<  Cuprins "Ciclurile sufletului"


Cum să împăcăm diferenţele dintre oameni

Capitolul 3 "Evoluţia sufletului", subcapitolul c) "Cum să împăcăm diferenţele dintre oameni", din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „CYCLES OF THE SOUL: Life, Death, and Beyond” (CICLURILE SUFLETULUI - Viaţa, moartea şi dincolo de ele). Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Paragrafele scrise cu litere albastre pe fond alb nu au fost lecturate audio de autoare.

Jesus

c) Cum să împăcăm diferenţele dintre oameni

«Implicaţiile pe care le generează diferenţele dintre oameni şi dintre perspectivele lor asupra lumii voastre sunt enorme. Deseori, credeţi că problemele provin din deosebirile dintre rase şi culturi. Dar sunt mult mai importante diferenţele dintre vârsta sufletelor decât cele de rasă sau cultură. Multe dintre nepotrivirile voastre sunt deghizate ca diferenţe rasiale şi culturale, dar ele provin, de fapt, din diferenţele de viziune şi de valori specifice vârstei sufletului. De exemplu, diferenţele religioase şi politice sunt, în mare parte, legate de vârsta sufletului.

Fiecare rasă şi naţiune este alcătuită din oameni cu diverse vârste ale sufletului. Rasele şi naţiunile nu sunt în niciun caz omogene, ci un amestec de suflete cu vârste diferite, aşa cum se întâmplă şi în cadrul famililor. Aveţi mult mai multe în comun cu cei aflaţi în acelaşi stadiu de evoluţie decât cu mulţi din aceeaşi rasă sau ţară, sau chiar din propria familie. Cei aflaţi în acelaşi stadiu de evoluţie cu voi vă înţeleg şi vă pot sprijini şi încuraja cel mai uşor. Ei sunt cei cu care vă place să fiţi împreună. De asemenea, ei sunt adesea cei cu adevărat importanţi pentru a vă ajuta să vă îndepliniţi scopul vieţii.

Toţi cei din jur, vecinii, membrii familiei, prietenii şi oamenii cu care lucraţi şi care lucrează pentru voi şi vă servesc în diverse moduri, au o perspectivă unică asupra vieţii şi lumii, care a fost modelată de multe lucruri, dintre care, nu în ultimul rând, vârsta sufletului lor. Puteţi învăţa de la ei, iar ei pot învăţa de la voi. Aşa stau lucrurile în această imensă şcoală care este Pământul. Aţi fost aruncaţi aici ca să fiţi împreună şi să învăţaţi unii de la alţii.

Nu există nicio eroare în ceea ce priveşte nivelul la care se află oricare suflet. Totul este aşa cum trebuie să fie şi nici nu poate fi altfel. Diferenţele dintre voi şi ceilalţi trebuie acceptate, şi le veţi accepta mai uşor dacă înţelegeţi că sufletele se află în diferite stadii ale evoluţiei lor şi ele nu pot gândi, crede sau simţi altfel decât aşa cum o fac.

Da, ele vor creşte şi vor evolua, dar evoluţia este întotdeauna foarte lentă. Trebuie să aveţi răbdare unii cu alţii, să vă acceptaţi unii pe alţii şi să le permiteţi oamenilor să înveţe ceea ce au nevoie să înveţe în felul lor şi în ritmul lor propriu. Lăsaţi-i să facă greşeli şi să înveţe din ele. Şi, de asemenea, fiţi gata de a-i ajuta, dacă vă cer ajutorul.

Cum să ne înţelegem cu cei care au alte credinţe

«Oricare v-ar fi credinţa, va fi dificil să găsiţi multe persoane, dacă chiar există, având exact aceeaşi credinţă. Credinţele diferite vă fac pe fiecare dintre voi unici, iar credinţele şi perspectivele diferite fac viaţa şi oamenii să fie interesanţi. Faptul că oamenii au convingeri diferite nu trebuie să constituie o problemă, cu excepţia cazului în care aceste convingeri încalcă libertatea altora de a crede ceea ce vor să creadă şi de a lua propriile decizii. Atâta timp cât convingerile voastre nu încalcă libertatea altor persoane şi le respectă unicitatea şi condiţia umană, convingerile nu au de ce să fie o problemă.

