<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


ERORI DE CLARVIZIUNE ÎN AKAŞA

de Răzvan Alexandru Petre

Într-o posibilă clasificare, există trei tipuri de clarviziune. Clarvăzătorul de tipul I vede straturile şi culorile aurei umane. El însă nu ştie să le interpreteze decât anevoie, uneori deloc. Clarvăzătorul de tip II, fie că vede, fie că nu vede aura, poate interpreta informaţiile prezente în ea, deci este un vizionar asupra clientului său. Clarvăzătorul de tipul III poate citi evenimente legate nu neapărat de un om anume, ci de un context, o regiune, o ţintă etc. El este vizionar asupra unei situaţii de ansamblu. Destul de rar, unii oameni posedă simultan toate cele trei tipuri de clarviziune, eventual cu predominanţa uneia dintre ele.

Unul din înţelesurile fundamentale ale cuvântului CLARVIZIUNE este capacitatea de a vedea în timp şi spaţiu. Adică a descoperi evenimentele ce se petrec în prezent într-un anume loc depărtat, dar şi a descoperi evenimente petrecute în trecut sau ce se vor petrece în viitor, oriunde în spaţiu. În urma unor cercetări serioase, unele chiar în mediu militar, s-a constatat că şi clarvăzătorii autentici pot face erori de "citire". Este şi motivul pentru care folosirea capacităţilor extrasenzoriale în cadrul armatei nu este aprobat de către unii generali care ar dori certitudini absolute, neacceptând marja de eroare specifică acestui procedeu pur mental.

Iată cum şi de ce apar acestor erori de clarviziune.

Ne amintim de la fizica relativistă faptul că există un continuum spaţio-temporal, care se poate reprezenta într-un grafic calitativ cu două coordonate: timpul (pe orizontală) şi spaţiul (pe verticală). Un eveniment cercetat poate fi semnalat printr-un punct în acest grafic, având o poziţie în spaţiu şi o localizare în timp.

Atunci când clarvăzătorul este pus să depisteze un eveniment ce se petrece în prezent într-un anumit loc depărtat, această sarcină poate fi definită grafic ca un punct "E0" situat pe axa spaţiului, unde timpul are valoare zero (momentul prezent). Se poate întâmpla ca clarvăzătorul să descrie evenimentul cerut, dar cu un decalaj în timp - adică să descrie cu amănunte ce s-a întâmplat în acel punct cu ceva timp în urmă, sau ce se va întâmpla peste ceva timp (lucru ce este verificat ulterior). Aceste erori pot fi puse în grafic ca punctele "E-t", respectiv "E+t", aflate pe aceeaşi ordonată, dar în momente diferite de zero. Aceasta se numeşte eroare temporală de clarviziune.

Eroare temporală de clarviziune

Putem extrapola graficul spaţiu-timp la un sistem de 3 axe, adăugând o ipotetică axă a evenimentelor fizice virtuale. Ea ar cuprinde (în mod ideal) toate evenimentele posibile legate de sarcina care îi revine clarvăzătorului. Ne vom limita la chestiunile prezente şi viitoare, care sunt de obicei cele mai cerute spre a fi cercetate. Sistemul de axe se prezintă ca mai jos.

Grafic ilustrativ al eterului universal Akaşa

Aceasta este cea mai simplă formalizare a misteriosului eter numit AKAŞA în filosofia indiană (scris Akasha în limba engleză). Putem considera că subplanul "spaţiu-evenimente" se deplasează de-a lungul axei timpului. Evenimentele trecute sunt ireversibile şi s-ar putea reprezenta ca o linie, fiindcă au avut o curgere unică. Evenimentele viitoare sunt reprezentabile ca o zonă mai largă, fiindcă viitorul este incert. Akaşa memorează continuu tot ce se petrece pretutindeni, cu ajutorul particulelor akaşice specializate în înregistrări. Totodată, se pot obţine scenarii de viitor (la comanda spiritelor, locuitorii din Akaşa), punând la lucru particulele inteligente ce formează acest eter universal.

Din acest sistem tri-ortogonal putem selecta subplanul cu axele "spaţiu" şi "evenimente". Un clarvăzător poate, de exemplu, prevesti un cutremur în România, pentru ziua Z. În ziua respectivă cutremurul are loc, dar nu în România (E0), ci în cu totul altă parte a globului (E+s). Aceasta este o eroare spaţială de clarviziune, pe care o vom reprezenta ca mai jos.

