<  Cuprins "Despre a trăi în lume"


2. Cum să ne unim ca o singură lume

Capitolul 2, "Cum să ne unim ca o singură lume", din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Jesus Speaking – On Being in the World” (Isus ne vorbeşte – Despre a trăi în lume) – şi audiobook. Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Jesus

2. Cum să ne unim ca o singură lume

«Pe Pământ, au existat întotdeauna oameni cu diferite niveluri de conştiinţă, deoarece, în acest fel, sunteţi provocaţi să învăţaţi. Sunteţi cu toţii provocaţi unii de ceilalţi şi cu toţii învăţaţi unii de la ceilalţi. Dar niciodată în istorie nu au existat oameni cu niveluri atât de diferite de conştiinţă care să trăiască atât de aproape unii de ceilalţi şi în contact prin intermediul internetului.

În trecut, când aveaţi mai puţine ocazii de a fi în prezenţa unora diferiţi de voi şi erau mai puţini oameni pe planetă – adică nu cu prea mult timp în urmă – reuşeaţi să reduceţi la minimum conflictele înconjurându-vă cu persoane având aceeaşi mentalitate. Eraţi mai puţin conştienţi şi afectaţi de persoane din diferite culturi şi ţări şi având puncte de vedere atât de diverse.

Acum, toţi aveţi de-a face cu toţi ceilalţi şi trebuie să înţelegeţi cum şi de ce sunteţi diferiţi unii de ceilalţi, şi sunteţi provocaţi pe reţelele sociale, sau chiar de către vecini, să găsiţi modalităţi de a vă împăca cu cei diferiţi de voi. Mai mult, moravurile de pe reţelele de socializare sunt de aşa natură încât confruntarea, nu politeţea, este la modă, ceea ce agravează situaţia.

Diferenţele sunt întotdeauna o problemă pentru ego. Ego-ul nu se simte confortabil în prezenţa persoanelor care arată diferit sau se comportă diferit sau au credinţe diferite. Ego-ul ar prefera să nu-i întâlnească pe cei care sunt diferiţi. În zilele noastre, acest lucru este imposibil şi trebuie să învăţaţi să depăşiţi această aversiune faţă de „celălalt” şi să vă conştientizaţi prejudecăţile şi această antipatie iraţională faţă cei care nu sunt ca voi.

Trebuie să vă învingeţi această reacţie automată faţă de cei care sunt diferiţi de voi pentru a vă putea uni ca o singură lume, lucru pe care trebuie să-l faceţi acum pentru însăşi supravieţuirea voastră ca specie. Am putea spune că acestea sunt durerile naşterii voastre, ca o lume unită. Aceasta este problema: Vă puteţi depăşi prejudecăţile rasiale, religioase şi culturale?! Cu alte cuvinte, vă puteţi depăşi ego-ul, cel puţin în această privinţă?! Va trebui s-o faceţi, căci pe zi ce trece, lumea devine mai mică, într-un sens, populaţia mărindu-se, iar telecomunicaţiile şi călătoriile multiplicându-se.

În majoritatea lumilor, modul în care se realizează această integrare şi acceptare a diferenţelor rasiale, religioase şi culturale este căsătoria mixtă. Pe măsură ce dispar distincţiile dintre rase, creşte armonia lumii. Acest lucru se petrece de obicei încet, dar în lumea voastră se petrece relativ rapid astăzi, ceea ce pune unele probleme. Dar, până la urmă, căsătoriile mixte vor slăbi tensiunile dintre voi. Acesta este modul cel mai obişnuit în care o lume depăşeşte prejudecăţile rasiale, iar cei care se aventurează primii în căsătoriile mixte sunt nişte pionieri care slujesc societatea dărâmând barierele, cu un mare sacrificiu personal.

Poate că cel mai important pas pentru a uni lumea este accesul global la educaţie şi la alte resurse, care va ridica nivelul de trai al indivizilor şi naţiunilor. Acum este posibil ca ţările nedezvoltate să se dezvolte rapid, dacă li se oferă o mână de ajutor tehnologic şi educaţional. Tehnologia promite multe pentru lumea voastră, dar trebuie să ajungă pe mâinile celor care o vor folosi în beneficiul celor care au nevoie, nu ca să-i oprime. Aceasta este întotdeauna o provocare.

