<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XIV

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

MEDIUMI ŞI INTERMEDIARI

Tu, care în dorinţa ta de a Mă servi, te-ai alăturat unei biserici, organizaţii religioase, societăţi oculte sau ordin spiritual oarecare, crezând că Îmi vei face plăcere dacă îi ajuţi şi susţii în activitatea lor şi că, în consecinţă, ai putea să primeşti favoruri speciale de la Mine – ascultă şi meditează la aceste Cuvinte ale Mele.

În primul rând, să ştii că sunt deja mulţumit de tine, pentru că nu faci nimic altceva decât ce te determin Eu să faci, şi o faci pentru a îndeplini Planurile Mele, deşi uneori ţi se pare că acţionezi contrar voinţei Mele şi numai pentru a-ţi satisface propriile dorinţe.

Să ştii, de asemenea, că Eu ofer tuturor minţilor toate experienţele de viaţă, pe care le folosesc numai pentru a pregăti corpul, a trezi sufletul şi a dezvolta conştiinţa, astfel ca ele să poată să Mă înţeleagă şi să pot să-Mi exprim prin ele Ideea Mea.

Prin aceste experienţe, Eu inspir minţile cu scurte viziuni despre Mine şi Ideea Mea; şi prin astfel de inspiraţii, Eu le-am vorbit multora care au primit Cuvintele Mele, le-au scris în cărţi şi le-au transmis altor minţi. Şi am făcut ca aceste Cuvinte să trezească inimile şi conştiinţele acelora pregătiţi să le primească, deşi scriitorii şi învăţătorii Lor nu au înţeles cu adevărat Intenţia Mea.

Pe mulţi dintre cei ale căror minţi le inspir cu scurte viziuni din Mine şi Ideea mea îi fac să devină învăţători şi conducători spirituali, organizând biserici, societăţi şi culte, atrăgând la ei căutători spirituali şi adepţi, astfel ca Eu, prin cuvintele pe care le vorbesc prin ei, să pot trezi inimile şi conştiinţele acelora care sunt pregătiţi să Mă recunoască.

Eu, Cel Impersonal dinăuntru, sunt Cel care face totul, iar învăţătorii şi conducătorii spirituali nu fac nimic în mod personal, ei doar servind drept canale prin care Ideea Mea se exprimă în conştiinţa acelora pe care Eu îi aduc la ei în acel scop.

Căci mintea este doar un canal şi intelectul, doar un instrument, pe care Eu le folosesc în mod Impersonal, oricând şi oriunde este necesar să-Mi exprim Ideea. Şi până inima nu se trezeşte şi nu se deschide larg pentru a Mă cuprinde, omul, cu mintea şi intelectul lui muritor, nu poate să înţeleagă în mod conştient Intenţia Mea atunci când Îmi exprim Ideea prin el.

Tu, în dorinţa de a Mă servi, poate ai întâlnit personalitatea vreunui învăţător sau maestru rostind cuvinte aparent minunate pe care EU le vorbesc prin el, şi drept urmare, crezi că Mă are deja în inimă.

În îndoielile şi neliniştea de a-Mi fi pe plac şi în teama de a nu-Mi displăcea când n-ai ascultat de poruncile Mele, poate că te-ai adresat vreunui îndrumător sau maestru ce-şi spunea preot sau preoteasă a Supremului, gândindu-te ca, prin el, să primeşti Mesajul Meu pentru tine sau cuvintele de ajutor şi sfaturile vreunui „Maestru” sau „Ghid” din lumea spiritelor pe care-l presupuneai a fi Mesagerul Meu.

Poţi apela la aceştia, dacă vrei. Da, Eu sunt Cel ce-ţi ofer şi o astfel de alternativă dacă nu vrei sau nu poţi fi satisfăcut aşteptând cu încredere răspunsul şi ajutorul Meu, care vor veni la momentul şi în maniera alese de Mine.

Da, ba chiar te trimit la aceştia, lăsându-te să-ţi pui întreaga credinţă şi nădejde într-un astfel de preot sau preoteasă, permiţându-le să-ţi dea toate sfaturile şi învăţăturile „spirituale” pe care poţi să le suporţi de la un astfel de „Maestru” sau „Ghid”. Până când, în final, trist şi umilit din cauza deziluziei care, în cele din urmă, survine în mod inevitabil, eşti din nou obligat să revii la tine însuţi, la Învăţătorul dinăuntru, la Mine, Sinele tău Adevărat.

Da, toată amăgirea, toată disciplina, toată ardoarea şi devoţiunea – fără a mai pomeni de banii şi serviciile voastre – pe care le oferiţi pentru ce credeţi a fi Lucrarea Mea, aceştia vi le exploatează în scop egoist şi le folosesc pentru a-şi construi şi întări propria lor putere personală şi prestigiul printre discipolii lor. În acest timp, vă linguşesc cu dibăcie pe fiecare dintre voi şi vă promit evoluţia spirituală folosind sofisme viclene, sub aparenţa unor frumoase şi înalte învăţături spirituale, dar numai pentru a vă menţine legaţi de ei ca să continuaţi să-i susţineţi, respectaţi şi adoraţi; ameninţându-vă cu mânia Mea dacă nu le acordaţi încredere şi supunere oarbă. Da, Eu vă aduc toate acestea, pentru că voi le doriţi şi le căutaţi, iar Dorinţa este cu adevărat instrumentul Voinţei Mele.

