<  Cuprins "Credinţă, fapte şi ficţiuni"


Minciunile

Capitolul 1, "Credinţele", subcapitolul a, "Minciunile", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Faith, Facts & Fiction” (Credinţă, fapte şi ficţiuni).

Notă: Acest subcapitol nu a fost lecturat audio de autoarea Gina Lake.

Jesus

1a. Minciunile

«În multe privinţe, aceasta este o carte despre credinţe: credinţe bazate pe fapte, convingeri bazate pe credinţa oarbă în ceea ce v-a învăţat sau v-a spus cineva, credinţe bazate pe experienţă, credinţe bazate pe fantezii şi speranţe, credinţe bazate pe presupuneri şi credinţe bazate pe cunoaştere interioară. Aproape fiecare gând care vă vine în minte este o credinţă sau se bazează pe o credinţă sau un set de credinţe.

Chiar şi dorinţele se bazează pe credinţa că aveţi nevoie de ceva, dintr-un motiv sau altul. Fără această credinţă, nu aţi avea niciun motiv să vă doriţi ceva. Atunci aţi face sau nu aţi face ceva fără ca să vă îmboldească vreo credinţă, ci, pur şi simplu, acţionând de dragul de a acţiona şi pentru că aşa v-a venit să faceţi. Aceasta este starea de trezire ori iluminare, sau ceea ce este adeseori numit „a fi în flux” sau „a te lăsa dus de curent”.

Credinţele şi convingerile sunt o parte inevitabilă a condiţiei umane şi nu vă sugerez că puteţi sau ar trebui să le eliminaţi. Ceea ce vă sugerez este să deveniţi mai conştienţi de credinţele voastre şi să căpătaţi o anumită abilitate de a distinge care sunt adevărate şi vă servesc şi care nu sunt adevărate şi nu vă servesc.

Ceea ce veţi descoperi într-o astfel de auto-examinare este că majoritatea credinţelor voastre nu sunt adevărate sau nu prea adevărate şi, prin urmare, nu vă servesc, căci cum vă poate servi o minciună, ceva neadevărat? Ceea ce vă sugerez este că fericirea, împlinirea şi succesul în această viaţă sunt dependente de cât de adevărate sunt credinţele pe care le susţineţi. Prin urmare, atunci când susţineţi credinţe neadevărate, nu veţi fi fericiţi şi viaţa nu va merge bine.

Am putea spune că aceasta este o lege naturală, o lege metafizică, anume că viaţa este configurată pentru a merge strună şi a aduce satisfacţie şi fericire atunci când sunteţi în acord cu adevărul, dar să nu meargă bine atunci când nu sunteţi în acord. Aţi observat? Acest lucru poate fi dificil de observat, deoarece nu sunteţi întotdeauna conştienţi de convingerile greşite pe care le aveţi, cele care vă provoacă nefericire şi dificultăţi. Majoritatea oamenilor nu îşi analizează suficient convingerile, încât să poată descoperi că au multe credinţe neadevărate şi, prin urmare, inutile. Ei îşi cred convingerile fără să le pună la îndoială. Aceasta este problema.

Această problemă provine din faptul că voi, ca fiinţe umane, sunteţi programaţi să credeţi anumite lucruri care sunt neadevărate, din simplul motiv că aveţi un ego. Ego-ul vostru este un program, iar o mare parte din această programare este defectă şi vă face să suferiţi şi să fiţi nefericiţi.

Această programare defectă este transmisă de la o generaţie la alta fără ca oamenii să-şi dea seama. Falsele presupuneri neanalizate ale unei generaţii sunt adoptate de alta, iar societatea în ansamblu suferă efectele acestor minciuni. Stereotipurile de gen şi prejudecăţile rasiale sunt exemple în acest sens.

Problema cu minciunile sau credinţele neadevărate, pe lângă ce-i deja evident, este că sunt proaste ghiduri despre cum să vă duceţi viaţa şi că sunt limitative. Credinţele neadevărate vă limitează opţiunile, ceea ce vă blochează potenţialul creativ şi capacitatea de a vă expansiona, de a explora, de a rezolva probleme, de a descoperi lucruri noi şi de a evolua. Minciunile sunt anti-viaţă.

