<  Cuprins "O viaţă eroică"


Prefaţă. Capitolul 1

Prefaţa şi capitolul 1 din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „A Heroic Life” (O viaţă eroică).

Notă: Prefaţa şi primul capitol nu au fost lecturate audio de autoarea Gina Lake.

Jesus

Prefaţă

«Aceasta este o altă carte dintr-o serie de cărţi dictate Ginei Lake de către cel pe care îl ştiţi ca fiind Isus Cristos. Eu, Isus, exist într-o altă dimensiune şi colaborez cu Pământul şi cu cei devotaţi mie pentru a produce o atât de necesară transformare a conştiinţei. Munca pe care o fac nu ar fi posibilă fără legătura mea cu voi toţi, cei dedicaţi mesajului de iubire şi pace pe care l-am transmis acum două mii de ani. Această legătură îmi permite să am o influenţă asupra oamenilor şi asupra cursului evoluţiei Pământului.

Întotdeauna au trăit pe Pământ şi unii într-o stare de conştiinţă mai înaltă decât restul omenirii. Eu am fost doar unul dintre ei. Ei s-au întrupat, ca şi mine, pentru a înălţa umanitatea. Mulţi oameni din ziua de azi sunt însetaţi de această înălţare, pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de propria lor divinitate, de bunătatea lor înnăscută. Numărul celor capabili să îşi trăiască divinitatea într-o formă umană este mai mare ca niciodată, aşa că noi, cei care conducem planeta, avem speranţa că pe Pământ se poate stabili o nouă paradigmă, în care fiecare fiinţă umană să fie respectată, iubită şi sprijinită.

Acest rai pe Pământ va fi posibil doar prin transformarea inimilor, care are loc atunci când oamenii îşi dau seama că propria lor minte i-a ţinut prizonieri urii şi altor emoţii negative. Această carte este scrisă pentru această realizare şi pentru a vă activa natura divină, astfel încât să puteţi trăi împreună în dragoste şi pace şi să nu vă mai faceţi rău unii altora şi planetei. Acesta este un obiectiv ambiţios dar nu sunt singur, căci este împărtăşit de mulţi ca mine din alte dimensiuni şi încarnaţi fizic. Femeia binevoitoare care notează aceste cuvinte este unul dintre ei. Vă rog să ştiţi că sunt alături de fiecare dintre voi, cei care puneţi pacea şi iubirea mai presus de orice. Însuşi faptul că citiţi această carte este o declaraţie a intenţiei voastre în acest sens. Pace vouă!»

Isus, mesaj transmis prin Gina Lake
aprilie, 2015

< Sus >

Capitolul 1: Lumea este o scenă

«Fiecare persoană are un destin, o viaţă concepută special pentru ea. Şi fiecare are posibilitatea de a deveni eroul vieţii sale. Ceea ce determină acest lucru nu este inteligenţa, frumuseţea, norocul sau circumstanţele, ci capacitatea de a privi viaţa şi pe sine însuşi într-un anumit fel.

Modul în care alegi să priveşti viaţa şi pe tine însuţi stabileşte cum te vei simţi şi dacă vei deveni sau nu acel erou. Iată cât de importantă este perspectiva ta asupra vieţii. Această carte descrie acea perspectivă care te poate face eroul vieţii tale. De asemenea, vorbeşte şi despre mentalităţile care fac exact invers, astfel încât să poţi vedea clar că nu funcţionează şi produc doar suferinţă, nemulţumire şi nefericire.

Eroul are o perspectivă care dă rezultate bune şi poate fi cultivată de oricine şi care, de fapt, este încurajată de viaţa însăşi. Viaţa are felul ei de a-i orienta pe oameni către o mentalitate care le aduce mulţumire şi linişte sufletească. Însă această orientare este adesea realizată cu ajutorul suferinţei: Când perspectiva ta este incorectă şi nu corespunde realităţii, nu eşti fericit; iar când este corectă, eşti fericit. Viaţa îţi arată cum să trăieşti învăţându-te prin suferinţă. Prin urmare, această carte vă învaţă cum să aveţi o viaţă fericită şi împlinită cu cât mai puţină suferinţă.

