<  Cuprins "Trezirea spirituală întru iubire"


Iluminarea

Capitolul 26, "Iluminarea", din cartea dictată Ginei Lake de către Spiritul lui Isus Cristos „Jesus Speaking: On Awakening to Love” (Isus vorbeşte: Despre trezirea spirituală întru iubire) - şi audiobook. Mediumul Gina Lake citeşte mesajul în limba engleză, cu subtitrarea în româneşte (videoclipul este încorporat la sfârşitul acestui articol).

Notă: Paragrafele scrise cu litere albastre pe fond alb provin din cartea tipărită, dar ele lipsesc din lectura autoarei Gina Lake în video-ul ataşat.

Jesus

26. ILUMINAREA

«Aş dori să vorbesc puţin despre iluminare, deoarece există atât de puţină înţelegere adevărată despre ea şi atâtea erori de înţelegere. “Iluminarea”, aşa cum folosesc eu acest termen, se referă la punctul final al evoluţiei unui individ în planul fizic, a treia dimensiune. Nu există etape de iluminare: ori eşti iluminat, ori nu. Dacă eşti iluminat, asta înseamnă că aceasta este ultima ta viaţă în planul fizic. Ţi-ai învăţat toate lecţiile şi ai absolvit „şcoala” pe care ai urmat-o, şi nu ţi se va cere să te mai întorci aici.

Nu există aşa ceva ca o experienţă de iluminare. Iluminarea nu este o experienţă, ci o stare de desăvârşire a fiinţei umane. Ca atare, este aproape imposibil pentru tine sau altcineva să ştiţi dacă tu sau altcineva este iluminat, iar acest lucru nici nu vi-e dat să-l ştiţi. Dacă nu poţi evalua karma cuiva, nu poţi şti dacă este iluminat sau nu. Nu poţi şti dacă şi-a încheiat studiile.

Cineva poate părea drept iluminat, după cum îţi imaginezi tu că ar însemna asta: plin de lumină şi liber. Dar dacă în personalitate rămân tendinţele ataşării de bogăţie, putere sau de o altă dorinţă lumească, ori dacă există tendinţa de a abuza de puterea proprie sau de a acţiona în moduri care contravin iubirii, nu se poate spune că acea persoană ar fi iluminată. Acea persoană nu şi-a învăţat toate lecţiile. Personalitatea umană nu trebuie să fie perfectă, dar sufletul trebuie să-şi finalizeze toate lecţiile. Există un curriculum stabilit, pe care fiecare suflet trebuie să-l parcurgă înainte de a trece la nivelul următor.

Întrucât iluminarea este relativ rară, cel mai bine este să presupunem că cineva nu este iluminat. Aceasta nu înseamnă că învăţătorii spirituali pe care îi cunoaşteţi şi pe care îi respectaţi n-ar putea să fie sau să devină iluminaţi până la sfârşitul vieţii, dar, din punctul vostru de vedere ca fiinţe umane, acest lucru este foarte greu de evaluat, chiar şi pentru un guru sau învăţător.

Mulţi guruşi şi adepţii lor au presupus în mod greşit că un guru ar fi iluminat doar pentru că este guru sau pentru că spune asta. Totuşi, dacă te simţi iluminat şi liber, nu înseamnă neapărat că şi eşti iluminat. Sunt posibile experienţe de mare libertate interioară chiar şi fără iluminare. Mulţi învăţători spirituali şi alţi oameni se simt foarte liberi, aşa că ar putea presupune că sunt iluminaţi. Sau poate că au avut experienţe foarte profunde şi de aceea îşi închipuie asta.

Dar, vorbind din punctul nostru de vedere, trebuie să clarificăm că sentimentul subiectiv de libertate nu este o măsură a iluminării cuiva. Cu excepţia cazului în care comportamentul a ajuns în punctul în care individul nu mai creează karmă şi şi-a rezolvat toată karma anterioară, respectivul nu este încă iluminat. Şi cum ai putea şti asta sigur decât fiind în contact cu cei din alte dimensiuni subtile care o ştiu? A presupune că o ştii numai pentru că eşti iluminat este un raţionament circular şi cam periculos.

