<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "No 'I' or 'you'" (praise & worship)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/1QSVw3ckTMg

In silence deep (deep within)
The truth revealed, all is divine
No 'I' or 'you', just the vastness
In light we stand (oh, we stand)

The soul's awake, it knows no boundary
The heart's pure flame, it burns away all 'you'

We rise as the dawn, in spirit we're boundless
Through infinite grace, we all are found
We rise as the dawn, in spirit we're boundless
Through infinite grace, we all are found

În linişte şi pace, ne-ascultăm sufletul
Înainte fără frică, cu inimi pline de dor
În rugăciunea ce ne poartă departe
Descoperim puterea…
In sacred hush (hush of dawn)

We touch the sky, our souls in flight
Beyond the mind, in the heart's pure land
In gratitude we stand in grace

One breath, one pulse, we're the cosmic dance
Love's endless stream, in which we all advance
Liberi trecem peste vise şi spaţii
Suntem ecoul divin (suntem ecoul)

Glorie în lumina eternă, suflete în ascensiune
Unitatea ne îmbrăţişează, în cântecul divin
În adâncul tăcerii, ascultăm infinitudine
Etern ne pierdem ca să ne găsim
În oceanul divin (divin ne înălţăm)

Spiritul liber, eliberat
de ale lumii, Călătorim
în lumina ce ne răsfrânge-n toate
În tăcere adâncă
Adevărul se dezvăluie: totul este divin
Fără „eu” sau „tu”, doar imensitatea
În lumină ne găsim toţi

Sufletul e treaz, nu cunoaşte graniţe
Flacăra pură a inimii arde tot ce-i „tu”

Ne ridicăm ca zorii, în spirit suntem nemărginiţi
Prin harul infinit, toţi suntem găsiţi
Ne ridicăm ca zorii, în spirit suntem nemărginiţi
Prin harul infinit, toţi suntem găsiţi

In silence and peace, we listen to our soul
Forward without fear, with hearts full of longing
In the prayer that carries us away
We discover the power...
În liniştea sacră (liniştea zorilor)

Atingem cerul, sufletele zboară
Dincolo de minte, pe tărâmul pur al inimii
Cu recunoştinţă, trăim harul

Un singur suflu, un singur puls, suntem dansul cosmic
Fluxul nesfârşit al iubirii, în care cu toţii avansăm
Freely, we pass over dreams and spaces
We are the divine echo (we are the echo)

Glory in the eternal light, ascending souls
The unity embraces us, in the divine song
In the depths of silence, we listen to the infinitude
Eternally we lose ourselves to find ourselves
In the ocean divine (we ascend to the divine)

The spirit is free, freed
from the world, We are travelling
into the light that reflects us in all

Tradus de Răzvan A. Petre

Observaţie: UDIO a introdus, pe neaşteptate, nişte versuri în limba română, probabil pentru că promptul era scris în limba română. Le prezint în varianta în engleză, din stânga, iar retroversiunea lor am pus-o în varianta în română, din dreapta (just in case). 

cântec publicat pe 23 iunie 2024

< Sus >