<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "In the Depths of Silence" (cantautor, singer-songwriter)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/05yxUL6G1j0

In the depths of silence, I find my peace
A unity, a light that will not cease
Whispers of the cosmos, singing serene
In this Oneness, we are all unseen
Merge with the infinite, the borders fall
Awaken to the call, we rise, we soar
together...

How vast the truth expands

Your essence is the All
Beyond the grasp of time
Glowing like an endless dawn
I'm in awe of the mind
The self in All aligned

Through the wisdom of the ages, I take my flight
On wings of knowing, beyond the night
Absorbed in the rhythm of the eternal thrum
Where the soul and spirit become as one

Dissolve into the vast divine
A single breath where all lines align

In the endless calm, we find the key
Embraced by the All, we're truly free
Harmony in chaos, love in the strife
The undivided truth, the dance of life
Eyes of the heart see without sight
Bathed in the warmth of radiant light
În adâncul tăcerii îmi găsesc pacea
O unitate, o lumină care nu va înceta
Şoapte ale cosmosului, cântând senin
În această Unime suntem cu toţii nevăzuţi
Ne unim cu infinitul, graniţele cad
Treziţi de chemare, ne ridicăm, plutim împreună...

Cât de vastă e întinderea adevărului

Esenţa ta este Totul
Necuprinsă de timp
Străluceşte ca zarea nesfârşită
Mintea mi s-a oprit
Sinele e aliniat cu Totul

Prin înţelepciunea veacurilor îmi iau zborul
Pe aripi de cunoaştere, dincolo de noapte
Absorbit în ritmul eternului freamăt
În care sufletul şi spiritul devin una

Mă dizolv în imensul divin
Un sigur suflu, în care toate liniile se aliniază

În calmul nesfârşit găsim cheia
Îmbrăţişaţi de Totul, suntem cu adevărat liberi
Armonie în haos, iubire în conflict
Adevărul nedivizat, dansul vieţii
Ochii inimii simt fără să vadă
Îmbăiaţi în căldura luminii strălucitoare

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 6 iulie 2024

< Sus >