<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


BINE FĂRĂ RĂU?

de Răzvan Alexandru Petre

Maestrul Yogananda a aprobat construirea unui ashram în California, pe malul mării, la Encinitas. Apoi plecă într-o călătorie de peste un an de zile în India, uitând complet de acest proiect. La întoarcerea sa, găsi ashramul deja construit de discipolii săi, ca o mare surpriză. El visase acest loc cu mulţi ani înainte de a veni în America, iar acum visul său devenise realitate. Totuşi, după cîţiva ani, eroziunea oceanului a provocat o deplasare a terenului, iar construcţia a trebuit să fie părăsită, spre marea tristeţe a Maestrului. Acest eveniment aruncă o umbră de îndoiala asupra infailibilităţii Maestrului, şi, prin extrapolare, a oricărui Maestru spiritual.

S-ar putea spune că aşa a fost voinţa divină, să îl îndepărteze de ataşamentul pentru un anume loc pământesc. Ori s-ar putea spune că aici şi-a băgat coada Aghiuţă, ca să împiedice misiunea spirituală a Maestrului. Opinia noastră este că ambele variante pot fi valabile în acest caz. Realizarea ashramului i-a împlinit o dorinţă omenească, iar distrugerea sa a fost o lovitură sub centură. Ulterior, discipolii au construit un nou ashram şi mai frumos, Lake Shrine, dar nu la malul mării.

Ceea ce doresc să subliniez prin acest exemplu este că o astfel de întâmplare poate fi interpretată în două moduri total diferite. Binele poate fi confundat cu răul. "Aşa a vrut Dumnezeu!" poate fi "Aşa s-a opus Satana!". Oamenii pun pe seama lui Dumnezeu tot ce li se întâmplă. Dar are şi Satana o contribuţie importantă negativă. Biserica spune că diavolii nu au decât puterea pe care le-o îngăduie Dumnezeu. Aşa este, dar să nu ne aşteptăm că diavolii îi cer voie lui Dumnezeu pentru blestemăţiile lor! Ne apără biocâmpul personal purificat, o karmă bună, precum şi îngerii Domnului. Dar şi diavolii au puterea lor. Isus Cristos ne spune că Pământul este Împărăţia Satanei. Înţelegem că lumea oamenilor este condusă, deocamdată, mai ales de influenţele malefice. Nenumăratele grele suferinţe din istoria umanităţii confirmă cu vârf şi îndesat această afirmaţie.

 

Sună cam "maniheistă" această interpretare a realităţii spirituale!

Elementul cheie al teoriei maniheiste (religie persană fondată în secolul III d. Cr.) îl reprezintă non-omnipotenţa puterii lui Dumnezeu şi confruntarea neîncetată dintre lumină şi întuneric. Totuşi, spre deosebire de erorile gândirii maniheiste, noi recunoaştem perfecţiunea infinită a divinităţii şi nu spunem că divinitatea are o natură duală, compusă din două părţi egale, dar opuse (Bine-Rău). Credem că Dumnezeu, în perfecţiunea fiinţei sale, nu ar fi putut concepe ceva contrar Sieşi. Ar fi ca şi cum un inginer ar proiecta un robot mecanic care să fie alergic la metal. Ar fi un non-sens.

 

De unde a apărut atunci Satan?

Satan s-a autocreat prin aglutinarea energiilor uzate iniţiale ale universului. Prin urmare, Dumnezeu este NECREAT, lumea este CREATĂ, iar Satan este AUTOCREAT. Dumnezeu nu l-a creat pe Satan, dar a ştiut că apariţia sa este iminentă, acceptând acest risc calculat.

Creaţia iniţială nu cuprindea universul fizic, ci doar pe cel mental. Entităţile începutului creaţiei (unii le spun "Elohimi") erau exclusiv mentale, fără formă, iar ele au vrut să îşi copieze Creatorul, creând şi ele, la rândul lor, universul cu formă: întâi astral şi apoi cel fizic. În acest efort creator, emanaţia de energie mentală uzată, imperfectă s-a coagulat într-un anume loc al universului care a căpătat din ce în ce mai multă consistenţă, inteligenţă şi conştiinţă. Îl numim Satan.

