<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>

Capitolul XVIII

Joseph S. Benner - "Viaţa Impersonală"

UNIFICAREA

Tu, cel care doreşti într-adevăr să Mi te dedici şi eşti dispus să-Mi dăruieşti toată viaţa ta, renunţând la toate ideile, speranţele şi ţelurile tale personale pentru ca Eu să-Mi pot exprima în mod liber şi complet Ideea Mea Impersonală prin tine, ascultă cu atenţie Cuvintele următoare.

Te-am condus prin toate experienţele de viaţă până în acest moment. Dacă acum eşti cu adevărat pregătit şi dispus să Mă serveşti, dacă ai învăţat că nu poţi cunoaşte sau face nimic de la tine şi că doar EU SUNT, iar ceea ce numeşti inteligenţa ta, forţa ta şi corpul tău, sunt, de fapt, ale Mele; că EU SUNT Cel care-ţi dirijează toate gândurile, Cel care te impulsionează şi îţi dă posibilitatea de a face tot ceea ce faci – atunci poţi să înţelegi semnificaţia Cuvintelor Mele şi eşti pregătit să Le urmezi.

Până acum, ţi-am oferit experienţele care trebuiau să te înveţe doar aceste lucruri. Dar acum, dacă eşti pregătit şi meriţi, vei lucra în mod conştient împreună cu Mine, aşteptând cu bucurie, dar şi cu calm fiecare nouă experienţă, ştiind că fiecare dintre ele conţine manifestări minunate ale Intenţiei Mele, pe care ţi-O voi lămuri pe deplin şi care te va aduce tot mai mult într-o unire duioasă şi intimă cu Mine.

Astfel că toate experienţele care vor veni vor fi binecuvântări, în loc de a fi încercări şi teste sau efecte karmice ale faptelor anterioare; căci în fiecare îţi voi dezvălui viziuni splendide ale Realităţii Mele – ale Sinelui tău Adevărat şi Minunat –, până când nu te vei mai simţi înclinat să urmezi niciuna din dorinţele tale dinainte, ci vei căuta doar să cunoşti dorinţele Mele şi să mulţumeşti.

Aceasta se va manifesta în multe modalităţi noi. În activităţile tale, oricare ar fi ele, nu te va preocupa genul sarcinii, ci vei face ceea ce ţi s-a pregătit să faci, ştiind bine că este ceea ce solicit EU; şi căutând întotdeauna doar pe Mine să Mă mulţumeşti prin asumarea Impersonală a rolului tău în respectiva sarcină, ceea ce-Mi va permite să îndeplinesc rapid Vrerea Mea.

Chiar şi în afacerile tale, vei realiza că EU SUNT acolo. De fapt, EU SUNT Cel care te îndrumă către ele, indiferent de natura lor; nu ca prin ele să fii omul de succes sau ratatul sau truditorul care eşti, nici ca să aduni avere pentru urmaşii tăi sau ca să pierzi tot ce ai sau ca să nu acumulezi nimic. Nu, ci pentru ca, prin succes sau eşec, prin lipsă de ambiţie sau de vreo abilitate specială, EU să pot trezi inima ta către perceperea Mea, Cel Impersonal, aflat înăuntrul tău; Care te inspir şi te conduc în tot ceea ce faci, aşteptând ca să participi în mod conştient la adevăratul Succes şi să accepţi adevăratele Bogăţii pe care Le păstrez pentru tine.

Atunci vei înţelege că afacerile, munca sau situaţia ta de viaţă nu sunt decât întâmplări, adică vehicule exterioare alese de Mine pentru a te conduce prin anumite experienţe, socotite de Mine a fi cele mai potrivite pentru a te aduce la această înţelegere şi, de asemenea, pentru a trezi în tine anumite calităţi ale Sufletului care deocamdată se exprimă imperfect.

Dacă doar ai putea să Mă cunoşti cum trăiesc în inima ta, însoţindu-te la biroul, la magazinul sau la munca ta, oricare ar fi ea, şi dacă doar Mi-ai permite să-ţi orientez afacerile şi toate treburile; cu adevărat îţi spun, dacă ai putea face aceasta, ai deveni conştient numaidecât de o nouă Putere în tine, o Putere care ar izvorî din tine ca o simpatie blândă şi amabilă, o fraternitate adevărată, un ajutor iubitor pentru toţi cei cu intri în contact, inspirându-le acestora principii mai înalte în afaceri şi în viaţă, creând în ei aspiraţia de a răspândi o influenţă similară în anturajul lor; o Putere care va atrage la tine afaceri, bani, prieteni, o abundenţă de tot ce ai nevoie; o Putere care te va pune în legătură cu regiunile cele mai înalte ale gândirii, care îţi va da posibilitatea de a vedea în mod clar şi de a manifesta în mod conştient toate Puterile şi Atributele Mele Impersonale în orice moment al vieţii tale.

