<  Cuprins "Despre îndrăgostirea de viaţă"


Cap. 7a) "DĂRUIREA"

Capitolul 7, "DĂRUIREA", subcapitolul a), din cartea dictată mediumului Gina Lake de către Spiritul lui Isus Cristos "Jesus Speaking: On Falling in Love with Life" (Isus ne vorbeşte: Despre îndrăgostirea de viaţă) - şi audiobook. Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

R.P.

Jesus

 

Capitolul 7: DĂRUIREA (pagina 1)

«Când cineva dăruieşte, dovedeşte că are încredere în viaţă. Dăruirea nu este ceva natural pentru ego. Dăruirea vine dintr-o stare mai profundă, din adevăratul Sine, care este legat de Tot-ce-există. Atunci când ştii că eşti conectat şi faci parte din Tot-ce-există, este firesc să dăruieşti. Dăruirea şi iubirea decurg în mod natural din înţelegerea a ceea ce eşti cu adevărat şi a ceea ce este viaţa cu adevărat. Atunci când realizezi că eşti viaţa şi că, prin tine, viaţa îşi dăruieşte sieşi, atunci dăruirea vine în mod natural.

Dar oamenilor nu li se pare firesc să dăruiască. Oamenilor li se pare natural ceea ce sunt programaţi să facă, adică să aibă grijă de ei înşişi, să aibă grijă de Numărul 1. Ţi se pare firesc să crezi că în această lume domină penuria şi că, dacă dărui, s-ar putea să rămâi tu fără, însă este adevărat exact contrariul: Când dai, vei avea, pentru că există o lege naturală conform căreia dăruirea trebuie să invoce ceva similar. Şi reciproca este adevărată: Refuzul tău invocă refuzul din partea vieţii. Aceasta este una dintre modalităţile prin care afli adevărul despre viaţă. Viaţa îţi arată ce este adevărat, transmiţându-ţi înapoi exact ceea ce tu emiţi.

Când dăruieşti, când eşti generos şi când iubeşti, exact acelaşi lucru vei simţi în interior şi asta se va întoarce la tine din afară. O persoană iubitoare este iubită; o persoană neiubitoare nu este iubită. Voi vă creaţi realitatea în acest fel. Voi vă creaţi experienţa interioară a realităţii. Neiubind, simţiţi lipsa iubirii, ceea ce atrage spre voi ceva similar: o zgârcenie spirituală din partea lumii.

Atunci când nu sunteţi generoşi şi nu iubiţi, vibraţi la un anumit nivel, iar atunci, cei care au o vibraţie similară vor fi atraşi de voi. Dacă vibraţi cu negativitate, atunci îi veţi atrage pe cei care vibrează negativ. Dacă vibraţi la un nivel mai înalt, cum ar fi iubirea, generozitatea, pacea sau compasiunea, atunci îi veţi atrage pe cei care vibrează la acelaşi nivel înalt.

Fiecare dintre voi trăieşte într-o lume cu oameni de o vibraţie similară vouă, pentru că vă veţi învârti în mod firesc prin cercurile de oameni asemănători vouă. Dacă vibraţi la un nivel mai înalt, alţii ca voi se vor simţi atraşi, şi nu veţi gravita înspre cei de un nivel mai scăzut, cu excepţia, poate, cazului în care vreţi să le fiţi de folos, să-i ajutaţi.

Totuşi, atunci când vibraţi la un nivel mai înalt, nu spuneţi “da” tuturor celor care vin la voi. Dăruiţi numai celor spre care vă simţiţi profund îndemnaţi şi vă îndepărtaţi de cei care au tendinţa de a vă coborî vibraţia şi nici nu ar beneficia de pe urma asocierii cu voi. Aşadar, a vibra la o vibraţie mai înaltă nu înseamnă că vă veţi amesteca sau că îi veţi servi pe toţi cei care vă ies în cale. Veţi şti pe cine sunteţi meniţi să-i serviţi şi pe cine nu. Va fi clar, pentru că atunci când sunteţi aliniaţi cu Sinele vostru adevărat, este clar pe cine trebuie să serviţi şi pe cine nu trebuie să serviţi. Aşa că veţi acţiona în consecinţă.

Cei care vibrează la un nivel inferior au de învăţat lecţii împreună cu alţii de acelaşi nivel. Aceasta este una dintre modalităţile prin care învăţaţi să vă schimbaţi gândurile, comportamentul şi credinţele – prin asocierea cu oameni care au aceleaşi credinţe negative şi care vă împărtăşesc viziunile şi emoţiile negative. Suferiţi împreună, dar, la un moment dat, înţelegeţi că vă puteţi trezi din această suferinţă. Priviţi în jur, vedeţi cine nu suferă şi vă întrebaţi de ce ei nu suferă şi voi suferiţi.

