<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "I'm Merging With the Light" (praise & worship)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/Lxlt2BWePmE

...hear my calling, you're away...

In this moment, I'm awake
In this Oneness, shackles break
I'm merging with the Light
You are my inner calm
I'm merging with the Light
You are my inner calm

And in this silence, I find my song
Whispers of wisdom, where I belong
In the heart of the vast divine
I am Yours, and You are mine
Aligned with the infinite flight
In this dance of eternal light

With every breath, I transcend
In this journey that has no end…

I'm soaring with the breeze
Above the worldly throng
I'm soaring with the breeze
Above the worldly throng

Now I release, let it all fade away
Embrace the stillness where we lay
Connected souls in the purest form
In Your embrace, my spirit's reborn
In the sacred space, love's highest might
We are woven in the tapestry of Light
...ascultă chemarea mea de departe...

În acest moment, sunt treaz
În această Unime, lanţurile se rup
Mă unesc cu Lumina
Tu eşti calmul meu interior
Mă unesc cu Lumina
Tu eşti calmul meu interior

Şi în această tăcere, îmi găsesc cântecul
Şoapte de înţelepciune, unde îmi este locul
În inima imensului divin
Eu sunt al Tău, iar Tu eşti al meu
Aliniat cu zborul infinit
În acest dans al Luminii eterne

Cu fiecare respiraţie, transcend
În această călătorie fără sfârşit...

Plutesc cu briza
Deasupra mulţimii
Plutesc cu briza
Deasupra mulţimii

Acum mă eliberez, las totul să dispară
Îmbrăţişez liniştea în care ne aflăm
Suflete conectate în cea mai pură formă,
În îmbrăţişarea Ta, spiritul meu a renăscut
În spaţiul sacru, iubirea e cea mai mare putere
Suntem ţesuţi în broderia Luminii

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 3 iulie 2024

< Sus >