Ceea ce numesc minciună sau credinţă neadevărată ar putea fi numită şi neînţelegere, adevăr parţial sau viziune limitată. Există ceva adevăr în unele minciuni, care le face credibile, dar tot nu sunt adevărate. De exemplu, cândva se spunea că fetele nu sunt la fel de bune la matematică ca băieţii, de parcă sexul ar face diferenţa. Deşi este posibil să fie ceva adevărat în acest sens, ca urmare a modului diferit în care fetele şi băieţii au fost trataţi şi instruiţi şi ce fel de jucării li s-au dat, totuşi nu există nimic în creierul lor care să provoace această diferenţă. Diferenţele care existau aparent probabil că au fost urmarea acestei înţelegeri eronate. Această credinţă neadevărată a devenit o profeţie autoîmplinită, aşa cum se întâmplă cu multe dintre credinţele voastre şi motivul pentru care multe dintre ele rămân necontestate.

Prefer să numesc astfel de minciuni „neînţelegeri” sau “înţelegeri eronate”, deoarece nu sunt intenţionate. De obicei, oamenii nu transmit intenţionat minciuni. Ei înţeleg ceva greşit şi apoi pasează mai departe acea neînţelegere. Deci, în niciun caz nu vă învinovăţesc pentru această tendinţă, ci doar o menţionez. Sunteţi programaţi să-i credeţi pe ceilalţi şi să vă credeţi propriile gânduri, până în momentul când vă daţi seama că trebuie să le puneţi la îndoială.

Vă naşteţi să aveţi încredere în ceilalţi şi asta nu-i o trăsătură rea. Încrederea este un ingredient necesar în relaţiile personale şi în cadrul societăţii, dar este, de asemenea, important să vă daţi seama că majoritatea oamenilor trăiţi în conformitate cu credinţe neadevărate sau parţial adevărate, fără să vă daţi seama de acest lucru, şi că transmiteţi mai departe involuntar aceste înţelegeri eronate.

Asta nu ar fi o problemă dacă adevărul nu ar conta. Dar, după cum spuneam, adevărul este esenţial pentru a fi fericiţi şi înfloritori. Viaţa este configurată aşa: Sunteţi răsplătiţi când sunteţi în acord cu adevărul şi nu sunteţi răsplătiţi sau sunteţi îngrădiţi când credeţi minciunile ego-ului şi ale altor persoane. Viaţa este în mod fundamental bună şi se bazează pe dragoste. Viaţa vă îndrumă cu iubire spre adevăr şi fericire, arătându-vă ce este adevărat şi neadevărat prin urmările convingerilor voastre.

Dacă nu vă place cum vă simţiţi sau cum vă tratează ceilalţi sau cum merg lucrurile, ar fi bine să vă întrebaţi: „Ce cred eu despre mine, despre această situaţie sau despre această persoană, care nu este aliniat cu adevărul? Ce credinţe negative şi neadevărate pun în acţiune în acest moment sau situaţie? Ce rol joacă convingerile mele în crearea sau permiterea acestei experienţe?”

Asta nu înseamnă că orice lucru neplăcut care vi se întâmplă este din vina voastră sau a convingerilor voastre; totuşi, convingerile pe care vă bazaţi când reacţionaţi la o situaţie o pot îmbunătăţi sau înrăutăţi. Acesta este rolul pe care îl joacă credinţele voastre: ele determină modul cum resimţiţi o situaţie, dacă nu chiar şi situaţia în sine. Uneori, credinţele voastre provoacă în mod direct situaţia în care vă aflaţi, iar alteori, situaţia este co-creată de voi alături de mulţi alţi factori care nu ţin de controlul vostru.

În orice caz, oricât de puţin control ai avea asupra situaţiilor, ai întotdeauna controlul asupra atitudinii interioare, a modului în care te raportezi la aceste situaţii. Eşti singurul care deţine controlul asupra acestui lucru. Reacţiile tale faţă de viaţă îţi creează trăirea vieţii, iar asta-i responsabilitatea ta şi a nimănui altcuiva. Ceea ce crezi are o mare legătură cu modul în care te simţi şi cum reacţionezi la viaţă şi la ceilalţi oameni şi, în consecinţă, cu modul în care îţi răspunde înapoi viaţa şi ceilalţi.

Te afli aici pentru a învăţa să fii fericit şi împăcat cu situaţiile pe care ţi le aduce viaţa. Aceasta este provocarea peste care trebuie să treci. Dacă te vei acorda cu adevărul şi nu vei cădea pradă minciunilor pe parcursul unor astfel de provocări, atunci vei deveni mai degrabă eroul vieţii tale, decât o victimă.»

traducere de Răzvan A. Petre
10 iunie 2021

< Sus >