<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "Lifting Veils of Illusion" (praise & worship)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/V2Zev5rUoqM

Closer to the Source, in silence I retreat
In every breath a whisper, where earth and heaven meet

In the sacred space within me
To the spirit I surrender
Every step a dance of harmony
In the light of all that's tender

In this Oneness, I find peace
In this stillness, all is revealed
Merging soul with eternity
You're the light that's guiding me
Melding heart with the divine
You're the truth I've come to find

Lifting veils of illusion, now I see clear
Life's an endless yonder, love's the frontier
In the heart of wisdom, where I bow and pray
Where the self dissolves, and lights the way
In every pulse, the universe aligns
With each breath out, the ego declines

In this moment, vast and timeless
I am one with love's true flight
Every heart, a sacred temple
A beacon in the infinite night
I embrace the boundless wonder
Feel the presence pure and bright

Lifting veils of illusion, now I see clear
Life's an endless...

Beyond the words, beyond the form
In quietude, my soul's reborn
Diving deep within the silence
Finding where the truth resides
It's in the breath, the light, the shadow
Where the material world just fades...

In the ocean of existence, I let every wave pass me
Knowing I'm the depth below, as vast as can ever be
Transcendent love, a cosmic sheath
Wraps around my solace, my inner wreath
Mai aproape de Sursă, în tăcere mă retrag
În fiecare respiraţie, o şoaptă, unde pământul şi cerul se întâlnesc.

În spaţiul sacru din mine
Mă predau Spiritului
Fiecare pas e un dans armonios
În lumina a tot ce-i gingaş

În această Unime îmi găsesc pacea
În această linişte totul este revelat
Unindu-mi sufletul cu eternitatea
Tu eşti lumina care mă călăuzeşte
Topindu-mi inima în divin
Tu eşti adevărul pe care am reuşit să-l găsesc

Se ridică vălurile iluziei, acum văd clar
Viaţa e un nesfârşit dincolo, cu dragostea ca frontieră
În inima înţelepciunii, unde mă înclin şi mă rog
Unde sinele se dizolvă şi luminează calea
În fiecare puls, astrele se aliniază
Cu fiecare expiraţie, ego-ul scade

În acest moment, vast şi atemporal
Sunt una cu zborul iubirii
Fiecare inimă e un templu sacru
Un far în noaptea infinită
Îmbrăţişez minunea nemărginită
Simt prezenţa pură şi strălucitoare

Se ridică vălurile iluziei, acum văd clar
Viaţa e nesfârşită...

Dincolo de cuvinte, dincolo de forme
În linişte, sufletul meu renaşte
Plonjând adânc în tăcere
Găsind unde se află adevărul
E în respiraţie, în lumină, în umbră,
Unde lumea materială dispare...

În oceanul existenţei, las fiecare val să treacă pe lângă mine
Ştiind că sunt adâncul de dedesubt, cât se poate de vast
Iubire transcendentă, un înveliş cosmic
Îmi înfăşoară cu mângâierea sa cununa lăuntrică

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 29 iunie 2024

< Sus >