<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


DIALOG VIRTUAL despre Reîncarnare şi Karmă

Motto:

Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă ca cineva să vă înveţe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrăneşte cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptăţii, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvârşiţi, care au prin obişnuinţă simţurile învăţate să deosebească binele şi răul. (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel cap.5, 12-14)

Un părinte profesor de teologie creştină a avut amabilitatea să studieze atent religiile orientale şi bibliografia spiritistă, trecând prin sita propriei raţiuni unele aspecte care i se păreau contradictorii în ce priveşte doctrina reîncarnării. În întrebările logice pe care le pune într-un articol de pe internet deducem bunăvoinţa de a o înţelege. Domnia sa nu manifestă aroganţa specifică altor colegi de-ai săi, cauzată de ignoranţă, iritare şi teamă. Totuşi, prezintă într-un mod mecanic conceptele de karmă şi reîncarnare, ca şi cum acestea ar fi nişte ideologii imperfecte ale unor novici semidocţi. De fapt, problematica atinsă aici este una foarte profundă, legată de tainele Creaţiei divine, şi nu trebuie abordată deloc cu suficienţă intelectuală. Poate însă că scrierile religioase orientale nu au reuşit să demonstreze pe înţelesul nostru toate implicaţiile acestei doctrine. Poate că nici spiritismul modern nu i-a abordat toate subtilităţile. Vom încerca în cele de mai jos să completăm aceste posibile lipsuri teoretice ale înaintaşilor noştri întru spiritualitate, sau posibile lacune de atenţie şi documentare ale cititorului. Când este sincer şi plin de aspiraţie către Dumnezeu, zbuciumul raţiunii dă roade bune în aflarea adevărului...

  Răzvan Petre

 

Obiecţii raţionaliste şi creştine faţă de problema reîncarnării

Pr. Dr. Nicolae Achimescu

Articol integral la http://www.crestinortodox.ro/Obiectii_rationaliste_si_crestine_fata_de_problema_reincarnarii-160-12578.html

Răspunsuri raţionaliste şi liber-cugetătoare

Răzvan Petre

a) N.A.: Cum se împacă ideea de reîncarnare a permanent aceloraşi suflete cu faptul că oamenii se înmulţesc, cu faptul că în ultimele mii de ani chiar s-au înzecit? Conform doctrinei despre reîncarnare, numărul sufletelor nu este constant? Conform logicii, şi anume că din egal rezultă egal, ar trebui ca, în realitate, numărul sufletelor să rămână constant.

R.P.: Numărul sufletelor este infinit şi creşte în permanenţă. Grupurile de suflete se mută de pe o planetă pe alta, la anumite intervale de timp, după câte o etapă evolutivă. Există îngeri care supraveghează permanent demografia. Astfel se explică de ce, după războaie, când numărul bărbaţilor este scăzut, se nasc foarte mulţi băieţi, fapt observat statistic, dar inexplicabil altfel.

b) O altă obiecţie: de ce nu ne putem aminti direct (fără hipnoză, fără medium etc.) şi pe deplin de existenţa noastră anterioară?

La naştere se crează o minte nouă, cu o memorie nouă. Amintirea vieţilor trecute este depozitată însă în spirit, nu în minte. Mintea conştientă (egoul) şi spiritul (supraconştientul) sunt instanţe psihice diferite. Reamintirea altor încarnări poate apare numai la persoanele cu o conformaţie mintală specială sau în cazul hipnozei regresive, în care este facilitat contactul cu memoria akasha individuală, depozitara amintirilor din alte vieţi. Acest răspuns ar putea crea imediat alte întrebări, la care răspundem la sfârşitul articolului, sub titlul "Nemurirea sufletului sau a spiritului?".

c) Unde ne vom afla după moartea trupului? Câtă vreme vom poposi în această altă lume, aşa cum pretind adepţii doctrinei reîncarnării? Cine decide durata de timp până la o nouă reîncarnare?

