<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul VII

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

CUVÂNTUL

Să luăm acum Cheia şi îţi voi arăta cum planul şi procesul descrise adineauri au generat lumea; cum Pământul, cu tot ceea ce este în el şi pe el, inclusiv tu, fraţii şi surorile tale, nu sunt decât manifestări exterioare ale unei Idei, ale Ideii Mele, care este chiar acum transpusă din gândire în exprimarea vieţii.

Mai întâi, să ştii că:

Eu, Creatorul, Sunt GÂNDITORUL Originar, Singurul GÂNDITOR.

Aşa cum s-a spus mai devreme, omul nu gândeşte; EU sunt cel care gândeşte prin organismul său.

Omul crede că el este cel care gândeşte, dar atâta timp cât el nu s-a trezit la recunoaşterea Mea înăuntrul lui, el primeşte doar gândurile pe care Eu i le atrag sau i le inspir în minte. Şi, înşelându-se asupra adevăratei lor semnificaţii şi intenţii, el le dă o interpretare personală; şi prin dorinţele egoiste astfel trezite, el îşi provoacă singur toate necazurile şi atrage asupra lui toate nenorocirile.

Dar, în realitate, aceste erori aparente, interpretări false şi intervenţii ale omului nu sunt decât obstacolele pe care EU i le pun în drum pentru ca el să le învingă şi pentru ca, triumfând asupra lor, el să-şi dezvolte un corp şi o minte suficient de pure şi puternice pentru a exprima în mod perfect şi conştient Ideea Mea, care operează veşnic în Sufletul său.

Omul este, deci, unicul organism pe care EU îl pregătesc astfel pentru a manifesta prin el perfecţiunea Ideii Mele. El oferă personalitatea – cu corpul, mintea şi intelectul ei, prin care pot să exprim perfect această Idee – şi creierul fizic, prin care Eu pot să O gândesc şi să O manifest în exterior.

Eu plantez o Idee oarecare în creierul omului. Această Idee ar creşte, s-ar maturiza şi ar fructifica rapid şi complet, adică s-ar manifesta în mod exterior – dacă omul n-ar interveni personal, dacă el Mi-ar încredinţa complet mintea cu toate gândurile sale, inima cu toate dorinţele sale, lăsându-Mă să realizez perfect această Idee.

Voi semăna acum o Idee în creierul tău. Dacă Mă vei lăsa să-i dirijez dezvoltarea şi exprimarea prin tine, ea va creşte, se va maturiza şi va da o recoltă bogată din Înţelepciunea care te aşteaptă.

Într-o altă Revelaţie a Mea, numită Biblia, ţi se vorbeşte mult despre „Cuvânt”. Dar puţini interpreţi, nici chiar cei mai erudiţi cercetători ai Bibliei nu au înţeles clar semnificaţia dorită de Mine.

Ţi se spune că:

„La început a fost Cuvântul şi Cuvântul era de la Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”.

„El era de la început cu Dumnezeu”,

„Toate lucrurile au fost făcute prin El (prin Cuvânt) şi, fără El (Cuvântul), nu s-a făcut nimic din ceea ce a fost făcut”.

Tu vei afla aici cum era la început Cuvântul Meu, cum era el cu Mine, şi cum el eram EU, Sinele Meu; cum au fost făcute toate lucrurile de Mine şi prin Cuvântul Meu, şi că, fără Mine şi fără Cuvântul Meu, nu s-a făcut nimic din ceea ce există acum.

Pentru înţelegerea omenească, un cuvânt este simbolul unei Idei, adică îi ţine locul, o întruchipează şi o reprezintă.

Dacă ai putea înţelege, Tu eşti un Cuvânt, simbolul unei Idei, tot aşa cum este un diamant, o violetă, un cal.

Atunci când vei putea separa Ideea de simbol, vei cunoaşte atunci sufletul sau realitatea a ceea ce se manifestă aparent ca om, diamant, cal sau violetă.