Problema pe care o vedem la mulţi învăţători spirituali şi guruşi este că ei se simt atât de liberi, încât presupun că sunt iluminaţi şi că, prin urmare, orice ar face, n-ar mai putea crea karmă. Ei presupun că au ieşit deja din Roata Karmei şi că orice fac ei este lucrarea Divinului prin ei. Adesea, asta e senzaţia, şi poate fi chiar adevărat într-o mare măsură.

Dar, aşa cum am mai spus, nu trebuie niciodată presupus că ego-ul este învins. Asta vrea ego-ul să crezi. Dacă crezi că ego-ul a fost învins, atunci el se poate strecura înapoi pe scaunul şoferului, chiar dacă doar momentan. Unul dintre modurile în care face acest lucru este prin intermediul sentimentului de împlinire şi perfecţiune, pe care mulţi îl simt ca urmare a progresului lor spiritual: „Mă simt atât de complet. Prin urmare, sunt complet. Prin urmare, sunt infailibil, deoarece nu mai există un „eu” care să poată greşi. Prin urmare, orice fac trebuie să fie Divinul care lucrează prin mine."

Poţi vedea cât de periculos este acest raţionament odată ce îţi dai seama că tocmai ego-ul face aceste prezumţii. Ego-ul presupune că este infailibil. Nu este surprinzător că se întâmplă acest lucru. Miturile voastre spirituale au lăudat perfecţiunea fiinţelor iluminate. Guruşii sunt trataţi ca şi cum n-ar putea greşi. Există o îndelungată tradiţie de adânc respect şi veneraţie faţă de guruşi şi alţi învăţători spirituali, care include supunerea oarbă în faţa autorităţii lor.

Această ascultare oarbă nu a servit tradiţiei guruşilor, căci mulţi guruşi au căzut pradă dorinţei de a abuza de putere, în timp ce adepţii lor au acceptat un astfel de abuz ca parte a învăţăturii. Vreau să fiu clar: abuzul de putere nu este un instrument didactic. Nu este un comportament acceptabil pentru nimeni şi nicidecum pentru un învăţător spiritual, oricât de justificat i-ar putea părea gurului acest comportament. Abuzul de putere, chiar şi de nivel redus, va crea cu siguranţă karmă pentru guru sau învăţătorul spiritual.

Guruşii nu sunt mai presus de condiţia creării de karmă. De fapt, cu cât ai mai multă putere, cu atât poţi provoca mai mult rău şi poţi crea mai multă karmă. Aşa că, guruşii s-au trezit adesea în situaţia de a fi nevoiţi să se întoarcă într-un nou corp în altă viaţă şi să reîncerce să acţioneze corect, fără a mai abuza de putere. Unii au fost nevoiţi să se întoarcă de mai multe ori în rolul de guru înainte să înveţe utilizarea corectă a puterii lor spirituale.

Ar fi o greşeală să presupui că cineva este iluminat doar pentru că el sau ea este guru. Adesea, a fi guru sau învăţător spiritual nu reprezintă ultima viaţă pentru suflet, deoarece acest rol oferă multe lecţii specifice, care trebuie învăţate şi desăvârşite înainte de a trece mai departe.

Pentru multe suflete, ultima viaţă este adesea una foarte simplă, retrasă, nu prea având legătură cu puterea sau faima. A avea putere sau faimă este foarte problematic pentru fiinţele umane şi nu neapărat mai puţin problematic pentru cele evoluate spiritual. Cu excepţia cazului în care un guru sau învăţător spiritual a experimentat deja puterea şi faima şi a învăţat din ele în alte vieţi, el sau ea, probabil, va avea o aventură cu emoţii amestecate când va fi pentru prima dată învăţător spiritual sau guru. Asta lămureşte câte ceva din ceea ce vedeţi că se petrece pe piaţa spirituală.

