<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


FORUM FILOSOFIC

Internetul este şi locul unde se întâlnesc amatorii de discuţii libere pe diverse teme. Pe unul din aceste forumuri am descoperit un titlu ce mi-a atras atenţia, “Platon şi nemurirea sufletului”. Email-ul meu a atras replicile şi contra-replicile unora dintre abonaţii grupului, care sunt reproduse mai jos. Am intervenit la minim pentru eliminarea jargoanelor, a englezismelor, a familiarismelor, a redundanţelor, pentru corectarea ortografică şi eliminarea pasajelor neesenţiale, plasând replicile în ordine logică şi cronologică, pentru o cât mai mare coerenţă a lecturii. Mesajul meu iniţial, de la care a pornit discuţia, este scris cu litere echidistante, iar replicile pe care le-a trezit fiecare paragraf sunt aliniate în interiorul blocului de text. Sper că am reuşit să le încheg într-un articol interesant şi instructiv.

Răzvan Petre

 

<Răzvan Petre>: Nu văd de ce să ne orientăm numai dupa tradiţia culturală orientală (amintită aici de un iubitor al gândirii budiste/taoiste) pentru a adăuga un plus de claritate conceptului de NEMURIRE, abordat de gânditorii antici greci într-un fel, iar de Biserica creştină în alt fel... Nu e cazul nici să vorbim despre nemurire dacă suntem convinşi că nu există nimic dincolo de limitele minţii noastre umane! Ştim cu toţii că în sfera materială nu există nici nemurire, nici indestructibilitate. Soluţia logică este să luăm în considerare dovezile sau argumentele oferite de realitate, pe care să le evaluăm raţional.

<Anne>: Eu mă îndoiesc că, la ora actuală, dispunem de dovezi "oferite de realitate" care să pledeze pro sau contra nemuririi sufletului.  De ce?  Pentru aceea că este foarte bine cunoscută tendinţa omului de a găsi explicaţii fanteziste pentru ceea ce nu înţelege, iar noi suntem departe de a le şti pe toate sau măcar de a fi găsit un mod de a defini sufletul fără echivoc.

<Răzvan>: În legătură cu sufletul, cred că e util să discutăm despre el nu pentru că l-a abordat şi Platon şi ceilalţi gânditori, ci pentru că SUFLETUL EXISTĂ şi fiecare om are intuiţia clară a existenţei a "ceva" interior mai înalt, mai nobil, care merită a fi cunoscut, revelat şi explicat (cât se poate). Este el veşnic? Poate că mintea nu e suficient de puternică să afle singură răspunsuri la asemenea întrebări, ce depăşesc domeniul pentru care a fost creată, având nevoie de revelaţie, înainte de a o traduce în concepte inteligibile. Totuşi, în privinţa dovezilor despre nemurirea sufletului nu e nevoie de a "fantaza pe marginea a ce nu înţelegem", ci ar fi suficient să ne informam despre doctrina spiritistă, care se ocupă cu asta de mult timp, prin persoane doxate şi cu rigoare ştiinţifică.

Cele mai concludente fapte în această privinţă sunt strânse de către Parapsihologie, ca ştiinţa ce se ocupă de fenomenele paranormale, încercând să le dea şi explicaţii.

[citiţi dezbaterea despre “parapsihologie, ca presupusă ştiinţă”]

Este nemurirea paranormală? MOARTEA este normală. Credeţi că filosofii pot eluda rezultatele parapsihologiei? Unii da, vor să fie neapărat originali şi să-şi pună în evidenţă spiritul speculativ...

<Anne>: Are parapsihologia nişte "rezultate" pe care s-ar pune problema ca filosofii să le eludeze?  -  întrebarea este astfel formulată încât pare a-i acuza pe filosofi că nu vor să recunoască o ştiinţă, pentru a nu pierde teren pentru speculaţiile lor!  Ori, ţin să precizez că filosofia actuală nu pare extraordinar de preocupată de nemurirea sufletului.