După moartea trupului, spiritul va vieţui în lumea spiritelor. Aceasta este un fel de antecameră a lui Dumnezeu. Pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu, spiritele trebuie să se purifice suficient prin încarnările terestre şi apoi prin o viaţă exemplară de spirit liber. Durata de timp între încarnări este variabilă de la un spirit la altul. Un spirit imatur se va grăbi să se încarneze oriunde, în orice condiţii, pentru că se grăbeşte să acumuleze experienţe. Un spirit matur îşi va alege mai atent părinţii şi destinul, ca să nu decadă faţă de actuala sa poziţie spirituală. Decizia reîncarnării este luată în primul rând de Seniorii karmei, îngeri foarte înţelepţi, de comun acord cu spiritul.

d) Se vor reîncarna şi aceia pe care eu îi iubesc şi care mor înaintea mea, sau după mine, sau în aceeaşi perioadă cu mine? Ar putea fi posibil ca perioada de reîncarnare să fie diferită, încât să nu ne mai întâlnim niciodată?

Toţi se vor reîncarna, la momentul potrivit, stabilit de Divinitate. De obicei, reîncarnările se fac în grup. Teoretic, ar fi posibil ca spiritele reîncarnate să nu se mai întâlnească în lumea oamenilor. Totuşi, în general, reîntâlnirile sunt frecvente, chiar dacă oamenii nu le conştientizează ca atare.

e) Cum ar putea explica reventismul (doctrina "revenirii" în trup, pe baza karmei, n.n.) anumite cazuri concrete, de pildă faptul că Atila şi Gingis Han şi-au păstrat tronul până la sfârşitul vieţii, în vreme ce Hristos a murit pe cruce, sau Socrate a trebuit să bea pocalul cu otravă? În acest caz, schema nu mai funcţionează. Probabil că ar mai trebui spus că, în existenţele lor anterioare, Atila şi Gingis Han ar fi trebuit să fi fost chiar măreţi eroi ai virtuţii. Însă în această situaţie, ar trebui să ne lămurim de ce în existenţa lor de acum au căzut aşa brusc din starea lor virtuoasă într-o stare de brutalitate, în care totuşi ar trebui protejată identitatea persoanei. Iar în cazul lui Hristos argumentarea ar trebui să fie inversă. Dar probabil că acest lucru nu l-ar îndrăzni nimeni aşa de uşor.

Nu trebuie să gândim mecanic. Karma este pusă în aplicare de nişte entităţi astrale inteligente. Iar oamenii au liber arbitru să facă ce îi taie capul. În plus, ei suferă nenumărate influenţe din partea mediului, a educaţiei şi a spiritelor din lumea invizibilă. Conduita omului nu este previzibilă, decât în cazul rar al persoanelor optimizate mental, care au o bună legătură informaţională între minte şi spirit. În viaţă au loc şi accidente, lumea nu este ca un mecanism perfect. Reîncarnarea şi karma explică multe, dar nu sunt cauza tuturor evenimentelor. Creştinismul are şi el multe pilde şi teorii valabile. Mai ştim, tot de la Isus, că pământul e stăpânit de cel rău, aşa că nu ne mirăm că lumea este întoarsă cu susul în jos, iar dreptatea divină pare că nu mai există. Dar justiţia divină se manifestă implacabil tocmai prin legea karmei şi reîncarnare, în perioade de timp uneori mai mari decât durata vieţii umane.