Putem înţelege acest fenomen autocreator analizând parapsihologic modul în care se comportă energiile-gând ale oamenilor. Gândurile emise de oameni se strâng laolaltă, în virtutea principiului rezonanţei, într-un "nor" sau "ceaţă ectoplasmatică". Pe măsură ce se întăresc energetic, dobândesc tot mai multă personalitate, capătă anumite automatisme, care manifestă atributele gândurilor strânse laolaltă. Se ştie, de exemplu, că în "locurile de pierzanie" (cârciumi, bordeluri etc) sunt constituite astfel de forme-gând negative care, fiind nişte reale "caracatiţe" energetice, atrag spre ele trecătorii din apropiere, ispitindu-le cu gânduri şi dorinţe specifice, într-o modalitate vicleană.

Într-un mod analog, Satan s-a autoconstituit din energiile uzate de către primele entităţi create de Dumnezeu. Inteligenţa sa este foarte mare, specifică nivelului de vibraţie corespunzător planului mental, mult superior planului astral. Conştiinţa sa este anti-divină, adică este o imitaţie a conştiinţei spiritelor divine, dar orientată contra lui Dumnezeu.

Spre deosebire de Dumnezeu, care este absolut imaterial, transcendent, Satan este material, imanent. Satan nu ar putea exista în afara Creaţiei Divine, pe când Dumnezeu poate. Aici apare o asimetrie evidentă între cei doi poli ai universului. Dacă Dumnezeu ar decide să resoarbă Creaţia Sa în non-existenţă, Satan ar dispare şi el instantaneu, fără urmă.

 

De ce este Satan rău?

        Nefiind creat intenţionat de Dumnezeu, nu are de ce să-I fie recunoscător şi să-I imite bunătatea.

        Energiile inferioare calitativ care l-au format şi îl hrănesc mereu nu îi pot genera decât stări inferioare, nefericite, pline de ură.

        Se mai adaugă frustrarea că este format numai din reziduuri, nu din energii creatoare, ceea ce îl întărâtă şi mai tare.

        Pentru că provine din dejecţiile mentale rezultate în procesul de creare a vieţii în univers (inutile, chiar dăunătoare vieţii), Satan doreşte în mod natural distrugerea acesteia.

Dumnezeu este iubire. Cu cât se apropie de El, spiritele superioare simt mai multă fericire şi, tot din iubire împărtăşită, ele vor să slujească fiinţele aflate în nevoie.

Satan este frică. Cu cât se apropie de el, demonii resimt mai multă teamă, o presiune neplăcută. Există însă o compensaţie: demonii mai mici tremură de frica lor; deci sunt motivaţi de voluptatea terorii.

Pe o ordonată de la minus infinit la plus infinit, Dumnezeu aflându-se sus, iar Satan jos, motivaţia poate fi reprezentată ca un vector de jos în sus în cazul îngerilor, şi tot de jos în sus în cel al demonilor. În primul caz, magnetul este iubirea divină, în al doilea, frica inspirată spiritelor mai slabe. Deci, oricum am privi lucrurile, existenţa universală este motivată de Mai Bine... Aceasta este o altă asimetrie între cele două Regate spirituale (Binele Divin şi Răul Satanic), care în rest par a fi perfect simetrice.

 

Cum iau naştere spiritele?

Dumnezeu a creat şi creează permanent spirite. El creează şi mediul în care ele să trăiască. Acest mediu este constituit din particule specifice nivelului respectiv de vibraţie. Aceste particule se regăsesc în învelişul protector al spiritului, numit perispirit. În cadrul fiecărui nivel există o plajă de frecvenţe în care vieţuiesc fiinţele acelui nivel. De exemplu, în planul fizic, avem starea solidă, lichidă şi gazoasă, particulele fiecărei stări de agregare vibrând cu frecvenţe diferite. În corpul omului se găsesc şi solide, şi lichide, şi gaze.

Când creează un spirit, Dumnezeu îi dăruieşte pentru început o parte din "substanţa" Sa eternă şi imaterială. Acesta este scânteia divină, în jurul căreia se construieşte restul spiritului. Următorul pas este dotarea sa cu conştiinţă, un strat material foarte rafinat ce înconjoară nucleul divin. Prin conştiinţă, spiritul ia contact cu lumea în care trăieşte. Această conştiinţă are mai multe straturi, toate materiale, corespunzând diverselor medii în care spiritul poate călători. I se mai spune şi perispirit.

