<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


APARIŢIA MARIALĂ DE LA FÁTIMA

Unul dintre cele mai fantastice evenimente din întreaga istorie a fenomenelor „psi”, care pare să depăşească prin dimensiune şi grandoare orice închipuire în acest domeniu este, fără îndoială, cel produs în Portugalia, la Fátima.

Totul a început pe 13 mai 1917, cînd trei copii păstori: Lucia dos Santos şi verii ei Iacinta şi Francisco Marto se aflau cu oile la păscut în apropiere de localitatea Fátima. La un moment dat, ei au văzut un fulger strălucitor la locul denumit Cova da Iris (grota sfintei Irina). Emoţionaţi, copiii s-au apropiat de acel loc, unde, în mijlocul unei lumini orbitoare, se afla o femeie frumoasă.

Apariţia (“Doamna de Lumină” - “Senhora de Luz”) le-a vorbit, cerîndu-le să se roage zilnic şi să revină în acelaşi loc în ziua de 13 a fiecărei luni.

La a treia apariţie, în ziua de 13 iulie 1917, numărul celor prezenţi la întilnirea copiilor cu apariţia a ajuns la 4500, crescînd la apariţiile ulterioare şi mai mult. Mulţimea care asista a auzit un zgomot violent, ca de explozie, şi a văzut un nor alburiu ridicîndu-se de lîngă un măslin. Cu această ocazie, “Doamna de Lumină” a transmis Luciei trei mesaje profetice, dintre care unul secret, destinat Vaticanului.

Primul mesaj anunţa sfîrşitul apropiat al primului război mondial. Avertiza însă totodată că pacea nu va dura mult timp dacă Rusia nu se va reconverti la creştinism, mînia Domnului pedepsindu-i pe oameni cu un război şi mai cumplit în timpul pontificatului lui Pius al XI-lea (papa Pius al XI-lea a murit în 1939, anul declanşării celui de-al doilea război mondial).

Celălalt mesaj profetic conţinea anunţul că pe data de 13 octombrie 1917 se va produce un miracol.

La 13 septembrie 1917, o mulţime de 30 000 de oameni a văzut un glob de lumină care a traversat valea de la est la vest şi s-a aşezat pe măslin. În jurul copacului s-a format un nor alb şi a plouat cu petale albe. După un timp, globul luminos s-a înălţat şi s-a deplasat în direcţia soarelui. Între timp, copiii au revăzut-o pe “Doamna de Lumină” care a repetat că pe 13 octombrie 1917 va produce un mare miracol.

În sfîrşit, sosind ziua mult aşteptată, stabilită de profeţie (13 octombrie 1917), în prezenţa unei mulţimi de 70000 de oameni, din care făceau parte clerici, autorităţi civile, reporteri etc, veniţi din multe ţări, în jurul prînzului, un fulger strălucitor a anunţat apariţia. Lucia dos Santos şi verii ei, îngenuncheaţi în jurul măslinului, erau în contact cu “Senhora de Luz”. În acest timp, continua să cadă o ploaie deasă ce începuse cu două zile în urmă. După încetarea apariţiei, ploaia s-a oprit brusc şi norii negri s-au risipit. Pe cer a apărut un “soare”, sub forma unui disc argintiu, care a început să se rotească cu mare viteză, proiectînd fascicule intense de lumină roşie, galbenă, verde, albastră, violetă, asemenea unor sectoare monocromatice, ce colorau fantastic cerul, pămîntul şi feţele uluite ale oamenilor.

La un moment dat, în cadrul acestei nemaipomenite manifestări, “soarele” s-a oprit de trei ori şi tot de trei ori şi-a reluat dansul straniu şi fascinant.

Deodată, “soarele” a părut că se desprinde de boltă şi se deplasează vertiginos spre Pămînt. O căldură tropicală s-a revărsat asupra mulţimii terifiate care a început să alerge, să se roage, să plîngă, convinsă că a sosit sfîrşitul lumii.

După un interval scurt de timp, “soarele” s-a îndepărtat, reluîndu-şi locul pe cer. Dansul “soarelui” a durat 10 minute şi fenomenul a fost urmărit pînă la o distanţă de 10 km, în timp ce la 50 km depărtare a fost perceput ca o lumină mare pe cer, în direcţia localităţii Fátima.

În timpul acestui splendid si uluitor eveniment, la Fátima s-au produs vindecări miraculoase.

Biserica romano-catolică a considerat fenomenul de la Fátima cel mai important miracol al timpurilor noastre. Deşi dansul fascinant al soarelui nu a fost înregistrat de un observator astronomic, acest fapt, susţin cinicii care au asistat uluiţi la acest spectacol, dovedeşte că originea lui nu este naturală, ci supranaturală.

 

Bibliografie: "Visul profetic, premoniţia şi alte fenomene paranormale", Sorin Modreanu, Ed. Artemis 1994, pag.52-53

2008