<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


DIALOGURI CU RADU

răspunsuri oferite de Răzvan Alexandru Petre

Evoluţia scânteii divine de la atom la om | Ego şi perispirit | Forma sferică a spiritelor din fotografii

 

EVOLUŢIA SCÂNTEII DIVINE DE LA ATOM LA OM

20 septembrie 2013

Radu:

Am descărcat de pe site-ul dvs. cartea D-nei Nina Petre "Situaţia Paranormalilor. Spiritismul". Mulţumesc pentru această posibilitate. Mi se pare o carte interesantă şi binevenită în acest peisaj.

Am remarcat însă în ea o idee care este opusă ideii susţinute de Allan Kardec. În cartea Dnei NP se afirmă "El a stabilit că fiecare spirit nou creat prin voinţa Sa îşi va face stadiul  primar în trup de microorganism, insectă, pasăre şi animal." (pag 58) şi mai departe "Necuvântătoarele se lasă ucise de semenii lor sau de către oameni, opunând o slabă rezistenţă în faţa morţii, care poate interveni în orice clipă. Astfel putem înţelege mai bine de ce oamenii nu îşi încarcă destinul şi karma dacă le ucid pentru a se hrăni sau îmbrăca. Iar acestea se sacrifică în mod conştient pentru ca oamenii, fiinţele care pentru ele constituie idealul de perfecţiune, să supravieţuiască datorită lor.". Idee care mie personal mi se pare în total contradicţie cu legea prin care se afirmă 'să nu ucizi'. Ar trebui atunci ca noi, oamenii, să omorâm toate animalele - pentru că le-am face un bine... ajutându-le să evolueze.

Ideea susţinută de Dna NP vine în contradicţie cu ce scrie în Biblie - unde scrie că D-zeu a făcut animalele fiecare după "după soiul lor". Deci ele nu mai evoluează conform lui Darwin. Dacă era aşa... ce ar fi devenit... o muscă de acum câteva milioane de ani - când era la fel ca acum - vezi chihlimbarele. A.K. susţine şi el acelaşi lucru - un spirit de câine va rămâne tot spirit de câine - mai evoluat, este drept, dar tot spirit de câine va rămâne, întrupându-se numai în câine, nu în cal (apoi în nu mai ştiu ce animal şi, în final, în om...  şi apoi în înger, arhanghel). Bunul simţ îmi spune că nu poate să fie decât aşa.

Cum justifică (pe ce se bazează) Dna NP când afirmă cele de mai sus legat de spiritul animalelor şi cât de benefic pentru ele este să le omori - supunându-le la o mare suferinţă? Preoţii susţineau teoria asta legat de peşti... că nu e "păcat" daca îi omori...

 

Răzvan:

Fiindcă pari sincer interesat, am să îţi elimin confuziile, pe rând:

1. Spui că speciile nu evoluează. Unele specii, precum musca sau crocodilul, s-au păstrat ca acum milioane de ani, e adevărat. Dar marea majoritate a speciilor s-au schimbat şi se schimbă, pe măsura ce mediul de viaţă se modifică. Este un lucru logic şi dovedit ştiinţific, deci nu poate fi combătut cu argumente de genul "aşa scrie în Biblie".

De fapt, evoluţionismul ştiinţific nu contravine creaţionismului religios! Darwin însuşi a recunoscut că adaptările speciilor au loc în limite strânse şi teoria lui nu explică apariţia vieţii. Este loc şi pentru Dumnezeu în ştiinţă… Fiecare specie este creată de Îngeri creatori. E problema lor cum perfecţionează specia: prin mici modificări, printr-un nou design, inspirându-se din alte planete animate etc.

2. Teoria spiritistă se aplică spiritelor, nu fiinţelor biologice în care ele sunt încarnate temporar. Spiritul este un cu totul alt tip de fiinţă cosmică, ce respectă cu totul alte legi decât plantele sau animalele.

Spune undeva Kardec că spiritul de rang animal nu evoluează în cel de rang uman, în decursul timpului? Dimpotrivă, spiritele sunt supuse legii progresului neîntrerupt, asta se afirmă în cărţile lui Kardec. Iar Scarlat Demetrescu, un mare scriitor spiritist, descrie cu mare fineţe modul în care spiritele se îmbogăţesc, trecând din rangul animal în cel uman.