Şi nu vei mai simţi nevoia de a merge la biserică sau la reuniuni religioase indiferent de genul lor, şi nici măcar de a citi învăţăturile Revelaţiilor Mele ca să Mă poţi găsi şi adora.

În loc de aceasta, te vei întoarce înăuntrul tău, acolo unde Mă vei găsi oricând; şi vei fi atât de plin de bucuria comuniunii cu Mine şi a slujirii Mele şi a adorării Mele în acest mod, încât nu-ţi va mai păsa decât de a asculta şi a te supune Vocii Mele, de a resimţi căldura şi fiorii Iubirii Mele Tandre pe măsură ce te umple şi te învăluie, Care îţi pregăteşte calea şi îţi ameliorează condiţiile oriunde mergi şi oricare este munca ta.

Te voi face să ai o influenţă înălţătoare în comunitatea unde te voi trimite, atrăgând toţi oamenii către Mine pentru ca ei să primească Binefacerile Mele prin tine, care atunci vei fi într-atât de capabil să-ţi subordonezi personalitatea Sfintei Mele Impersonalităţi, încât ei te vor uita pe tine şi Mă vor vedea doar pe Mine şi vor simţi însufleţirea Prezenţei Mele în inima lor; şi astfel, vor merge mai departe cu o lumină nouă în priviri şi vor simţi un scop nou în viaţă.

Eu voi locui mai ales în căminele voastre. Prin cei mai apropiaţi de tine, EU te voi învăţa multe lucruri minunate pe care atunci le vei înţelege, deşi în trecut te-ai revoltat cu înverşunare împotriva adevărului lor. Prin soţ, soţie, copil, frate, soră sau părinte; mai ales prin cel tiranic, prin cel certăreţ, prin cel egoist, voi putea să dezvolt în tine aceste mari calităţi – şi anume răbdarea, blândeţea, îngăduinţa, vorbirea cumpătată, bunătatea dezinteresată, altruismul veritabil şi o inimă înţelegătoare; căci te voi face să vezi că, din străfundul inimii lor, EU sunt cel care obligă personalităţile lor să-ţi dea exact ceea ce personalitatea ta cere, din cauza slăbiciunilor care mai există în ea.

Atunci vei fi în stare de a preţui aceasta şi a beneficia de ea. Şi atunci când vei înţelege cu adevărat acest mare adevăr, vei fi capabil a vedea în fratele sau în soţia ta, în părintele sau în copilul tău, fie când apelează la tine cu ochii plini de iubire şi durere, fie când vorbesc impulsiv sau egoist sau încinşi de mânie. În loc de a-i acuza, te vei retrage în interiorul tău, la Mine, Cel Impersonal, Care va rosti prin tine blânde cuvinte de bunătate dezinteresată, ce vor îmblânzi imediat inima celuilalt şi vă vor împăca, apropiindu-vă şi mai puternic decât înainte. Căci Eu, Adevăratul EU din inima fiecăruia, sunt Cel Unic şi răspund mereu când sunt chemat astfel.

Da, de-ai şti tu că cea mai înaltă şcoală a ta şi cel mai mare învăţător al tău sunt în propriul tău cămin, lângă vatră. Multe, foarte multe lucruri le sunt rezervate acelora care sunt conştienţi de aceasta şi Îmi permit Mie, Cel Impersonal dinăuntru, să îi înveţe. Căci nu numai că te voi învăţa multe prin gura acelora de lângă tine, ci îi voi învăţa şi pe ei prin tine. Dar cu această diferenţă: dacă tu eşti conştient de Mine şi te bizui în mod Impersonal pe Mine şi pe Înţelepciunea Mea, atunci tu Îmi vei permite să aleg cuvintele tale şi să-ţi conduc faptele şi nu te vei preocupa de efectul lor asupra celorlalţi sau asupra ta, lăsând pe Mine întreaga responsabilitate.

Atunci când vei putea face asta, te vor uimi schimbările ce vor avea loc atât în personalitatea ta, cât şi în cea a fiinţelor dragi ţie – până vei deveni capabil chiar să Mă vezi înapoia personalităţii lor omeneşti pe Mine, Sinele tău Impersonal, radiind din privirile lor.

