<  Cuprins "Trezirea spirituală întru iubire"


Despre pace

Capitolul 8, "Despre pace", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Jesus Speaking: On Awakening to Love” (Isus vorbeşte: Despre trezirea spirituală întru iubire) - şi audiobook. Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Jesus

8. DESPRE PACE

«Astăzi, mesajul meu pentru voi este despre pace. Ştiţi cu toţii ce este pacea, întrucât pacea este o calitate a naturii voastre divine şi astfel cunoaşteţi în mod inerent pacea şi doriţi pace. Cu toţii doriţi calităţile naturii voastre divine. Iată dorinţele divine: a dori pace, a dori iubire, a dori bucurie, înţelepciune, claritate, tărie şi curaj.

Aceste dorinţe divine sunt înnăscute şi aveţi potenţialul de a le atinge. Aceste calităţi sunt întotdeauna cu voi, deşi uneori se pare că nu vă sunt disponibile. Dar asta-i o iluzie, căci ele sunt întotdeauna disponibile dacă vă îndreptaţi atenţia asupra lor. Şi atunci, iată că apar!

Aşadar, astăzi, voi vorbi despre pace. Pacea este foarte importantă, pentru că de ea are atât de mare nevoie lumea voastră. Dar nu va exista niciodată pace, dacă nu va veni mai întâi din interior, din armonia cu natura voastră divină. Până când un anumit număr de oameni sau un procent din populaţie nu va fi în armonie cu pacea sau măcar să dorească pacea, ea nu va veni. Dorinţa de a fi în armonie cu pacea este, de fapt, o dorinţă de a vă uni cu adevărata voastră natură, care nu-i altceva decât pace.

Când voi sau un număr de oameni alegeţi pacea în dauna conflictului, furiei, răzbunării şi fricii, acesta este un semn foarte bun, pentru că, de fapt, arată la ce renunţaţi pentru pace. Nu puteţi fi şi furioşi, şi temători, şi răzbunători şi să aveţi, în acelaşi timp, pace. Există fie posibilitatea pentru pace, fie posibilitatea pentru frică, furie şi ură. Acestea sunt două stări de conştiinţă incompatibile.

Aceste stări diferite de conştiinţă sunt evidente în lumea voastră. Există unii oameni care sunt foarte în armonie cu voinţa divină şi ordinea divină şi cu calităţile Sinelui divin, dar majoritatea fiinţelor umane nu sunt. Sunt subjugate de frica, furia şi ura din ele.

Nu există nicio şansă de a fi pace în lumea exterioară atunci când lumea interioară nu este pe pace. Strădania de a crea pacea pe această planetă este o lucrare internă, cum ziceţi voi. Începe cu voi şi cu propria voastră pace a minţii – care este o expresie nostimă, din moment ce mintea este ultimul lucru care poate aduce pace.

Numai prin ieşirea din minte puteţi descoperi pacea, deoarece pacea nu este un concept. Pacea nu vine dintr-o înţelegere intelectuală. Provine din renunţarea la toate gândurile în favoarea simplei fiinţări, alinierii cu Sinele divin, care este o experienţă de a fi şi a accepta, de a iubi şi a îngădui şi a explora. Fiinţa care sunteţi este în mod natural pe pace, pentru că iubeşte tot ce înseamnă viaţă. Prin urmare, cum ar putea fiinţa voastră să fie în război cu viaţa? Dacă iubiţi întreaga viaţă, nu puteţi fi împotriva niciunui aspect al acesteia.

S-ar putea să vă întrebaţi: „Dar cum să îmi iubesc aproapele care nu este atât de iubitor, care este un imbecil?” Ei bine, nu este necesar să iubiţi un imbecil. Este de ajuns să aveţi compasiune pentru persoana care este înlănţuită de negativitate, ceea ce o face să fie neplăcută.