Vechii indieni au numit spiritul, atman, ca având calităţile de sat-chit-ananda. Adică, existenţă-conştiinţă-fericire. Nucleul divin îi acordă statutul existenţial etern, sat. Conştiinţa este totuna cu chit. Ananda, sau beatitudinea divină este accesibilă doar acelor spirite care nu sunt demoni.

Conştiinţa (perispiritul central) se manifestă vizibil printr-o nuanţă de alb, gri sau negru. De fapt, este vorba despre nivelul de Lumină. Îngerii au conştiinţa alb-strălucitoare, demonii o au întunecată, iar spiritele intermediare prezintă nuanţe de gri. Restul perispiritului poate avea şi alte culori specifice mediului şi istoriei individuale. Dar culoarea de bază a conştiinţei (gradul de gri, nivelul de lumină) filtrează toate celelalte culori, luminându-le sau închizîndu-le nuanţa.

 

Satan a creat demonii?

Da. Demonii au fost ajutaţi să ia naştere de către Satan, din aglomerările de energii uzate. El le-a dăruit scânteia satanică. Cel mai potrivit ar fi să îi numim "energii inferioare", nicidecum spirite, fiindcă sunt lipsiţi de scânteia divină. Şi un înger, şi un demon au amândoi o conştiinţă, dar ei diferă prin calitatea acestei conştiinţe, care pe unul îl face fericit şi bun, iar pe celălalt nefericit şi rău. Deci, conştiinţa (sau perispiritul central) poate fi alcătuită din materie mentală ultra-rafinată sau materie mentală reziduală. În decursul eternităţii, calitatea conştiinţei se poate modifica, în bine sau în rău. Aşa cum Lucifer a decăzut din condiţia de înger, tot astfel un spirit inferior îşi poate "albi", sau "lumina" conştiinţa treptat. Conştiinţa face parte din creaţia manifestată, supusă transformărilor.

În concluzie, actul de naştere al unui spirit divin începe cu o aglomerare de energie suficient de organizată (cum ar fi, de exemplu, o formă-gând). Aceasta devine spirit din Voinţa Divină, prin aducerea unei scântei divine care o structurează în jurul său, precum un magnet. Dumnezeu "rupe" din Sine acest nucleu transcendent, dăruindu-se din iubire noii fiinţe, anticipând cu bucurie momentul când spiritul va reveni definitiv în Absolut, alături de El, lucrând în Unitate pentru binele lumii. Satan, imitându-L pe Dumnezeu în crearea spiritelor, simte însă o ură nesfârşită faţă de noul demonaş creat de el, fiindcă are impresia că acesta îi "fură" din energia sa imanentă şi, pe măsură ce va creşte în putere, îi va ameninţa supremaţia asupra lumii tenebrelor.

Putem spune, pe înţelesul oricui, că în Rai găsim colaborare şi altruism, iar în Iad, competiţie şi individualism. Pe Pământ, raiul şi iadul coexistă, iar omul nu e nici înger, nici demon.

 

Energiile "uzate" sunt totuna cu cele "inferioare"?

Trebuie să distingem între energiile uzate (materia constitutivă a demonilor) şi energiile grosiere (inferioare ca vibraţie celor mai subtile, mai rafinate). Unii exprimă această idee într-un mod ambiguu, spunând că "Întunericul nu este Răul". Din energiile grosiere Dumnezeu poate naşte conştiinţele unor tipuri de spirite necesare Creaţiei. Şi aceste spirite au dreptul la evoluţie. Dumnezeu nu operează însă niciodată cu energii uzate, perverse. Totuşi, vibraţia mai lentă - specifică spiritelor grosiere – le predispune la corupţie morală. Putem înţelege aceasta prin analogia cu o minte grobiană, care nu poate controla instinctele şi impulsurile omului. Prin educaţie însă, oricine poate deveni un om civilizat. Similar, maturizându-se, chiar şi un spirit grosier îşi poate purifica conştiinţa. Deci, să nu confundăm un spirit imatur, jucăuş, prost, cu unul demonic. Demonul face răul fiind perfect conştient de urmări, încercând să atragă şi spiritele imature în acest joc periculos.