Libertatea de a crede ceea ce vreţi să credeţi este, poate, cea mai fundamentală libertate. Fără aceasta, nu veţi fi liberi, oricât de liberale ar fi alte aspecte ale societăţii. Fără această libertate, veţi fi dirijaţi de convingeri impuse fie de stat, fie de religie, fie de un anumit individ. Acest lucru este periculos şi nesănătos pentru o societate sau o naţiune.

O sarcină importantă a evoluţiei este să vă înveţe despre puterea credinţelor în viaţă, în bine şi în rău. Aceasta este o lecţie esenţială pentru toate fiinţele umane, care au nevoie de libertatea de a o explora. Oamenii trebuie să aibă libertatea de a-şi alege singuri credinţele şi de a suporta consecinţele acestor alegeri, atâta timp cât ele nu periclitează libertatea altor persoane de a crede ceea ce vor.

Problema este că majoritatea oamenilor sunt crescuţi în nişte credinţe dăunătoare sau mărginite, fără să-şi dea seama că pot crede şi altceva şi să o ducă mult mai bine. Cei educaţi în nişte credinţe rigide suferă din cauza acestora, fără să realizeze din ce cauză suferă. Ei cred că trebuie să creadă neapărat în acele credinţe, că de nu... Li se bagă în cap că li se va întâmpla ceva groaznic dacă pun la îndoială acele credinţe, când, de fapt, tocmai acelea le provoacă mai multă durere şi greutăţi decât li s-ar cuveni. Credinţele lor îi fac să sufere, dar le este teamă că, dacă nu le vor mai crede, ar suferi şi mai mult. Ei nu ştiu cum este să trăiască în conformitate cu convingeri mai adevărate, care să nu le prilejuiască suferinţă şi să le ofere flexibilitatea de a învăţa din propriile greşeli.

După cum ştiţi cu toţii, unele credinţe conduc la rezultate proaste, atât pe plan personal, cât şi social, în timp ce alte credinţe au urmări benefice. Aveţi menirea să descoperiţi care sunt credinţele care vă ajută ca indivizi şi societate şi care sunt cele care vă stânjenesc. Trebuie să descoperiţi singuri regulile după care să trăiţi. În această direcţie, sunteţi ajutaţi de cei mai înţelepţi, care au trăit înaintea voastră şi au scris ceea ce au descoperit. Ei au aflat adevărul despre viaţă, adică au descoperit regulile după care să trăiţi şi care vă asigură prosperitatea individuală şi a societăţii. Ei ştiu care credinţe funcţionează şi care nu. O parte din această înţelepciune este consemnată în religie, dar, din păcate, religia este şi ea plină de credinţe inutile, credinţe greşite, care pricinuiesc mari suferinţe.

Noi, cei din dimensiunile superioare, suntem aici pentru a vă îndruma spre credinţe care vă vor conduce la o mai mare fericire, pace şi iubire. Şi mulţi dintre voi deja aplicaţi aceste credinţe şi descoperiţi valabilitatea lor. A trebuit să facem asta, deoarece majoritatea dintre voi aţi primit de la părinţi şi de la alţii credinţe care nu prea v-au fost de ajutor, din moment ce nu v-au ajutat să vă împliniţi şi să deveniţi cea mai bună persoană care aţi putea fi. Cu siguranţă că acei oameni au avut intenţia de a vă oferi nişte credinţe corecte. Dar cum ar fi putut să o facă, din moment ce ei înşişi au fost învăţaţi ceva greşit?!

Cei mai mulţi oameni nu pun la îndoială credinţele care le-au fost date. Nu le verifică, mai ales din frica de a nu se opune făţiş la ceea ce au fost învăţaţi. În consecinţă, mulţi nu-şi găsesc niciodată calea spre adevăr. Nu aceasta trebuie să fie şi soarta voastră. Vă puteţi îndoi de credinţele voastre şi le puteţi înlocui pe cele limitative şi negative cu altele care vă ajută să înfloriţi. Acestea din urmă sunt, cu siguranţă, bune şi pentru societate.

