<  Cuprins "Trezirea spirituală întru iubire"


Alte dimensiuni (trezire şi iluminare)

Capitolul 17, "Alte dimensiuni", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Jesus Speaking: On Awakening to Love” (Isus vorbeşte: Despre trezirea spirituală întru iubire) - şi audiobook. Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Jesus

17.  ALTE DIMENSIUNI

«Vreau să vorbesc puţin despre celelalte dimensiuni. Poate că acest lucru nu pare relevant pentru trezire, dar este, şi vă voi explica de ce. Alte fiinţe care vă slujesc ghidându-vă şi aranjând diverse evenimente şi oportunităţi pe Pământ, o fac, de fapt, pentru trezirea voastră. Totul este pentru evoluţia voastră spirituală, iar scopul evoluţiei voastre este trezirea şi, eventual, iluminarea.

După cum vă puteţi da seama, trezirea şi iluminarea nu sunt acelaşi lucru, cel puţin nu aşa cum le definim aici. Alţii le pot defini diferit. “Trezirea” înseamnă să te trezeşti din identificarea cu ego-ul şi să înţelegi că eşti altceva decât falsul sine, care majoritatea oamenilor cred că sunt. Trezirea nu este doar o simplă înţelegere intelectuală, ci o realizare, o schimbare de perspectivă. Trezirea este cea mai dramatică schimbare de conştiinţă pe care o poate experimenta o fiinţă umană. La fel cum trecerea de la starea de vis la starea de veghe este o schimbare majoră de identitate şi percepţie, trezirea la adevărata ta natură este un alt mod de a fi şi de a percepe.

Trezirea din ego se întâmplă, de obicei, treptat, pe măsură ce persoana se obişnuieşte cu starea de trezire, sau Prezenţa, experimentând-o în meditaţie şi în timpul altor activităţi foarte concentrate sau chiar plimbându-se prin natură. Dar atâta timp cât ego-ul rămâne în centrul conştiinţei, nu te poţi considera trezit.

Acest cuvânt, aşa cum îl folosim noi, se referă la un nou mod de a fi, în care ego-ul nu mai este în centru, iar sinele adevărat, sau Sinele cu majusculă, i-a luat locul, a preluat frâiele, cum se zice. Acum vezi prin ochii adevăratului eu. Ochii ego-ului au produs o realitate falsă – o iluzie – în care ai crezut lucruri neadevărate despre viaţă. Prin ochii adevăratului eu, percepţia ta se schimbă dramatic, fiindcă priveşti viaţa cu dragoste şi îi vezi frumuseţea şi perfecţiunea. O trezire care nu include acest sentiment de iubire şi minunare nu este o trezire completă.

Oamenii se pot trezi din ego şi, totuşi, să nu ajungă la dragoste. De obicei, acest lucru este cauzat de resturile psihice rămase: condiţionările, care împiedică o percepţie mai adevărată, precum murdăria de pe o lentilă. Sinele adevărat priveşte viaţa, dar lentila este încă un pic murdară, întunecată de resturile de credinţe denaturate rămase.

Şi mai există experienţa foarte obişnuită de a te trezi din ego pentru o perioadă, iar apoi de a cădea înapoi în ego, când acesta revine la centru. Acest lucru se poate întâmpla de mai multe ori înainte ca adevăratul sine să ajungă în centru şi să rămână acolo. Până când adevăratul sine nu rămâne în centru, cu excepţia unor scurte momente de identificare cu ego-ul, trezirea nu este completă. Deci, majoritatea oamenilor se află într-un proces de trezire, iar acest proces poate arăta cu totul diferit de la o persoană la alta.

Odată ce este bine stabilită starea de trezie şi sinele adevărat stă ferm în centru, este pus în mişcare un proces de eliminare a condiţionărilor rămase. Desigur, această curăţare a condiţionărilor se întâmplă tot timpul, dar după trezire, se întâmplă într-un ritm deosebit de rapid la majoritatea oamenilor. Lentilele percepţiei trebuie purificate. Pe măsură ce aceste condiţionări sunt curăţate, puteţi experimenta ceea ce aţi realizat la trezire într-un mod mai profund şi deplin.

