astrală, ca dintr-un computer în altul.

Dacă experimentatorul nu mai păstrează memoria proiecţiei astrale, este ca şi cum ea nu ar fi avut loc niciodată. Fiecare dintre noi se dedublează în somn în fiecare noapte, dar acesta este motivul pentru care nu conştientizăm călătoriile astrale.

FEED-BACK ASTRAL

Feed-back astral este fenomenul rar care poate apare când o persoană dotată parapsihologic reuşeşte în acelaşi timp atât o dedublare eterică, cât şi clarviziunea mediului eteric ambiant. Apare un şoc emoţional datorat întâlnirii privirii celor două ego-uri ale aceleiaşi persoane: ego-ul eteric îl observă pe cel fizic, iar ego-ul fizic îl vede (prin clarviziune) pe cel eteric.

INTRAREA ÎN ASTRAL

Pentru a vizita planul astral, este nevoie de ieşirea copiei astrale din dublul eteric. De obicei mintea dublului eteric adoarme, din lipsă de energie.

FLUCTUAŢII DE REALITATE

Un fenomen curios în mediul eteric constă în apariţia unor diferenţe între lumea fizică şi copia sa eterică. Cu cât dublul eteric deţine mai multă energie, cu atât conştiinţa sa este mai clară şi nu apar anomalii. Halucinaţiile personale declanşează crearea sau dispariţia de obiecte reale în spaţiul astral/eteric.

Apariţia unor fluctuaţii de realitate eterică va duce destul de rapid la extragerea automată a călătorului din planul eteric şi proiectarea sa în planul astral. Este maniera minţii de a se salva de confuzie. În planul astral nu mai putem vorbi de corespondenţă cu lumea fizică, ci de un tărâm al imaginaţiei neîngrădite.

 

3.1 CLARVIZIUNEA

Un clarvăzător are puternic deschisă Ajna chakra (săgeată albastră conectează mintea eterică cu robotul/sonda/tentacula eterică trimisă în afara corpului fizic).

Clarviziunea locală observă mediul eteric din imediata apropiere a clarvăzătorului.

Clarviziunea la distanţă observă locuri eterice îndepărtate.

Clarviziunea în Akasha se referă la "lecturarea" înregistrărilor din memoria astrală cosmică, care conţine informaţii despre orice eveniment petrecut în trecut sau este probabil să se petreacă în viitor

Clarviziunea în planurile superioare se referă la ajungerea doar cu mintea în locuri din planul astral sau cel mental.

3.2 TRANSA MEDIUMNICĂ

Mediumul îşi provoacă hipnotic o dedublare eterică fără divizarea minţii, moment în care un duh/spirit se poate instala temporar în dublul eteric. De acolo, spiritul comunicant transmite impulsuri psihice minţii mediumului, care le receptează şi le redă conştient sau mai puţin conştient.

3.3 MOARTEA ŞI EXPERIENŢA-ÎN-PREAJMA-MORŢII

Corpul fizic rămâne impregnat doar cu energie eterică reziduală, care îl mai poate menţine viu câteva zile. Mintea iese complet din corpul fizic. Din acest motiv, experienţa din timpul NDE (Near Death Experience) este mai clară şi mai vie decât orice dedublare.

3.4 SOMNAMBULISMUL

Dublul eteric şi cel astral sunt aliniate, întrepătrunse, întărind coerenţa acţiunilor. Poziţia corpurilor subtile este similară ca în stadiul 2 de somn, dar cu o minte activă (însă mai puţin conştientă de sine).

 

4. VISUL

EXTENSIA ETERICĂ A MINŢII

În stadiul 1 de somn mintea eterică se dilată. Visul apare într-o copie similară cu dublul eteric, doar că "mintea pentru visare" este generată intern şi nu părăseşte corpul.

DIMENSIUNEA ASTRALĂ A VISULUI

Visele, în general, sunt inspirate din planul astral. În stadiul REM de somn, dublul astral este exteriorizat şi disponibil pentru diverse experienţe. Totuşi, plăsmuirea viselor are loc în mintea eterică.

Dimensiunea astrală internă (pentru visare) este privată, iar dimensiunea astrală externă este publică (accesibilă tuturor călătorilor astrali).

4.1 VISUL LUCID

În visul lucid unii oameni se trezesc în "mediul pentru vis", fiind conştienţi că visează şi putând astfel să-şi dirijeze visul cum vor ei. Visul lucid se aseamănă ca trăire cu proiecţia astrală.

"Proiecţia conştientă în visul lucid" este tehnica de inducere a visului lucid direct din starea de veghe. Într-un vis lucid normal mediul poate fi modificat şi orice lucru poate fi creat prin imaginaţie, dar printr-o inducere a visului lucid apar limite obiective, exact ca în lumea fizică, visul fiind mult mai realist.

4.2 REZERVA DE ENERGIE MENTALĂ

Visul lucid şi proiecţia astrală conştientă seamănă între ele foarte mult ca experienţă personală, dar diferă ca localizare: visul este intern minţii (mediul este generat de subconştient), pe când proiecţia este exterioară corpului (mediul este generat de lumea astrală). Amândouă apelează însă intens la o rezervă de energie mentală (care oferă conştienţa).

Procesul visării solicită o cantitate de energie suplimentară, care fusese alocată extracorporalizării, dar acum este absorbită automat, prin cordonul de argint, cu tot cu dublul eteric. Dublul astral rămâne exteriorizat, ceea ce permite visarea de lungă durată (REM).

 

DIVIZIUNEA NATURALĂ A MINŢII PE TIMPUL SOMNULUI

Cercetătorul astral Robert Bruce afirmă că mintea îşi proiectează în fiecare noapte, în somn, o minte a visului şi o alta a dublului astral. Cu alte cuvinte, în stare de relaxare profundă, înainte de a adormi sau în transă, mintea se expansionează spontan, moment în care devine posibilă diviziunea sa în cele trei fracţiuni: mintea de bază, mintea visului (uşor separată de prima, în trup) şi mintea dublului astral (proiectabilă la distanţă de trup).


Procesul nocturn de fragmentare naturală a minţii umane

din articolul Spiritul nu părăsește trupul niciodată, până la moarte (2016)