Iluminarea înseamnă că ţi-ai terminat lecţiile pe acest plan de existenţă. Ai învăţat ce ai avut nevoie să înveţi. Karma este marele învăţător. Dacă mai ai ceva de învăţat, atunci Karma va proiecta situaţii care să te înveţe. Având în vedere acest lucru, este mai sigur să presupunem că cei care se apropie de iluminare probabil că au vieţi ceva mai uşoare, deoarece nu mai au nevoie de lecţii extraordinare.

Totuşi, asta nu înseamnă că totul merge perfect pentru ei. Cei care se apropie de iluminare încă mai trebuie să experimenteze bătrâneţea, boala, pierderile şi moartea, ca toţi ceilalţi. Dar nu se vor confrunta cu dificultăţi produse de ei înşişi, create de decizii proaste, şi nici nu vor fi puşi în situaţii problematice pe care nu le-au ales în mod conştient. S-ar putea, foarte bine, să decidă să se implice într-o provocare care le dă satisfacţii şi are semnificaţie pentru ei. Acest lucru este mai mult decât probabil, întrucât dorinţa de a fi de folos altora este foarte puternică în cei avansaţi spiritual.

Serviciul-pentru-alţii este un semn distinctiv al celor avansaţi spiritual. „Prin roadele lor îi veţi cunoaşte”. Acesta este un sfat bun pentru evaluarea unui învăţător sau guru spiritual. Puteţi beneficia şi de la învăţători care sunt mai puţin evoluaţi şi care încă doresc să extragă unele profituri personale din rolul lor. Dar, în general, orientaţi-vă către cei care au pus Adevărul mai presus de orice şi care pun interesul vostru superior mai presus de propriile lor interese.

Toţi bunii învăţători sunt un exemplu de generozitate, bunătate, răbdare, smerenie şi dăruire pentru Adevăr. Nu contează cât de avansat este un învăţător dacă nu are aceste calităţi. Caracterul contează. Caracterul a contat întotdeauna în viaţă, iar acest lucru nu devine mai puţin adevărat după trezire. Aceste calităţi sunt în cea mai mare parte rezultatul rafinării şi purificării vehiculului uman de condiţionări şi obiceiuri egotice şi, într-o măsură mai mică, rezultatul progresului spiritual.

Dacă oricare dintre aceste calităţi lipseşte, atunci acel învăţător mai are de învăţat. Dar este în regulă aşa. Fiecare merge pe calea sa cât se pricepe de bine. Toată lumea învaţă şi fiecare îi învaţă pe alţii prin intermediul comportamentului său. Chiar şi cei care abuzează de puterea lor sunt nişte profesori pentru cei care trebuie să înveţe să nu accepte abuzul. Cu toate acestea, trebuie subliniat că, deşi cineva poate învăţa dintr-un abuz, nu înseamnă că abuzul este o metodă didactică validă. Nu există nicio justificare pentru abuz. Sunt disponibile pentru lecţiile de viaţă o mulţime de abuzuri făcute de sufletele nedezvoltate, nefiind nevoie de un guru pentru asta. Totuşi, este bine să vă daţi seama că puteţi învăţa din orice.

Şi, în sfârşit, există două linii de evoluţie în procesul care duce la iluminare, care se desfăşoară independent şi în propriul lor ritm. Prima linie de evoluţie implică trezirea sinelui divin la sine. El îşi aminteşte de Sine printr-un proces spiritual care include haruri spirituale, experienţe spirituale şi stări modificate de conştiinţă. A doua linie de evoluţie implică finalizarea lecţiilor legate de fiinţa umană.

Aceste două procese nu sunt întotdeauna sincronizate, iar atunci când procesul spiritual o ia înaintea procesului uman, ego-ul se poate implica în procesul spiritual şi îl poate perturba sau corupe într-o anumită măsură. Neajunsurile şi lecţiile umane se împletesc cu evoluţia spirituală într-un mod care poate murdări puritatea potenţială a procesului spiritual.