Acest proces duce în cele din urmă, în aceeaşi viaţă sau în alta, la deplina iluminare. Înainte de aceasta, s-ar putea spune că cineva “este în proces de a deveni iluminat”, dar asta este adevărat, desigur, şi înainte de trezire.

“Iluminarea” este punctul final al sufletului în a treia dimensiune, dar nu este în niciun caz punctul final al evoluţiei voastre. În a treia dimensiune, sunteţi abia la începutul evoluţiei voastre ca fiinţe spirituale. După ce v-aţi iluminat, nu va mai fi necesar să reveniţi în a treia dimensiune. Aţi absolvit planul fizic şi nu vă veţi mai întoarce niciodată, decât dacă alegeţi asta pentru a servi umanitatea pe Pământ sau pentru a servi pe o altă planetă din dimensiunea a treia. De exemplu, eu am ales să mă întorc pe Pământ pentru a juca rolul pe care l-am jucat şi a aduce învăţăturile pe care le-am adus. Au existat mulţi astfel de oameni, mulţi mai mulţi decât vă puteţi da seama.

Odată ce absolviţi a treia dimensiune, sunt multe de învăţat despre a patra şi a cincea dimensiune, unde veţi locui ca fiinţe non-fizice pentru eoni de timp pământesc. Acolo, veţi învăţa să fiţi ghizi pentru oamenii de pe Pământ sau pentru alte fiinţe din dimensiunea a treia, până când veţi absolvi şi veţi trece la următoarea dimensiune.

Fiecare dimensiune ghidează şi serveşte dimensiunile „de sub” ea. În acest fel, este împlinită opera creaţiei. Suntem cu toţii mâinile, ochii şi gura lui Dumnezeu, ca să zic aşa, făcând lucrarea lui Dumnezeu în creaţia lui Dumnezeu. Toate aceste dimensiuni fac parte din marea Iluzie, întrucât toate au loc în Unime. Cu toate acestea, noi, cei aflaţi dincolo de a treia dimensiune, putem trăi Unimea mai cu adevărat decât cei din a treia dimensiune.

Simţim intim Unimea şi ştim ce vrea. Este ca şi cum am fi părţi din creierul Său – şi chiar am putea fi consideraţi ca atare. Cu toţii suntem părţi dintr-un singur corp, s-ar putea spune, părţi din Unime, operând ca un întreg, doar că unii sunt mai conştienţi de asta decât alţii. Noi, în alte dimensiuni, suntem una cu Unimea într-un mod pe care voi încă nu îl puteţi experimenta, nici măcar aceia dintre voi care sunt treziţi sau iluminaţi.

Pot spune că este o experienţă indescriptibil de frumoasă şi pe care merită să o aşteptaţi cu nerăbdare. Este uşor pentru noi, în această dimensiune, să ştim că iubirea se află la baza a tot ce este viaţă. Iubirea este experienţa noastră curentă, deşi mai există şi fiinţe non-fizice care încă nu cred în iubire, ci trăiesc în frică şi foame de putere. Dar aceasta este o altă poveste. Acestea nu sunt fiinţe care s-au întrupat vreodată în a treia dimensiune, ci se amestecă în viaţa fiinţelor umane şi le provoacă mari suferinţe.

Scopul meu de a vă povesti despre noi şi despre alte dimensiuni este să vă ajut să realizaţi că nu sunteţi singuri şi că nu sunteţi altfel decât noi. Sunteţi într-o clasă mai mică, metaforic vorbind, pe care noi am absolvit-o deja, şi astfel putem fi profesorii voştri. Dar voi nu sunteţi mai puţin decât noi, la fel cum un copil mai mic nu înseamnă mai puţin decât un copil mai mare sau un adult. Aceeaşi esenţă este în toată lumea şi în toate. Vedem asta mai clar decât voi, dar acest lucru vă va deveni şi vouă clar, dacă nu vă este deja.

