<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "Gloria" (pop gospel)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/QAtOUP66UjY

In the quiet calm, where thoughts are laid to rest
Peace transcends the mind, and I am truly blessed
Silence whispers truth, it's ringing in my heart
In oneness with the world, my soul's eternal part
Gentle is the love that wipes away all fear
In unity, I stand, the Presence ever near

Heart to heart, we merge as one, no distance can we trace
Nearer, nearer, souls entwined, in this divine embrace
As I rise, I feel the light that's piercing through the dark
With that spark within us all, we find the sacred mark
Heart to heart, we touch the truth where all is found, not lost
Nearer, nearer to the core, where lines and shapes are tossed

In the vast expanse where stars and spirit glow
Radiance unfolds, the inner universe we know
Forget the shadowed doubt, our essence truly pure
As drops in the ocean of love, forever sure

Hallelujah to the light that guides us home
To the sacred space, where all enlightened roam

In silent prayer the ego fades, a whisper in the wild
Lost within the sacred grove, my spirit reconciled
To the Source of life, the boundless sea, we yield our finite breath
Meld with the infinite, we find release in 'death'

In the hallelujahs we rise beyond the skies
Where earthly troubles dim, in the spirit's eyes

In the flow of the timeless, no beginning or end
We stand in the stillness where shadows transcend
From the depths of our being, to the heaven's high crest
In the silence of knowing, we truly are blessed
All illusions are shattered, truth sings its refrain
In the heart's gentle throbbing, love's the ultimate gain

Gloria to the Lord
În tihna liniştită, când gândurile se odihnesc
Pacea transcende mintea şi sunt cu adevărat binecuvântat
Şoaptele adevărului îmi răsună în inimă
În unitate cu lumea este aspectul etern al sufletului
Blândă este iubirea care şterge orice teamă
În unitate trăiesc mereu în Prezenţă

Inimă lângă inimă, ne unim ca unul, nelăsând distanţă între noi
Tot mai aproape, sufletele se împletesc în această îmbrăţişare divină
Înălţându-mă, văd lumina care străpunge întunericul
Cu acea scânteie din noi toţi găsim semnul sacru
Inimă lângă inimă, ajungem acolo unde totul este găsit şi nimic pierdut.
Tot mai aproape de centru, unde liniile şi formele nu mai sunt necesare

În vasta întindere unde stelele şi spiritul strălucesc
Universul interior radiază
Esenţa noastră pură uită de umbra îndoielii
Suntem picături în oceanul iubirii, veşnic sigure de ele

Aleluia pentru lumina care ne călăuzeşte acasă
Spre spaţiul sacru, cutreierat de toţi cei iluminaţi

În rugăciunea tăcută, ego-ul se stinge, ca o şoaptă în sălbăticie
Delectat în livada sfântă, spiritul meu e împăcat
Sursei vieţii, oceanul nemărginit, îi cedăm suflul nostru finit
Ne unim cu infinitul, găsind eliberarea în „moarte”

Aleluia, ne ridicăm dincolo de ceruri
Unde necazurile pământeşti pălesc în ochii spiritului

În curgerea atemporală, fără început sau sfârşit
Stăm în liniştea în care umbrele sunt transcense
Din adâncurile fiinţei, până la creasta înaltă a cerului
În tăcerea cunoaşterii, suntem cu adevărat binecuvântaţi
Toate iluziile sunt spulberate, adevărul îşi cântă refrenul
În bătăile blânde ale inimii, dragostea e câştigul suprem

Glorie Domnului

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 1 iulie 2024

< Sus >