<  Înapoi la Cenaclul "Unimea"


🎜 "Whom we love" (praise & worship)

Music & lyrics: UDIO v1 AI-generated

Director artistic Răzvan A. Petre (Arpeji)

Link: youtu.be/DYFXrN_eQcg

In the silence, clarity is found
An inner journey, where no bounds are bound
In the heart's stillness, transcending life and death
How merged within I stand
I stand...
How merged within I stand

Your Oneness fills the mind
A vast and boundless sight
Glowing like eternal stars
I'm woken to What we are
All divisions cease
On the lower tide
Whom we love, whom we love?

Lost in the expanse where souls take flight
In this timeless love, no wrong, no right
Discovering the grace that hides within
Embracing all of life, the thick and thin
(Embraced by life)

We are the ocean, not just one wave

The veil is lifted, and all I see
Is the unity, the 'I' in 'we'
Dissolving into the divine
In this sacred space, beyond time
Awoken to the endless flow
Where peace transcends, and heartbeats know

Whom we love (that's not 'we')
În tăcere găsesc claritatea
O călătorie interioară fără limite
În liniştea inimii, dincolo de viaţă şi moarte
Mă contopesc în interior
Cât de bine
Mă contopesc în interior

Unimea îmi umple mintea
O vastă, nemărginită privelişte
Strălucind ca eternele stele
Mă trezesc la Ceea ce suntem
Toate separările dispar
Pe valul cel mai de jos.
Pe cine iubim, pe cine iubim?

Ne pierdem în întinderea unde sufletele îşi iau zborul
În această iubire atemporală, unde nu există greşit sau corect
Descoperim harul ascuns înăuntru
Îmbrăţişăm întreaga Viaţă, cu tot ce-i bun şi rău în ea
(Îmbrăţişaţi de Viaţă)

Noi suntem oceanul, nu doar un val

Vălul este ridicat şi tot ce văd
Este unitatea, „eul” din „noi”
Mă dizolv în divinitate
În acest spaţiu sacru, dincolo de timp
Trezit la fluxul nesfârşit
Unde pacea transcende, iar bătăile inimii ştiu

Pe cine iubim (nu e vorba de „noi”)

Tradus de Răzvan A. Petre

cântec publicat pe 8 iulie 2024

< Sus >