Cum să vă spun asta într-un mod care să vă pătrundă cu adevărat?! Intenţia mea este să vă transmit că sunteţi chiar divini, nu doar nişte creaturi ale divinităţii. Când voi creaţi ceva, acele creaţii sunt o reflecţie sau o expresie a voastră sau un produs al imaginaţiei voastre. Când Dumnezeu creează, aceste creaţii nu doar că Îl reflectă pe Dumnezeu şi nici nu sunt simple produse ale imaginaţiei lui Dumnezeu – ci este Însuşi Dumnezeu care se manifestă într-o formă!

Este o mare diferenţă! Comparaţia cea mai apropiată este felul în care voi aveţi copii. S-ar putea spune, cel puţin din punct de vedere biologic, că copiii voştri sunt o manifestare a voastră. Însă, oricât de mult te-ai identifica cu copiii tăi, nu poţi spune niciodată că eşti chiar tu sau că tu eşti ei. La fel este cu Dumnezeu: Dumnezeu este tu şi tu eşti Dumnezeu, deşi nu eşti totalitatea lui Dumnezeu.

De aici vine ideea despre creaţie ca hologramă. Fiecare bucată dintr-o hologramă conţine întregul. Aşa sunteţi şi voi: sunteţi o piesă, dar conţineţi întregul. Ce design minunat este acesta! Sunteţi întotdeauna conectaţi cu Dumnezeu – sunteţi întotdeauna Dumnezeu – şi totuşi aveţi propria voastră unică existenţă sau un rol de jucat în Întreg. Sunteţi întregi în sinea voastră şi sunteţi, de asemenea, o parte din Întreg. Sunteţi ambele. Sunteţi atât individ, cât şi divin. Descrierea mea drept „Fiul lui Dumnezeu” exprimă acest lucru destul de frumos.

Şi voi sunteţi Fii sau Fiice ale lui Dumnezeu. Voi şi cu mine venim de la Tatăl şi cu toţii moştenim darurile şi bunătatea Tatălui. Şi, în cele din urmă, Fiii şi Fiicele devin Tatăl, sau se contopesc cu Tatăl, aşa cum se va întâmpla într-o zi. În cele din urmă, toţi se întorc acasă la Unime, se contopesc cu Unimea din care au venit. Dar aceasta este o călătorie extrem de lungă şi veselă!

Deci, evoluţia este încorporată în această hologramă. Holograma – Unimea – evoluează şi toată creaţia evoluează. Unimea evoluează ca urmare a evoluţiei creaţiilor sale. Acesta este planul, iar dacă nu acesta este planul, cel puţin, asta se întâmplă – planificat sau nu!

În a treia dimensiune, este dificil să vezi bunătatea, perfecţiunea, dragostea din spatele a tot ce există, şi aşa este menit să fie. Trezirea vă înapoiază ochii ce văd desăvârşirea. Vă întoarce la starea naturală, care s-a pierdut doar temporar, întunecată de maşinaţiunile ego-ului.

Ce distracţie este să descoperiţi că totul a fost o iluzie! Ce veste bună! Până la urmă, viaţa chiar este bună! După ce descoperiţi acest lucru, inevitabil ieşiţi în lume şi învăţaţi acest lucru, îl strigaţi în gura mare. Suntem aici pentru a vă eleva, să vă deschidem ochii către Adevăr şi spre bunătatea şi dragostea care există, de fapt, chiar în faţa voastră. Cereţi această nouă percepţie şi vă va fi acordată.

Vă doresc tuturor multă pace şi dragoste! Vă mulţumesc că aţi fost aici. Suntem mereu alături de voi.»

< Sus >

traducere de Răzvan A. Petre
23 mai 2021

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=CMCcPla7NS4

Traducerea de mai sus provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 19 octombrie 2022.