Aceste două stări diferite de conştiinţă nu sunt prea mult sub controlul vostru. Dacă ar fi fost, aţi fi ales cu toţii să fiţi în armonie cu pacea şi dragostea. Cei care nu sunt în armonie cu pacea şi dragostea, ci sunt prinşi în mintea egotică rezonează cu gândurile şi sentimentele negative ale naturii lor egotice, iar ei nu văd nicio cale de ieşire ori nu cunosc nicio alternativă. Deci, merită toată compasiunea voastră. Ei nu înţeleg fraza: „Iartă-i, căci nu ştiu ce fac”. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate acum ca oricând.

Tot ce puteţi face este să aveţi compasiune şi să-i iertaţi pe aceia care nu înţeleg, aceia care provoacă problemele şi necazurile din lume. Apoi, în acea stare de compasiune, îngăduinţă şi iertare, care provin din natura voastră divină, apar în mod natural dinlăuntrul vostru adevărata înţelepciune, înţelegere şi inspiraţie despre cum să vă trăiţi viaţa şi ce aţi putea face în privinţa aşa-numitelor rele din lume, al răului pe care-l fac unii.

Deci, treaba voastră este să fiţi în armonie şi să rămâneţi în armonie cu natura voastră divină. Aceasta este singura speranţă pentru această lume. Altfel, conflictul, ura, furia şi frica vor predomina. Singura cale de ieşire din acea stare de conştiinţă şi dispariţia reflexiei sale din lumea exterioară este să vă schimbaţi starea de conştiinţă şi să îi ajutaţi şi pe alţii să şi-o schimbe. S-ar putea să vă gândiţi: „Cât de mult poate conta schimbarea stării mele de conştiinţă? Sunt doar o persoană din şapte miliarde şi jumătate.” Dar starea voastră de conştiinţă chiar contează. Tot ce faceţi contează. Tot ce spuneţi contează. Cum sunteţi contează! Energia voastră este transmisă tuturor, indiferent dacă sunteţi conştienţi sau nu de asta, şi îi afectează pe ceilalţi. Aşadar, starea voastră de conştiinţă contează cu adevărat.

Cu cât sunteţi mai mulţi care transmiteţi pace, cu atât pacea devine mai posibilă. Şi pentru asta, e de ajuns să preferaţi pacea: Alegând să ieşiţi din starea care produce opusul liniştii, veţi intra automat într-o cu totul altă stare de conştiinţă. Starea de nelinişte este produsă de fluxul de gândire, de comentariul mental necontenit, care creează toată suferinţa şi toate aşa-numitele rele din lume.

Răul este doar un cuvânt pentru ceea ce se întâmplă atunci când oamenii se îndepărtează de natura lor divină, de iubire, de Adevăr. Când oamenii ignoră Adevărul, atunci fac lucruri dăunătoare. Soluţia nu este să vă schimbaţi mintea egotică, fluxul de gânduri, fiindcă nu voi le controlaţi. Dacă le-aţi putea stăpâni, ar fi o soluţie. V-aţi putea schimba imediat gândurile. Iar unii dintre voi au reuşit să-şi îmbunătăţească gândurile, făcându-le mai neutre şi mai pozitive, lucru benefic pentru toată lumea.

Dar, în ultimă instanţă, soluţia nu este să vă schimbaţi gândurile cu altele mai pozitive, ci să treceţi dincolo de gânduri către Ceea ce sunteţi cu adevărat şi să-i permiteţi să vă ilumineze vorbirea şi acţiunile. Aşa se va schimba lumea şi va veni pacea – neimplicându-vă în fluxul de gânduri, nedându-i importanţă, văzându-l aşa cum este: irelevant şi inutil pentru starea voastră de bine.

Fiinţa care sunteţi se va ocupa ea de bunăstarea voastră. Fiinţa care sunteţi are mare grijă de interesele voastre. Vă va furniza tot ce aveţi nevoie pentru a supravieţui şi a fi fericiţi. Starea voastră de bine provine din Fiinţa voastră, nu din fluxul de gândire. Vă puteţi ignora gândurile şi puteţi renunţa la ele în deplină siguranţă şi cu multă voioşie. Viaţa voastră, şi a altora, va fi mult mai bună. Aceasta este singura cale către pace – să ieşiţi din ceea ce tulbură pacea şi anume din propria voastră minte. Propriile voastre gânduri vă tulbură pacea, mai bine zis, vă scot din pacea voastră interioară naturală.

