<  Cuprins "Trezirea spirituală întru iubire"


Misterul

Capitolul 16, "Misterul", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Jesus Speaking: On Awakening to Love” (Isus vorbeşte: Despre trezirea spirituală întru iubire) - şi audiobook. Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Jesus

16. MISTERUL

«Adevărul este uneori numit Misterul, deoarece mintea nu poate să-l cuprindă sau să vă conducă la el. Orice lucru pe care mintea nu îl poate înţelege este un mister – pentru minte, adică. Dar mai există aici şi altceva care trăieşte Misterul, pentru care Misterul nu este deloc un mister, ci cea mai obişnuită şi simplă stare. Puteţi experimenta acest lucru chiar acum dacă sunteţi foarte liniştiţi. Asta-i tot ce este necesar cu adevărat – un corp nemişcat şi o minte liniştită.

Misterul este atât de obişnuit, încât mintea îl trece cu vederea şi îl subestimează, căci ea nu este interesată de ce este obişnuit, simplu sau inexplicabil. Mintea a fost construită pentru complexitate, pentru a eticheta, a separa, a examina şi a evalua lucrurile din viaţă. Nu a fost construită pentru a înţelege ce se află la baza întregii vieţi. Mintea nu este instrumentul potrivit pentru a înţelege viaţa sau măcar a şti cum să trăieşti. Mintea a fost concepută pentru a manevra obiectele conştiinţei, nu şi conştiinţa însăşi. Conştiinţa foloseşte mintea, dar mintea nu poate înţelege sau cunoaşte Conştiinţa.

Există aici altceva care poate cunoaşte Conştiinţa. Care este, desigur, însăşi Conştiinţa. Numai Conştiinţa se poate cunoaşte pe sine. La fel cum un instrument, cum ar fi un ciocan, nu se poate cunoaşte pe sine, nici mintea nu se poate cunoaşte pe sine. Mintea este doar un instrument. Numai cel care foloseşte instrumentul poate avea cunoştinţe despre instrument, poate cunoaşte adevărata lui natură şi poate şti cum să-l folosească.

Ce-ar fi dacă instrumentele ar crede că ştiu ele mai bine decât tine ce ar trebui să construieşti cu ele? Aceasta este situaţia în care te afli. Acel aspect al minţii care este vocea din cap crede că ştie cel mai bine cum să îţi „construieşti” viaţa. A căpătat o viaţă proprie. Vocea din capul tău este ca mătura din „Ucenicul vrăjitorului”, pe care Mickey Mouse o aduce la viaţă în mod magic ca să-i îndeplinească poruncile, dar mătura continuă să aducă apă până când locul se inundă. Nu există nicio înţelepciune înnăscută în mătură (sau în Mickey Mouse!), după cum nu există nicio înţelepciune înnăscută în minte. Ca orice instrument, mintea trebuie să fie folosită de cineva înţelept, de cineva care ştie să o folosească – altfel, mintea poate să strice totul.

În ce situaţie ciudată vă aflaţi, cu o minte care încearcă să vă conducă viaţa, dar îi lipseşte înţelepciunea de a o face! Mai grav este că majoritatea oamenilor nici măcar nu ştiu că mintea lor nu este destul de înţeleaptă pentru a o face. Mintea este o mare prefăcută: se preface că are răspunsurile. Pare atât de sigură. Pare înţeleaptă, deşi nu este. Iar dacă asta nu funcţionează, încearcă să vă determine să-i faceţi pe plac prin frică.

Ce individă isteaţă! Cu siguranţă, trebuie să aibă ea ceva inteligenţă şi înţelepciune! presupuneţi voi. Acesta este un motiv pentru care iluzia este atât de convingătoare. Chiar se pare că ar exista inteligenţă şi înţelepciune în spatele vocii din capul vostru. Şi chiar dacă nu-i aşa, vi se pare că sfatul minţii este singurul disponibil – acesta şi sfatul primit de la minţile altor persoane. Să mai fie altceva acolo? Unde să mai apelaţi?

Ceea ce mai este disponibil acolo nu-i evident pentru minte şi, dacă nu-i evident, e ca şi cum n-ar exista. Mintea nu bagă în seamă tărâmul subtil, acolo unde se află Misterul şi înţelepciunea Misterului. Lumea minţii este a simţurilor fizice şi, pentru minte, nu mai există nimic altceva în afara lor.

Dar acel nimic este tărâmul Misterului. De acolo izvorăşte viaţa, de acolo izvorăsc dragostea şi înţelepciunea. Dar ce înseamnă dragostea sau înţelepciunea pentru minte? Nu le poate înţelege şi, prin urmare, nu le preţuieşte. Nu acestea o interesează sau o motivează. Mintea a fost construită pentru supravieţuire, nu pentru iubire, nu pentru înţelepciune, deşi, pe de altă parte, mintea are o capacitate limitată de a susţine supravieţuirea, tocmai din cauza lipsei sale de înţelepciune şi iubire.

Deci, ce avem aici este o minte construită doar pentru cel mai primitiv tip de supravieţuire, luptă-sau-fugi – supravieţuirea celui mai puternic fizic. Mintea este un computer depăşit. Ar trebui reprogramată cu dragoste şi înţelepciune pentru ca specia voastră să poată supravieţui. Dar nu aşa funcţionează lucrurile. Iubirea şi înţelepciunea atât de necesare nu vor fi niciodată încorporate în minte. Ele sunt deja încorporate în viaţă, iar singura problemă este că mintea împiedică accesul la dragostea şi înţelepciunea care există deja, concentrându-se pe alte lucruri pe care le apreciază ea mai mult, lucruri pe care le consideră necesare pentru supravieţuire, cum ar fi să fie superioară celorlalţi şi să deţină mai multe lucruri.

