<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XII

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

SUFLETE PERECHE

Să examinăm acum unele lucruri pe care ţi le-am dat, în special pe cele din cauza cărora tu nu poţi încă să Mă recunoşti ca fiind Cel ce Dăruieşte totul.

Poate nu crezi că situaţia pe care o ai acum în viaţă ar fi cea mai potrivită pentru exprimarea Ideii Mele care izvorăşte dinăuntrul tău.

Dacă este aşa, atunci de ce nu ieşi din această situaţie pentru a intra în alta la alegerea ta?

Simplul fapt că nu o faci sau nu poţi s-o faci dovedeşte că această situaţie este, în prezent, cea mai potrivită pentru a trezi în tine anumite calităţi necesare pentru exprimarea Mea perfectă şi că Eu, propriul tău Sine, încuviinţez să rămâi în ea până când vei putea să recunoşti Scopul şi Intenţia Mea ascunse în puterea pe care o are această situaţie de a tulbura pacea minţii şi, astfel, de a te menţine nemulţumit.

Când vei cunoaşte Intenţia Mea şi vei decide să faci din Scopul Meu şi scopul tău, atunci şi numai atunci îţi voi da forţa de a ieşi din acea situaţie pentru a intra într-alta mai înaltă pe care ţi-am prevăzut-o.

Poate crezi că perechea pe care ţi-am dat-o este departe de a fi persoana care-ţi trebuie sau care ar fi capabilă să te ajute la trezirea ta „spirituală” şi că, dimpotrivă, este doar un obstacol şi un dezavantaj. Şi poate că, în secret, te gândeşti să o părăseşti pentru o alta care te aprobă şi ţi se alătură în aspiraţiile şi în căutarea ta, şi, din acest motiv, pare că s-ar apropia mai mult de idealul tău.

Poţi să fugi de prima Mea alegere dacă vrei, dar să ştii că nu poţi fugi de propria ta personalitate, care, în dorinţa sa arzătoare pentru o soţie sau un soţ „spiritual”, poate să atragă doar o persoană care te va forţa la o căutare de zece ori mai lungă şi mai dificilă printre iluziile minţii înainte să te poţi trezi din nou la conştiinţa Vocii Mele ce vorbeşte dinăuntrul tău.

Căci o pereche aprobatoare şi laudativă nu va alimenta în tine decât orgoliul personal şi dorinţa egoistă de putere „spirituală”, dezvoltând şi mai mult latura egoistă a naturii tale; în timp ce un soţ sau o soţie ce nu empatizează cu tine te face să te retragi în tine însuţi şi te obligă să te întorci înăuntru, acolo unde locuiesc Eu.

De asemenea, o soţie sau un soţ afectuos, onest, îngăduitor, ţi-ar stimula doar egoismul şi aroganţa; în timp ce o persoană despotică, suspicioasă şi cicălitoare îţi favorizează disciplina sufletească de care încă ai nevoie şi te învaţă valoarea opoziţiei şi a stăpânirii de sine.

Dacă ai şti! persoana care şi-a asumat rolul de perechea ta actuală este în realitate un Înger al Cerului, la fel ca şi Tine, unul din Atributele Sinelui Meu Divin, venit la tine pentru a te învăţa, prin intermediul dominaţiei şi împotrivirii, printr-un egoism şi o reavoinţă extremă – care nu sunt decât umbrele anumitor trăsături din tine, pe care Lumina Ideii Mele, strălucind dinăuntru prin personalitatea ta opacă le proiectează asupra Sufletului perechii tale, întunecându-le, înlănţuindu-le şi legându-le de personalitatea Sa, şi în acelaşi timp, amplificând şi deformând în personalitatea Sa aceste umbre ale respectivelor trăsături, încât ele ţi se prezintă obraznice, făcând paradă de puterea lor de a te tulbura şi a te hărţui – şi asta pentru a te învăţa că numai atunci când îţi vei fi curăţit personalitatea de aceste trăsături pentru ca Iubirea Mea Sfântă să se exprime, abia atunci vei putea să te eliberezi de stările care acum îţi provoacă atâta tulburare mentală şi nefericire a Sufletului;

Pentru că, până când nu vei putea să vezi acest Suflet întristat şi înlănţuit, acest Înger al Cerului, această altă parte din Sinele Meu şi al Tău, care a venit la tine şi Îşi izbeşte Aripile de gratiile cuştii personalităţii Sale, în care tu Îl ajuţi să stea închis – în timp ce El tânjeşte şi se străduieşte tot timpul să exprime prin intermediul tău Iubirea Impersonală, sentimentul tandru de grijă pentru ceilalţi, echilibrul mental şi pacea inimii, calma şi ferma stăpânire de sine, căci numai acestea pot face să cadă lanţurile şi să se deschidă porţile pentru ca El să poată ieşi la libertatea propriei Sale Existenţe glorioase şi să îţi apară drept propriul Său adevărat Sine – până când nu vei putea să vezi acest Suflet în toată Divina Sa frumuseţe, deşi acum este bolnav şi slăbit de această robie terestră, nu îţi va fi posibil să afli şi să recunoşti acel Ideal pe care-L cauţi.