Pentru a diminua probabilitatea acestui lucru, tradiţiile spirituale au scos în relief necesitatea comportamentului moral şi practicile care dezvoltă şi consolidează capacitatea de a te comporta într-un mod mai pur, ca şi cum ai fi iluminat. Deşi este important să acţionezi ca un iluminat – te prefaci până când devii – asta poate duce la o falsă spiritualitate, una încă dominată de ego, dar un ego care pare şi acţionează mai spiritual.

Ah, astea sunt capcanele în care poţi cădea pe calea spre iluminare! Dar totul e spre bine, totul e perfect conceput pentru a te învăţa şi a te aduce Acasă. Toată această confuzie oferă fiecărui individ o experienţă cu totul unică a căii spirituale şi face viaţa interesantă!

Apreciem dorinţa voastră de a accepta confuzia şi misterul şi de a vă înţelege mai profund pe voi înşivă. Vă mulţumesc că aţi fost aici! Suntem mereu alături de voi.»

< Sus >

Un mesaj de încheiere

Eu sunt întotdeauna în inimile voastre. Dacă e ceva cu care aş încheia, este să fiţi conştienţi de realitatea veşnică a iubirii, căci iubirea este cel mai mare dar dintre toate. Eu nu sunt decât una din manifestările iubirii, dar şi voi sunteţi această iubire în egală măsură, la fel ca oricine altcineva şi orice altceva. O spun cât se poate de clar. Iubirea este tot ce există şi, totuşi, ea rămâne un mister profund.

Iubirea se află în spatele întregii vieţi şi sper că am făcut ca acest lucru să fie mai clar şi mai concret pentru voi prin prezenţa şi cuvintele mele. Este cea mai profundă dorinţă a mea să fiţi conştienţi de dragostea pe care o avem pentru voi şi dragostea pe care Creatorul o are pentru voi. Acesta este adevărul. Este cel mai adânc şi mai profund adevăr şi, totuşi, este un adevăr foarte simplu, pentru că dragostea este, într-adevăr, foarte simplă.

Iubirea este temelia întregii vieţi. Vă este deja cunoscută. Este deja în Inima voastră. Trebuie doar să-i acordaţi atenţie. Sper că am reuşit să vă arăt asta. Vă rog să continuaţi să mă chemaţi când aveţi nevoie de dragoste, sprijin sau înţelepciune şi le veţi primi. Vă stau la dispoziţie. Eu sunt şi voi sunteţi această dragoste. Pace tuturor!

 

Postfaţă:

Întrebări frecvente despre cărţile primite prin channeling

Mulţi sunt curioşi cum am scris prin channeling cărţile transmise de Isus, aşa că voi spune câte ceva despre asta. Primesc de la Isus cărţile în acelaşi mod în care Helen Schucman a primit “Un curs în miracole”, despre care se spune că ar fi fost dictată tot de Isus. Mulţi alţii au primit scrierile lor în acest fel, printre care Sf. Tereza din Avila, Sf. Hildegard de Bingen, Richard Bach şi Neale Donald Walsch. Această metodă de primire a informaţiilor se numeşte channelling conştient. Procesul constă în a auzi cuvintele mental şi a le scrie în timp ce le auzi, fără niciun alt gând. Pot primi acest tip de comunicare oriunde. Nu trebuie să fiu într-o stare meditativă sau în transă. Tot ce trebuie este să nu gândesc.