f) O problemă complicată pentru adepţii doctrinei reîncarnării o reprezintă şi soarta copiilor decedaţi la o vârstă fragedă sau chiar a celor născuţi morţi. Potrivit învăţăturii reventiste, spiritul trebuie să-şi caute o anumită mamă pe pământ şi să "intre" în embrionul acesteia aproximativ în luna a şasea. Apoi, la naştere, el se renaşte odată cu copilul şi îşi reîncepe noul curs al vieţii. Însă, conform mărturiei unanime a "spiritelor", copiii rămân copii şi în cazul în care mor la o vârstă fragedă, urmând ca, pe parcursul unei îndelungate acţiuni educaţionale în viaţa de dincolo, să ajungă spirite desăvârşite. Dacă totuşi anumite spirite în "viaţa" de milenii, după puţine săptămâni sau luni de viaţă pe pământ, se reîntorc deja în viaţa de dincolo şi uită tot ceea ce s-a întâmplat anterior, nu gândesc, nu vorbesc şi abia după o lungă perioadă de educaţie pot redeveni "spirite desăvârşite" - fără să cunoască nimic, însă, despre existenţa lor prenatală -, atunci este vorba despre un proces deosebit de dificil.

În care "mărturii unanime" spiritele copiilor stagnează în această stare?! Ar putea fi vorba despre unele mesaje primite de părinţii îndureraţi, care nu ar fi putut accepta că copilul lor devenise un spirit matur, ci voiau să-l perceapă ca pe un copil. Iar spiritul le-a făcut pe voie, luând forma de copil, pentru a le uşura înţelegerea mesajului spiritist. În realitate, după cel mult câteva luni, spiritul copilului decedat îşi revine complet la măreţia sa anterioară. În plus, să nu uităm că forma reală a spiritului nu este cea fantomatic-umană, ci una sferică. (Vezi galeria cu apariţii spiritiste din site-ul nostru.)

De obicei, copiii decedaţi se reîncarnează rapid, ca o recompensă din partea Divinităţii pentru eşecul iniţial. Spiritele ajung desăvârşite prin reîncarnări terestre, nu numai prin "educaţie în viaţa de dincolo". Le este foarte clar că numai acumulând experienţe pământeşti pot evolua, chiar dacă metoda aceasta e plină de riscuri spirituale, de a se impurifica şi degrada energetic. La un moment dat, prin nivelul de experienţă şi purificare atins, spiritul este apt de a alege să nu se mai reîncarneze pe Pământ. Şi atunci se poate întâmpla ca ultima încarnare terestră să fie într-un trup de copil care va muri, pentru ca spiritul să ispăşească ultimul mic rest de karmă. Dar îl aşteaptă nenumărate alte etape evolutive în nesfârşitul drum către Dumnezeu - în astral sau prin încarnări pe alte planete fizice superioare Terrei.

g) Doctrina karmică se află într-o evidentă relaţie concurenţială cu credinţa în creaţie, aşa cum e înţeleasă aceasta în creştinism, inclusiv în iudaism şi islam. Cu cât rolul credinţei în creaţie este mai mic, cu atât este mai mare spaţiul pentru dezvoltarea unei învăţături despre karmă şi reîncarnare. Dintre tradiţiile descrise, doar spiritismul modern are o concepţie clar conturată despre creaţie, dar aceasta nu este identică cu cea creştină.

Spiritismul nu concurează cu nici o religie, el nu e o religie, ci o ştiinţă spirituală deschisă tuturor. Spiritismul susţine că universul este creaţia lui Dumnezeu. În plus faţă de alte religii, consideră că universul este guvernat de legi imuabile, pe care se străduieşte să le afle şi să le înţeleagă în profunzimea lor. Karma şi reîncarnarea sunt astfel de legităţi fundamentale, fără de care multe întrebări filosofice vor avea doar răspunsul clasic: "Crede ce spune dogma creştină şi nu mai pune atâtea întrebări, că alţii, mai deştepţi decât tine, nu le-au dat de capăt!"

Spre deosebire de celelalte religii menţionate, care se bazează pe credinţă, spiritismul se bazează pe raţiune şi verificare personală. Celelalte religii se adresau, în momentul fondării lor, unor oameni nu foarte dezvoltaţi intelectual, spre deosebire de prezent, când s-au dezvăluit multe taine ale naturii - prin ştiinţă - şi multe taine ale lumii invizibile - prin spiritism şi doctrina sa.

h) Dialogul dintre reventişti şi creştini va avea un sens doar în eventualitatea în care se va ţine seama de incompatibilitatea celor două doctrine şi totodată a celor două forme de credinţă. În această situaţie, se diminuează tentaţia de a privi convingerea şi credinţa celuilalt ca fiind prea superficială.

