<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "In Unity I Stand" (worship pop)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/DRqOE9PFusQ

As one…
under Your sky…

Drawing from the source of life we gather and unite
In the dance of the divine
In Your love, we find our light our destinies combined
Joined in an endless dance of love

The veil is lifted, we see the light
In You, ‘I’ am complete, we unite
Every heart a beacon bright
In unity, our souls take flight
Our spirits forever entwined

In unity I stand
Your Oneness fills my soul
A deep and peaceful sight
Glowing like the morning sun
I'm humbled by Your light
Pure presence shining through

Together, we are one…
Ca unul...
sub cerul Tău...

Venind din Sursa vieţii, ne adunăm şi ne unim
În dansul divinităţii
În iubirea Ta, găsim lumina, iar destinele ni se combină
Uniţi într-un nesfârşit dans al iubirii

Vălul se ridică, vedem lumina
În Tu, "eu" sunt întreg, ne unim
Fiecare inimă este un far luminos
În unitate, sufletele îşi iau zborul
Spiritele noastre sunt împletite pentru totdeauna

În unitate mă aflu
Unimea Ta îmi umple sufletul
O viziune profundă şi liniştită
Strălucind ca soarele dimineţii
Lumina Ta mă smereşte
Pură Prezenţă strălucitoare

Cu toţii suntem una...

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 19 iunie 2024

< Sus >