Într-un anumit sens, există iaduri pe acest Pământ, create de negativitate, de mentalităţi negative şi de credinţe greşite. Trăind în acest mediu infernal, până la urmă, oamenii învaţă să se trezească din el. Ei primesc un feedback despre propriile convingeri negative şi învaţă ceva despre ele prin intermediul altora care le au şi ei. Şi aşa se realizează creşterea şi evoluţia.

Negativitatea poate fi întoarsă la 180 de grade începând să credeţi că bunătatea, dăruirea şi dragostea sunt calea spre pace şi fericire. Nu toată lumea este convinsă de acest lucru. Oamenii îşi urmează fricile şi dorinţele lor pentru putere şi bogăţie materială, pentru obiecte. Dar urmând dorinţele şi temerile ego-ului, nu obţineţi decât mai multă frică, mai multă dorinţă. Frica şi dorinţa nu au sfârşit. Frica nu este niciodată calmată, iar dorinţele nu sunt niciodată satisfăcute. Apar întotdeauna noi temeri şi noi dorinţe. Atunci când urmaţi calea ego-ului, nu ajungeţi niciodată la un final: Nu sunteţi niciodată suficient de buni, nu aveţi niciodată îndeajuns, ceilalţi nu sunt niciodată suficient de buni şi ceilalţi nu vă oferă niciodată destul.

Trebuie să existe şi un alt mod de a vedea viaţa. Şi există. Din fericire, există o altă cale, care chiar aduce pacea, fericirea şi iubirea. Pentru a găsi pacea, fericirea şi dragostea nu trebuie să le cauţi în afara ta, presupunând că vor veni odată ce capeţi puterea sau banii. Calea de a obţine fericirea, pacea şi dragostea este să fii tu însuţi pacea, fericirea şi dragostea, să le găseşti şi să le simţi în interiorul tău şi apoi să le manifeşti în lume.

Cum găseşti pacea, fericirea şi iubirea în tine dacă nu le simţi încă? Singurul motiv pentru care nu le simţi este că mintea te împiedică să le simţi, spunându-ţi minciuni despre tine şi despre viaţă. Dacă încetezi să mai asculţi minciunile pe care ţi le livrează mintea egotică, vei găsi adevărul. Vei găsi pacea, iubirea şi fericirea din tine. Doar gândurile din capul tău te împiedică să le simţi.

Eşti iubitor prin natura ta. Doar că natura ta este voalată – asta-i tot. Tu eşti chiar bunătatea din tine. Tu eşti bunătatea. Dar mintea îţi spune altceva. Îţi spune ea ce şi cum eşti: “Eu sunt asta, eu sunt aia, îmi place asta şi nu-mi place aia, mă simt aşa şi nu mă simt altfel". Prin toate aceste gânduri despre “eu”, mintea ta creează un pretins eu. Dacă crezi în aceste gânduri cu “eu”, devii acel eu limitat, mic, imaginar. Şi când crezi că eşti acel eu, acţionezi conform lui, iar ceilalţi oameni cred şi ei că ai fi acel eu.

Aşa este creat sinele fals, pur şi simplu, prin toate ideile pe care le ai despre tine însuţi: “Nu pot face asta. Eu nu sunt aşa. Eu sunt slab. Sunt nevrednic. Nu sunt suficient de bun. Nu pot concura. Întotdeauna eşuez.” Aceste gânduri creează o realitate a lor. Ele creează, în primul rând, experienţa interioară de nevrednicie şi de nefericire şi toate celelalte emoţii care decurg din credinţa “Nu sunt demn”. Tristeţea, ruşinea – toate sentimentele negative – provin din gândurile limitate despre “eu”.

Nimic din ce ai putea spune despre acest “eu” nu conţine întregul adevăr despre cine eşti. Orice ai spune despre “eu” – cu excepţia lui “eu exist” – este o minciună, într-o măsură mai mare sau mai mică, deoarece nu descrie în mod adecvat cine eşti. Cine eşti cu adevărat este ceva foarte misterios şi capabil de tot felul de lucruri la care nici n-ai visat vreodată.