Dumnezeu Creatorul, din transcendenţa Sa, trimite în lume permanent o energie proaspătă, care hrăneşte spiritele de lumină. Ele o folosesc şi elimină un alt tip de energie, uzată. Ea este preluată, ca hrană, de un spirit al întunericului, aflat pe un plan similar, dar simetric cu spiritul de lumină. Şi acesta, la rândul său, va elimina o energie şi mai uzată, care va merge direct în haznaua ultimă, numită Satan. Iată de ce Dumnezeu şi Satan nu se vor putea anihila reciproc niciodată: Satan nu poate ajunge la pura transcendenţă, iar Dumnezeu nu poate împiedica fiinţele să elimine noxe.

Omul, ca şi spiritul, când trăieşte o anume suferinţă, elimină din corp energiile sale uzate, putând ulterior să resimtă psihic o stare de uşurare şi împăcare. Am putea presupune că şi demonii, care eventual îi dădeau târcoale, sunt acum sătui şi nu mai au motive să îl tulbure. Mecanismul automat de detoxifiere de energia malefică este suferinţa, în cazul tuturor fiinţelor vii. Doar omul mai are şi alte procedee ştiinţifice şi inteligente de a evita suferinţa acută în vederea autopurificării energetice.

În acest sens se spune că "jugul lui Cristos este dulce", adică disciplina spirituală urmată conştient cere un efort mai mic şi cu efecte bune mai rapide în comparaţie cu suferinţa involuntară care ar fi fost implicată natural în obţinerea aceluiaşi rezultat benefic.

Deci suferinţa însoţeşte deseori eliminarea de energii uzate. Reciproc, în cazul sacrificiilor de magie neagră, demonii sunt hrăniţi cu energie uzată obţinută din sacrificarea unei fiinţe vii. Aici, ofranda către demoni este chiar suferinţa provocată artificial, vrăjitorul pretinzând un serviciu în schimb. Orice ucidere a unor vietăţi pe temei religios este de fapt un troc cu demonii. Dumnezeul binelui nu cere sacrificarea altor vietăţi şi provocarea de suferinţă inutilă, ci El ne cere sacrificarea egoismului din noi, autopurificarea energiilor prin forţa voinţei şi inteligenţei specifice omului.

 

Există oameni în care s-au încarnat spirite cu o conştiinţă demonică?

Desigur. Sunt oameni răi din naştere, uşor de recunoscut prin faptele lor abominabile, instruiţi şi protejaţi de draci. Alţii sunt mai greu de recunoscut, fiindcă îşi ascund intenţiile viclene. Tot ce putem să facem - noi, cei dedicaţi binelui - este să le neutralizăm influenţa asupra celor mai slabi de înger. Demonii încarnaţi nu sunt atât de numeroşi precum persoanele cu o conştiinţă intermediară, instabilă, manipulabili, uşor de atras de forţele malefice. Aceştia din urmă trebuie şi pot fi ajutaţi de oamenii cu suflet nobil şi minte puternică. Totuşi, după cum un înger încarnat poate să decadă spiritual, e valabil şi invers, un demon încarnat poate să se lumineze şi să se înalţe spre Dumnezeu, prin fapte bune.

În filmul "Yoghinii din Tibet", unul din marii maeştrii spirituali intervievaţi spunea că îşi poate aminti vieţile trecute ale spiritului său. "M-am născut în Iad", spunea el, cât se poate de serios. Dacă nu a vorbit metaforic (ceea ce nu cred), atunci domnia sa este un exemplu viu de demon care a trecut totalmente de partea Luminii. Poate că şi marele yoghin tibetan Milarepa a fost tot un demon încarnat, care s-a căit şi mântuit în acea viaţă exemplară.

 

Dacă aceşti demoni încarnaţi ar fi vânaţi de către oamenii de bine, planeta ar scăpa de rău?!

Asta a încercat Inchiziţia, cu efecte contrare. Dar dacă demonii sunt chiar în posturi cheie de conducere a societăţii? Iar cu demonii neîncarnaţi ce ne facem, care continuă să îi influenţeze pe cei slabi de înger? Putem discerne între demonii irecuperabili şi spiritele neevoluate încă? Dacă omul în care s-a încarnat un spirit inferior nu a făcut prea mult rău în viaţă, conştiinţa sa se va purifica, apropiindu-se de Dumnezeu. Nu este corect să răpim unei fiinţe această şansă de mântuire. Dacă a făcut răul, karma va atrage pedeapsa asupra sa. Fără sprijinul invizibil al karmei negative, "vânarea" ar perturba armonia universală şi ar chema asupra "călăului" pedeapsa. Ar fi deci un auto-sacrificiu, pe care "călăul" ar trebui să şi-l asume conştient...