Deci, cuvântul, aşa cum este utilizat în citatele de mai sus, semnifică o Idee, o Idee latentă şi nemanifestată încă, dar care totuşi este pregătită de a fi exprimată sau gândită şi formulată într-o formă sau alta.

Cuvântul care era la început şi care era în Mine nu era doar o Idee, ci a fost Ideea Mea despre Sinele Meu EXPRIMÂNDU-SE într-o nouă stare sau condiţie, pe care tu o numeşti viaţa pământească.

Această Idee eram EU, Sinele Meu, pentru că Ea era o parte din Mine, deocamdată latentă şi nemanifestată; căci era din substanţa şi esenţa Fiinţei Mele, care Ea însăşi este o Idee, Ideea Primă Originară.

Toate lucrurile au fost făcute de Mine graţie acţiunii însufleţitoare a Ideii Mele transpuse în gând şi formulate într-o expresie; şi nimic nu a fost şi nici nu poate fi vreodată exprimat în viaţa pământească fără ca Ideea Mea să-i fie cauză primă fundamentală şi principiu al existenţei.

Ideea Mea se află acum în procesul derulării sau exprimării în exterior – pe care unii îl numesc evoluţie – ca atunci când mugurele iese din tulpina sa şi apoi se deschide floarea, supunându-se impulsului de a exprima Ideea Mea ascunsă înăuntrul sufletului său.

Întocmai aşa voi dezvolta şi desfăşura EU toţi agenţii Mei de exprimare, care în final, vor face să se manifeste din sufletele lor, într-un mod unitar şi complet, Ideea Mea în toată gloria perfecţiunii Sale.

În prezent, aceşti agenţi sunt de aşa natură, încât, pentru a exprima Ideea Mea, ei necesită multe limbaje de diferite tipuri, de la cele mai simple până la cele mai complexe, compuse dintr-un număr imens de Cuvinte.

Dar când Eu voi fi manifestat complet Ideea Mea, sau când îi voi fi perfecţionat pe numeroşii Mei agenţi de exprimare, atunci Ideea Mea va străluci în fiecare Cuvânt, fiecare dintre ele fiind, de fapt, o parte sau aspect perfect al Ideii Mele, toate fiind alese şi aranjate ca să sune ca un singur Cuvânt, radiind semnificaţia sublimă a Intenţiei Mele.

Toate limbajele se vor fi contopit atunci într-unul singur şi toate Cuvintele, într-un Unic Cuvânt; căci toţi agenţii se vor fi făcut trupuri şi toate trupurile vor fi devenit Un trup, agentul perfect pentru exprimarea completă a Ideii Mele într-un Singur Cuvânt – SINELE Meu.

Atunci SINELE Meu, putând a fi exprimat prin aceste Cuvinte perfecte, va străluci prin agentul Său de exprimare – prin diverse personalităţi, cu corpul, mintea şi intelectul lor; şi Cuvântul se va fi făcut trup sau VA FI trupul.

Aceasta înseamnă că toate Cuvintele, prin puterea regeneratoare a Ideii Mele dinăuntrul lor, vor fi evoluat prin trup, transmutându-l, spiritualizându-l şi aducându-l la un aşa grad de transparenţă şi puritate, încât în personalitate nu va mai rămâne nimic din natura pământească care să împiedice exprimarea Impersonală, permiţând SINELUI Meu să strălucească perfect şi să se manifeste complet; contopind astfel, o dată în plus, toate cuvintele şi toate trupurile într-un Unic Cuvânt, CUVÂNTUL care era la început, şi care va străluci prin orice corp creat ca SOARELE GLORIEI – CRISTOSUL lui DUMNEZEU.

Acesta este planul şi scopul Creaţiei Mele şi al tuturor lucrurilor manifestate.

O scurtă lămurire despre procesul Creaţiei Mele sau cum Concep EU Ideea de a Mă exprima pe Pământ, îţi va fi dată în ceea ce urmează.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>