“Eul” este alcătuit din credinţe imaginare pe care le ai despre tine, lucruri pe care ţi le-au spus alţii despre tine sau lucruri pe care ţi le-ai imaginat sau le-ai concluzionat despre tine când erai un copil mic şi neputincios. Copiii, în mod natural, trag nişte concluzii negative despre ei înşişi, din cauză că nu sunt foarte abili, fiind doar nişte copii. Cum ar putea fi altfel?! Nu sunt puternici – cum ar putea fi altfel?! Nu sunt prea deştepţi – cum ar putea fi altfel?! Ei încă nu cunosc mersul vieţii. Copiii greşesc tot timpul. Copiii fac mereu lucrurile imperfect.

Şi astfel, dragii mei, rămâneţi blocaţi în trecut prin convingerile despre voi înşivă. Încă mai credeţi că aţi fi copilul care nu poate, copilul care nu-i în stare să ţină pasul cu adulţii. Purtaţi cu voi această imagine despre voi înşivă, a acelui copil neputincios şi incapabil care aţi fost odată. Bineînţeles, este ceva firesc. Asta li se întâmplă tuturor copiilor. Nici nu poate fi altfel, având în vedere modul în care funcţionează creierul şi cultura voastră. Aceste idei se întipăresc în creier şi le credeţi. Prin urmare, acum trebuie să cercetaţi ideile pe care le aveţi despre voi înşivă. Trebuie să examinaţi vechile idei şi să vedeţi cât de adevărate sunt ele – adică cât de fals şi de inadecvat vă descriu. Aşa vedeţi adevărul despre sinele fals. Luaţi ideile despre voi înşivă şi vă întrebaţi: “Este adevărat? Am nevoie de asta? Este utilă? Îmi serveşte asta? Slujeşte asta vieţii?”

Nu slujeşte vieţii să fiţi limitaţi. Slujeşte vieţii să luaţi contact cu potenţialul vostru cel mai deplin, cu dragostea şi bunătatea şi bucuria din miezul vostru. Asta slujeşte vieţii. Slujeşte vieţii voastre şi vieţilor tuturor celorlalţi. Toţi ceilalţi din Întreg beneficiază atunci când vă aliniaţi cu Sinele adevărat şi nu cu sinele cel fals.

Oamenii din jur s-ar putea să se supere dacă nu agreeaţi viziunea lor despre voi: “Tu ar trebui să fii aşa. Ar trebui să fii aşa cum cred eu că eşti. Ar trebui să fii aşa cum îmi închipui eu că eşti”. Dar nu puteţi să vă trăiţi viaţa ca expresia imaginaţiei altcuiva. Nu ar fi corect faţă de voi, nu ar fi corect faţă de viaţă şi nici faţă de ei. Aşa că trebuie să depăşiţi aceste concepţii false despre voi înşivă şi să fiţi suficient de puternici şi curajoşi pentru a conştientiza că sunteţi mai măreţi decât orice idee pe care aţi putea-o avea despre voi înşivă.

Voi sunteţi însăşi existenţa, însăşi viaţa, însăşi iubirea, însăşi fiinţarea, aceeaşi fiinţare care stă la baza întregii vieţi şi animează fiecare fiinţă. Când vă armonizaţi cu viziunea asta, sunteţi fericiţi; iar când sunteţi fericiţi, dragostea curge; iar când dragostea curge, ceilalţi sunt fericiţi şi se simt bine; iar când se simt bine, dragostea curge dinspre ei. Şi aşa se schimbă lumea. Trebuie să o schimbaţi mai întâi în interiorul vostru. Trebuie să deveniţi fiinţa iubitoare care, de fapt, chiar sunteţi. Cunoaşteţi-o, fiţi-o şi exprimaţi-o, iar toate celelalte lucruri din viaţa voastră se vor aranja la locul lor.

Nu-i nevoie să vă gândiţi cum veţi supravieţui sau ce veţi face. Toate acestea vor apărea şi se vor desfăşura în mod natural, pentru că această fiinţă care sunteţi şi care stă la temelia întregii vieţi, este extrem de înţeleaptă şi inteligentă. Ea vrea ca voi să supravieţuiţi, să înfloriţi, să fiţi fericiţi, să fiţi iubitori şi să fiţi împăcaţi. Iar atunci când sunteţi de acord cu asta, vă va oferi tot ceea ce vă doriţi cu adevărat şi tot ceea ce aveţi cu adevărat nevoie. Spun “cu adevărat”, pentru că nu veţi primi neapărat tot ceea ce vrea ego-ul sau crede el că are nevoie pentru a fi fericit, dar veţi primi o viaţă frumoasă, viaţa pe care sunteţi meniţi să o trăiţi, viaţa prin care sunteţi meniţi să creşteţi şi să evoluaţi.