<Răzvan>: Parapsihologia poate fi o şansă pentru filosofii sceptici, înclinaţi către palpabil, de a se deschide către spiritualitatea "pură". După secole de separare a filosofiei de religie (justificată prin oprimarea gândirii libere de către instituţiile clericale), azi, când fizica avansată îşi pune problema conştiinţei, când doctrina spiritistă a fost pusă pe baze raţionaliste, când sunt nenumărate şcoli de iniţiere în explorarea directă a paranormalului şi a tărâmurilor spirituale, prin urmare AZI ar fi de datoria filosofilor să includă şi latura spirituală în sfera extrem de largă a preocupărilor lor. Sunt liberi să n-o facă, desigur, dar ce pierdere pentru discipolii lor...! E interesant că în topul marilor gânditori români de pe ro_filosofia conduce Mircea Eliade, un luptător pentru credinţa pură în Dumnezeu!

<Anne>: Nu am auzit de nici un parapsiholog sau suporter al parapsihologiei care să îşi exprime vreodată regretul de a fi pierdut vremea cu aşa ceva.  Nu este însă de mirare - după ce decretezi că stăpâneşti adevărul, nu poate fi comod să declari că ai pierdut pariul pe care l-ai făcut cu lumea, la un moment dat.  Este mult mai uşor să continui să te amăgeşti pe tine şi, eventual, să îi amăgeşti pe alţii.

<Răzvan>: Sunt nenumărate cazuri celebre de savanţi foarte sceptici, porniţi la o cercetare obiectivă a fenomenelor spiritiste (spre exemplu William James, Oliver Lodge, William Crookes şi alţii), care au ajuns să susţină ulterior cealaltă ipoteză, devenită deja certitudine pentru ei, ca cercetători direcţi.

Iar caracterizarea din partea a doua a replicii Annei se potriveşte de minune celor care afirmă sentenţios : "Nu există Dumnezeu! Nu există spirite! Nu există viaţă după moarte! "Sufletul" este o secreţie a creierului!..."

<Anne>: Ori, tocmai aici încep să apară dovezile împotriva parapsihologiei: evidenta moralitate mediocră a multor parapsihologi cu ambiţii, care se declară «iluminaţi».

<Răzvan>: ACESTA ESTE UN SOFISM*** EVIDENT!

*** sofism = raţionament incorect, a cărui construcţie imită un raţionament corect, mai ales cu scopul de a induce în eroare.

Dar nu şi philo-sophii, adică CĂUTĂTORII ÎNŢELEPCIUNII. Studiile lui Ian Stevenson (care nu e un parapsiholog), de exemplu, privind amintirile unor copii foarte mici din viaţa imediat anterioară, nu pot fi trecute cu vederea decât de cei ce nu acceptă, a-priori, ideea de reîncarnare.

<Anne>: Există motive obiective să credem în reîncarnare?

<Răzvan>: Pe internet, despre rememorările spontane ale vieţii anterioare ale copiilor mici, dar nu numai ale lor, puteţi lectura la adresele: 
www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies/
www.childpastlives.org
www.near-death.com/experiences/reincarnation01.html

Aceştia ar replica imediat că reîncarnarea, fiind un produs al crezurilor religioase, nu poate fi acceptată ca o realitate obiectivă. Ei susţin că reîncarnarea, ca şi viaţa de după moarte, trebuie dovedite pentru a fi luate în serios.

<Anne>: Exact aşa şi este.

<Răzvan>: Isus Cristos le-a arătat "pe pipăite" că spiritul nu moare, dar unii dintre prietenii săi nu prea voiau să creadă... O demonstraţie formală nu cred că ar avea mai mult succes aici.

<Anne>: Hristos ar fi putut arăta că ne supravieţuieşte ceva ce s-ar numi suflet, dar ce înseamnă acest suflet, sigur nu a explicat suficient de clar.

<Răzvan>: "ar fi putut"... Ateul nu poate accepta învăţăturile şi apariţiile cristice pentru că îi dau peste cap tot sistemul de valori. Dar - bucuraţi-vă ! - ce este "sufletul" au început să explice foarte logic şi clar revelaţiile recente ale spiritismului! De aceea, ele sunt foarte incomode pentru ateii convinşi.