3. Porunca "să nu ucizi" apare în Vechiul Testament. Poate că nu e relevant aici faptul că acea carte este plină de crime şi genociduri în numele credinţei şi al lui Dumnezeu. Nici că ea relatează continuu despre jertfele animale practicate tot în numele credinţei. Care jertfe s-au perpetuat şi în creştinismul românesc, cum ar fi tăierea mielului sau a porcului.

Trebuie înţeles că porunca "să nu ucizi" se referă la oameni, la semenii noştri, nicidecum la animale! Asta înţelege tot creştinul. Este adevărat că unele religii, precum cea jainistă din India, sunt mai radicale, evitând chiar şi uciderea accidentală a unei furnici sau unui fluture… Dar tu gândeşti creştineşte, nu după preceptele altor religii străine de cultura noastră. La noi, dacă afla că nu mănânci carne, preotul te întreabă "Nu cumva eşti într-o sectă?". Chiar şi Isus mânca peşte...

4. Bunul simţ şi omenia (din 2008 şi legea penală) ne împiedică să omorâm animale din alt motiv decât cel al hrănirii sau apărării. Pentru asta se chinuie oamenii să crească animale domestice: ca sursă de hrană. Altfel, nu le-ar ajuta să se înmulţească - deci multe spirite animale nu ar avea şansa rară de a se întrupa, spre a evolua. E un punct de vedere valabil pentru nivelul actual al planetei, cu oamenii şi animalele ei! Când oamenii nu vor mai avea nevoie să consume carne, va fi un alt tip de omenire pe Pământ, mult mai elevată...

Oricum, nicio învăţătură spirituală nu vorbeşte de a omorî aiurea animalele, fără discernământ, fără motiv, din sadism. Asta e doar interpretarea ta exagerată... Dar dacă tu, Radu, mănânci carne, eşti deja un complice al ucigaşilor din abatoare. Dacă ţii aşa de mult la animale, atunci ia atitudine şi dă un exemplu personal! Renunţă la friptură şi la celelalte preparate de carmangerie! Vezi tu, e uşor să teoretizăm, dar numai practica ne arată valoarea opiniilor...

5. Ca observaţie generală, scrierile spirituale ţin pasul cu epoca în care au apărut. Se compară gândirea modernă cu cea oamenilor de acum 2000-3000 de ani? Evident că astăzi gândim mult mai rafinat şi înţelegem multe lucruri care nu puteau fi explicate în Biblie. Scrierile lui Allan Kardec de acum 150 de ani detaliază adevărurile spirituale într-un mod adecvat vieţii moderne. Dar nici ele nu prezintă adevărul absolut. Scarlat Demetrescu, acum câteva decenii, a adus multe completări extraordinare. Peste 100 de ani, cu totul altfel vor fi prezentate realităţile spirituale. Mintea omului se cizelează şi învaţă noi concepte, ceea ce îl ajută să-şi aducă mai aproape lumea şi înţelesurile spirituale.

Este loc pentru noi informaţii aduse de clarvăzătorii din prezent, care le completează pe cele mai vechi. Aşa trebuie văzute cărţile şi informaţiile spirituale: într-o evoluţie continuă, ca şi mersul omenirii. Chiar dacă, aparent, unele lucruri nu se potrivesc, trebuie adoptate versiunile mai recente - cu condiţia să fie autentice (adică intuite sau revelate şi decodificate de mintea ageră a omului ales de spirite pentru această sarcină). Vezi vreo diferenţă între profeţii din vechime şi mediumii de astăzi? Sigur că sunt multe diferenţe exterioare. Dar ei sunt inspiraţi de aceeaşi Sursă spirituală. Informaţiile pe care le transmit pot uneori diferi, iar alteori sunt aceleaşi, în altă formă. Important e ca omul care le află să le şi înţeleagă – cu o minte deschisă, antrenată să gândească. Nu să creadă orbeşte. Credinţa fără raţiune şi verificare personală nu este nici pe placul îngerilor şi nici al oamenilor inteligenţi.

