<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "Who's holdin' reins?!" (country rap)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/IkqpI77EDy4

No judgment, no jury, just freedom and wings

As the dust kicks up, it's a curtain of bliss, so sweet
Just echoes of laughter in our own heartbeat
We got no face, no race, just a trace of divine
In this cosmic dance, your soul's entwined with mine
No bridle, no bit, under this infinite dome, we're fine
So ease

No reins on the horse to nowhere, friend
Hooves beatin' tracks, but they just pretend
'Cause who's holdin' reigns?!

No hands in the end, joy's unbound
Gallop through vast skies without a chute to ground
A cosmic joke we're in, laughin' as we spin
Ain't no ID here, we're finally free, my kin

We're just drifters in a sweet unknown, we roam
Stars wink down, telling us we've always been home
The reins fall loose, there's no name to assume, we glide
Along rivers of time where every moment's the tide

Laughin' with the cosmos, our spirits can't hide
In this boundless journey, we're along for the ride

Kick off your boots, let your soul just wander
Embrace the breeze (no need for thunder)
Life's a melody, played in freedom's key, we sing
No puppet strings, we soar on passion's wing

Lost all direction, no role to fulfill
Laughs echo wide in this endless thrill

No map or compass, no end in sight
We're driftin' wild through the endless night

No captain or creed, the stars are all we heed, just drift
In this boundless game, every path's a gift

So we ride with the wind, no fear nor claim
In the cosmic laugh, we're all the same

Ain't no saddle, and no paths to choose, just ride
Life's a riddle, and laughter's the clue, side by side
No need for answers, we're just passing through, embrace the stride
In this merry unknown, every truth's implied
Every heartbeat's an echo of joy, pure and rare

In the dance of the cosmos, we're a whirlwind affair
Fără judecată, fără jurii, doar libertate şi aripi

Când se ridică praful, e o perdea de fericire, atât de dulce
Doar ecouri de râs în bătăile inimii noastre
N-avem nici faţă, nici rasă, doar o urmă de divinitate
În acest dans cosmic, sufletul tău e împletit cu al meu
Fără căpăstru, fără zăbală, sub această cupolă infinită
Suntem aşa de uşori

Fără frâie pe calul ce merge spre nicăieri, prietene
Copitele doar se prefac că lasă urme
Pentru că, cine ţine frâiele?!

Fără mâini pe frâu, bucuria e descătuşată
Galopând prin ceruri imense fără paraşută de siguranţă
Suntem într-o glumă cosmică, râdem în timp ce ne învârtim
Nu avem act de identitate, suntem în sfârşit liberi, fraţilor

Rătăcim ca nişte vagabonzi în dulcele necunoscut
Stelele ne fac cu ochiul, spunându-ne că am fost mereu acasă
Frâiele sunt lăsate libere, nu ne dăm niciun nume, alunecăm
De-a lungul râurilor de timp, unde fiecare moment este un val

Râzând cu cosmosul, spiritele noastre nu se pot ascunde
Pe acest drum nemărginit călătorim împreună

Dă-ţi jos cizmele, lasă-ţi sufletul să hoinărească
Îmbrăţişează vântul (de tunet nu-i nevoie)
Viaţa e o melodie pe care o cântăm în cheia libertăţii
Fără sfori de marionetă, ne înălţăm pe aripa pasiunii

Am pierdut orice direcţie, niciun rol de îndeplinit
Râsetele răsună larg în această emoţie fără sfârşit

Fără hartă sau busolă, fără un scop
Suntem purtaţi de vânt prin noaptea nesfârşită

Fără un căpitan sau crez, nu ascultăm decât de stele, hoinărim
În acest joc nemărginit, fiecare cale e un cadou

Aşa că ne lăsăm purtaţi de vânt, fără teamă şi fără pretenţii
În râsul cosmic, suntem toţi la fel

N-avem nici şa, nici o cale de ales, doar călărim
Viaţa e o ghicitoare, iar râsul e indiciul ei
N-avem nevoie de răspunsuri, suntem doar în trecere, ne bucurăm de plimbare
În acest vesel necunoscut, fiecare adevăr este doar presupus
Fiecare bătaie a inimii e un ecou al bucuriei, pură şi neasemuită

În dansul cosmosului, suntem doar un vârtej

Tradus de Răzvan A. Petre

NB. Am lăsat UDIO să-şi autogenereze versuri, dar i-am pus în prompt câteva expresii, ca sugestii, de genul: freedom, cosmic joke, riding on a horse leading to nowhere, falling into the unknown without a parachute, lost my ID finally free.

cântec publicat pe 10 iulie 2024

< Sus >