Ceea ce este necesar nu este o reprogramare a minţii, ci o retrogradare a minţii în poziţia de slujitor a ceva mai măreţ decât ea – Misterul: Viaţa însăşi. Ceea ce a dat viaţă minţii are şi înţelepciunea de a îndruma viaţa. După cum am spus, cum ar putea un instrument să ştie cum trebuie să fie utilizat şi în ce scop? Numai cel care a creat instrumentul şi îl foloseşte o poate şti.

Există ceva măreţ şi profund misterios care vă conduce viaţa şi toate vietăţile – şi aceeaşi forţă le face pe toate. Este o unică forţă care creează viaţa, conduce viaţa şi se manifestă în tot ce este viaţă. Ce mare minune este aceasta, într-atât de mare, încât mintea nu o poate cuprinde, decât cel mult printr-o înţelegere intelectuală!

Din fericire, vi s-a dat ceva care poate înţelege această minune, chiar dacă într-o măsură mai limitată cât timp încă vă aflaţi în trup: este Inima. Inima este legătura cu Sursa voastră, cu Dumnezeu – cu Unimea. Vă permite să simţiţi că există altceva aici, în spatele vieţii – ceva misterios – care o îndrumă şi o hrăneşte, ceva incredibil de înţelept şi iubitor.

Inima aparţine tărâmului subtil, dincolo de capacitatea minţii de a cunoaşte. Şi totuşi, ştiţi cu toţii despre ce vorbesc, pentru că nu aveţi cum să nu cunoaşteţi, la un anumit nivel, Adevărul despre viaţă. Adevărul despre ce să faceţi, ce să spuneţi şi cum să acţionaţi vă este oferit în fiecare moment. S-ar putea să credeţi că nu vi s-a dat un manual de instrucţiuni pentru a trăi, dar vi s-a dat!

Cu toate acestea, este ca şi cum acest manual a fost scris într-o altă limbă, una pe care mintea nu o poate pricepe, una la care trebuie să vă acordaţi ca s-o înţelegeţi. Trebuie să folosiţi un alt simţ, o altă abilitate (dar pe care o aveţi) pentru a descifra codul Inimii. Trebuie să învăţaţi o limbă nouă şi, într-o oarecare măsură, trebuie să o lăsaţi deoparte pe cea veche – să nu vă bazaţi pe ea pentru sfaturi despre cum să vă trăiţi viaţa. Mintea nu a ştiut niciodată cum şi, dacă îi analizaţi sfaturile din trecut, este clar că nu au fost prea grozave. Dacă ascultaţi de vocea din cap, primiţi multe lecţii, dar asta nu vă aduce înţelepciune sau fericire.

Inima vă vorbeşte în tăcere – fără cuvinte – clipă de clipă. Dar, la fel ca GPS-ul maşinii, dacă vă deplasaţi deja în direcţia pe care a sugerat-o, atunci nu trebuie să vă spună tot timpul să o luaţi în acea direcţie. Doar când este timpul să schimbaţi cursul, vă anunţă că este timpul să vă adaptaţi acţiunile.

Însă Inima este diferită de sistemul GPS al maşinii voastre prin faptul că Inima are la dispoziţie mai multe „rute” sau opţiuni posibile, care sunt toate la fel de acceptabile. Inima nu are un plan rigid despre cum vă puteţi îndeplini planul de viaţă. O puteţi face în multe, multe moduri diferite. Faptul că aveţi acest sistem de ghidare nu înseamnă că o puteţi lua doar pe un singur traseu. Inima şi circumstanţele vă oferă multe opţiuni posibile şi puteţi alege. Şi, la fel ca GPS-ul maşinii, după ce alegeţi respectiva opţiune, Inima reglează „ruta” în consecinţă.

Viaţa voastră şi a tuturor celorlalţi nu este în niciun caz predeterminată. N-ar mai avea niciun haz! Sunteţi proiectaţi să fiţi indivizi unici care experimentează o viaţă unică. Posibilităţile de experimentare sunt nelimitate, ceea ce este minunat pentru Unime, care se bucură de fiecare alegere făcută vreodată – da, de fiecare alegere!

Unimea se bucură de învăţătura care rezultă din fiecare alegere. Asta-i plăcerea ei. De asemenea, Unimea se bucură şi de provocările impuse de acele alegeri, la fel cum vă bucuraţi de un puzzle sau o problemă interesantă de rezolvat. Aceasta este o plăcere a vieţii pe care şi voi o simţiţi atunci când nu sunteţi hipnotizaţi de minte, care are o definiţie foarte îngustă a surselor de plăcere. De fapt, Unimea nu cunoaşte decât bucuria. Aceasta este starea sa naturală, ca şi a voastră, iar această bucurie vă este disponibilă în fiecare moment. Această bucurie este un dar pentru voi din partea Unimii.

Misterul poate fi cunoscut după calităţile sale, căci nu are nici chip, nici corp, nici gen, nici măcar gânduri. Misterul este cunoscut doar prin această subtilă bucurie şi dragoste pe care o simţiţi adânc în momentele în care vă pică mintea şi intraţi în Inimă. Misterul are şi alte calităţi, cum ar fi puterea, curajul, pacea, claritatea şi acceptarea. Deci, dacă vă veţi ruga astfel – să trăiţi în Inimă acum şi mereu – vă voi ajuta să simţiţi acest lucru din ce în ce mai mult. Vă doresc tuturor bucurie şi dragoste astăzi şi mereu. Vă mulţumesc că aţi fost aici. Eu sunt mereu cu voi.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
22 mai 2021

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=WUcwjxPsOmg

Traducerea de mai sus provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 18 septembrie 2022.