<  Înapoi la index BRACO


BRACO - Despre muzică

Ascultaţi mesajul în limba croată, cu traducerea în româneşte derulându-se pe ecran (am încorporat videoclipul la sfârşitul acestui articol). Am transcris mesajul şi îl public mai jos pentru studiu (traducerea provine din varianta în engleză şi este oferită de echipa "Romanian - Braco TV").

Răzvan-Alexandru Petre

Muzica oficială a transmisiei energetice a Maestrului Braco

 

DESPRE MUZICĂ

[Inspiraţii oferite lui Braco de Spiritele Superioare]

* * *

Muzica este cea mai grandioasă Artă. Ea depinde în totalitate de Domnul, pentru că armonia se află în Cer, iar sufletul unui compozitor este capabil să o capteze.

Adevărata muzică nu se naşte în minte, ci sufletul îi spune minţii de fel de armonie celestă este în ton cu sufletul. De fapt, muzica scrisă de un compozitor îi poate revela sufletul.

Muzica este un remediu extraordinar pentru un suflet. Când simţim disperarea, tristeţea, frica, neputinţa şi ni se pare că Dumnezeu ne-a abandonat, Domnul vine în sufletele noastre cu sunetele Armoniilor Cereşti. Nu-L căutaţi pe Domnul în pasiunile omeneşti întruchipate în sunete, ci găsiţi-L în combinaţiile de sunete celeste, pe care un compozitor le exprimă în muzica sublimă şi divină. Tot ceea ce, într-un fel sau altul, este dedicat Domnului îi oferă mângâiere omului. Lăsând calvarul terestru şi mergând în lumea Cerească, nu cea reală, ci cea conceptuală, ne linişteşte. Legea dreptăţii domneşte în Ceruri. Iar dreptatea este singurul lucru care este cu adevărat capabil să aline un suflet chinuit.

Fiecare dintre noi va auzi muzică în Lumea Eternă, după moartea noastră trupească. Cum va fi ea? Acest lucru poate fi determinat în timpul vieţii. Gândiţi-vă ce sunete vă fac să plângeţi cu lacrimi de bucurie, ce vă tulbură până în adâncul fiinţei voastre? Atunci, fără îndoială, le veţi auzi în lumea Cerească, dacă sunetele sunt armonioase. Doar răspundeţi sincer: ce fel de muzică vă mângâie sufletul cu adevărat?

Răufăcătorii nu pot fi uimiţi de sunetele minunate din muzica lui Bach. Cântecul lui Solveig va atinge şi va face să plângă doar un suflet luminos, iar lucrarea Stabat Mater a lui Pergolesi, aduce lacrimi în ochii celor care sunt capabili să empatizeze cu soarta amară a Fecioarei Maria şi să o accepte ca pe a lor. Ce plăcută senzaţie de bucurie pot aduce melodiile lui Mozart în viaţa voastră! Ele sunt reflexiile de culoarea curcubeului pentru sufletul vostru. Cât de mohorât este Beethoven. El şi-a făurit magnifica lume sonoră din surzenia sa: precum sunetele reverberante ale Universului în expansiune, cu toate părţile sale luminoase şi întunecate provenind din abisurile tainice. Iată o parabolă despre asta.

Un om înţelept devenise atât de dependent de o muzică înşelătoare, încât aproape că îşi pierdu înţelepciunea. Domnul îi spuse: „Razele Mele sunt într-o altfel de muzică, în timp ce această muzică are strălucirea ispititoare a lui Satana". „Doamne, cum pot distinge muzica cerească de cea înşelătoare?" întrebă înţeleptul. „Dacă sufletul tău începe să zboare, atunci este muzica Cerului, iar dacă sufletul începe să caute consolare în bucuriile şi pasiunile sale, atunci acea muzică este amăgitoare." „Dar, în afară de suflet, avem, de asemenea, trupul, care caută să se bucure", a spus omul înţelept. Domnul a răspuns: „Da, ai dreptate. Însă muzica Cerului dă lumină sufletului, iar trupul nu are nevoie de lumină, ci de foc în sânge. Diferenţa este că Eu sunt Lumina, iar Satana este focul. Doar sufletul ştie acest lucru, dar oamenii le confundă." "Oare unele plăceri ale corpului nu dau mai multă putere Binelui?" răspunse cu surprindere înţeleptul. ,,Se întâmplă atunci când oamenii transmit bucuria şi recunoştinţa lor Cerului. Dar când ei doar îşi satisfac trupurile şi uită de Cer, Satana exultă", spuse Domnul.

