<  Înapoi la Pagina BIBLIOTECA NOASTRĂ

GLASURI DE DINCOLO DE MOARTE

Mesaje preluate telepatic de la Spirite

de către mediumul NINA PETRE

între anii 1996-2009

Autor: Nina Petre

Ediţia 2015 

205 pagini format A4

Carte electronică  

"Glasuri de dincolo de moarte"

Mesaje preluate telepatic de la Spirite

de către mediumul NINA PETRE

între anii 1996-2009

Carte electronică în format PDF

Colecţia "Educaţie prin paranormal"

Autor: Nina Petre  ©

Iată o culegere de circa 150 de comunicări cu Spirite, realizate de mediumul Nina Petre între anii 1996-2009. Problemele celor care le-au solicitat sunt general-umane: dorul de rudele decedate, descifrarea unor boli sau decese enigmatice ale răposaţilor, sfaturi în chestiuni personale, curiozitatea despre lumea spirituală, nevoia de încurajare sufletească şi altele.

În general, putem spune că problemele cititorilor nu diferă prea mult de cele adunate în acest volum, decât în formă. Pe fond, oamenii au cam aceleaşi tipuri de nevoi, probleme şi dureri. Oricine s-ar putea regăsi într-una sau mai multe dintre poveştile de aici. Iar pentru tineri, lectura va fi cu atât mai interesantă şi folositoare, cu cât le va compensa lipsa firească a experienţei de viaţă.

Unora dintre doritori li s-a oferit privilegiul de a primi sfaturi chiar de la Marile Divinităţi creştine, spiritele Maicii Domnului şi al lui Isus Cristos! Comunicările acestor Entităţi Superioare sunt pline de inspiraţie pentru noi toţi, iar uneori ne oferă informaţii spirituale generale inedite, presărate printre îndemnuri personale. Lectura acestor mesaje divine ne ajută să ne conectăm telepatic şi sufletesc la Fiinţele Lor Divine, să le înţelegem mecanismul gândirii şi felul de a îmbrăţişa omenirea cu bunele lor intenţii. Este un mare privilegiu pentru noi, cititorii!

La rugăminţile unor corespondenţi şi ca un experiment interesant, Nina Petre a realizat şi câteva comunicări cu spiritele unor animale dragi. Ele fuseseră ca nişte membri ai familiei, iar durerea despărţirii de ele era la fel de mare. Citind respectivele mesaje observăm că, deşi spiritele de rang animal au posibilităţi intelectuale şi de cunoaştere mai limitate, ele sunt marcate de aceeaşi iubire fără limite pentru foştii lor stăpâni. De fapt, ele sunt tot spirite ca şi ale noastre, ce vor ajunge – poate nu mai târziu de câteva decenii – să se încarneze în trupuri de oameni.

Trecând peste particularităţile problemelor (locuri, persoane, fapte), cititorul va percepe felul în care ele sunt privite prin ochii spirituali ai entităţilor „de dincolo”, putând aplica la propria viaţă această nouă optică salvatoare, mântuitoare. A privi viaţa detaşat, dintr-o perspectivă superioară, este scopul primordial al oricărei căi spirituale tradiţionale.

Această carte este şi un instrument puternic de apropiere de propriul Spirit sau Sine Superior, care sălăşluieşte în creierul omului, îl animă, îl îndeamnă să se bucure de viaţă, dar şi să suporte necazurile inerente vieţii biologice. La momentul stabilit de Divinitate, acest Spirit va fi eliberat de carapacea materiei şi va părăsi trupul, lăsându-l inert şi inutil. Atunci, cei rămaşi în viaţă l-ar putea contacta telepatic, pentru a discuta cu el, la fel cum mediumul Nina Petre a făcut-o în cazurile redate aici.

Esenţa Spiritismului este dialogul continuu între fiinţele inteligente de dincoace şi de dincolo de pragul morţii, învingerea fricii şi a neputinţei oamenilor de a depăşi această mare barieră, oferirea siguranţei că viaţa continuă în eternitate şi, drept urmare logică, întărirea credinţei în Dumnezeu, în dreptatea Legilor Sale, în iubirea Sa necondiţionată pentru toţi copiii Săi, în ajutorul pe care îl putem primi de la Îngeri, Sfinţi şi alţi intermediari divini...

 * * *

Lucrarea beneficiază de drepturile de autor legale: poate fi citită şi printată pentru uzul individual, dar nu poate fi editată electronic sau multiplicată în scop comercial fără aprobarea deţinătorului de copyright.

Versiune printer-friendly (format .doc, mărime A4)

Pentru promovare, folosiţi link-ul către adresa acestei pagini:

http://www.spiritus.ro/CARTE/glasuri_de_dincolo_de_moarte.htm

Fostă profesoară de matematică, mediumul NINA PETRE s-a dedicat exclusiv domeniului paranormal începând cu anul 1996. Bunul simţ, modestia, dar şi personalitatea sa puternică oferă un sprijin constant, în aceste vremuri înşelătoare, celor care caută o îndrumare înţeleaptă.