<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "I'm Melting into All" (praise & worship)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/F8ex2eOjo9w

In Oneness I find grace
{Inshrouded, I invoke Your name}
In Oneness, I find grace
In silence, ego fades away

I'm melting into All
You are the truth I've found
I'm melting into All
In vastness, I am sound

Crazy light, my spirit soars
Above the worldly sprees and wars
Unified with life's grand tapestry
Drenched in love, from fear I'm freed
I'm soaking in the peace

Where I end, divinity begins
{For Father takes it away. The} waves
of wisdom break the veil
Infinite love, in which I sail

I'm merging with the breeze
You are the path, the key
I'm merging with the breeze
In harmony, I'm free

{You’re true way (is) how, along the line
Awake your glory to the God}
În Unime găsesc harul
{Învăluit, Îţi invoc numele}
În Unime, găsesc harul
În tăcere, ego-ul dispare

Mă topesc în Totul
Tu eşti adevărul pe care l-am găsit
Mă topesc în Totul
În imensitate mă simt bine

Lumină entuziastă, spiritul meu se înalţă
Deasupra petrecerilor şi războaielor lumii
Cusut în marea broderie a vieţii
Inundat de iubire, eliberat de frică
Mă îmbib de pace

Unde „eu” se termină, începe Divinitatea
{Căci Tatăl îl îndepărtează}
Valurile de înţelepciune sfâşie vălul
Navighez în iubirea infinită

Mă contopesc cu briza
Tu eşti calea, cheia
Mă contopesc cu briza
În armonie, sunt liber

{Mergând pe calea ta, la un moment dat,
Se trezeşte în tine gloria lui Dumnezeu}

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 17 iunie 2024

< Sus >