<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "No Veil Between" (pop)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/SF1L5JjGJ9w

Journey's end, the veil is lifted, essence shines so bright
All is clear, the path to wholeness, bathed in sacred light
No more shadows, pure existence where the soul soars free
In the silence, vast and endless we just are, just be

Face to All, our eyes now open, truth's embrace so wide
Closer still, our souls are merging, in this light we hide
When I wander, guidance whispers With the cosmos' span
In the unity that binds us I find the vast ‘I am’

Inner peace, a boundless ocean, ego fades away
Love's embrace, the final motion, where the heart will stay
All around us, love is swirling, in this grace we thrive
Light within us, ever curling, where our truths collide

With each step, we're closer reaching
To the source within…

Celestial choir, ascending higher, divinity's own choir
In the sphere of purest knowing, where we release desire
No divisions, no confining, in Oneness, we are whole
Spirit's dance, forever twining, within the eternal soul

No veil between, just vast expanse, in harmony we stand
United pulse, a single dance, throughout this timeless land
Infinite love, our hearts in symphony
Each beat a note, in life's grand melody

No veil between, just vast expansing...
Now we rise, the soul's surrender, (merging with the light)
Divine glow, we bask and enter the garden without night
In the moment, pure connection
Where the mind's eye sees
In the love's divine reflection
We're the boundless seas
Călătoria s-a sfârşit, vălul este ridicat, esenţa străluceşte intens
Totul este clar, calea spre întregire e scăldată în lumină sfântă
Nu mai există umbre în existenţa pură, unde sufletul se înalţă liber
În liniştea vastă şi nesfârşită, noi doar existăm, doar suntem

Având în faţă Totul, ochii ne sunt acum deschişi, larg îmbrăţişaţi de adevăr
Tot mai aproape, sufletele ni se contopesc, pitindu-ne în această lumină
Când rătăcesc, şoapte mă călăuzesc în tot cosmosul
În unitatea care ne leagă găsesc vastul "Eu sunt"

Pace interioară, un ocean fără margini, unde ego-ul dispare
Îmbrăţişarea iubirii, ultima mişcare, unde inima va rămâne
Peste tot în jur, dragostea ne înfăşoară, înflorim în această graţie
Lumina din noi se crispează când adevărurile noastre se ciocnesc

Cu fiecare pas, suntem mai aproape
De sursa dinăuntru...

Cor ceresc, tot mai înalt, corul divinităţii
În sfera celei mai pure cunoaşteri, unde ne eliberăm de dorinţe
Fără diviziuni, fără îngrădiri, în Unime suntem întregi
Dansul spiritului, veşnic îngemănat în sufletul etern

Niciun văl interpus, doar o vastă întindere, în armonie trăim
Un puls la unison, un singur dans, în tot acest tărâm atemporal
Iubire infinită, inimile noastre fac o simfonie
Fiecare bătaie e o notă, în marea melodie a vieţii

Nici un văl, doar o vastă întindere...
Acum ne înălţăm, sufletele abandonându-se (contopindu-ne cu lumina)
În strălucire divină ne scăldăm şi intrăm în grădina fără de noapte
În conexiunea pură a clipei
ochiul minţii priveşte
Reflecţia divină a iubirii
în mările nemărginite care suntem

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 25 iunie 2024

< Sus >