<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "We'll Rise Above" (country)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/63S0AZUGYrQ

When the truth shines clear
Beyond the mind's old doubt and fear
No king nor beggar bound
Within the soul, we're all profound

And I reckon
we'll walk this earth as one collective

In the heart's deep well
Reflections of the stars, we tell
No labels to confound
In unity, our love's compound

And I reckon we'll rise above,
all connected in the light
Când adevărul străluceşte clar
Dincolo de îndoiala şi frica minţii
Nici regi, nici cerşetori
În suflet, suntem cu toţii profunzi

Şi socotesc
că vom locui pe Pământ ca o unică fiinţă

În fântâna adâncă a inimii
Se reflectă stelele
Fără etichete care să ne deruteze
În unitate e iubirea noastră

Şi socotesc
că ne vom înălţa,
toţi conectaţi în lumină

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 13 iunie 2024

< Sus >