Unele credinţe sunt mai adevărate şi funcţionează mult mai bine decât altele, iar sarcina voastră este să le găsiţi, fiind suficient de deschişi pentru a pune la îndoială ceea ce aţi fost învăţaţi şi a înlocui orice credinţă care vă îndepărtează de iubire şi pace cu una care vă conduce la iubire şi pace. Acesta este singurul instrument de măsurare a adevărului pe care vi-l putem oferi. Păstraţi credinţele care vă conduc spre mai multă iubire şi pace şi scăpaţi de cele care vă conduc spre frică, negativitate, limitări, ură, furie sau confuzie. Iată o mulţime de credinţe pe care le puteţi arunca la gunoi!

Chiar aşa, nu aveţi nevoie de atâtea credinţe pentru a trăi viaţa menită s-o trăiţi, pentru a fi cea mai bună fiinţă umană care puteţi fi! Credinţele pe care le păstraţi le vor permite, în acelaşi timp, şi altora să-şi trăiască viaţa care le-a fost menită, deoarece credinţele care vă conduc la iubire şi pace le vor îngădui şi lor să se relaxeze şi să fie mai iubitori şi mai liniştiţi.

Aşadar, cum să vă împăcaţi cu cei care au credinţe foarte diferite de ale voastre? Mai ales atunci când acele credinţe îi îndeamnă la ură, dezbinare, furie, învinuiri, ostilitate şi alte emoţii negative?

Răspunsul este că nu prea puteţi influenţa alegerile altora. Trebuie să le respectaţi liberul-arbitru şi să le permiteţi să ia propriile decizii şi să înveţe din ele. Tot aşa ne purtăm şi noi cu voi. Toată lumea învaţă şi evoluează şi toată lumea face greşeli şi suferă din cauza convingerilor lor greşite. Evoluţia umană este haotică, iar voi trebuie să acceptaţi acest lucru şi să îi permiteţi să fie aşa, haotică.

Cel mai bine puteţi rezista în faţa convingerilor greşite, ignoranţei şi suferinţelor pe care aceste convingeri le provoacă, iertându-i pe cei care le manifestă, „fiindcă nu ştiu ce fac”. Asta nu înseamnă să le aprobaţi alegerile şi nici să îi lăsaţi să se complacă în propria lor negativitate. Iertându-i, îi ajutaţi de fapt. Îi ajutaţi să se elibereze de propria lor negativitate, datorită faptului că nu le adăugaţi propria voastră negativitate. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poţi face este să nu adaugi mai mult rău la situaţie, căci oricum este puţin probabil să schimbi părerea oamenilor înfruntându-i sau chiar vorbindu-le raţional.

Atunci când oamenii sunt prinşi într-o stare egotică negativă, nu te poţi înţelege cu ei şi nici nu doresc să-ţi asculte argumentele raţionale. Nu sunt deschişi să audă fapte, sfaturi sau învăţături care le-ar putea contrazice convingerile. Dacă, cu altă ocazie, îşi vor manifesta interesul să le împărtăşeşti perspectiva ta, atunci fă-o. Dar până atunci, nu prea are rost să încerci să-i schimbi pe cei care sunt de neclintit în părerile lor. Cei adânc înrădăcinaţi în credinţe egoiste şi emoţii negative nu vor primi dragostea şi lumina ta, deşi bunătatea este, cu siguranţă, cea mai bună atitudine faţă de ei. Poate că vor simţi, totuşi, bunătatea, iubirea şi pacea ta.

Atunci când oamenii sunt într-o stare negativă, vor încerca să te contrazică, indiferent de ceea ce spui. Aşa că iartă-i, „căci nu ştiu ce fac”. Această atitudine îţi permite să te desprinzi de negativitatea lor, să nu o preiei şi să nu ai nicio teamă legată de ea. Şi să te mulţumeşti cu ideea că, date fiind circumstanţele şi nivelul lor de evoluţie, ar fi imposibil să se comporte altfel în acest moment şi că nu prea ai ce face în această privinţă. Şi că, de fapt, totul este bine, totul este în mâinile lui Dumnezeu.

