<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "Through the Eyes of One" (country)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/G5qAoXgHA1I

In the quiet heart, where the truth's found
There's no division, just the world spinning 'round
And in the whispers of the blowing wind
Hear the echoes of where we've been
Just a journey through the endless night
To dawn's awakening, in the purest light

When the light shines through
No black or white, just endless truth

And I'll reckon she'll stride them
Paths of grace, no separate levels
As the universe unveils its mystery
She'll merge within...

On the road to find
No ‘you’ or ‘me’, just divine in stride
Underneath the vast sky's view
Threads of life, woven seamless and true

And I'll witness well
Through the eyes of One, the tales we tell

In the silence speaks a voice so clear
No other sound but peace draws near
And with each breath, the walls come down
In the heart of space, that's where we're bound
Just a drift through the cosmic sea
In the embrace of eternity

Underneath the vast sky's view
Threads of life, woven seamless and true
And I'll witness well
Through the eyes of one, the tales we tell
În liniştea inimii, unde se găseşte adevărul
Nu există separare, dar lumea se învârte în jur
Şi în şoaptele vântului
Răsună ecourile locurilor pe unde am fost
O călătorie prin noaptea nesfârşită
Până la trezirea zorilor, în cea mai pură lumină.

Când lumina străluceşte
Nu există alb sau negru, ci doar adevărul infinit

Şi cred că ea va merge hotărât
Pe căile harului, unde nu-s niveluri separate.
Iar când universul îşi va dezvălui misterul,
Se va contopi cu el...

Pe drumul unde nu se găseşte
Nici “tu” nici “eu”, ci doar Divinul.
Sub panorama vastului cer
Firele vieţii, ţesute fără cusur şi just.

Iar eu voi percepe
Prin ochii celui Unic, poveştile pe care le spunem.

Vocea tăcerii este atât de clară
Niciun alt sunet, decât pace.
Cu fiecare respiraţie, zidurile se prăbuşesc
În inima spaţiului, acolo suntem ancoraţi
Alunecând prin oceanul cosmic
Îmbrăţişaţi de eternitate.

Sub panorama vastului cer
Firele vieţii, ţesute fără cusur şi just.
Şi eu voi percepe
Prin ochii celui Unic, poveştile pe care le spunem.

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 11 iunie 2024

< Sus >