Atâta timp cât lumea va exista, va exista şi lupta între cele două forţe antagonice şi relativ egale, Binele şi Răul. Invocarea puterii divine ne poate apăra de efectele dezastruoase ale forţelor răului. Nu Dumnezeu trebuie acuzat de micile şi marile tragedii ale vieţii noastre. Dacă El le îngăduie, înseamnă că ele ar putea fi un rezultat karmic, nicidecum dorinţa Creatorului Divin. Şi să nu uităm de natura multiplă a karmei: individuală, familială, etnică, naţională, globală. Demonii sunt deseori utilizaţi pentru realizarea unor efecte karmice, chiar dacă ei sunt prea ignoranţi sau impulsivi ca să îşi dea seama că sunt folosiţi ca nişte unelte în mâna invizibilă a destinului. (Sau poate chiar ştiu?)

După cum balega îngraşă pământul, tot aşa demonii pun în valoare spiritele superioare, le obligă să fie mai inteligente şi mai puternice. Oamenii se pot aştepta şi la atacuri nemeritate din partea demonilor, fiindcă viaţa este o luptă, nu un teatru de marionete. De aceea, omul trebuie să aibă o atitudine cucernică şi să se apropie de Dumnezeu, pentru a fi mai bine apărat de Îngeri, ca şi de însăşi platoşa bioenergetică proprie. Totuşi, există momente când Îngerii preferă să nu ne ajute, ci să suportăm anumite neplăceri (ne-karmice), pentru a câştiga "puncte" pe care să le folosim ulterior.

 

Ce înseamnă ca omul să "câştige puncte"?

Există un anumit echilibru între Bine şi Rău, care nu poate fi schimbat dintr-o dată, fiind specific karmei globale a fiecărei planete. Se ştie că orice creaţie de valoare implică un anumit sacrificiu. Legenda meşterului Manole tocmai asta încearcă să ne sugereze şi poate de aceea este considerată o capodoperă literară. Suferinţa sacrificială este un fel de "plată în natură" automată către diavoli, care nu vor mai putea să se opună noii realizări. Desigur, ei nu sunt "înduioşaţi", ci mai degrabă sunt împiedicaţi de echilibrul universal să acţioneze, li se "fură puterea". Sau, pur şi simplu, sunt prea "îmbuibaţi" cu energia uzată obţinută... Sacrificarea poate fi realizată înainte sau după. Deci sacrificiul serveşte creaţiei. Opusul creaţiei este distrugerea. Iar distrugerea este un sacrificiu pentru o creaţie viitoare. Acesta este ciclul nesfârşit al creaţiei şi distrugerii lumii, în virtutea echilibrului universal. Sacrificiul în vederea creaţiei divine este acceptat de Dumnezeu. El Însuşi şi-a sacrificat Fiinţa Sfântă creând lumea, fiindcă s-a obligat să accepte apariţia lui Satan, duşmanul său total, precum şi cumplitul, nesfârşitul război al fiilor Săi iubiţi împotriva forţelor răului. Suferinţa lumii nu Îl lasă indiferent pe Domnul.

În ritualurile de magie neagră, sensul sacrificiului este inversat, fiind un contract pentru distrugere, nu pentru creaţie. Suferinţa este dedicată conştient forţelor răului, pentru a le întări puterea.De ce, de data asta, suferinţa ajută demonii? Când faci răul în mod voluntar, te aliezi cu el şi îl întăreşti. Când îl suporţi involuntar pentru un scop nobil, îl slăbeşti. Diferenţa o face intenţia.

Există totuşi limite, inerente alcătuirii civilizaţiei umane, care împiedică răspândirea practicilor magiei negre. Opoziţia oamenilor faţă de magia neagră este chiar instrumentul prin care acţionează echilibrul universal. Prin urmare, sacrificiile rituale nu pot depăşi un anume prag de suportabilitate general, dat de karma colectivă. Într-o societate ideală, curată moral, dacă ar apare un astfel de magician, ar fi imediat repudiat, exilat sau anihilat. Dar există şi zone sau ţări, la ora actuală, unde magia neagră este atotputernică, iar populaţia este înspăimântată. Faptul că populaţia locală nu a reuşit să se opună răspândirii terorii se datorează şi karmei colective dure. Până la urmă, după războaie sau cataclisme naturale, oamenii devin mai buni şi mai toleranţi unii cu alţii. Karma colectivă negativă s-a ars prin suferinţă, care a mulţumit demonii.