Ţi-ai putea dărui iubirea, devotamentul şi supunerea necondiţionată vreunui alt învăţător – din lumea vizibilă sau invizibilă, oricât de cinstit, bine intenţionat sau înţelept ar fi – crezând că acesta nu poate fi clasificat printre cei pe care tocmai i-am menţionat, şi ai putea primi ceea ce crezi a fi învăţături şi îndrumare de o valoare inestimabilă.

Şi e bine şi aşa, atâta timp cât primeşti ceea ce cauţi şi crezi că ai nevoie; căci EU ofer totul pentru ca aceste dorinţe să fie satisfăcute. Dar să ştii că toate acestea sunt zadarnice şi incapabile de a oferi rezultatele căutate, căci orice căutare şi dorinţă de avansare spirituală aparţine personalităţii şi, prin urmare, este egoistă şi conduce neapărat la dezamăgire, deziluzie şi umilire.

Dar, dacă ai putea înţelege! prin deziluzie şi umilire pot fi atinse rezultatele veritabile, căci spre acestea te-am condus atunci când ţi se oferea posibilitatea de a obţine un ajutor de la un învăţător uman oarecare. Şi acestea, deziluzia şi umilirea, EU ţi le-am adus dinadins, pentru ca, redevenind umil şi docil ca un copil, să fii dispus să asculţi şi să te supui Cuvântului Meu rostit înăuntrul tău şi, ascultându-L şi supunându-te Lui, să poţi intra în Împărăţia Mea.

Da, orice căutare exterioară se va termina în felul acesta şi te va aduce înapoi la Mine, epuizat, gol şi înfometat, dorind a asculta Învăţătura Mea şi de a face orice chiar şi pentru o fărâmitură din Pâinea Mea, pe care ai dispreţuit-o înainte, din încăpăţânare şi aroganţă, nesocotind-o suficient de bună pentru Spiritul tău orgolios.

Acum, dacă ţi-au ajuns atâtea învăţături şi maeştri şi eşti sigur că în tine se află Sursa întregii Înţelepciuni, aceste cuvinte vor aduce o bucurie de nedescris în inima ta. Căci oare nu confirmă ele adevărul pe care deja l-ai simţit în tine însuţi?

Pentru tine, cel care totuşi nu poţi înţelege aceasta şi încă ai nevoie de un Intermediar, ţi-am pus la dispoziţie povestea Cristosului crucificat pentru răscumpărarea ta, arătându-ţi cum vreau să trăieşti, astfel ca, prin crucificarea personalităţii tale, să te poţi ridica în conştiinţă până la Unirea cu Mine.

Dar ţie, cel care eşti suficient de puternic pentru a o suporta, îţi spun că nu ai nevoie de intermediar între tine şi Mine, de vreme ce noi suntem deja Una. Dacă ai şti! tu poţi ajunge imediat în conştiinţă direct la Mine. Iar Eu, Dumnezeul dinăuntru, te voi primi şi vei rămâne cu Mine pentru totdeauna; întocmai cum o face Fiul Meu Isus, Omul din Nazaret, prin care Eu Mă exprim chiar şi acum precum am făcut-o în urmă cu o mie nouă sute de ani şi precum Mă voi exprima şi prin tine într-o bună zi.

 

Ţie, care te întrebi cum şi de ce spun Eu lucruri atât de frumoase şi de spirituale prin personalităţi care nu trăiesc în acord cu învăţăturile pe care le oferă, aparent, cu de la sine putere, îţi spun că:

EU folosesc în mod Impersonal toate mijloacele pentru a-Mi exprima Intenţia.

Pe unele le-am pregătit să fie mai bune mijloace de exprimare decât altele, dar neştiind personal nimic despre Mine.

Altora le-am trezit inima pentru ca să Mă cuprindă mai bine, unificându-se astfel conştient mai mult cu Mine.

Altele s-au unit cu Mine într-atât, încât nu mai sunt separate de Mine în conştiinţă, şi în Acestea Eu trăiesc, Mă mişc şi Îmi exprim Natura Spirituală.

Încă din primele zile în care M-am exprimat pe Pământ, Mi-am pregătit Preoţii, Profeţii şi pe acei Mesia ca să anunţe lumii Ideea Mea – Cuvântul Meu care, în final, se va întrupa în materie.

Dar fie că vorbesc printr-un Preot, printr-un Profet, printr-un Mesia, printr-un copil sau prin cel mai mare duşman al tău, toate cuvintele care îţi par importante pentru tine sunt acele cuvinte pe care EU SUNT-ul Tău le spune prin trupul unui astfel de intermediar conştiinţei Sufletului tău.

