<  Cuprins "Să fii în lume, dar nu de-al lumii"


Introducere

Introducerea cărţii dictate Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „In the World but Not of It” (Să fii în lume, dar nu de-al lumii).

Notă: Această introducere nu a fost lecturată audio de autoarea Gina Lake.

R.P.

Jesus

Introducere

«Eu, cel pe care îl cunoaşteţi sub numele de Isus Hristos, scriu această nouă carte prin acest scrib, Gina Lake, pentru a vă ajuta să trăiţi învăţăturile pe care le-am dat cu mult timp în urmă. Aceste învăţături nu au nicio legătură cu religia, regulile sau poruncile, ci cu transcenderea nevoii unor asemenea lucruri dar, în schimb, au legătură cu trăirea din izvorul fiinţei tale, care ştie să se mişte în această lume cu graţie, în pace şi cu dragoste perfectă.

Acestă izvor este ceea ce voi numi Conştiinţa Cristică, deşi există multe alte denumiri în diferite tradiţii spirituale. Se numeşte natura de Buddha în budism, Atman în hinduism şi Sinele în Advaita Vedanta. În cercurile spirituale, se numeşte Prezenţa, Esenţa, Nemişcarea, Sinele adevărat sau, pur şi simplu, Conştiinţa, pentru a numi doar câţiva termeni.

„Conştiinţa Cristică”, aşa cum folosesc eu termenul, indică divinitatea lăuntrică din fiecare şi potenţialul ca această divinitate să devină o realitate vie, să devină ceea ce te trăieşte. Am fost un exemplu al acestei posibilităţi în întruparea mea de acum două mii de ani. „Eu şi Tatăl meu suntem una” exprimă acest lucru.

Aceasta este o învăţătură avansată şi nu este pentru toată lumea. Unii încă mai au nevoie de reguli şi porunci pentru a ţine ego-ul sub control. Au nevoie de o autoritate externă care să le ghideze comportamentul. Acest lucru a fost valabil mai ales în urmă cu două mii de ani, când omenirea era încă la început şi mai puţin evoluată decât în prezent.

Dar acum, mulţi sunt pregătiţi pentru ca Cristosul dinăuntru să iasă în faţă şi să se manifeste în lume mai pe deplin. Naşterea acestui Cristos – a Conştiinţei Cristice – este adevărata a doua venire. Voi veţi fi martori la această naştere în voi şi în ceilalţi. Acesta este un moment important şi special pe Pământ.

Conştiinţa Cristică se află în interiorul fiecăruia, indiferent dacă mă recunosc sau nu ca maestru şi indiferent dacă îşi recunosc sau nu acest potenţial. Ceea ce am venit să predau în acea întrupare cu mult timp în urmă a fost aceasta: Conştiinţa care este în mine este şi în tine. Eşti Fiul la fel de bine ca şi mine. Tu eşti acel „Eu sunt” despre care am vorbit. Tu şi cu mine suntem una. Tu şi toţi ceilalţi sunteţi una.

Există o singură conştiinţă cu infinit de multe manifestări unice. Fiecare este o expresie a iubirii Celui ce i-a născut, fie că îl numim Dumnezeu / Zeiţa, Tatăl / Mama, Unimea, Divinul, Allah, Spiritul, Sursa, Non-Forma, Tao, Marele Spirit, Cel fără nume sau Nemanifestarea. Există multe nume pentru ceea ce se află în spatele întregii vieţi şi care nu poate fi înţeles de minte sau exprimat în cuvinte.

Imaginând această forţă misterioasă a creaţiei ca o persoană – ca un zeu sau un Tată – o facem inteligibilă pentru minte. Dar orice concept despre Dumnezeu nu poate nici măcar începe să atingă realitatea lui Dumnezeu, care nu poate fi decât trăită, niciodată înţeleasă.

Când Îl trăieşti pe Dumnezeu, în măsura în care este posibil ca fiinţă umană, experimentezi Conştiinţa Cristică. Dumnezeu trăieşte în tine şi tu experimentezi asta ca o anumită stare de conştiinţă, o stare de fi-ire. Deşi deseori este ascunsă, această „stare” nu este trecătoare, ca alte stări de conştiinţă, ci este întotdeauna prezentă şi disponibilă. Deşi Conştiinţa Cristică poate părea a fi o experienţă sau o stare de conştiinţă, este, de fapt, ceea ce este conştient. Este experienţa lui Cristos viu în tine, ca fiind tu.

Acum două mii de ani, am venit să vă arăt cum să fiţi pacea şi dragostea şi, în cele din urmă, să le aduc în această lume. Am învăţat prin exemplul personal şi prin alte mijloace cum este să trăieşti în Conştiinţa Cristică. Mesajul meu a fost înţeles greşit de mulţi atunci şi denaturat de mulţi alţii de atunci încoace. Dar astăzi, oamenii sunt mai pregătiţi pentru acest mesaj şi mai capabili ca niciodată să-l înţeleagă şi să-l întruchipeze.

Aşadar, în această carte, vă voi vorbi folosind limbajul şi termenii de astăzi şi mă voi baza pe ceea ce v-au mai învăţat şi alţii, pentru că adevărul ce v-am învăţat a fost predat de mulţi alţii de-a lungul istoriei şi este predat şi astăzi de mai mulţi ca niciodată.