Odată ce aţi descoperit acest lucru, depinde de voi să faceţi ceva pentru a găsi pacea în propria Inimă, să învăţaţi să vă raportaţi diferit faţă de fluxul de gânduri, de la distanţă, spunând: „A, da, acum a vorbit ego-ul, dar eu nu sunt ego-ul. Sunt ceea ce se află dincolo de toate gândurile, toate sentimentele. Sunt ceea ce este înţelept, inteligent şi capabil să aleagă ce să creadă. Sunt ceea ce este capabil să vadă Adevărul, să cunoască Adevărul şi să răspândească Adevărul. Eu sunt ceea ce este menit să trăiască Adevărul.”

Deci, acum aveţi Adevărul. Adevărul este că pacea nu poate fi găsită prin manipularea gândurilor sau prin înţelegerea intelectuală a conceptului de pace. Pacea poate fi găsită doar dincolo de toate gândurile despre pace, toate opiniile despre pace, toate sentimentele despre pace şi toate credinţele despre pace, ajungând la experienţa directă a păcii din fiinţa voastră – pace care chiar este fiinţa voastră. Unul dintre obiectivele acestor transmisiuni ale mele este de a vă aduce o mai mare conştientizare şi aliniere cu pacea care sunteţi.

Odată ce veţi simţi direct că sunteţi pacea, veţi dori să vă întoarceţi la acea experienţă şi asta vă va ajuta să nu cedaţi ispitelor minţii egotice şi minciunilor pe care vi le spune, care vă ţin departe de tot ceea ce este paşnic şi în armonie cu binele vostru cel mai înalt.

Aşadar, vă rugăm să vă acordaţi ceva timp pentru a vă cunoaşte pacea din Inimă, pur şi simplu, şezând şi observând pacea care dăinuie acolo. Daţi toată atenţia păcii care există în acest moment. Fiţi această pace. Rămâneţi în ea. Folosiţi-vă voinţa pentru a o alege pe ea. Prin asta, vrem să spunem să daţi atenţie experienţei subtile a păcii, care este Fiinţa voastră.

Când mintea este liniştită, este destul de uşor să simţiţi pacea. Aşadar, învăţaţi să vă liniştiţi mintea, dacă simţiţi nevoia, dar luaţi-o în această direcţie. Lumea are nevoie ca voi să mergeţi în această direcţie. Voi sunteţi cei cărora ne adresăm, pentru că voi sunteţi cei care ne veţi asculta. Voi sunteţi cei deschişi la Adevăr, aşa că trebuie să îl transmiteţi mai departe. Trebuie să faceţi această muncă şi această alegere, nu numai pentru voi înşivă, ci pentru întreaga umanitate.

Vă rugăm să faceţi acest lucru şi vă vom ajuta. Suntem aici pentru a vă ajuta în transformarea voastră, ca să puteţi fi nişte faruri strălucitoare în lume şi să o transformaţi, câte o persoană pe rând. Există speranţă pentru această lume, dar ea nu se va concretiza doar stând şi nefăcând nimic. Există speranţă doar dacă destui oameni vor alege să se alinieze cu adevărul Fiinţei lor, cu pacea şi dragostea. Există speranţă doar dacă alegeţi să vă însoţiţi cu Adevărul şi să trăiţi Adevărul.

Mizăm pe voi, dar vă rugăm să ştiţi că nu sunteţi singuri. Suntem legiune. Foarte multe fiinţe de aici lucrează pentru a transforma conştiinţa pe planeta Pământ. Vă iubim foarte mult pe toţi. Iubim Pământul. Vrem să fie în pace. Deci, vă rugăm, faceţi-vă fiecare partea voastră. Transformaţi-vă pe voi înşivă pentru a transforma lumea.

Vă mulţumim că aţi fost aici. Vă mulţumim că aţi fost deschişi la acest mesaj. Vă mulţumim că l-aţi înţeles. Vă mulţumim că vă pasă. Suntem alături de voi mereu.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
12 mai 2021

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=uMDc8H1RNmY

Traducerea de mai sus provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 4 aprilie 2020.