Există două forţe care lucrează în scopuri opuse în lumea voastră, ca şi în multe alte lumi similare cu a voastră. Pe de o parte, există aceia, ca şi voi, care cred în ajutorarea celorlalţi şi împărtăşirea a ceea ce au cu alţii – aşa cum v-am învăţat eu cu mult timp în urmă. Ei înţeleg că propria lor bunăstare depinde şi este indisolubil legată de bunăstarea celorlalţi şi a Întregului.

Apoi, există aceia care sunt interesaţi numai de ei înşişi şi de familia lor apropiată. Lucrează doar în interesul propriu, fără să ia în considerare Întregul, faţă de care nu simt nicio datorie. Această perspectivă este opusă idealurilor spiritualităţii şi religiei, opusă Adevărului şi reprezintă, în esenţă, o boală spirituală, întrucât Dumnezeul lor, ca să zicem aşa, este ego-ul.

Din păcate, cei pentru care ego-ul este Dumnezeul lor sunt, de asemenea, adesea aceia care câştigă cele mai mari bogăţii şi le folosesc în scopuri corupte, adică să se îmbogăţească în detrimentul altora. Iar bogăţia lor le aduce adesea şi putere politică sau capacitatea de a corupe guvernul pentru a le servi propriile interese. Aceasta este o problemă pe care o cunoaşteţi bine astăzi peste tot în lume.

Astăzi, corupţia este mai mare, deoarece mai multe bogăţii decât oricând sunt în mâinile a doar câtorva persoane, care este întotdeauna o situaţie periculoasă. Banii şi puterea corup. Banii şi puterea le permit unora să fie deasupra legii, deoarece cei bogaţi şi puternici sunt capabili să mituiască oficialii pentru a obţine ceea ce doresc sau pentru a evita să fie traşi la răspundere pentru infracţiunile lor. Astfel de dezechilibre ale avuţiei din lumea voastră creează mari distrugeri şi suferinţe, inclusiv o utilizare abuzivă a resurselor pământului, războaie, revoluţii şi dictaturi.

Aceasta este o descriere a lumii voastre de astăzi. Situaţia de pe Pământ este foarte grea ca vibraţie, dar există şi multe lumini strălucitoare – multe, multe persoane cu o conştiinţă superioară, care au ajuns aici pentru a încerca să transforme situaţia, iar o mare parte din ceea ce fac chiar este de ajutor.

Una dintre cele mai importante şi evidente soluţii este distribuirea mai echitabilă a bogăţiei în fiecare ţară şi în întreaga lume. Fără asta, vor rămâne doar două clase – cei bogaţi şi săraci, „avuţii” şi slujitorii lor – şi asta nu poate duce decât la nefericire, furie şi revoluţie. Aceasta este o problemă care trebuie rezolvată, căci altfel vă veţi scufunda şi mai profund în haos şi turbulenţe sociale.

Soluţia acestei probleme ţine de guvern, în special prin impozitare. Acest lucru a făcut posibil ca unele ţări să funcţioneze liniştite şi fericite. Aveţi multe exemple de ţări în care impozitarea echitabilă funcţionează bine.

Fără o reformare a structurilor fiscale care păstrează această inegalitate, situaţia va intra într-o spirală descendentă a inegalităţilor tot mai mari. Pentru a echilibra puterea trebuie echilibrate avuţiile. Nimeni nu merită şi nu are nevoie să câştige de sute de ori mai mult decât salariul minim, iar fiecare lucrător merită şi are nevoie de un salariu decent. Ar trebui să fie evident că o astfel de discrepanţă a averilor stă la baza majorităţii problemelor voastre. Prea multă bogăţie înseamnă prea multă putere, iar asta subminează democraţia şi creează o societate nesănătoasă.

Oamenii trebuie să ceară şanse egale şi mulţi o fac. Dacă această schimbare nu se va produce în curând, situaţia se va agrava. În cele din urmă, această schimbare se va întâmpla, cel mai probabil ca urmare a protestelor, răscoalelor şi conflictelor. Dar ce bine ar fi ca această transformare să fie realizată paşnic, din interiorul sistemului!

Am spus adesea că schimbările din lumea voastră vor avea loc ca urmare a schimbărilor din fiecare dintre voi, din conştiinţa voastră. Şi acest lucru este adevărat. Când îţi elevezi conştiinţa, vezi în mod natural lucrurile dintr-o perspectivă care depăşeşte ego-ul şi propriul interes personal. Când majoritatea oamenilor va începe să facă alegeri şi să voteze pentru ceea ce este mai bun pentru Întreg şi pentru viitorul planetei, chiar dacă acest lucru pare să fie împotriva propriului lor interes personal – de exemplu, prin faptul că trebuie să plătească mai multe taxe, astfel încât cei mai năpăstuiţi de soartă să primească o educaţie sau o asistenţă medicală mai bună – atunci lumea aceasta va fi foarte diferită, o lume mult mai bună pentru toţi.