[citiţi dezbaterea despre “minunile religiei”]

Oare nu există destule dovezi ale continuităţii vieţii sufletului după moarte?!

<Anne>: Ah, există?! Vreau şi eu măcar un singur exemplu!

<Răzvan>: Delicateţea lui Dumnezeu constă în aceea că nu ne impune dinadins să credem în existenţa Sa şi a Împărăţiei Sale. Îndrăznesc să vă propun spre lectură pe Allan Kardec - Cartea Spiritelor, B.P. Haşdeu - Sic Cogito, Scarlat Demetrescu - Din tainele vieţii şi ale universului. Sunt demne de studiat experimentele spiritiste ale savanţilor englezi ce au fondat Societatea de Studii Psihice din Londra (www.spr.ac.uk) şi altele asemenea.

<Db 64>: Einstein se considera un "agnostic".  L-a avut ca oaspete al său, în Elveţia, pe celebrul violonist Yehudi Menuhin.  Discuţia dintre cei doi "mari" s-a purtat dincolo de problemele cotidiane, pe probleme de concepţie asupra lumii şi vieţii.  Einstein i-a solicitat lui Yehudi Menuhin: "Dă-mi o dovadă că există Dumnezeu". Fără să scoată un cuvânt, marele violonist şi-a luat instrumentul şi a executat în mod inegalabil una din piesele muzicale care era mai aproape de inima lui.  Încheind, a pus vioara jos şi a spus doar atâta: "Iată dovada: dacă există Frumos în universul nostru, este pentru că există un Creator, un Originator al Frumosului".  "M-ai convins!", a fost răspunsul lui Einstein.

Este suficient să avem rigoare ştiinţifică, o gândire clară, bun-simţ şi bunăvoinţă ca să ne dăm seama că Religia are o bază obiectivă, deşi în diverse forme culturale.

<Anne>: Religia are mai ales o bază subiectivă, între noi fie vorba, ceea ce nu constituie un defect, desigur, dar asta exact atât timp cât religia nu are pretenţii ştiinţifice. 

<Răzvan>: Doctrina spiritistă dă o explicaţie obiectivă crezului religios, fără a fi ea însăşi o religie. Nici ea nu trebuie fetişizată, desigur, căci e supusă perfecţionării continue. Bine, cel puţin, că există un teren ideologic pe care ştiinţa şi religia se pot uni, cândva... Dar, unde lăsăm filosofia?

Faptul că imediat la moarte corpul se "uşurează" cu câteva grame - cercetări serioase au demonstrat asta - ne indică ieşirea sufletului din corp.

<Anne>: Parcă sufletul nu era material, ca să aibă greutate!  Această scădere a greutăţii poate avea nenumărate cauze, nu avem motive să o punem neapărat pe seama ieşirii sufletului din corp.

<Răzvan>: De fapt, cele câteva grame se pare că reprezintă greutatea perispiritului (învelişul energetic al spiritului care părăseşte corpul definitiv). "Energia" este o materie foarte rarefiată, care poate fi manipulată pentru a obţine rezultate în planul fizic. Iar, faţă de Creatorul Suprem, chiar şi sufletul este material.

Experienţele similare în preajma morţii fizice (NDE) a mii şi mii de subiecţi ne indică fenomene obiective, fără legatură cu partea materială, şi nu doar nişte halucinaţii.

<Anne>: ... Discutabil. Se pare că în starea critică din apropierea morţii, subconştientul provoacă vise [ştim că într-un vis de câteva secunde, sau chiar mai puţin, pot încăpea poveşti ce par a fi durat ore întregi] legate de celălalt "capăt" al vieţii, naşterea. 

<Răzvan>: DISCUTÂND cu oamenii care au suferit moarte clinică te cutremuri şi îndoiala privind viaţa de după moarte ţi se topeşte încet, încet...