În concluzie, depinde numai de om ce sens va da sacrificiului său: unul creativ, benefic sau dimpotrivă, unul distructiv, malefic.

 

Vrăjitoria este o activitate malefică sau benefică?

Transmiterea harului vrăjitoresc în neam este o învestire realizată de un spirit puternic, care este responsabil de acea linie de magicieni. El ordonă spiritelor inferioare (ale pământului, apei, focului etc) să îndeplinească voinţa vrăjitoarei. Fiind un spirit puternic, el este neapărat un supus disciplinat ori al Luminii, ori al Întunericului. De aici apar primele diferenţe dintre magicienii "negri" şi cei "albi".

Dar mai există o diferenţă esenţială care îi distinge pe vrăjitori între ei, şi anume discernământul. Atâta timp cât magicianul respectă întocmai cerinţa clientului său, fără a cerceta cauzele profunde ale nefericirii, precum şi diversele căi naturale de rezolvare a problemelor, putem spune că magicianul este un ignorant. Iar spiritele superioare se feresc de cei care nu vor să afle calea înţelepciunii. Dorinţa, părerea, impulsul de moment, emoţia necontrolată sunt mobilurile clientului, care deseori vin în contradicţie cu predestinarea divină şi planurile Spiritului încarnat în client. "Binele" omenesc este adeseori duşmanul "mai binelui" spiritual. Pentru că nu poate, nu ştie, nu vrea Cunoaşterea spirituală, magicianul se comportă ca un elefant într-un magazin de porţelanuri. Puterea exercitată neînţelept, neintegrată în armonia cosmică, este o sursă suplimentară de probleme, haos şi suferinţă inutilă. În acest sens, actul magic este dăunător. Puţini Magi au atât Putere supranaturală, cât şi Cunoaştere înaltă.

Desigur că şi doctorii tratează bolnavi păcătoşi. Desigur că şi judecătorii mai condamnă oameni nevinovaţi. Cu ce ar fi mai vinovat un magician ignorant decât aceştia? Entităţile implicate în magie acţionează mult mai profund, în alte planuri decât cel fizic, chiar fără ca magicianul să ştie cum şi ce fac ele. Apoi, magicienii nu sunt totuşi total ignoranţi, ei ştiu bine că urmările actelor magice pot fi cumplite uneori, mai ales asupra duşmanilor clienţilor plătitori, deşi poate că nu ar merita-o. Dar ei acceptă acest compromis cu propria conştiinţă morală, doar din dorinţa de îmbogăţire pe seama nefericirii altora. Din contră, în principiu, orice doctor sau judecător caută să facă numai bine, în limitele profesiei şi deontologiei. Or, în magie, binele se confundă cu bunul plac, adică lipsa totală de reguli morale. Iar asta este o vină evidentă...

 

Deci nu poate exista binele decât odată cu acceptarea răului, nu putem concepe o societate numai a binelui?

În gând putem concepe orice utopie. Dar în realitate există nenumărate restricţii ce invalidează o astfel de pretenţie absolută. Există civilizaţii fizice, pe alte planete, unde utopia este reală. De putut, se poate. Dar pe acest Pământ s-a adunat de-a lungul istoriei umane foarte multă karmă negativă, care trebuie "arsă" prin suferinţă. Prin urmare, aici demonii au mult de lucru şi nu pot fi scoşi din peisaj. Deocamdată, putem doar să sperăm şi să acţionăm inspirat divin ca persoana noastră să fie scutită de necazuri majore. Dar unele mici necazuri tot vor mai apărea. Să le privim ca pe nişte mici sacrificii, ce vor rodi în fapte bune şi realizări importante. Contează să trecem indiferenţi peste ele, având la orizont marile obiective ce ne aşteaptă.