Eroare spaţială de clarviziune

În sfârşit, vom prezenta ultimul gen de eroare, în coordonatele "timp" şi "evenimente". Ne referim la "citirea" viitorului unei persoane sau grup, pentru momentul tE. În graficul de mai jos, momentul tN este un nod temporal, în care viitorul poate lua mai multe cursuri, conform liberului arbitru al omului. Vom nota cu E0, E1 şi E2  trei evenimente posibile, unde E0 ar fi scenariul cel mai probabil. De obicei, citirea viitorului se face automat pe varianta cea mai probabilă. Dar dacă, în momentul tN, omul va face o alegere mai puţin probabilă, prevestirea va fi desigur invalidată. Tocmai de aceea se spune că viitorul nu poate fi prezis cu o certitudine de 100%. Clarvăzătorii autentici ştiu că este riscant să declare ritos că ei cunosc viitorul, fiindcă viitorul nu este nici implacabil, nici de neevitat şi nici scris pe fruntea omului.

Eroare de "citire" a scenariului

În concluzie, procesul clarviziunii în timp şi spaţiu este precum trasul la ţintă, în sistemul de axe spaţio-tempo-evenimenţial. Ca şi la tir, nu contează numai loviturile nimerite în mijlocul ţintei, ci şi cele apropiate.

Trebuie subliniat că niciun clarvăzător nu obţine rezultate doar din mintea sa, ci fiecare om are unul sau mai multe spirite colaboratoare neştiute. Mintea omului solicită informaţii, iar spiritele specialiste în citirea akaşică i le furnizează instantaneu. Cu cât spiritul lucrător este mai evoluat, cu atât nimereşte mai bine evenimentul cel mai probabil. Omul în care este încarnat un spirit evoluat atrage spre sine spirite colaboratoare de nivel mai înalt.

Clarviziunea este un proces complex, care cuprinde mai multe elemente, şi anume:

- particulele akaşice inteligente

- spiritul colaborator

- subconştientul clarvăzătorului

- conştientul clarvăzătorului

- clientul

Erorile de clarviziune pot avea cauze în fiecare verigă a acestui lanţ procesual. Astfel:

1. Cu cât spiritul colaborator este mai experimentat, cu atât va reuşi să extragă din multitudinea de scenarii realizate de particulele akaşice inteligente pe cel mai probabil.

2. Anumite informaţii nu trebuie să ajungă în forma exactă la destinatar, fie pentru a-l proteja, fie pentru a-l motiva psihologic, fie pentru a-i oferi un avertisment de viitor sub o formă mascată, fie pentru a nu interfera cu nişte obligaţii de destin, fie pentru a nu le utiliza în rău etc. De aceea, spiritul colaborator sau chiar subconştientul clarvăzătorului pot introduce unele erori sau omisiuni intenţionate.

3. Pentru a reda informaţiile primite din subconştient, clarvăzătorul le ordonează şi le traduce în noţiuni şi cuvinte inteligibile pentru client, ceea ce face loc la posibile erori de traducere a informaţiilor subtile.

4. Clientul, la rândul său, poate avea erori de înţelegere a mesajului clarvăzătorului, reţinând informaţiile selectiv, iar uneori distorsionând sensul lor, conform propriilor aşteptări. Se poate întâmpla şi ca sensul mesajului să fie descoperit abia mai târziu, într-un moment mai propice înţelegerii sale.

Destinul este un scenariu imaginat la naşterea omului de către spiritul care se încarnează. El conţine sarcini importante pe care spiritul nu vrea să le rateze în această viaţă. Dacă omul nu le-a înfăptuit la momentul cel mai oportun, i se vor favoriza un alt şir de evenimente favorabile acelei realizări. Prin urmare, acceptând unele variaţii de timp şi spaţiu, anumite întâmplări esenţiale pentru spirit pot fi prevăzute că se vor petrece aproape sigur în viitorul omului. Mai există şi aşa-zisele cumpene de viaţă, care sunt tocmai nodurile temporale tN, unde ne putem aştepta la orice variantă de viitor.

Ceva similar se petrece cu popoarele. Acţiunile lor sunt lăsate la discreţia liberului arbitru colectiv. Totuşi, există anumite aspecte obligatorii şi definitorii pe care spiritele superioare le cunosc şi le duc la îndeplinire, după Voinţa Atotputernică a lui Dumnezeu. În virtutea cunoaşterii planului divin pentru acel popor, se pot face previziuni relativ exacte cu privire la soarta sa, în anumite aspecte, dar cu posibile erori de timp şi spaţiu. De fapt, la scară cosmică şi din punctul de vedere al Divinităţii, nu există "erori" de prognoză, ci mersul lumii este o permanentă adaptare a proiectului divin la realitate. O amânare sau o grăbire a evenimentelor istorice poate avea oricând loc, pentru a încadra realitatea locală la imaginea de ansamblu mult mai vastă.

Răzvan Petre,
25 iunie 2011, Braşov

Consiliere parapsihologică în probleme de viaţă

Clarvăzător NINA PETRE


Înregistrări video cu doamna prof. Nina Petre