Cât despre lumea "de dincolo", ştiinţa clasică nici nu poate să-şi propună să obţină prea multe date, deocamdată. Trebuie, înainte de orice, o schimbare de paradigmă*** ca să avem acces la mai multe. Din fericire, există relatări, mai mult sau mai puţin credibile, care ne ajută să ne facem o imagine de ansamblu a realităţii imateriale, infinit mai vaste decat cea materială.

     ***paradigmă = model de gândire

<Anne>: Despre relatările acelea am putea spune la fel de bine, dacă nu chiar şi mai bine, că sunt mai mult sau mai puţin IN-credibile, pentru că ele nu admit nişte explicaţii cumsecade.  Ori, o schimbare de paradigmă nu se poate realiza decât în baza unor motive obiective, pe care asemenea relatări nu le pot furniza.

<Răzvan>: Toate la vremea lor! Unele relatări admit explicaţii foarte logice, dacă posedăm instrumentarul conceptual necesar. Şi, desigur, bunăvoinţă în a găsi adevărul!

<Anne>: "Doctrina spiritistă" pare o glumă bună, după ce o serie de spiritişti şi mediumuri au mărturisit că trişau. Aceştia susţineau, de altfel, că la început chiar fusese vorba doar despre joacă.

<Răzvan>: ACESTA ESTE IAR UN SOFISM EVIDENT! Mult mai mulţi spiritişti au fost şi sunt extrem de serioşi.

<Anne>: E drept, se presupune că nu toţi spiritiştii încep din joacă, că unii dintre ei chiar cred în ceea ce fac. Eu însămi am învăţat în liceu o tehnică spiritistă, care cerea cel puţin doi participanţi ce atingeau uşor cu mâinile o ceaşcă, întoarsă pe un carton pe care erau scrise literele şi cifrele la distanţe corespunzătoare.  Spiritele morţilor, chemaţi pentru a răspunde întrebărilor, urmau să mişte ceaşca din literă în literă, oferind răspunsuri extrem de precise.  Ceea ce se şi întâmpla, de altfel.  Întâi, simţeai ceaşca fremătând cumva ciudat sub atingerea ta, apoi ea începea să se mişte - întâi şovăielnic, apoi din ce în ce mai impetuos.  Răspunsurile curgeau unul după altul, iar dintr-o asemenea experienţă ieşeai buimac şi uimit că "totuşi se poate".
Norocul nostru, al adolescenţilor, care din această cauză chiuleam de la ore, refugiindu-ne într-o cameră din cămin pentru a face spiritism, a fost că, din cauza entuziasmului, am cam exagerat cu joaca asta.  Tot încercând să îi convingem şi pe alţii, am descoperit că aceeaşi întrebare putea primi răspunsuri foarte diferite în cazul schimbării mâinilor care atingeau ceaşca.  Ideea că spiritele pot fi maliţioase putea fi considerată în naivitatea noastră, dacă nu am fi găsit o explicaţie mai bună, anume aceea că ceaşca era mişcată de propria noastră credulitate.
Iar când răspunsurile primite pe cale spiritistă chiar se potrivesc cumva realităţii, tot ramân prea multe posibilităţi demne de luat în considerare înaintea aceleia că spiritul unui mort ar binevoi să stea cu tine la o şuetă.  Coincidenţa pură, intuiţia şi eventual alte proprietăţi necunoscute ale psihicului sunt lucruri care, în secret, pot depune mărturie mincinoasă în favoarea spiritismului.