Când se adună mai mulţi ca să asculte Cuvântul Meu rostit printr-unul dintre Preoţii Mei, nu Preotul de la sine, ci Eu, din inima fiecăruia, inspir Preotului cuvintele esenţiale care pătrund profund în conştiinţa fiecăruia. Preotul nu ştie ce anume din spusele lui v-a afectat atât de profund şi poate că nici nu înţelege Sensul dat de Mine cuvintelor pe care vi le spune.

Din devoţiunea acestora combinată cu credinţa în Mine, exprimate conştient sau inconştient de toţi cei reuniţi în jurul lui, Eu, Cel dinăuntrul lui, extrag Forţa Spirituală care serveşte drept canal sau linie de comunicaţie prin care ajung la conştiinţele acestor minţi, pregătite de Mine să înţeleagă Intenţia Mea. Pentru că, deşi EU le spun tuturor aceleaşi cuvinte, aceste cuvinte conţin totuşi un Mesaj distinct şi separat pentru fiecare şi nimeni nu înţelege decât ceea ce îi este destinat. Căci Eu, Cel dinăuntrul tău, aleg semnificaţia cuvintelor pe care o vreau pentru tine, şi tot EU, dinăuntrul fratelui sau surorii tale, aleg, tot aşa, semnificaţia pe care o doresc pentru fiecare dintre ei.

Atunci când două sau trei persoane se adună în Numele Meu, EU SUNT totdeauna prezent, deoarece Ideea care îi face să se reunească este inspirată de Mine dinăuntrul fiecăruia, fiind Ideea Mea. Şi prin unirea aspiraţiilor lor către Mine, creez un canal sau un mediu prin care EU permit conştiinţei Sufletului să obţină acele viziuni despre Mine pe care este în stare fiecare să le înţeleagă.

Pe fiecare Preot, pe fiecare Învăţător, pe fiecare Medium EU îi fac să ştie aceasta instinctiv, pentru că ei sunt Slujitorii Mei aleşi. Şi tot EU fac să se trezească în ei dorinţa de a se înconjura de adepţi, pentru ca să pot trezi conştiinţa Prezenţei Mele interioare în inimile acelora care sunt pregătiţi. Preotul, Învăţătorul şi Mediumul poate că nu M-au recunoscut înăuntrul lor înşişi şi poate că Mă socotesc a fi o entitate personalizată într-un maestru, îndrumător sau mântuitor din afara lor. Dar aceasta nu are importanţă, de vreme ce, folosind anumite cuvinte prin care îi fac pe aceşti Slujitori ai Mei să se exprime, ca şi prin Forţa Spirituală adusă de diverşi aspiranţi, Eu pot trezi conştiinţa Sufletului acelora pe care îi conduc spre aceşti Slujitori ai Mei pentru a Mă înţelege cu adevărat pe Mine, Cel Impersonal, sălăşluind în interior – în miezul a Toate, în inima fiecăruia.

Pentru că EU SUNT-ul Slujitorului Meu şi EU SUNT-ul fiecărui adept sunt Una, una în conştiinţă, una în înţelegere, una în iubire şi una în scop, care scop constă în îndeplinirea Voinţei Mele.

Şi acest EU SUNT, care este în întregime Impersonal şi nu cunoaşte nici timp, nici spaţiu şi nici identităţi diferite, utilizează personalităţile Slujitorului şi ale adepţilor săi şi ocazia întâlnirii lor ca pe un mijloc de a da glas Ideii Mele, care mereu se străduieşte dinăuntru a se exprima în exterior.

Pe acei Slujitori care profită de încrederea şi speranţele adepţilor Mei pentru a-şi favoriza interesele lor personale, la timpul stabilit, EU îi fac să se trezească la recunoaşterea Voinţei Mele şi a Ideii Mele. Totuşi, această trezire nu este plăcută personalităţii lor şi le provoacă aproape întotdeauna o mare suferinţă şi umilire; dar Sufletele lor se bucură şi intonează imnuri de mulţumire către Mine atunci când o aduc la îndeplinire.

Deci să nu te miri de cuvintele uneori admirabile, pline de Adevăr, venind din guri aparent nepotrivite de a le spune şi care nu le pricep sensul; nici de faptul că simpli discipoli se trezesc uneori mai repede şi-i depăşesc în evoluţie pe învăţătorii lor. Eu, care sălăşluiesc atât înăuntrul învăţătorului, cât şi al discipolului, aleg condiţii diverse şi prevăd moduri diferite de exprimare a Atributelor Mele pentru fiecare Suflet în parte, potrivindu-l pe fiecare exact în momentul şi locul în care ei pot să se completeze şi să se într-ajutoreze cel mai bine; unindu-se astfel cu toţii în cea mai armonioasă exprimare a Ideii Mele posibilă în circumstanţele respective.


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>