Fiecare personaj dintr-o piesă de teatru are o anumit punct de vedere şi un scenariu de urmat. Dacă ai juca într-o piesă de teatru, te-ai identifica cu perspectiva personajului tău, ai urma scenariul şi ai trăi ceea ce acel personaj este sortit să trăiască. În viaţa reală, ţi se oferă o perspectivă şi un fel de scenariu, dar nu trebuie să te ţii de el. Dacă ţi s-a scris în scenariu să joci o victimă sau un infractor, de exemplu, ai putea alege, totuşi, să joci rolul de erou. În viaţa reală, poţi improviza şi modifica scenariul pe parcurs. Deşi aveţi un anumit destin şi un scenariu general, vieţile voastre nu sunt scrise dinainte.

Iată ce înţeleg eu prin destin: Sunteţi aici pentru un motiv, un scop. Sunteţi aici pentru a creşte, a învăţa, a crea, a explora viaţa, a vă dezvolta talentele, a vă împărtăşi darurile şi a învăţa să iubiţi. Acesta este programul general al vieţii, iar fiecare persoană are versiunea sa specifică – un destin particular. Fiecare dintre voi învaţă şi se dezvoltă într-un mod unic, care este destinul vostru specific. Fiecare îndeplineşte acest plan general de învăţământ în ritmul său propriu.

Simţiţi un imbold natural să vă dezvoltaţi, să învăţaţi, să evoluaţi, să iubiţi, să creaţi şi să vă uniţi. Dacă nu aţi face aceste lucruri, nu aţi fi oameni. Aşa că nu puteţi să NU faceţi ceea ce aţi venit să faceţi aici. Nu aveţi cum să NU vă îndepliniţi destinul general. Singura chestiune este dacă vă veţi bucura de viaţă şi veţi înflori sau veţi trece prin ea în şuturi şi ţipete. Dar de ce ar alege cineva cea de-a doua variantă?! Într-adevăr, sună absurd ca cineva să se împotrivească să crească, să înveţe, să iubească, să creeze şi să se dezvolte.

Explicaţia acestei împotriviri la ce aduce viaţa este că în maşinăria umană a mai fost încorporat şi altceva în afară de aceste imbolduri pozitive către învăţare şi expansiune: un ego. S-ar putea spune că ego-ul este personajul negativ în drama umană, deoarece ego-ul este cel mai mare obstacol în calea fericirii. Ego-ul – care este mânat de frică, lăcomie, egoism şi senzaţia de a nu avea niciodată suficient – se opune realităţii, percepe greşit viaţa şi, astfel, face alegeri proaste, care cauzează suferinţa, iar ea reprezintă materia primă pentru evoluţia umană.

Pentru a depăşi încercările vieţii de om, tu, eroule, trebuie să scapi de viziunea greşită a ego-ului, să vezi mai departe de minciunile sale şi să-ţi cultivi resursele înnăscute. Depăşirea dificultăţilor produse de ego îl dezvoltă şi îl întăreşte pe erou. În cele din urmă, de-a lungul mai multor vieţi, eroul dobândeşte măiestrie în controlul emoţiilor şi stărilor negative generate de ego şi capătă înţelepciune, discernământ, neînfricare, compasiune şi bunătate, printre alte calităţi pozitive. Provocările externe ale vieţii ajută şi ele în acest sens, însă ego-ul creează provocările interne necesare care, în egală măsură, perfecţionează caracterul eroului şi îl ajută să-şi manifeste potenţialul la maximum.

Prin confruntarea cu dificultăţile, eroul devine puternic şi se reconectează cu natura sa divină. Provocările scot la iveală şi dezvoltă calităţi pe care eroul nu ştia că le are, deci neplăcerile au şi un beneficiu ascuns. Încercările vieţii îţi testează falsele identităţi, dorinţele şi credinţele (toate ale ego-ului) şi te forţează să ţii piept fricilor ego-ului, motive pentru care acest sine fals nu poate supravieţui în faţa provocărilor vieţii. Ego-ul este balaurul din fiecare dintre voi care, până la urmă, este învins cu ajutorul încercărilor vieţii.