Fiecare dintre voi se află aici pentru o anumită misiune de viaţă. Ea se va desfăşura cu atât mai uşor, cu cât sunteţi mai aliniaţi cu pacea, fericirea şi iubirea. A avea şi a trăi acea viaţă înseamnă fericirea. Când trăiţi viaţa pe care sunteţi meniţi să o trăiţi – oricare ar fi ea şi oricum ar arăta – veţi fi fericiţi şi mulţumiţi. Sufletul vostru a venit aici pentru a îndeplini un anumit scop, iar atunci când îl îndepliniţi, sunteţi profund fericiţi şi profund împliniţi, ceea ce este suficient. Nu veţi avea nevoie de alte lucruri în plus pentru a vă simţi bine. Foarte multe din dorinţele ego-ului sunt ca nişte suzete pentru durerea pe care o simte. Nu veţi mai avea nevoie de acele suzete, de acele dependenţe, de acele plăceri pentru a rezista în viaţă. Veţi fi prea ocupaţi făcând ceea ce vă place să faceţi.

Prin dăruire vei răsturna lumea ego-ului şi vei trăi într-o stare de mulţumire, pace şi bucurie. Dăruirea este cheia pentru a răsturna totul. Dăruirea este un fel de a recunoaşte că ai încredere în bunătatea din tine. Ai destulă încredere în ea, încât să o manifeşti şi ai încredere că va avea grijă de tine. Ai încredere că dăruirea este modul firesc de a trăi. Dăruind, aşa îţi dovedeşti credinţa că iubirea se află la baza vieţii, că iubirea este cheia vieţii. Eşti dispus să dăruieşti, pentru că eşti convins de acest lucru. Aceasta este o credinţă corectă.

Foarte multe credinţe ale ego-ului te duc în direcţia opusă. Dar crede că dăruirea – iubirea – este răspunsul şi atunci vei descoperi că aşa este! Vei descoperi cel mai profund adevăr despre viaţă: că viaţa este bună şi că ea se desfăşoară cel mai frumos atunci când eşti în armonie cu bunătatea şi iubirea din interiorul tău şi le manifeşti în lume.

Prin dăruire te aliniezi cu desfăşurarea firească a vieţii tale, care se întâmplă deja. Este modul în care atragi abundenţa şi tot ceea ce ai nevoie. Calea ego-ului este opusă şi nu funcţionează prea bine. Priveşte în jurul tău şi vei vedea că lumea nu funcţionează prea bine. Fiind egoist, punându-te pe primul loc întotdeauna, nu vei contribui ca roţile acestei lumi să se învârtă bine. Această atitudine cauzează o mulţime de certuri, conflicte şi nefericire.

Nu trebuie să fie aşa. Nu-i nevoie să te ocupi doar de tine însuţi. Cel mai bun mod de a avea grijă de tine este să fii generos, bun, plin de compasiune şi amabil, chiar şi atunci când ceilalţi nu sunt. Nici nu-ţi poţi permite să fii altfel. Ai provoca conflicte şi nefericiri suplimentare. Această lume nu-şi mai permite luxul de a suporta şi mai multă durere. Nu-şi poate permite să meargă în direcţia în care vrea ego-ul.

Modul în care se poate schimba această situaţie este să te schimbi în interior, dedicându-te iubirii şi fiind convins că iubirea este răspunsul, că generozitatea spirituală este răspunsul la viaţa ta şi la problemele acestei lumi.

Aşa că, vă rog să vă schimbaţi în interior. Schimbaţi lucrurile. Sunteţi singurii care puteţi face asta. Aici este vorba să vă alegeţi singuri convingerile. Credeţi în gândurile voastre legate de “eu”? Credeţi ce vă spune ego-ul? Sau credeţi că iubirea şi bunătatea sunt răspunsul?

Voi alegeţi. Iar această alegere va determina ce trăiri veţi avea şi ce veţi experimenta în lume. Este o alegere: ce anume să credeţi. Atunci când sunteţi atât de conştienţi ca voi – şi cu siguranţă că sunteţi, altfel nu aţi fi citit aceste rânduri – sunteţi suficient de conştienţi şi pentru a putea alege. Nu toată lumea este, dar voi sunteţi îndeajuns de conştienţi pentru a alege. Aşa că trebuie s-o faceţi. Ţine doar de voi.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
21 decembrie 2021

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=xP_i5FWrZaw

Videoclipul subtitrat provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 27 ianuarie 2019.