 

Radu:

Revin cu lămuriri: "Cartea Spiritelor", unde scrie începând cu răspunsul nr 592 pana la 613: 

"Diferitele specii de animale nu purced defel unele din altele pe calea progresiei; astfel spiritul stridiei nu devine în mod succesiv cel al peştelui, al păsării, al patrupedului şi al cuadrumanului. Fiecare specie reprezintă un tip absolut din punct de vedere fizic şi moral, prin care fiecare individ merge la izvorul universal - suma principiului inteligent ce-i este necesar potrivit desăvârşirii organelor sale şi operei pe care trebuie să o îndeplinească printre fenomenele naturii." (Cartea Spiritelor - A.K. - Răspunsul 613)

Acest lucru vine în totală concordanţă cu textul din Biblie, pe care l-aţi ignorat, legat de faptul că fiecare animal a fost creat după "soiul lui", ele neevoluând ca specii unele din altele. "Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune." (Geneza 1:25)

 

Răzvan:

Întâi o observaţie de formă şi apoi una de fond:

În primul rând, în citatul de mai sus este redat un simplu comentariu, opinia personală a lui Allan Kardec, care nu este o comunicare mediumnică (ca restul cărţii), ceea ce îi diminuează oarecum credibilitatea. Kardec nu a fost medium, ci doar a sistematizat comunicările primite de la spirite.

În al doilea rând, el mai adaugă totuşi în acelaşi loc următoarele:

"Nu toate spiritele gândesc la fel despre legăturile existente între om şi animale. După unele, Spiritul nu ajunge la perioada umană decât după ce se va fi elaborat şi individualizat prin diferitele niveluri ale entităţilor inferioare ale creaţiei. După altele, Spiritul omului ar fi aparţinut întotdeauna speciei umane, fără a trece prin filiera umană." Deci autorul, după ce a adunat mesajele de la diverşi mediumi, ne aduce la cunoştinţă: părerile spiritelor sunt împărţite. Iar Kardec nu tranşează adevărul, ci doar ne sugerează preferinţa sa. Şi tu ai dreptul la o părere, dar ea nu se sprijină pe autoritatea "Cărţii Spiritelor" (adică a mesajelor venite de la Spiritele Superioare).

Metodologic, ar fi foarte important aici să aflăm care spirite susţin a doua variantă (cum că Spiritul omului ar fi aparţinut întotdeauna speciei umane) şi cu ce cuvinte, căci Kardec nici măcar nu s-a obosit să publice mesajele de la spiritele care o susţin. Probabil că nici el nu avea încredere deplină în ele. În spiritismul ştiinţific, o regulă de bază este să stabilim nivelul spiritului care comunică, ca să putem valoriza mesajul său. În "Cartea Spiritelor", spiritele sunt clasificate de la răspunsul 96 până la 113.

În privinţa textului din Biblie citat de tine, acolo este o exprimare generală şi ambiguă şi nici nu se poate pune în balanţă cu nivelul actual al cercetărilor spiritiste (care sunt de fapt niste revelaţii, că oamenii nu prea au cum să cerceteze aceste lucruri). Nici preoţii nu cred chiar tot ce scrie în Biblie! Se pot găsi acolo argumente şi contraargumente pentru orice.

Citeşte-l mai bine pe Scarlat Demetrescu, care explică pe îndelete cum este cu evoluţia spiritului. Nici în cărţile străine nu cred să mai existe o aşa detaliere a anumitor subiecte spirituale extrem de rafinate.

 

Radu:

Am căutat în "Din Tainele Vieţii şi ale Universului" - cartea pe care mi-aţi recomandat-o să o citesc. O citisem. În capitolul "Evoluţia de la piatră la om" (a doua carte) scrie aşa:

"În esenţa sa, oricare entitate spirituală se compune din scânteia divină - sau spiritul -, înconjurată de învelişurile fluidice - sau perispiritul. Spiritele evoluează de la scânteia atomului până la marile Divinităţi Creatoare din Sfera divină. Perispiritul sau fluidul corpului scânteii, al spiritului, evoluează şi el mereu, tot mai sus. Aşadar, şi scânteia, şi materia învelişurilor sale se schimbă, se perfecţionează. Dar să nu se creadă că aici, pe Pământ, scânteia de mineral devine scânteie de plantă, scânteia de plantă devine scânteie de animal, că spiritul de animal devine spirit de om. Această prefacere se face numai în Sfera divină. (deci se face!) De asemenea, după o evoluţie de mii şi milioane de ani, prefacerea fluidelor perispiritului se face tot în Sfera-Laborator."

Vă mulţumesc!

< Sus>


 

EGO ŞI PERISPIRIT

23 februarie 2013

Radu:

Perispiritul este tot una cu EGO-ul?

 

Răzvan:

Perispiritul semnifică tot ce nu este nici Corp fizic, nici Spirit, adică energia-simţirea-inteligenţa aflată între cele două (corp eteric, corp astral, corp mental). Perispiritul este deci ceva concret, uneori chiar palpabil.