Călătoria eroului – această viaţă omenească – este o căutare şi o descoperire a celei mai mari comori dintre toate: darurile adevăratei voastre naturi. Aceste daruri sunt dreptul vostru din naştere, dar v-au fost ascunse, ţinute la distanţă de către ego. Aceste daruri sunt înţelepciunea, iubirea, pacea, curajul, tăria şi bucuria, toate aflându-se deja în esenţa voastră.

Ego-ul, în sensul în care folosesc eu acest cuvânt, este acel program încorporat în fiinţa umană care vă face să vă simţiţi separaţi, temători, cu lipsuri, în dezacord şi în competiţie cu viaţa şi cu ceilalţi. Ego-ul este acel mic sine care se simte mărunt, limitat, înfricoşat şi bătăios. Ego-ul este ceea ce eşti programat să crezi că ai fi şi un flux de gânduri care îţi curge prin minte aproape continuu. Acest flux de gânduri se referă în primul rând la tine însuţi sau la ceilalţi în relaţia cu tine.

Ai nevoie de un sentiment de sine pentru a funcţiona în lume ca individ, iar pentru asta poţi fi recunoscător ego-ului. Cu toate acestea, nu ai nevoie nici de fluxul de gânduri despre tine însuţi, nici de definiţiile negative şi limitative date persoanei tale, nici de opoziţia ego-ului faţă de cum stau lucrurile.

Contrar percepţiei ego-ului, viaţa NU trebuie să fie altfel faţă de cum este. NU îţi lipseşte nimic din ceea ce ai nevoie pentru a fi fericit. NU trebuie să-ţi fie frică de viaţă. Viaţa NU trebuie să fie o luptă. Viaţa NU este o competiţie. Viaţa NU înseamnă a obţine mai multe lucruri şi mai multă putere. În realitate, NU eşti separat de ceilalţi sau de viaţă, deşi aşa pare. Perspectiva ego-ului nu reflectă realitatea, acesta fiind motivul pentru care provoacă suferinţă.

Să crezi lucruri care nu sunt adevărate te bagă în necazuri, nu-i aşa?! Este destul de uşor să înţelegi asta: Dacă te bazezi pe o hartă incorectă, te vei rătăci. Sau dacă crezi că fratele tău îţi vrea răul, deşi nu este aşa, asta va cauza probleme între voi. Orice acţiune pe care o vei întreprinde în legătură cu el va fi bazată pe informaţii false şi va fi inadecvată. Pentru a funcţiona bine, pentru a supravieţui şi, mai ales, pentru a înflori, ai nevoie de informaţii corecte despre realitate. Dar nu le vei obţine de la ego. El are propria sa perspectivă şi agendă, care adesea te face să te autosabotezi şi se opune fericirii tale.

Ego-ul aparţine de sinele condiţionat, care, după cum îi sugerează numele, include diverse tipuri de programe şi condiţionări. Unele dintre acestea sunt utile, iar altele nu. Programarea şi condiţionările au ca scop să te ajute să funcţionezi şi să supravieţuieşti; o parte din ele reuşesc asta, dar o altă parte fac contrariul! Ce dilemă! Ştiai că software-ul tău are mari defecţiuni?! Aici este o parte a problemei.

Cei mai mulţi oameni nu ştiu că softul care îi acţionează este defect. Ei nu îşi dau seama că harta realităţii pe care o are ego-ul lor este incorectă şi, prin urmare, le insuflă nişte acţiuni prosteşti şi dureroase şi propune nişte rezolvări necorespunzătoare. Dacă oamenii şi-ar pune la îndoială fluxul de gânduri, această defecţiune ar deveni evidentă, dar de obicei, oamenii nu îşi pun la îndoială gândurile.

Totodată, oamenii nu prea pun la îndoială informaţiile pe care le-au căpătat de-a lungul timpului din surse aparent de încredere, cum ar fi părinţii, profesorii şi alte autorităţi, multe dintre acestea fiind, de asemenea, false, nefolositoare, depăşite sau irelevante. Aceste idei greşite şi credinţe false şi negative, care au devenit parte din programarea voastră, vă par acum absolut şi incontestabil adevărate. Oamenii sunt programaţi să creadă despre ei înşişi, despre ceilalţi şi despre viaţă lucruri, pur şi simplu, neadevărate. Aşadar, alături de un ego inadaptat, şi dezinformarea, care este o altă creionare foarte proastă a realităţii, face parte din sinele condiţionat şi, deci, din fluxul de gânduri.