<Răzvan>: Nu aş încuraja pe nimeni să facă astfel de
experimente, ce pot deveni foarte riscante! Totuşi ele fac parte deja din bogata cazuistică spiritistă, ca un tip de experiment repetat de zeci de mii de ori, de nenumăraţi oameni din toată lumea. Teoria spiritistă lămureşte în detaliu fenomenele ce se pot produce la o invocare a spiritelor. În ciuda acestor date, Anne A DECIS că există neapărat alte explicaţii mai aproape de adevăr, cum ar fi coincidenţa sau propria credulitate. De fapt, este mărturia personala a unei convertiri la CREDINŢA ATEISTĂ! Ateismul este o CREDINŢĂ bazată pe două tipuri de raţionamente: sofisme, asemeni celor de mai sus, şi argumentele eronate sau insuficiente în favoarea "credinţei" spiritualiste, în general. Nu cred că există măcar UN argument serios pro-ateist, care să nu fie inclus în una din cele două categorii! Teoriile spiritualiste (ca nume generic pentru teologiile ce proclamă viaţa după moarte) se străduie să aducă la iveală fapte, fenomene cărora măcar le oferă o explicaţie plauzibilă. Ateismul doar le neagă, căci nu poate produce nici o dovadă de sine stătătoare în propriul sprijin.

Scepticul nu este ateu. Scepticul cercetează probe sau speculaţii din ambele poziţii, dar nu se decide încă! Ateul nu se întreabă dacă Dumnezeu, spiritele, viaţa de apoi există, ci LE NEAGĂ, de-a dreptul. Este foarte chinuitor să te menţii pe poziţia de echilibru instabil a scepticismului. Treptat, sau brusc, scepticul adoptă una sau cealaltă din ipostaze, dacă nu cumva se blazează între timp. Sunt mulţi cei care nici nu-şi mai pun această problemă, indiferenţii. Nu ne ocupăm de ei aici.

Lupta ideologică între ateism şi spiritualism este reală, crâncenă şi neîncetată. Dar, după cum ne învaţă şi Apostolul, credinţa adevarată în « viaţa de după » nu se poate băga pe gât cu forţa, căci va fi "regurgitată". E nevoie de delicateţe, înţelepciune şi răbdare...

<Anne>: "Bunăvoinţa de a găsi adevărul" menţionată are exact sarcina de a refuza explicaţiile nedorite, considerate insuficient de spectaculoase sau contrazicând o credinţă preferată.  "Bunăvoinţa de a găsi adevărul" poate însemna efortul de a face lucrurile să se potrivească scenariului dorit.
Aceeaşi "bunăvoinţă" te poate determina, de altfel, şi să interpretezi în favoarea parapsihologiei imposibilul premiu al lui James Randi.

<Răzvan>: În privinţa cercetătorilor fenomenelor aflate la graniţa ştiinţei, cei care vor să dea explicaţii strict materiale la fenomene paranormale probabil că doar vor să iasă în evidenţă faţă de confraţii ce susţin contrariul.

Iluzionistul James Randi se autodefineşte ca “sceptic şi oponent al pseudoştiinţei”. Fundaţia sa oferă un premiu de 1 milion dolari oricui este în stare să genereze vreun eveniment sau să îşi dovedească vreo putere paranormală, supranaturală, ocultă, în condiţii agreeate de ambele părţi. De peste 20 ani premiul a fost râvnit de foarte mulţi "paranormali", care însă nu au trecut de testul preliminar. Nici celebrul Uri Geller nu a mai fost în stare să îndoaie mental o linguriţă atunci când s-a aflat alături de Randi, care a reuşit să-l bruieze. [Îndoirea mentală a linguriţei este un fenomen văzut şi experimentat şi de telespectatorii români la emisiunea "Surprize, surprize!" când a fost invitat "mentalistul" Anthony Black.] Am putea concluziona că milionul pus la bătaie de Randi e doar o investiţie în publicitate personală. Numai că aici e vorba de o Fundaţie pentru Educaţie, care îşi propune să instruiască o nouă generaţie de "critical thinkers" (gânditori cu simţ critic, engl.). În realitate, se intenţionează inducerea în mintea oamenilor a sofismului: "Nimeni nu a putut produce până acum un fenomen ocult sub un control strict. Deci, nu există fenomene paranormale! q.e.d." Cred că este evidentă "reaua-voinţă în a afla adevărul".