Dacă, pentru a fi acceptat, crezul spiritist trebuie delimitat net de crezul creştin, atunci s-o facem! De fapt, însăşi istoria gândirii a făcut-o deja: vechiul este înlocuit de nou şi un adevăr mai larg înglobează alt adevăr mai limitat.

Eruditul profesor creştin arată un neaşteptat respect pentru spiritism, provenind din faptul că dumnealui chiar l-a studiat, spre deosebire de alţi colegi ai săi, care îl contestă fără a-l cunoaşte. Totuşi, autorul susţine că persistă neclarităţi care îl fac criticabil şi neatrăgător. Poate că bibliografia este prea vastă, prea eterogenă sau, de ce nu, chiar contradictorie. Personal, am scris multe articole în acest site privind doctrina spiritistă actuală, care este foarte coerentă şi poate explica chiar învăţăturile religioase tradiţionale. În opinia noastră, ea este deschisă adevărului, deci perfectibilă pe parcursul anilor, spre deosebire de rigida dogmă creştină, care s-a pietrificat undeva prin secolele IV – X d.Cr. şi nu se poate adapta realităţilor contemporane.

De fapt, diferenţele apar doar în teorie, dar nu şi în practică: preoţii creştini, ca şi credincioşii de rând, invocă zilnic spiritele Sfinţilor, spiritul Maicii Domnului, spiritul lui Isus Cristos. Spiritiştii născuţi creştini nu îşi reneagă credinţa strămoşească, ci o întăresc prin argumentele spiritiste. În plus, ei acceptă şi celelalte religii care se bazează pe comunicarea cu spiritele, dovedind o toleranţă de negăsit printre clericii creştini.

 

 

NEMURIREA "SUFLETULUI" SAU A "SPIRITULUI"?

de Rãzvan Petre

În chestiunea karmei şi a reîncarnării, care stau la baza creaţiei, trebuie să avem un deosebit respect pentru revelaţiile pe care ni le-au transmis spiritele. Nu este vorba să contrapunem ignoranţa a sute de milioane de credincioşi orientali, care cred în vieţile multiple, ignoranţei altor sute de milioane de creştini, care cred într-o viaţă umană singulară. Această problemă nu poate fi tranşată de credinţă şi, cu atât mai puţin, de gradul de persuasiune a clerului, care caută să-şi impună propriile dogme religioase în dauna altora rivale, peste tot în lume.

De fapt, corect ar fi să recunoaştem că viaţa omului, a sufletului, este singulară, dar Spiritul din om trăieşte vieţi multiple. Este important să diferenţiem cele 2 instanţe distincte: personalitatea umană şi personalitatea spirituală. Acum apare, desigur, întrebarea "dacă Spiritul este cel etern, supravieţuind morţii, iar omul dispare în neant la fiecare descarnare, atunci cum mai putem propovădui oamenilor teoria nemuririi?". Aceasta este o problemă delicată, pe care trebuie să o lămurim. Care este raportul dintre om şi spirit? Cât de mult sunt ei îngemănaţi şi se influenţează?

Cazurile de posedare de spirite (numită în psihiatrie "personalitate multiplă") ne oferă primele indicii. Acolo este evident că personalitatea omului este marcată de prezenţa spiritului său. La intrarea altui spirit, şi personalitatea se schimbă. SPIRITUL FORMEAZĂ OMUL.

Totuşi, omul nu e conştient de latura sa pur spirituală, de amintirile vieţilor anterioare şi despre viaţa spirituală dintre încarnări. Prin urmare, ORI spiritul îşi pierde această memorie, ORI mintea omului este distinctă de spirit (o creaţie nouă, unică, ce va dispare la moarte).

