<  Cuprins cartea "Trezirea iubirii"


CRISTOS: După cum gândeşte omul, aşa este el (2)

Partea a 2-a din capitolul 8, "După cum gândeşte omul, aşa este el", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Awakening Love: How to Love Your Neighbor as Yourself" (Trezirea iubirii: Cum să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi). Mediumul Gina Lake este channel pentru Spiritul lui Cristos, ea fiind cea care îi citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat şi la sfârşitul acestui articol). Am transcris mesajul mai jos pentru studiu (traducerea provine din varianta originală în engleză, publicată în 9 august 2020).

R.P.

Jesus

DUPĂ CUM GÂNDEŞTE OMUL, AŞA ESTE EL (2)

«„După cum gândeşte omul, aşa este el” nu înseamnă că eşti rău dacă ai gânduri rele – căci toată lumea are gânduri rele. Ci înseamnă că gândurile pe care le crezi şi le pui în faptă determină modul în care te vezi pe tine însuţi, cum te văd ceilalţi şi ce atragi în viaţă prin karmă şi în alte feluri.

„După cum gândeşte omul” determină percepţia de sine a persoanei şi ce rezultă de aici, dar acest sentiment de sine nu are nicio legătură cu cine eşti cu adevărat. Sinele tău divin nu suferă şi nu se schimbă indiferent de ce crezi sau chiar faci. Gândirea determină experienţa de viaţă a sinelui fals, nu a sinelui tău adevărat.

Când te afunzi într-o percepţie negativă de sine şi te comporţi urât, este ca şi cum eul divin s-ar pierde temporar într-un vis urât. Aşa cum şi tu, visătorul, nu eşti atins de ceea ce se întâmplă în visele tale, sinele divin nu este atins de experienţa pe care o are sinele fals iluzoriu şi permite acestei experienţe să se manifeste. Sinele divin permite sinelui fals să aibă orice experienţă îşi creează acesta, ştiind că va învăţa lecţii valoroase, măcar în cele din urmă.

Dumnezeu permite tot felul de experienţe create de ego şi de entităţile negative lipsite de dragoste, deoarece Dumnezeu este dispus să aibă astfel de experienţe. Ca un mijloc de explorare, Dumnezeu a creat un tărâm, cum este acesta al vostru, în care există şi binele, şi aparenţa răului. Spun, „aparenţa răului”, pentru că răul nu există. Numai iubirea există. Răul rezultă din absenţa iubirii, fiind produs de cineva care s-a separat de dragoste.

Că Dumnezeu ar permite răul şi chiar ar alege să-l trăiască ca fiinţă umană este foarte dificil de înţeles şi acceptat pentru cei mai mulţi. Totuşi, această interacţiune a întunericului şi luminii există pe Pământ, pur şi simplu, şi trebuie acceptată. Cea mai bună explicaţie ar fi că compasiunea şi devotamentul profund faţă de iubire se dezvoltă prin trăirea opusului lor. Iubirea capătă valoare prin trăirea opusului său.

Ai noroc că ai găsit această învăţătură acum, deoarece, odată ce vezi adevărul despre iubire şi importanţa ei, nu mai trebuie să fii sub influenţa negativităţii. Dacă nu crezi în gândurile vocii din cap, nu poţi fi afectat de aceste gânduri. În măsura în care ai văzut adevărul despre negativitate, ai transcens dualitatea: percepţia binelui şi a răului.

Iată adevărul despre negativitate: negativitatea din mintea ta egotică nu este niciodată adevărată. Polul negativ este un miraj. Tot ce există este iubire: pozitivitate. Polul negativ este, pur şi simplu, absenţa sau aproape absenţa iubirii, la fel cum întunericul este absenţa luminii.

Polul negativ este creat de programarea egotică şi întărit de entităţi non-fizice negative, care nu cred în dragoste. Au pierdut dragostea doar pentru că i-au crezut pe cei care le-au spus că iubirea nu există. Li s-a spus că, dacă se vor îndrepta spre Lumină, unde vor trăi iubirea, vor pieri. Ei cred că iubirea este mortală.

Entităţile nonfizice negative cred în opusul adevărului, astfel încât asta devine realitatea lor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru tine: dacă crezi în opusul adevărului, atunci asta devine realitatea ta: „Aşa cum gândeşte omul, aşa este el.” Realitatea conspiră pentru a-ţi confirma ceea ce crezi a fi adevărat.

Entităţilor negative chiar li se pare că iubirea nu există şi că ceea ce se numeşte iubire este un lucru periculos, deoarece ei se însoţesc doar cu cei care cred în acest lucru şi care, în consecinţă, se comportă oribil unul faţă de celălalt. Aceste entităţi negative trăiesc într-un tărâm al iadului creat de ele însele, din cauza a ceea ce cred. Acest lucru se întâmplă şi cu fiinţele umane.