Când primesc această dictare, este ca şi cum Isus ar sta pe un scaun lângă mine rostind cuvintele, numai că acele cuvinte sunt auzite mental. Pot să pun întrebări în timpul acestui dicteu şi să primesc răspunsuri, dar procesul funcţionează cel mai bine atunci când mintea mea nu se amestecă. Atunci, fluxul inspiraţiei curge lin, rapid şi fără întrerupere, până când se ajunge la un punct de oprire. Când scriu o carte, de obicei scriu 700-1500 de cuvinte în fiecare dimineaţă şi apoi le revizuiesc mai târziu în aceeaşi zi, adăugând punctuaţia şi alineatele necesare. Textul necesită doar foarte puţină editare şi nici nu schimb ceva în organizarea cărţii. Cărţile îmi sunt date fără ca eu să ştiu ce va include cartea, deşi mi se oferă un sumar.

Să scrii în acest fel seamănă puţin cu a conduce autovehiculul neştiind unde mergi, prin faptul că nu ştiu ce urmează, deşi aş putea intui. Trebuie să am o încredere constantă că fragmentele se vor îmbina bine, ceea ce se întâmplă întotdeauna. Nu aş fi putut scrie aceste cărţi de una singură. Cărţile acestea sunt profesorii mei şi mă simt privilegiată să le împărtăşesc cu voi.

Mulţi se mai întreabă cum de am ajuns să fiu un channel pentru Isus, aşa că vă voi destăinui şi asta. Nu am cerut şi nici nu mi-am dorit neapărat să fiu un channel pentru Isus şi nu aveam nicio idee că munca mea va lua această întorsătură. Viaţa este plină de surprize! Totuşi, în 2012, am suferit o transformare spirituală profundă şi am devenit conştientă de o legătură profundă cu linia creştină de-a lungul multor vieţi anterioare. În acel an, în toamnă, mi s-a arătat Maica Domnului. Am văzut-o şi am vorbit cu ea. Ea mi-a spus că ar dori ca eu să scriu o cărticică pentru ea şi că va veni şi Isus în curând.

Ulterior, am început să am experienţe lăuntrice cu Maica Domnului, Isus şi un grup de alţi douăzeci şi şase de Maeştri Ascensionaţi, pe care îi vedeam cu ochii minţii şi îmi vorbeau în cuvinte pe care le auzeam clar în minte. Motivul pentru care au apărut la acel moment este că atinsesem un punct în evoluţie şi în viaţă când puteam lucra mai strâns cu ei. Iată câteva dintre experienţele lăuntrice pe care le-am avut în 2013 cu Maica Domnului şi Isus, pe care le-am înregistrat în jurnalul meu spiritual:

„Faţa lui Isus s-a materializat pentru doar câteva secunde şi a început să vorbească cu mine. Am văzut asta cu ochii minţii şi i-am auzit cuvintele în cap. Isus spunea că el şi diverşi Maeştri Ascensionaţi erau în spatele activităţii mele şi că mă pregătisem pentru acest rol de channel timp de eoni. El spunea că, prin cuvintele pe care eu şi alţii le scriu, ei vindecă lumea şi că cuvintele au multă putere astăzi, deoarece pot ajunge la atâţia oameni. Când vorbea Isus, simţeam cât de mare este el ca fiinţă spirituală. Este unul dintre principalii paznici ai acestei planete. El mi-a explicat că este accesibil tuturor celor care îi sunt dedicaţi şi oricui îl cheamă.”

Cu altă ocazie, am înregistrat acest lucru: „Am simţit şi am văzut cu ochii minţii un cerc de fiinţe în jurul meu, care erau Maeştri Ascensionaţi. Păreau un cerc de fiinţe de lumină. Deşi nu aveau figuri clare, adunarea era pătrunsă de un sentiment de veneraţie şi sfinţenie.

Îmi transmiteau intuitiv un sentiment de sărbătoare, ca de ziua mea de naştere. Era o flacără deasupra fiecăruia dintre capetele lor şi deasupra mea, în timp ce stăteam în centrul cercului. Scena arăta puţin ca un tort aniversar şi mă întrebam dacă lumânările de pe tort simbolizau o nouă naştere sau o nouă fază, căci aşa mi se părea. Mi s-a spus că era o iniţiere. După câteva clipe, au început să plece pe rând şi a rămas doar unul. Era Isus. El a spus: «Bine ai venit, iubitul meu copil» şi şi-a întins braţele. «Acum faci parte din acest cerc. Ai ajuns la destinaţie. Vom fi mereu cu tine. Vei primi instruire în curând.»

