<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "The Seeker's Journey Ends" (praise & worship)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/hymzmUfspdw

Light and dark, they merge, unite, no longer face to face
Near and far both disappear within His boundless grace
When I rise, He's the very breath with wisdom in His plan
In His peace, encompassing I sense the vast expanse

In silence deep, all thoughts release, soul bares its naked truth
Duality fades away, in ageless, endless youth
In stillness, hear His whispered love as ego starts to cease
In unity with all that is I find eternal peace

Hearts entwined (hearts entwined)
In the sacred dance divine
Love's pure light, forever shines
All in One, the grand design
Glory to the One above
In His embrace, we rise

Veils of illusion gently fall, truth stands clear and bright
Pathways to the infinite, bathed in His holy light
Within His love, we all ascend
Harmony transcends
In His wisdom, ever vast
The seeker's journey ends

Gone the shadows, truth revealed
No more questions, senses healed
Divine essence, we become
Journey's end and life's sweet sum
Through the silence (through the silence)
Speaks a voice so still, profound

In this Oneness (in this Oneness)
Grace unfolds, and spirits soar
In the light, our souls are free
Transcending worlds, forevermore

Bound by none, we rise above
Ephemeral the earthly plane
Bound by none, we rise above
Ephemeral the earthly plane
Lumina şi întunericul se contopesc, se unesc, nu mai sunt opuse
Aproape şi departe, ambele dispar în harul Său nemărginit
Înălţându-mă, văd că suflarea Lui are un plan înţelept
În pacea Lui cuprinzătoare simt vasta întindere

În liniştea adâncă, toate gândurile sunt eliberate, sufletul se dezvăluie gol-goluţ
Dualitatea se estompează în nesfârşita tinereţe fără vârstă
În linişte, aud dragostea Lui şoptită, iar ego-ul începe să se dizolve
În unire cu tot ceea ce există, găsesc pacea eternă

Inimi împletite
În sacrul dans divin
Lumina pură a iubirii străluceşte veşnic
Toate sunt în Unicul, prin măreţul design
Glorie Unicului
În îmbrăţişarea Lui ne înălţăm

Vălurile iluziei cad uşurel, adevărul se arată limpede şi strălucitor
Căile spre infinit, scăldate în lumina Lui sfântă
În iubirea Lui, noi toţi ne înălţăm
Armonia transcende
În înţelepciunea Sa infinită
Călătoria căutătorului se sfârşeşte

Dispărute sunt umbrele, adevărul se dezvăluie
Nu mai există întrebări, simţurile sunt vindecate
Esenţă divină devenim
E sfârşitul călătoriei şi dulcele final al vieţii
Prin tăcere
Vorbeşte o voce atât de liniştită şi profundă

În această Unime
Harul se desfăşoară şi spiritele se avântă
În lumină sufletele devin libere
Transcedând lumile pe vecie

Nelegaţi de nimeni, ne ridicăm deasupra
Efemerului plan pământesc
Nelegaţi de nimeni, ne ridicăm deasupra
Efemerului plan pământesc

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 27 iunie 2024

< Sus >