În parte, ambele variante sunt reale. Astfel, spiritul este "adumbrit" de încarnarea în trupul de om. Doar în timpul somnului are posibilitatea de a reveni în lumile spirituale de care aparţine. Trebuie însă clarificat în ce măsură acolo îşi aminteşte de viaţa sa liberă de dinaintea încarnării actuale. Nu cumva este tratat acolo ca un bolnav amnezic, cu menajamente şi povestioare?!

Chiar dacă mintea omului este distinctă de spirit, totuşi amintirile importante din minte se vor înmagazina etern în perispirit, aşa încât se poate spune că şi OMUL FORMEAZĂ SPIRITUL. Sufletul va continua să existe după moarte în cadrul Spiritului, sub forma amintirilor şi personalităţilor vieţilor anterioare, alături de celelalte suflete care au trăit mânate, în vieţile anterioare, de acelaşi Spirit. Sufletul trăieşte etern, dar nu autonom, ci ca o parte din Spirit. Nucleul oricărui suflet este Spiritul, iar sufletul este un fel de balon umflat în jurul Spiritului, de care nu e conştient. După moarte, balonul se dezumflă. Identitatea sufletului este aceeaşi cu cea a Spiritului, definită de aceeaşi energie inconfundabilă. Pe timpul încarnării trupeşti, voinţele lor pot fi uneori diferite (corespunzător nivelurilor distincte de vibraţie), dar la moarte cele două fluxuri de viaţă se recombină instantaneu. În acel moment de reunire a fiinţei spirituale complete, partea ce se numise "suflet" devine conştientă de viaţa fără trup, iar Spiritul preia toată încărcătura sufletului, devenind oarecum confuz şi greoi, pentru o perioadă de circa 40 de zile.

Fantomele sunt suflete care nu se resorb imediat după moarte în Spiritul ce le-a format. Această stare nu este apreciată nici de oamenii care se confruntă cu situaţiile stranii de bântuire, nici de spiritele libere, care au toată mila pentru nefericitele suflete prinse între cele două lumi. Oricum, fantomele nu sunt nemuritoare, ci la un moment dat se vor plictisi să tot bântuie fără rost prin locurile pământeşti, şi atunci vor redeveni spirite libere şi fericite.

În concluzie, propovăduirea nemuririi sufletului (înţeleasă ca perpetuarea eternă a personalităţii umane limitate) este o eroare religioasă, dar oferă alinare psihologică celor care nu au pregătirea necesară să intre în detalii spirituale. Faţă de aceştia (nu puţini!) trebuie să manifestăm îngăduinţă dacă nu vor sau nu pot înţelege doctrina reîncarnării. Dar poate că au sosit vremurile când destui oameni sunt pregătiţi intelectual să priceapă aceste mistere ale creaţiei divine, şi de aceea astfel de informaţii sunt tot mai bine înţelese şi cerute.

Până nu demult, era o adevărată îndrăzneală să le spui oamenilor că Dumnezeu a creat lumea pentru desfătarea spiritelor, nu neapărat a oamenilor; sau că Dumnezeu a creat spiritul „după chipul şi asemănarea Sa", nu pe om. Dar, pentru a „îndulci pilula de înţelepciune", să recunoaştem că omul, fiind pe jumătate spirit, are şansa de a gusta şi el din beatitudinea rezervată acestuia din urmă, cât timp este încă în trup.

Cele de mai sus sunt argumente suficiente pentru a ne îndemna să studiem lumea spiritelor. Aceasta este sarcina spiritismului, care devine tot mai important pentru civilizaţia actuală a Terrei, alături de alte curente teoretico-practice de regăsire a fiinţei interioare. Altfel, viaţa noastră, limitată şi stresantă cum este ea, parcă nu ne-ar îndemna să ne pierdem timpul cu „abstracţiuni filosofice" sau cu "bălmăjeli popeşti", nu-i aşa?

27 august 2009