Mi s-a explicat mai târziu că pregătirea despre care vorbea Isus se referea la faptul că voi deveni un instrument al învăţăturilor sale şi un transmiţător la Conştiinţei Cristice şi că această pregătire se va întâmpla în timp ce dorm şi în alte ocazii.

Şi într-o altă zi, iată ce am scris: „În meditaţie, am simţit imboldul să o chem pe Fecioara Maria. Mi-a apărut şi mi-a spus: «Preafericito, am o binecuvântare pentru tine şi un trandafir». Am văzut apoi cu ochii minţii cum mi-a înmânat un trandafir roşu. «Trandafirul este un simbol al iubirii şi al legăturii cu totul şi cu mine. Când vezi un trandafir, gândeşte-te la mine», a spus. Binecuvântarea pe care mi-a dat-o am simţit-o ca pe o melasă, curgând încet pe corp din cap până în picioare.”

Ulterior, am aflat de la un erudit religios că trandafirul în creştinism este ca lotusul în hinduism şi că Fecioara Maria este adesea văzută cu trandafiri. Trandafirii au făcut parte din minunea săvârşită de Fecioara din Guadalupe, iar Maica Domnului Maria este adesea înfăţişată cu trandafiri la picioare. În plus, adesea este desenat un trandafir în centrul crucii. Cu altă ocazie, Fecioara Maria mi-a pus o coroană de trandafiri pe cap, m-a numit copilul ei şi a spus că va fi prezentă pentru a mă saluta şi a mă îmbrăţişa la sfârşitul vieţii mele terestre. M-am simţit ca în cer şi parcă o ştiam dintotdeauna.

Se simte o puritate deosebită în prezenţa acestor fiinţe şi în comunicările lor. Sunt iubitoare, îngăduitoare şi ne respectă foarte mult liberul-arbitru. Le văd interior, le simt energiile şi le aud vocile distincte. Sunt channel din 1986, aşa că am experienţă cu diferitele fiinţe din alte dimensiuni, inclusiv cele false, despre care am vorbit în interviul meu de pe batgap.com, pe care îl puteţi asculta pe site-ul meu.

Când am început să lucrez pentru prima dată cu Isus, l-am întrebat dacă ar trebui să-l menţionez ca autor, fiind oarecum îngrijorată de ce ar putea crede lumea când pretind asta. El a spus că sunt liberă să nu fac aceste cărţi, dar dacă le fac, el vrea ca oamenii să ştie că acestea sunt cuvintele lui. El dorea ca oamenii să aibă o experienţă directă şi personală cu el. Văd acum că, scriind aceste cărţi din partea lui, au o putere mai mare decât dacă le-aş fi semnat eu.

M-a preocupat nu doar aparenta ostentaţie de a-l pretinde pe Isus ca autor al acestor cărţi, ci şi de asociaţiile negative pe care mulţi oameni „spirituali, dar nu religioşi”, le fac cu creştinismul şi cu religia, în general, referitor la accentul pus pe vinovăţie, frică şi judecată. Dar tocmai aceste distorsiuni ale învăţăturii sale şi rănile pe care le-au provocat doreşte Isus acum să corecteze şi să vindece prin cărţile pe care le scriem împreună.

Sunt atât de fericită să vă împărtăşesc cuvintele sale. Aceste cărţi mi-au fost profesori şi mă simt smerită şi binecuvântată că sunt slujitoarea lor. Aşa mă simt oricum. Scrierea acestor cărţi a fost o „alegere fără alegere”.