Dezinformarea şi credinţele eronate şi limitative constituie cea mai mare parte a condiţionărilor care se ivesc în fluxul de gânduri. Aceste condiţionări, împreună cu multe credinţe inconştiente, au fost modelate de persoanele cu care aţi avut de a face şi de familia, cultura, religia, mediul înconjurător, sexul şi moştenirea genetică, inclusiv aspectul fizic, inteligenţa, sănătatea şi personalitatea voastră. Aceste condiţionări formează scenariul care v-a fost dat şi care determină în mare măsură modul în care vă veţi comporta în viaţă – cu excepţia cazului în care veţi analiza şi veţi pune la îndoială scenariul.

O astfel de analiză nici măcar nu ar fi necesară, dacă ego-urile şi condiţionările oamenilor ar oferi o hartă excelentă şi precisă a realităţii şi o cale spre fericire. Însă majoritatea oamenilor nu sunt fericiţi. Cei mai mulţi oameni suferă foarte mult şi găsesc că viaţa e foarte greu de acceptat şi de suportat, din cauza propriilor ego-uri şi condiţionări.

Drept urmare, scenariul – fluxul de gânduri – ar trebui să fie pus la îndoială, căci altfel, povestea personală ar putea să nu aibă un final fericit. S-ar putea ca personajul să nu-şi împlinească destinul specific şi nici măcar destinul general de creştere, iubire, învăţare, creativitate, descoperire şi expansiune.

Dacă ai un ego (şi îl ai), atunci ţi s-a dat un scenariu care nu te conduce la fericire. Aşadar, chiar dacă ai avut părinţii cei mai ideali şi educaţia cea mai ideală, tot va trebui să înveţi cum să fii fericit, pur şi simplu, pentru că ai un ego care se împotriveşte vieţii şi se teme de ea şi are o hartă incorectă către fericire. Este un lucru bun că nu eşti ego-ul (ci doar AI unul), ci eşti ceva mult mai vast şi mai misterios.

Sinele condiţionat, care include şi ego-ul, este personajul pe care îl joci. Acest personaj fie va urma scenariul, fie va deveni eroul vieţii sale, în ciuda scenariului. Oricine conţine în sine un erou latent, care abia aşteaptă să fie scos la suprafaţă şi dezvoltat. La cei mai mulţi oameni, de cele mai multe ori, în prim-plan este ego-ul şi conduce viaţa sinelui condiţionat. Dar eroul poate intra în acel rol şi deveni actorul principal.

Eroul este oglindirea Sinelui tău adevărat, care se manifestă prin personajul pe care îl joci, iar ego-ul este un impostor, o dublură slabă. Ego-ul pretinde că el ar fi cine eşti tu, dar nu se poate ridica niciodată la înălţimea măreţiei tale potenţiale, deoarece are o viziune negativă şi falsă asupra vieţii.

Îţi poţi însufleţi eroul interior dacă îl conştientizezi şi dai atenţie calităţilor sale pozitive. Iată cum devii erou:

• Înţelegând adevărul despre realitate,

• Privind viaţa ca pe o aventură,

• Iubind viaţa aşa cum este,

• Menţinând o atitudine pozitivă,

• Fiind curajos, nu temător,

• Întâmpinând cu interes provocările vieţii, fiindcă îţi oferă ocazia de a evolua,

• Acceptând să faci greşeli şi să înveţi din ele,

• Fiind dispus să-ţi cercetezi şi să-ţi vindeci orice credinţă limitativă, negativitate sau neadevăr pe care le ai,

• Stăpânindu-ţi emoţiile negative şi impulsurile inferioare şi

• Dorind să-ţi urmezi Inima.

Acesta este modul în care adevăratul Sine trăieşte personajul pe care îl joci. Aşa poţi deveni eroul vieţii tale, în loc să fii victima condiţionărilor tale. Capitolele care urmează vor descrie cum să vă cultivaţi trăsăturile de mai sus pentru a vă asigura o viaţă fericită. Dar mai întâi, să examinăm atitudinea de care va avea nevoie eroul pentru a se avânta în aventura vieţii.»

traducere de Răzvan A. Petre
15 martie 2022

< Sus >