Cu adevărat, totul se desfăşoară exact aşa cum trebuie. Puteţi renunţa la orice griji sau temeri, deoarece acestea nu fac decât să atragă negativitate. În aceste vremuri, este mai important ca oricând să vă menţineţi vibraţia ridicată, să vă păstraţi o viziune cât mai pozitivă şi să nu lăsaţi negativitatea altora să vă afecteze. Iar dacă asta înseamnă să nu mai aveţi de-a face cu astfel de persoane sau reţele de socializare, atunci poate că asta este cea mai bună direcţie de acţiune.

Lăsaţi-i pe ceilalţi să fie aşa cum sunt. Nu-i responsabilitatea voastră să le schimbaţi convingerile, decât dacă vă invită să le împărtăşiţi din cunoaşterea voastră. „Trăieşte şi lasă-i şi pe ceilalţi să trăiască” este un model de filozofie pozitivă după care să vă conduceţi, ceea ce înseamnă să lăsaţi oamenii să-şi trăiască viaţa aşa cum decid ei, inclusiv să-i lăsaţi să creadă ceea ce doresc şi să aveţi încredere că vor învăţa din asta şi vor evolua. Această filozofie de genul „trăieşte şi lasă-i şi pe ceilalţi să trăiască” este fundamentală pentru democraţie, care onorează această libertate, ba chiar o cere.

Ceea ce vreau să spun prin „totul este în mâinile lui Dumnezeu” este că această viaţă care v-a fost dată este ghidată în mod divin spre o iubire mai mare şi, indiferent de cât timp va dura, viaţa îi va conduce pe toţi spre o iubire mai mare, chiar dacă prin intermediul unor suferinţe. În cele din urmă, suferinţa vă îndreaptă pe toţi spre Acasă, spre iubire.

Aşadar, dacă vă loviţi de cineva care este plin de ură, furie sau frică, merită compasiunea voastră, pentru că este foarte dureros să te afli într-o astfel de stare. Oferindu-i compasiune şi neîncercând de a-l schimba sau de a-l face să se simtă inferior în vreun fel, vă veţi elibera de negativitatea sa şi vă veţi menţine o stare pozitivă, care este starea cea mai adecvată pentru a putea sublima urâtul din lumea voastră. Atacând direct răul, nu veţi reuşi altceva decât să intraţi în conflict cu cei pe care doriţi să-i schimbaţi, iar asta nu-i va schimba.

Elevaţi-vă vibraţiile, manifestându-vă la cel mai înalt nivel de care sunteţi capabili, şi menţineţi-vă vibraţiile la un nivel ridicat, neimplicându-vă în lucrurile care îi fac pe alţii să fie plini de ură, furie şi teamă. Nu aveţi nevoie de asta acum. Cel mai bun lucru pe care îl puteţi face este să puneţi la îndoială orice credinţă care vă aduce într-o stare egotică negativă şi să susţineţi orice credinţă care vă ridică din acea stare.

Aceasta este munca ce vă revine, nu să-i schimbaţi pe alţii, ci să vă schimbaţi pe voi înşivă. Pentru voi sunteţi răspunzători. Aveţi grijă de propria conştiinţă, nu de a altora. Căci, în definitiv, singurul mod în care va fi elevată conştiinţa Pământului este prin ridicarea celorlalţi la nivelul conştiinţei voastre, mai ales prin rezonanţă, nu atât prin discuţii intelectuale. Conştiinţa se elevează prin bunătate şi acceptare. Aşa că, vă puteţi linişti şi retrage din orice confruntare acum. Orice bătălie – politică, religioasă sau rasială – nu se poate duce decât dacă există două părţi angajate în luptă. Nu vă angajaţi în conflict, iar cei care doresc să lupte nu vor mai avea motiv.

Fiţi pe pace! Eu sunt cu voi mereu.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
10 iunie 2022

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=2AKnoM5PC9o

Traducerea de mai sus provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 30 ianuarie 2022.