Din fericire, odată ce nu mai crezi în negativitate, ea nu mai există ca parte a realităţii tale, fiindcă ai văzut ce este: o neînţelegere profundă. Odată ce o minciună este văzută ca fiind o minciună, nu mai poate fi crezută şi atunci încetează să mai aibă putere asupra vieţii tale.

Ceea ce rămâne în minte atunci când negativitatea s-a dus sau nu mai are nicio influenţă este Adevărul: iubirea. Adevărul este pozitiv. Viaţa este în esenţă şi în mod inerent bună, binevoitoare şi născută din dragoste. Aceasta este o veste minunată!

Oare câţi nu sunt conştienţi de acest lucru? Oare câţi trăiesc în lumea iluzorie a ego-ului şi percep viaţa prin ochii ego-ului lor? Din păcate, majoritatea oamenilor. Dar nu aceasta este soarta ta şi nu este soarta absolută a nimănui, căci toţi vor vedea adevărul despre viaţă la un moment dat.

Acum, că ai văzut adevărul, ce vei face? Din păcate, nu scapi de negativitate imediat ce vezi adevărul despre ea. Eliberarea de ego este un proces. Trebuie să nu te laşi înşelat de gândurile negative unul după altul, pe măsură ce apar.

Aceasta înseamnă că trebuie să fii conştient de ceea ce gândeşti clipă de clipă. Trebuie să fii foarte hotărât să o faci, căci altfel, gândurile negative încă te pot ispiti. Dar, pe măsură ce le vezi aşa cum sunt – nişte minciuni inutile – ele vor slăbi şi se vor ivi mai rar în minte. În cele din urmă, multe vor dispărea pentru totdeauna. Mintea ta va deveni mai spaţioasă, mai liniştită şi mai pozitivă. Acesta este procesul.

Primul pas este să înveţi să-ţi conştientizezi gândurile. Această conştientizare se dezvoltă în meditaţie. Al doilea pas este să îţi pui la îndoială gândurile, în special gândurile despre „eu” şi cele negative sau limitative. Întreabă-te: „Este adevărat?”

Răspunsul este întotdeauna nu, dar oare poţi vedea asta în mod clar? Motivul pentru care aceste gânduri nu sunt adevărate este acela că nu conţin întregul adevăr. Lasă pe dinafară atât de multe şi nu sunt întotdeauna adevărate. Adevărul este adevăr întreg şi mereu adevărat.

Un exemplu de afirmaţie adevărată este „Dragostea stă la baza vieţii”. Această afirmaţie este întotdeauna adevărată, dar nu este ceva ce ţi-ar spune vocea din cap. S-ar putea să ţi-o spui singur pentru a-ţi reduce la tăcere vocea din cap, dar vocea din capul tău nu va veni cu un astfel de adevăr.

Dacă aplici această regulă gândurilor tale – că, pentru a fi adevărate, ele trebuie să fie adevărate întotdeauna, de-a lungul timpului – va deveni evident că aproape toate gândurile tale nu sunt adevărate. Cele mai multe nu sunt nici adevăruri universale, nici fapte, ci presupuneri, credinţe, fantezii, dorinţe, amintiri eronate, temeri despre un viitor necunoscut, poveşti care spun doar o parte a poveştii, caracterizări incomplete despre tine şi născociri totale.

Vocea din capul tău este fusul pe care se înfăşoară Iluzia, care este cauza tuturor suferinţelor, ceea ce hinduşii şi budiştii numesc maya. Iluzia toarsă pe acest fus formează polul negativ. Polul negativ este creat de vocea din capul tău. Fără vocea din cap, tot ce rămâne este Adevărul, cu majusculă, şi faptele.

Faptele sunt neutre şi nu pot provoca suferinţă, decât dacă torci o poveste despre ele care te face să suferi. Adevărul este întotdeauna pozitiv: Viaţa este bună, dragostea se află la baza vieţii, suferinţa este un mare învăţător, există o cale de ieşire din suferinţă, eşti veşnic, viaţa este o şcoală, toată lumea învaţă şi evoluează mereu, oamenii sunt în esenţă buni şi iubitori, ai toate resursele interioare pentru a fi fericit, fericirea este aici chiar acum. Şi aş putea continua.

Acestea sunt adevăruri imuabile. Priveşte-ţi gândurile din mintea egotică şi nu vei găsi aceste tipuri de gânduri. Ceea ce vei găsi sunt gânduri care provoacă suferinţă, gânduri care nu te ajută – gânduri care, de fapt, nu sunt adevărate.