Mulţi aţi descoperit sau veţi descoperi că politicile care sunt bune pentru toată lumea sunt, de asemenea, bune şi pentru voi. În acest moment, poate fi dificil să se înţeleagă acest lucru, când atât de mulţi îşi văd doar de propriul interes, inclusiv oficialii guvernamentali. Din punctul de vedere al ego-ului, nu pare deloc că, de exemplu, dacă plăteşti impozite mai mari – dacă chiar ai de unde plăti – ai putea beneficia cumva. Dar când toată lumea este mai fericită şi mai liniştită, asta te include şi pe tine. Şi atunci când guvernele sunt finanţate şi administrate în mod adecvat, iar drumurile şi şcolile îi servesc pe toţi, oamenii se vor simţi bine şi fericiţi să trăiască în ţara lor.

Oare cum te simţi când ţara ta te dezamăgeşte?! Mulţi se simt aşa acum, şi din motive întemeiate. Nu toată lumea primeşte o educaţie adecvată şi nici hrană, asistenţă medicală sau locuinţă adecvată, chiar şi cei care lucrează din greu. Acest lucru nu este sănătos pentru nicio societate. Inegalitatea economică este un teren propice pentru disperare, criminalitate, violenţă şi abuz de droguri şi alcool.

Fără aceste plăgi sociale, aţi fi cu toţii mai fericiţi. Vă ajută să-i ajutaţi pe cei care cad pradă disperării, criminalităţii, violenţei şi abuzului de droguri şi alcool. Trebuie să vă ocupaţi de aceste probleme ca societate, deoarece acele probleme sunt create de societate.

Soluţia este să oferiţi copiilor voştri o educaţie şi alimentaţie adecvate, formare profesională şi oportunităţi de muncă pentru un salariu decent, reabilitare după consumul de droguri şi alcool şi asistenţă medicală la preţuri accesibile. În caz contrar, veţi trage ponoasele încercând să combateţi criminalitatea şi traficul de droguri prin poliţie, încarcerare şi alte modalităţi. Aceste probleme nu vor fi rezolvate prin închiderea persoanelor pe care le vedeţi ca fiind sursa problemelor. Aceste probleme sunt simptomul unei societăţi care nu asigură în mod adecvat nevoile de bază ale cetăţenilor săi.

Luaţi banii pe care îi băgaţi în poliţie, combaterea traficului de droguri şi întreţinerea închisorilor şi puneţi-i în şcoli, formare profesională, reabilitare şi asigurarea unor salarii decente şi veţi avea o societate mai fericită. Dăruiţi săracilor – nu-i ignoraţi, încarceraţi, marginalizaţi şi pedepsiţi. Aşa veţi rezolva sărăcia şi dependenţa de droguri, suferinţa şi criminalitatea care decurg din ele. Şi aşa v-am învăţat acum două mii de ani: „Fă altora aşa cum ai vrea să-ţi facă ei ţie”.

Ceea ce împiedică acest lucru este mentalitatea de tip „noi contra ei”, prin care îi priviţi pe cei care cauzează probleme ca fiind răi şi, prin urmare, meritând a fi pedepsiţi. Îi priviţi ca fiind diferiţi de voi, ca inferiori. Dar dacă v-aţi afla în situaţia lor?! Dacă aţi fi crescut în mahala? Oare cum ar fi decurs viaţa voastră?! Oare ce decizii proaste aţi fi luat dacă nu aţi fi avut oportunităţi reale sau nişte modele pentru o altfel de viaţă?

Problema nu sunt aceşti oameni. Problema este viziunea voastră asupra problemei. Problema este că societatea nu îşi face treaba. Dacă şi-ar fi făcut-o, nu ar exista această categorie inferioară de oameni care cauzează probleme, sau măcar numărul lor ar fi mult mai mic. Vestea bună este că puteţi face ceva în acest sens, dacă aveţi voinţa politică şi înţelegeţi problema. Unii dintre politicienii voştri chiar o fac! Ascultaţi-i. Soluţiile sunt la îndemână.

Fiţi pe pace! Eu sunt mereu cu voi.»

traducere de Răzvan A. Petre
22 ianuarie 2022

< Sus >

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=g9EVjZFHbyY

Videoclipul subtitrat provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 21 iulie 2019.