<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "Travelers Through This Mystical Scene" (country pop)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/Dwt1wADH28o

Eyes wide open but the self is gone
Merger with the cosmos in a boundless dawn
Boots on the ground, but the soul flies free
Ridin' that highway of eternity

From the earth to the stars, and the void unseen
Glidin' on that spirit of the grand serene

In the heart of silence where the truth is known
Beyond the mind's frontier, we're never alone
Dancin' with the shadows to the light within
Findin' that peace on a trail so thin

We're just travelers through this mystical scene
One with the river, the mountain, the green

On the path less walked, under a sky so wide
With every step, leave the ego behind
Harmony's whisper, in a soft, southern twain
Singing of freedom from the existential chain

Guitar strings strumming to the heartbeat’s sound
Melodies rising as the barriers come down

On the path less walked, under a sky so wide
With every step, leave the ego behind
Ochii-s larg deschişi, dar eul a dispărut
Fuzionând cu cosmosul în zorii fără margini
Picioarele-s pe pământ, dar sufletul zboară liber
Călătorind pe autostrada eternităţii

De la pământ până la stele şi la vidul nevăzut
Plutind cu spiritul marii seninătăţi

În inima tăcerii, unde adevărul este cunoscut
Dincolo de marginea minţii, nu suntem niciodată singuri
Dansăm cu umbrele spre lumina interioară
Găsindu-ne pacea pe cărarea cea îngustă

Suntem doar nişte trecători prin această scenă mistică
Una cu râul, cu muntele, cu vegetaţia

Pe calea mai puţin umblată, sub un cer atât de larg
Cu fiecare pas, ego-ul rămâne în urmă
Şoapta armoniei, într-o tot mai vagă dualitate
Cântă despre eliberarea din lanţul existenţial

Corzile chitarei zdrăngăne după bătăile inimii
Melodii se nasc pe măsură ce barierele cad

Pe calea mai puţin umblată, sub un cer atât de larg
Cu fiecare pas, ego-ul rămâne în urmă

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 15 iunie 2024

< Sus >