Cerul a devenit o sursă pentru muzica marilor compozitori de pe Pământ. Dar există şi cei care folosesc în lucrările lor vibraţiile joase şi combinaţii de sunete disonante generate de Întuneric. Există deja prea mult Întuneric în viaţa noastră, de ce am avea nevoie de mai mult? Oamenii admiră aşa-numita muzică de avangardă. Dar aceasta reprezintă Răul care provoacă numai furie şi o amară dezorientare. De ce oamenii sunt atât de orbi încât au declarat vibraţiile scăzute ca fiind noua muzică, ce distruge armonia? De ce nu înţeleg că există un singur criteriu adevărat pentru evaluare: fie îndreaptă sufletul spre Bine, fie spre Rău; fie creează în lume mai multă Lumină, fie Întuneric?

Gândurile şi pasiunile noastre rele care ne copleşesc sufletele nu pot crea decât ceva care contrazice principiile Armoniei Universale. Cel care apelează la Domnul şi primeşte Raza de Lumină de la El poate crea o lucrare cu adevărat remarcabilă. Aceasta este baza creativităţii sale, abilitatea de a compune muzică armonioasă.

Muzica a existat dintotdeauna şi va exista pentru totdeauna. Dar acum trece prin vremuri grele: lumea este învăluită în vibraţii joase, iar muzica, precum o oglindă, reflectă starea de spirit actuală a omenirii. Iată o parabolă despre asta.

Un om nu era muzician, dar avea un flaut şi a început să cânte. Cerul a auzit muzica şi a trimis un înger la omul care cânta la flaut. Omul s-a speriat, a aruncat flautul şi a spus: „Doamne, iartă-mă pentru încercările mele ridicole de a cânta muzică. Probabil că Ţi-am insultat urechile cu aceste triluri teribile." Îngerul a zâmbit: „Dimpotrivă, Domnul a fost fericit să le audă." Omul fu uimit: „Cum poate fi El fericit? De ce spui asta? La urma urmei, nu sunt un muzician priceput, ci unul nepriceput." Îngerul zise: „Tu ai început să cânţi pentru că sufletul tău tânjea după Armonia Cerească. Iar muzicienii, de obicei, nu cântă pentru asta, pentru că trebuie să agonisească bani pentru a-şi câştiga existenţa. Muzica ta nepricepută poate aduce mai multă bucurie în Cer decât muzica profesioniştilor."

Morala pildei este că fiecare impuls al unui suflet şi fiecare gând poate fi văzut din Cer. Şi este inutil ca un muzician talentat să pretindă că face ceva plăcut Cerului. În general, cu cât un muzician este mai priceput, cu atât câştigă mai mulţi bani. Iar muzica pentru bani nu este muzica pentru Cer, chiar dacă a fost compusă de Bach, dar interpretată de cineva care era interesat de profituri. În acest caz, muzica a fost cea care a atins sufletele ascultătorilor şi a adus bucurie în Cer, nu interpretul muzicii.

Muzica acordează sufletul la anumite frecvenţe. Iar dacă noi ascultăm muzica lui Bach, atunci ne va fi posibil să auzim muzica Cerului când sufletul nostru va părăsi Pământul. Fiind deja acordaţi la aceste sunete purificatoare ale sufletului, vom auzi sunete familiare din Cer, unde sufletul va trăi negreşit marea bucurie.

Muzicienii s-au oprit din cântat şi au pus instrumentele deoparte. Un copil a întrebat: "Unde este muzica?" Ei i-au arătat notele. „Aceasta nu este muzica, sunt puncte şi linii", copilul nu a înţeles. "Unde este muzica?" Muzicienii nu au putut să explice acest lucru. Dar copilul a găsit răspunsul: „Muzica vine în mine prin urechi şi se ascunde acolo". Şi avea dreptate, acest băieţel înţelept. Vibraţiile minunate intră în suflet şi trăiesc acolo. Sufletul, absorbind muzica, capătă vibraţiile care îl fac mai rafinat.

Muzica este o cerinţă necesară pentru dobândirea frecvenţelor ce vor fi recunoscute de către suflet în Cer. Şi cu cât aceste vibraţii sunt mai armonioase, cu atât mai uşor va fi pentru suflet, oriunde va zbura. De aceea, trebuie să ascultaţi muzica ce atinge sufletul. Sufletul va merge la Domnul şi va fi acordat la aceste vibraţii, în locul celor disonante, tulburi şi rele. Trebuie să înţelegem că, pe Pământ, oamenii dau sufletului acele calităţi care îi vor permite să-şi ocupe locul potrivit în Cer. Faceţi-vă sufletele mai rafinate. Umpleţi-le cu Lumină cât timp sunteţi pe Pământ.

* * *

< Sus >

Răzvan A. Petre
15 februarie 2023

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=gOXUpALZ_DY