Când vei putea să Mă vezi astfel, atunci Cerurile ţi se vor deschide şi nu vei mai vedea defecte în fratele tău, nu vei mai percepe dizarmonia din jurul tău, nici nu vei mai simţi reavoinţă din partea vreunui semen. Căci vei şti că EU, Cel Impersonal dinăuntrul celuilalt, SUNT izvorul întregii perfecţiuni, întregii armonii, întregii bunătăţi dezinteresate şi că Eu doar aştept ca personalitatea umană să Mă recunoască, să se dea la o parte supusă şi să lase Lumina Mea să strălucească în toată splendoarea şi gloria Ideii Mele Divine.

Atunci vei vedea că toate situaţiile în care te pun sunt locurile pe care le-am ales ca să Mă poţi sluji cel mai bine; că în toate locurile şi în toate condiţiile este mult, foarte mult de făcut, iar cu cât sunt ele mai neplăcute pentru personalitate, cu atât este mai necesară Prezenţa Mea Vie.

Atunci când va veni trezirea, oriunde te va găsi sau oricare-ţi va fi pregătirea – în afaceri, într-o profesiune, în munca manuală, în biserică sau în lumea interlopă – acolo va fi poate cea mai bună ocazie să Mă slujeşti, pentru că vei cunoaşte cel mai bine modul de comportare şi obiceiurile. Căci, cum ar putea celelalte euri ale Mele şi ale Tale să se trezească la cunoaşterea Prezenţei Mele dinăuntru fără influenţa însufleţitoare care trebuie să vină mai întâi din afară? Tu, care ai primit, trebuie să dai. Tu, care ai fost trezit, trebuie să-i trezeşti şi pe ceilalţi. Trebuie să aduci Prezenţa Mea Vie în aceste afaceri, în aceste profesiuni, în această muncă, în aceste locuri interlope. Trebuie să deschizi porţile inimilor întristate şi bolnave şi să laşi Lumina Mea şi Iubirea Mea Vindecătoare să intre în ele. Trebuie să aduci fermentul care va dospi aluatul. Dacă acele condiţii trebuie ameliorate, tu, care eşti trezit, trebuie să le aduci copiilor Mei neştiutori şi înşelaţi Inspiraţia Mea, Binecuvântarea Mea şi Puterea Mea, pentru ca ei să se poată înălţa şi să alunge influenţa obiceiurilor lumii, să plece urechea la Vocea Mea interioară şi să poată deveni de acum înainte stăpânii condiţiilor exterioare şi nu supuşii lor ca până acum. În viaţă, nicio situaţie nu poate fi îmbunătăţită sau dominată fugind de ea. Atingerea Divină este necesară şi trebuie să fie acordată, însă doar cel care a sondat abisurile şi a urcat pe culmile experienţelor omeneşti poate să o acorde, cu Mine ca Ghid şi Interpret.

Tu, cel care citeşti şi al cărui Suflet înţelege, eşti binecuvântat şi misiunea te aşteaptă.

Dar tu care eziţi încă, în timp ce personalitatea ta tremură de spaimă atunci când Lumina se strecoară prin intelectul tău confuz – şi tu vei avea parte în curând de Binefacerile Mele, căci Eu te pregătesc repede pentru bucuria care te aşteaptă.

Dar amândoi, şi tu care înţelegi, şi tu care temi, să ştiţi că EU şi acum Îmi manifest Voinţa prin voi; şi va veni cu siguranţă timpul când nu veţi mai cunoaşte nicio altă Voinţă decât a Mea şi când tot ce Voi veţi Vrea se va realiza [şi vă veţi trezi complet din Visul vostru de Separare şi Mă veţi recunoaşte ca pe Adevăratul şi Unicul Eu].

Dar nu se va întâmpla aceasta până nu devii una cu Mine, [nu Mi te dăruieşti în întregime pe tine şi totul din viaţa ta] şi nu mai rămâne nimic din personalitatea ta omenească care să-ţi atragă de la alţii chiar şi cel mai mic gând sau sentiment dizarmonios, din cauza vreunei fapte sau cuvânt de-al tău.

Calea ta va fi atunci o binecuvântare continuă. Oriunde vei merge, Lumina Mea va străluci şi Iubirea Mea va radia în jurul tău, creând Pace, Armonie şi Unitate. Şi marea revelaţie va fi – deşi nu atât mare, cât naturală, odată ce înţelegi – că toţi vor fi mai buni şi mai fericiţi fiindcă tu le-ai apărut în viaţă.

Căci EU SUNT-ul din ei, deşi aflat în trup, a găsit sau a perceput în tine o cale de manifestare cu adevărat Impersonală şi astfel presimte, chiar dacă personalitatea lor nu conştientizează, Gloria şi Sfinţenia Vieţii Mele Impersonale.

 –   Sfârşit  –

POSTFAŢĂ...


<<

 Index "VIAŢA IMPERSONALĂ"

>>