Egoul este o abstracţiune folosită în explicaţiile psihologice, care pe alocuri se suprapune noţiunii de personalitate umană. Egoul este mai degrabă o rezultantă a funcţionării corpurilor fizic, eteric, astral, mental. Nimeni nu a definit vreodată foarte clar ce este egoul, de aceea fiecare specialist îl defineşte în funcţie de context şi intenţii. 

Desigur că există componente ale acelor învelişuri care pot fi făcute responsabile de unele acţiuni "egoiste" ale omului, dar nu învelişul în sine este egoul. Într-un cadru dihotomic rigid, putem afirma că deciziile se pot lua ori de către Spirit şi transmise la corpurile inferioare, ori de către corpurile inferioare însele, fără aportul Spiritului. Dar asta nu înseamnă că toate deciziile din ultima categorie sunt egoiste, în sensul rău al cuvântului. Pot fi considerate "egotice", dar având acceptul tacit al Spiritului.

< Sus>


 

FORMA SFERICĂ A SPIRITELOR DIN FOTOGRAFII

21 februarie 2013

Radu:

Legat de articolul dvs. din 17.02.2013 - IERARHIA SPIRITELOR, la rubrica Esoterika: "apariţiile luminoase sferice (sau de alte forme) publicate de noi sunt manifestări vizibile ale perispiritului".

Întrebarea care se pune: De ce au toate formă sferică? Perispiritul poate să ia - la voinţa Spiritului - orice formă. 

Ştiaţi că acele globuri sferice apar la toate aparatele Nikon Coolpix? Indiferent de cine face poza. Oare de ce?

 

Răzvan:

Ar fi interesant să dovedeşti că la TOATE aparatele Nikon Coolpix apar de FIECARE DATĂ globuri sferice. Căci la multe alte mărci de aparate foto apar deseori astfel de globuri. Nu se pune problema că apar doar la un anumit tip de obiectiv optic sau că la acel tip de obiectiv ar apare ÎNTOTDEAUNA.

O posibilă explicaţie a apariţiei tot mai frecvente a lor ar fi intensificarea câmpului energetic al planetei (intrarea în "centura fotonică" ar putea genera noi fenomene energetice). Prin urmare, spiritele ar fi "revelate" chiar fără voia lor, deci surprinse în forma lor "domestică" - de sferă.

 

Radu:

E greu - practic imposibil - de dovedit că toate aparatele Nikon Coolpix captează orburi. Eu am avut 2 astfel de aparate Nikon - ambele surprind la fel. Cel puţin la mine. Globurile ies mereu. Să faci o poză curată era un noroc "chior". Când am luat un Nikon DSRL îmi era teama că vor apare... ceea ce ar fi fost un dezastru. Acum 3 ani - când încă nu se punea chestiunea intrării în centura energetică - la Sinaia, Herculane, în cimitire, pe lacuri (Bucureşti) erau pozele pline de aşa ceva. Practic, le stricau. Ce am remarcat însă. Au voinţă proprie. Mi s-a întâmplat ca să le văd pe aparat, multe, chiar foarte multe. La descărcarea pozelor în calculator, dispăreau. Am repetat asta de multe ori. Era la fel. Unele nu vor să vină. Altele da.

Credeţi că forma lor "domestică" este sferică? În Kardec nu am citit nimic legat de aşa ceva. 

 

Răzvan:

Faptul că ai afinitate cu spiritele este un lucru lăudabil. La alţii poate că nu apar în poze, indiferent de aparatul folosit. Ce scrii tu confirmă ceea ce am afirmat în mai multe rânduri, în articole şi cartea mea dedicată subiectului.

În privinţa formei sferice, Scarlat Demetrescu scrie ceva asemănător în "Din tainele vieţii şi ale universului". Sfera este forma geometrica de minim efort atât în planul fizic, cât şi în planul eteric. Picăturile de apă iau spontan forma sferică, tensiunea superficială obligându-le la asta.

 

Radu:

Da, sfera este forma geometrică cu volumul cel mai mic pe care îl poate lua o cantitate de substanţă. 
O să reiau lectura lui Demetrescu. Este posibil, perispiritul fiind semi-material, să ia o forma în care energia consumată pentru a menţine forma e minimă (natura este economă la chestii din astea).

Mulţumesc pentru idei.

< Sus>