O altă întrebare care mi se pune adesea este: „De unde ştii că este Isus?” Ar putea părea scandalos să pretind că îl canalizez pe Isus, deoarece el este o figură atât de proeminentă a acestei lumi, dar Isus este în contact cu mulţi, mulţi oameni, deşi nu chiar atât de mulţi pot şi vorbi cu el. El mi-a spus că este accesibil pentru oricine îi este devotat lui şi mesajului său. El este foarte legat de oameni şi de transformarea conştiinţei pe această planetă, împreună cu mulţi alţi Maeştri Ascensionaţi.

Iată o altă idee care vi s-ar putea părea interesantă. Entităţile astrale inferioare care se joacă cu unii mediumi o fac pentru a obţine putere pe tărâmul lor, spunând oamenilor ce să facă. Sunt nişte escroace şi se pot preface că sunt fiinţe superioare, cum ar fi Isus sau Buddha, dar interacţiunea cu ele nu va aduce nimic de valoare.

Pe de altă parte, entităţi superioare, precum Isus şi fiinţa pe care am fost canalizat-o timp de douăzeci şi trei de ani înainte de Isus, care s-a retras cu graţie în 2012, operează conform legilor şi regulilor superioare. Ele nu pot să se prezinte cu alt nume şi niciodată nu fac rău, nu manipulează, nu le comandă oamenilor ce să facă şi rareori oferă informaţii personale despre viitor. Ele învaţă şi vindecă şi lucrează prin mediumi pentru a învăţa şi vindeca. Oferă ajutor şi dragoste, dar nu te manipulează niciodată şi nu îţi măresc ego-ul.

Entităţile inferioare, pur şi simplu, nu ar putea şi nici nu ar scrie o carte cum sunt cele transmise prin mine, deşi ar putea repeta câteva fraze din înţelepciunea perenă pe care le-au cules de ici, de colo, dacă asta le-ar ajuta la înşelăciune. Nu ar fi distractiv să scrie o carte şi este un proiect prea lung pentru ele. Dar, cel mai important, nu sunt suficient de înţelepte pentru a o face. Deci, când se transmite o carte întreagă, plină de înţelepciune de la început până la sfârşit, şi se spune că este de la Isus, atunci chiar este Isus, pentru că cei capabili de o astfel de înţelepciune nu şi-ar falsifica identitatea: „După roadele lor, îi veţi cunoaşte”.

Ca o digresiune, orice diferenţe în numeroasele cărţi venite de la Isus se datorează, probabil, diferenţelor între educaţia şi vocabularul mediumilor respectivi. Mediumii sunt instrumente, iar aceste instrumente influenţează ceea ce trece prin ele şi cât de clar.

Plină de fericire şi recunoştinţă, împărtăşesc cu voi aceste cuvinte de la Isus şi relaţia mea cu el, pentru că aceasta m-a îmbogăţit foarte mult şi sper că vă va îmbogăţi şi pe voi. Deci, iată-le! Cărţile dictate de Isus până în 2018 sunt “The Jesus Trilogy”, “A Heroic Life”, “All Grace”, “In the World but Not of It”, şi o serie de cărţi audio numite “Jesus Speaking”.

 

Despre autor

Gina Lake este o învăţătoare spirituală nondualistă şi autoarea a peste douăzeci de cărţi despre trezirea la adevărata natură. Ea este, de asemenea, un medium şi senzitiv talentat, cu un master în Consiliere psihologică şi o experienţă de peste douăzeci şi cinci de ani în sprijinirea oamenii în evoluţia lor spirituală. În 2012, Isus a început să dicteze cărţi prin intermediul ei. Aceste învăţături de la Isus se bazează pe adevărul universal, nu pe vreo religie. Site-ul ei oferă informaţii despre cărţile sale şi cursul online, un ebook gratuit, un blog şi înregistrări audio şi video: www.RadicalHappiness.com

traducere de Răzvan A. Petre
2 iunie 2021

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=wk9W3YOZmgc

Traducerea de mai sus provine din varianta originală în engleză, publicată ca lectură audio în 21 septembrie 2022.