<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


Relaţia dintre conştiinţă şi conduita spirituală

Dintr-un punct de vedere spiritual foarte înalt, tot ceea ce există în Univers este manifestarea Divinităţii. Oamenii şi celelalte fiinţe din univers pot fi asemănaţi cu valurile de pe suprafaţa oceanului. Cu cât valul este mai înalt, cu atât egoul individului este mai mare; înţelepţii ar fi doar mici încreţituri pe luciul mării. Chiar şi valurile înalte sfârşesc – după o lungă evoluţie - prin a se uni cu oceanul din care s-au înălţat, şi de care, de fapt, nu s-au separat niciodată.

De aceea, putem analiza viaţa şi psihicul omului ca ipostaze ale Divinităţii, care Se caută pe Sine Însăşi.

 Desenul de mai jos sugerează legătura dintre cele 3 nivele de conştiinţă ale omului (propuse de noi), conduita sa generală şi calitatea acţiunilor sale (raportată la idealul absolut: de a avea eficienţă maximă, în sensul sprijinirii Planului Divin la nivel local),

NOTĂ: Aceasta este o schemă simplificată. Există nenumărate trepte intermediare şi combinaţii posibile.

 

NIVELURI DE CONŞTIINŢĂ

Nivelurile de conştiinţă corespund accesului psihic la lumile invizibile: 1) lumea spirituală, 2) lumea mentală, 3) lumea astrală. Înţeleptul accede la toate cele trei niveluri, iar intuitivul doar la două dintre ele. Intuitivul se numeşte astfel pentru că are intuiţia existenţei Creatorului. Ignorantul spiritual este sclavul dorinţelor şi afectelor sale. Legea progresului face ca orice om să-şi poată ridica vibraţiile către zonele superioare, spirituale. Un nivel inferior poate fi controlat de pe nivelul imediat superior.

 

ACŢIUNI DEDICATE RIDICĂRII NIVELULUI DE CONŞTIINŢĂ

Sunt 3 tipuri de acţiuni realizabile de om pentru comuniunea cu Dumnezeu, conform tradiţiei hinduse. Ele se pot angrena de pe oricare nivel de conştiinţă, dar sunt recomandate pentru fiecare nivel în parte:

1.     Raja-yoga (tehnici meditative) – cuvânt-cheie: meditaţie. Acţiune pur spirituală – omul are acces direct la conştiinţa divină.

2.     Bhakti-yoga (ritualuri devoţionale religioase) sau Jñana-yoga (filosofia spirituală) – cuvânt-cheie: dedicaţie. Acţiune religioasă – omul desfăşoară activităţi speciale dedicate apropierii de conştiinţa divină.

3.     Karma-yoga (acţiunea dezinteresată, altruistă, dedicată binelui general) – cuvânt-cheie: implicaţie. Acţiune fizică – omul îndeplineşte activităţi obişnuite.
Karma-yoga poate fi realizată conştient şi foarte eficient numai de persoane de pe nivelul de conştiinţă 2 şi mai ales 1. Totuşi, este singura metodă uşor accesibilă persoanelor obişnuite (fără tendinţe mistice, religioase sau filosofice), dar mai apropiate de zona intuitivă. Prin karma-yoga omul reuşeşte să devină canalul de manifestare a voinţei divine, servind Planului lui Dumnezeu. Un exemplu ar putea fi acţiunile „eroice” ale unor persoane presupus „banale”. 

MANIFESTĂRILE DIVINITĂŢII PRIN OM

Cele 3 tipuri de manifestări ale divinităţii prin oameni (conduitele spirituale) sunt în corespondenţă cu cele 3 niveluri de conştiinţă:

Conduita înţeleaptă (pur spirituală): La nivelul cel mai înalt la care poate accede, omul se identifică, mai mult sau mai puţin profund, cu Conştiinţa Divină. Dumnezeu este o parte din sine, Sinele omului e o parte din Dumnezeu. Lumea e privită ca o singură fiinţă. Omul este un colaborator apropiat al lui Dumnezeu, un co-creator. Înţeleptul poate spune fără să exagereze: „Gândurile şi sentimentele mele sunt dedicate Divinului. Prin acţiunile mele fac Voia lui Dumnezeu”.

Conduita intuitivă (religiosă): La nivelul cel mai înalt la care omul poate accede, Dumnezeu este văzut din exterior, de neatins, atotputernic. Celelalte fiinţe sunt văzute separat, dar ca nişte fraţi, mai buni sau mai răi. Omul este un supus al lui Dumnezeu. Intuitivul poate spune: „Mă străduiesc să Îl iubesc, înţeleg, admir pe Dumnezeu. Încerc să respect legile universale, prin fapte bune şi corecte”. 

Conduita ignorantului (egoistă): Pentru el, Dumnezeu nu există. Omul se crede centrul universului. Ignorantul spiritual ar spune: „Acţiunile mele mă slujesc doar pe mine. Doar o viaţă are omul. Nu mă interesează ce este dincolo de moarte - până nu văd, nu cred”.  Nu toţi cei care se declară atei aparţin acestui nivel 3. Dintre cei care se declară liber-cugetători, mulţi au o credinţă intimă ascunsă şi clară în Divinitate (nivelul 2), dar resping formalismul religios.

 

CALITATEA ACŢIUNILOR

Calitatea acţiunilor omului diferă în funcţie de nivelul de conştiinţă atins de el. În desen, calitatea acţiunii este simbolizată de nuanţa de gri (negru-joasă, alb-înaltă). Acţiunile din planul material-fizic, precum şi cele religioase sunt mai mult sau mai puţin integrate în conştiinţa divină (diferite nuanţe de gri), în funcţie de nivelul de conştiinţă de la care sunt abordate. Cu cât ne depărtăm de conduita înţeleptului, iubirea şi inteligenţa divină, precum şi acţiunile în armonie cu planul divin devin tot mai vagi, mai incomplete (culoarea albă se estompează, căpătând nuanţe de gri)

Uneori, dar nu oricând, se constată că manifestările unor ignoranţi spirituali se armonizează cu voinţa divină. Ei sunt atunci „manipulaţi” de inteligenţele superioare invizibile să acţioneze, fără să-şi dea seama, în sensul dorit de Divinitate. Acesta ar fi idealul: ca, mereu, oamenii să răspundă la voinţa Divinităţii, transmisă prin spiritele înalte, îngerii păzitori. Societatea ar avea imens de câştigat, lumea devenind un loc fericit pentru toţi.

Nu toţi oamenii însă răspund pozitiv la această influenţă benefică. Există şi o influenţă opusă acesteia, demonică, cu care, poate, rezonează mai bine foarte mulţi. De aici rezultă acţiunile violente, suferinţele, durerea, revolta împotriva Divinităţii (când, de fapt, s-ar cuveni o revoltă împotriva demonilor!)... Iar societatea are imens de pierdut, lumea fiind locul ispăşirii noastre.

Răzvan Petre
28 iulie 2008