„Adevărul te va elibera”, iar ceea ce este fals te va întemniţa – şi chiar asta se petrece. Minciunile şi jumătăţile de adevăruri pe care mintea ta egotică ţi le spune, te întemniţează şi te menţin într-o stare de suferinţă, confuzie şi nemulţumire. Dar mai există ceva dincolo de zidurile închisorii, şi asta este o veste bună. Există Adevăr, există dragoste, există eliberare de suferinţă. Sunt atât de fericit că descoperiţi acest lucru şi mă bucură să vă ajut ca să vedeţi Adevărul. Bine aţi venit în lumea mea, unde există doar iubire!

După ce ai văzut că un gând nu este adevărat, acesta va înceta să te intereseze. Ca un truc magic pe care l-ai demontat, acele gânduri nu te vor mai captiva, înspăimânta şi motiva. Apoi, va fi uşor să dai atenţie numai la ce este adevărat: vieţii reale.

După ce vezi cu adevărat că mintea nu are nimic să-ţi ofere – niciun sfat bun, nici înţelepciune, nici îndrumare, nici idei strălucite şi nici chiar distracţie – vei fi mai dispus să revii în momentul prezent pentru a găsi satisfacţie şi o vei găsi aici. Cu cât vei găsi mai multă satisfacţie în momentul prezent, cu atât vei alege să rămâi aici, şi cu cât vei rămâne mai mult aici, cu atât acesta va deveni modul tău normal de a fi.

„După cum gândeşte un om, aşa este el” nu este doar un adevăr elementar, ci şi o formulă pentru accelerarea procesului de eliberare de vocea din cap. Deoarece ceea ce crezi îţi afectează modul în care te simţi, ceea ce experimentezi şi devii, poţi alege să gândeşti gânduri care te vor ajuta să devii cine eşti menit să fii: sinele tău divin. Eşti menit să fii o expresie a bunătăţii, a lui Dumnezeu în lume!

Cine anume este cel care poate alege să se abată de la un gând sau să gândească un gând? Aceasta este sinele tău divin, adevăratul tău sine. Deşi, cu vocea din cap, nu alegi gândurile care îţi apar în minte, poţi totuşi alege să nu crezi acele gânduri şi, în schimb, poţi alege să crezi gândurile adevărate.

Când sinele divin este suficient de trezit în tine, începe să contracareze programarea egotică şi alte condiţionări false, folosind adevărul. Primeşti adevărul intuitiv şi atunci tu, ca sine divin, alegi să-l afirmi şi să te concentrezi asupra lui mental sau să-l repeţi cu voce tare. Aşa se reprogramează mintea inconştientă şi este redusă la tăcere vocea din cap. Înainte de a te trezi, este deseori necesară o reprogramare de acest tip.

Înlocuind gândurile negative din mintea inconştientă cu afirmaţii adevărate, gândurile negative sunt vindecate sau dezrădăcinate. Unele nu vor mai apărea niciodată, în timp ce altele vor fi atât de slabe când vor ieşi la suprafaţă, încât pot fi ignorate cu uşurinţă.

Aceasta se întâmplă, în esenţă, când oamenii se trezesc: Înţeleg adevărul despre viaţă la un nivel profund, iar asta şterge multe dintre credinţele lor greşite. Cu timpul, restul dispar una după alta. Adevărul devine atât de evident, încât vocea din cap nu-i mai poate păcăli, cel puţin nu pentru mult timp. Rezultatul este că această voce trece pe fundal şi poate fi uşor ignorată. Ce rămâne este dragostea, pacea, înţelepciunea şi încântarea momentului prezent.

Oamenii care au avut experienţe lungi şi profunde ale momentului prezent nu vor să se întoarcă la suferinţele vechiului lor mod de a fi – şi nu pot. După ce ai văzut dedesupturile tuturor trucurilor magice, nu te mai duci la spectacolele de magie pentru divertisment. Ai descoperit un mod de a fi cu totul nou, care a înlocuit vechiul mod depăşit.

Acest nou mod de a fi şi simţi este incredibil, încântător, energic, viu, frumos, minunat, strălucitor. Toate aceste cuvinte încearcă să descrie starea de prezenţă, domeniul sinelui divin – împărăţia cerurilor – atunci când este trăită profund. Aceasta este starea copiilor mici când uită de ei jucându-se. Walt Disney, în multe din animaţiile sale, a surprins frumuseţea, energia, bunătatea, dragostea de viaţă, recunoştinţa şi bucuria acestei stări, motiv pentru care creaţiile sale sunt atât de iubite.

Această frumuseţe şi bunătate este ceea ce îşi doresc oamenii şi ceea ce ştiu că este adevărat la nivel profund. Când te-ai scufundat suficient de profund în realitate, vezi că frumuseţea şi bunătatea lumii înfăţişată în animaţiile lui Disney nu sunt o fantezie.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
11 august 2020

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Ni-lrAdfLkU