Căci acest Ideal nu există în afară, în vreo altă personalitate, ci doar în interiorul tău, în Contrapartea ta Divină, care sunt EU, Sinele tău Suprem şi Nemuritor. Şi ceea ce te face să vezi aparentele imperfecţiuni din perechea pe care ţi-am dat-o este doar Ideea Mea de Sine al tău Perfect, care se străduieşte să se exprime şi să se manifeste prin personalitatea ta.

Totuşi, va veni timpul în care vei înceta să cauţi în afară iubirea şi simpatia, stima şi ajutorul spiritual şi vei apela numai la Mine dinăuntrul tău, iar atunci aceste aparente imperfecţiuni vor dispărea; şi vei vedea în perechea ta doar reflectarea calităţilor de iubire altruistă, bunătate, încredere, efort constant pentru a-i face pe ceilalţi fericiţi, care atunci vor radia strălucitor şi continuu din inima ta.

Poate că încă nu poţi să crezi aceasta în întregime şi te îndoieşti de faptul că Eu, Sinele tău, SUNT responsabil de actuala ta situaţie de viaţă sau că Eu ţi-am ales soţia sau soţul tău de acum.

Dacă aşa stau lucrurile, este bine să te îndoieşti până când totul se va clarifica.

Dar, aminteşte-ţi, ţi-aş vorbi cu mult mai multă limpezime direct dinăuntrul tău dacă doar ai apela la Mine cu încredere, cerându-Mi ajutorul. Pentru că Eu întotdeauna păstrez secretele Mele cele mai Sfinte pentru cei care apelează la Mine cu Credinţa fermă şi profundă că Eu pot şi le voi satisface toate nevoile.

Totuşi, ţie, cel care nu poţi deocamdată face asta, te întreb: Dacă nu Sinele tău te-a plasat aici unde eşti şi nu El ţi-a oferit această pereche a ta, atunci De ce te afli în această situaţie? şi De ce ai această soţie sau soţ?

Reflectează!

Eu, TOTUL, Cel Perfect, nu fac greşeli niciodată.

Da, dar personalitatea se înşală, îmi spui tu, ea a ales această pereche şi poate că nu merită mai mult.

Dar ce anume, cine a făcut ca personalitatea să aleagă exact această soţie sau soţ şi să ocupe această poziţie în viaţă? Cine a selecţionat şi plasat această pereche acolo de unde tu ai putut alege şi cine te-a făcut să te naşti în această ţară dintre toate ţările lumii şi în acest oraş dintre toate oraşele lumii, exact în această epocă? De ce nu s-a întâmplat într-un alt oraş şi cu 100 de ani mai târziu? Oare personalitatea ta este cea care a făcut toate acestea?

Răspunde-ţi la aceste întrebări în mod sincer şi mulţumitor şi vei afla că Eu, Dumnezeul din tine, propriul tău Sine, Sunt Cel ce face toate lucrurile pe care le faci tu, iar EU le fac bine.

EU le fac exprimând Ideea Mea, Care caută permanent să se manifeste într-o formă materială prin tine, Atributul Meu viu, ca Perfecţiune, aşa cum este Cel Etern dinăuntru.

În ceea ce priveşte adevăratul tău „Suflet pereche”, despre care unii te-au făcut să crezi că te aşteaptă undeva, nu-l mai căuta, pentru că el nu există în afară, în vreun alt corp, ci înăuntrul propriului tău Suflet.

Căci ceea ce percepi înăuntrul tău că strigă să se completeze sunt chiar Eu Cel dinăuntru, care tânjesc să fiu recunoscut şi exprimat; EU, Contrapartea ta Divină, partea ta Spirituală, cealaltă jumătate a ta, cu care trebuie să te uneşti neapărat înainte de a putea să desăvârşeşti ceea ce ai venit să împlineşti pe Pământ.

Acesta este, într-adevăr, un mister pentru tine, care nu eşti încă unit în conştiinţă cu Sinele tău Impersonal. Dar nu te îndoi; atunci când vei putea veni la Mine predându-Mi-te complet şi nu te vei mai preocupa de nimic altceva decât de unirea cu Mine, atunci EU îţi voi revela dulceaţa Extazului Ceresc, pe care de mult Îl păstrez pentru tine.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>