Adevărul despre care vorbesc este adevărul despre cine eşti – despre natura ta umană şi divină, pentru că eşti ambele în egală măsură. Eşti la fel de divin pe cât mă percepi pe mine că sunt. Şi, deocamdată, eşti şi om. Umbli cu un picior în lumea formelor şi cu un altul în non-formă. Eşti o punte între cele două. Despre această dualitate misterioasă din fiinţa ta este vorba în această carte.

Vreau să-ţi vorbesc în detaliu despre acest lucru, ca frate, ca prieten, ca unul care a trăit această dualitate. Şi, da, voi vorbi şi ca învăţător, dar nu ca cineva care este mai presus de tine, nu ca cineva care este mai dumnezeiesc decât tine, ci ca cineva care nu diferă de tine.

Aceasta pare o blasfemie pentru unii, dar numai pentru cei care nu înţeleg adevărul ascuns în scripturile voastre. Nu era intenţia mea să fiu făcut zeu. Nu de asta am venit şi nu m-am pretins a fi un zeu. Am venit să vă arăt frumuseţea propriului suflet şi ce este posibil unui om. Am venit să vă arăt că este posibil să fii atât uman, cât şi divin, să fii iubirea întruchipată.

Mulţi mă venerează, căci mă văd ca întruchiparea iubirii, dar acea iubire este, în egală măsură, şi în voi. Ce vă învăţ acum este că puteţi întruchipa iubirea, aşa cum am făcut-o eu. Puteţi deveni Cristos în această viaţă omenească şi puteţi învăţa să întruchipaţi tot ce este bun în voi.

Aceasta nu este o sarcină măruntă, dar mulţi dintre voi sunt gata şi doriţi acest lucru mai mult decât orice. Pentru a vă reuni cu Sinele vostru divin, este esenţial să aveţi un astfel de imbold şi dor. Deşi este destinul tuturor să ajungă Acasă, călătoria este lungă şi grea, iar pentru astfel de călătorii este util şi deseori necesar un ghid de încredere.

Această carte nu este decât un ghid extern. Ghidul adevărat se află în Inima voastră şi orice ghid exterior autentic ştie acest lucru şi vi-l indică. Sarcina mea este să vă îndrept spre propria înţelepciune interioară, către Cristosul lăuntric, care este de încredere, răbdător, generos, curajos, iubitor şi milos.

Orice calitate bună este deja în voi, ca parte a moştenirii voastre divine. Şi totuşi, aici se mai află şi altceva care voalează bunătatea înnăscută şi produce suferinţă. Vom examina acest aspect al umanităţii voastre – ego-ul –, astfel încât să puteţi depăşi mai uşor acest obstacol din calea realizării divinităţii voastre.

Religia descrie adesea viaţa lumească ca fiind ceva ce trebuie transcens sau îndurat înainte de întoarcerea la ceruri. Dar dacă împărăţia cerurilor este înăuntru, aşa cum am predicat, atunci întoarcerea la ceruri înseamnă întoarcerea la Conştiinţa Cristică, care a fost temporar pierdută sau ascunsă de condiţia umană, mai precis, de către ego şi condiţionările asociate lui. Această întoarcere la ceruri se întâmplă cât timp eşti întrupat – fiind în lume – nu după părăsirea trupului.

Întruchiparea se referă la posibilitatea de a întruchipa Sinele divin într-o formă umană, de a-l întruchipa pe Cel-fără-formă în timp ce eşti în lume, dar nu de-al lumii. Oferă posibilitatea de a te bucura de Raiul pe Pământ şi de a trăi în bucurie în această viaţă. Este destinul fiecăruia să găsească bucurie în această existenţă fizică.

A fi om nu este, în esenţă, o chestiune dificilă. A fi om este un dar, să poţi avea experienţe ca fiinţă simţitoare pe acest plan al existenţei. Este o aventură în care sufletul tău, şi Dumnezeu prin tine, a pornit de bunăvoie. Şi ca toate aventurile adevărate, aceasta are o provocare foarte mare de depăşit, care este ego-ul. El a fost conceput pentru a-ţi fi o piatră de poticnire când revendici Cerul şi iubirea, pacea şi fericirea care alcătuiesc moştenirea ta divină. De asemenea, el face parte dintr-un plan perfect ce te aduce Acasă.

Ego-ul este cel ce face din viaţă o dramă şi o aventură. Ego-ul este sursa suferinţei umane şi singurul lucru care îţi ascunde natura ta divină. Această suferinţă este, totuşi, ceea ce te trezeşte din coşmarul ego-ului. Călătoria eroică, aşa cum am scris în altă parte, în cartea “O viaţă eroică”, înseamnă înfrângerea ego-ului sau punerea lui la locul său şi eliminarea blocajelor către Conştiinţa Cristică. Odată ce acestea sunt purificate într-o oarecare măsură, lumina Sinelui divin poate străluci. Să începem, aşadar, să examinăm natura blocajelor sau a norilor care ascund lumina Conştiinţei divine.»

Isus, dictare prin Gina Lake,
ianuarie 2016

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
27 august 2021