Lângă toate geniile s-au găsit mereu falşi prieteni sau duşmani declaraţi care i-au secătuit de vlagă, perturbându-le eforturile creatoare. Le-au depistat vulnerabilităţile inerente firii umane şi le-au exploatat, spre revolta admiratorilor sinceri, care ar fi dorit ca nimic rău să nu li se întâmple "idolilor" lor. (Vezi recenta moarte şi viaţă zbuciumată a lui Michael Jackson.) În ciuda tuturor opreliştilor, geniile au creat opere nemuritoare, atât cât s-a putut în condiţiile date. Deseori şi-au sacrificat sănătatea, familia, fericirea pentru a crea ceva măreţ pentru omenire. Cu cât misiunea lor era mai înaltă, cu atât sacrificiile lor erau pe măsură. Să ne amintim şi de destinul tragic al lui Isus din Nazaret, o pildă dureroasă pentru toţi cei care simt nevoia de a face bine semenilor mai mult decât propriei persoane. Destui semeni îi vor binecuvânta şi le vor lumina viaţa, dar răsplata supremă va veni abia după trecerea în lumea spiritelor înalte, acolo unde binele triumfă întotdeauna, iar fericirea este eternă.

 

Ar trebui să ne luăm ca idol, ca model de viaţă, un om de valoare pe care îl apreciem pentru ceea ce este şi ce face?

Proiectând doar faţeta pozitivă, dezirabilă, statutul public al unui medic, preot, preşedinte, judecător, învăţător, părinte etc asupra omului care poartă acest statut nobil, tindem să neglijăm faptul că omul în carne şi oase poate să se manifeste şi negativ, nepermis, injust. Iar când ne loveşte personal corupţia sa, ne pierdem încrederea în bine şi Dumnezeu. Greşeala însă ne aparţine, fiindcă am identificat Binele cu o persoană concretă care ar avea rolul să îl facă. Dar Binele Suprem este în Cer, mama şi tatăl nostru real este Dumnezeu. Pe Pământ, binele se luptă cu răul în toate formele, între oameni, în fiecare om... Să fim treji şi atenţi: să identificăm forma răului şi să ne opunem lui. Orice om poate, la un moment dat, să fie "purtător de întuneric". Inclusiv noi înşine! Trebuie să îl demascăm cu diplomaţie, dar ferm. Tolerând păcatul de dragul omului (cum fac "umaniştii") este un lucru grav, perdant pe termen lung şi dăunător societăţii. Totuşi, să nu confundăm individul cu răul din el, ca să nu devenim asemenea inchizitorilor. Lupta cu răul este una impersonală şi universală. Dar pentru a avea o asemenea perspectivă, trebuie să fim bine înfipţi în Realitatea Divină. Altfel, realitatea crudă ne poate oricând răsturna orice ideal înalt sau concepţie metafizică. Şi am putea deveni cinici sau blazaţi, dezamăgiţi sau atei...

Toţi regretă acum că blândul Michael Jackson a fost hărţuit şi acuzat pe nedrept, de către persoane rău intenţionate... Victime de acest gen sunt şi pe lângă noi, dar deseori inconştienţa noastră ne face complici taciţi la răstignirea nevinovaţilor. Bârfa, calomnia sunt doar câteva, cele mai "nevinovate", dintre armele răului. Dacă nu suntem lucizi, atenţi, conştienţi, oricând putem fi complici cu răul. El ne oferă mereu argumente slabe în favoarea sa, dar mintea noastră puternică ar trebui să le sesizeze inconsistenţa. Asta se numeşte discernământ: a intui efectele prostiei, lenei intelectuale, comodităţii morale etc, şi a nu le da curs. Dacă totuşi le-am dat curs, dar regretăm ulterior, să revenim cu scuze, erate, completări. Asta se numeşte curaj.

"Nu credeţi în buna credinţă a tradiţiilor, chiar dacă datează de generaţii şi sunt larg răspândite. Nu credeţi un lucru numai pentru că mulţi alţii vorbesc despre el. Nu credeţi în bunele intenţii ale înţelepţilor din vremurile trecute. Nu credeţi în ceea ce v-aţi imaginat, sugestionându-vă că un zeu a fost sursa voastră de inspiraţie. Nu credeţi în autoritatea maeştrilor şi a preoţilor. După ce examinaţi totul, credeţi numai în ceea ce aţi verificat şi experimentat singuri şi consideraţi a fi rezonabil după felul vostru de a fi." (Buddha)

 

Răzvan Alexandru Petre
5 octombrie 2009