Cu stimă,
Răzvan Petre

 

DESPRE PARAPSIHOLOGIE, CA PRESUPUSĂ ŞTIINŢĂ

<Anne>: Ideea că parapsihologia este o ştiinţă, în sensul curent al termenului, îmi pare discutabilă - să nu uităm că ştiinţa se deosebeşte de cunoaşterea empirică prin aceea că ştiinţa a reuşit să formuleze nişte  legi, în baza cărora poate face cu precizie anumite previziuni.  Este parapsihologia în această situaţie?

<Dan>: Este foarte simplu de demonstrat că parapsihologia nu este ştiinţă. Ştiinţa se bazează pe experiment, iar condiţia esenţială a experimentului este una singură: repetabilitatea. Evenimentele parapsihologice, deşi reale, nu sunt repetabile în condiţii de laborator. În consecinţă, deşi pot constitui subiecte de investigaţie ştiinţifică, ele nu se "coagulează" în ramuri ale cunoaşterii precum fizica, biologia, chimia, etc.

<Tudor>: Prin urmare meteorologia, astrofizica şi cosmologia nu sunt ştiinţe?

<Dan>: Evenimentele meteorologice se repetă în condiţii destul de similare pentru a putea fi studiate, lucru care nu se întâmplă cu evenimentele paranormale.

<Marcel>: Cele ce se numesc în mod generic evenimente paranormale sunt evenimente repetabile ca şi celelalte. Problema e că sunt unele persoane ce au percepţiile specifice puternic inhibate, ceea ce le face să afirme că aceste fenomene nu există. Un fenomen ce nu se desfaşoară în plan fizic nu poate fi cercetat cu aparatura specifică mărimilor fizice. Totuşi, deoarece orice manifestare are şi o componentă ce se reflectă în plan fizic, apar uneori dovezi materiale ale unor evenimente numite paranormale. Să mai adaug că avem de a face cu percepţii subiective, diferite de la o persoană la alta. Pe când, două voltmetre, dacă sunt bine etalonate, arată aceeaşi diferenţă de potenţial între aceleaşi puncte de măsură. Discuţie lungă... 

<Răzvan>: Parapsihologia este un termen vag, în care includem cam tot ce nu intră în paradigma actuală a ştiinţei. Părţi din ea beneficiază de statut de ştiinţă experimentală, datorită căruia, de pildă, telepatia este actualmente recunoscută ca o realitate, deşi acum câteva decenii era ironizată, cum este azi reîncarnarea. Sunt oameni care pot provoca la dorinţă fenomene paranormale. Unii chiar explică cum fac, dar este greu să reproducem cu aparate o funcţie a minţii-spirit. Domeniul studiat de parapsihologie este foarte sensibil, la propriu şi la figurat. Explicaţiile date de parapsihologi diferă foarte mult, dar rămân certe faptele, experimentele.

<Anne>: Rămâne posibilitatea [!] ca parapsihologia să NU fie totuşi o ştiinţă, chiar dacă parapsihologii şi suporterii îşi pot dori cu ardoare să fie altfel, şi chiar dacă nu ar fi deloc de condamnat pentru o asemenea dorinţă.
Problema parapsihologilor şi suporterilor nu ar fi însă aceea că aparatele nu ar putea reproduce "o funcţie a minţii-spirit", ci un insuficient control asupra experimentului pe care pretind că se bazează . Astfel că, de fapt, s-ar putea dovedi mai degrabă că parapsihologia ignoră experimentul - ceea ce este o atitudine profund neştiinţifică - şi că duce o lipsă acută de orice fel de explicaţii cumsecade.  Ori, cu acestea, apare şi convingerea că parapsihologia NU este o ştiinţă şi nici nu are şanse să devină vreodată.
Poate că mă înşel, dar nu-i văd pe filosofii sceptici ca având motive să-şi abandoneze opiniile caracteristice tocmai în faţa parapsihologiei, în condiţiile în care aceasta nu reuşeşte să convingă suficient că s-ar putea baza pe mai mult decât imaginaţie bogată.

<Ştefan>: Aş vrea să fac unele observaţii aici, pentru că le consider utile în acest context. Atâta doar că termenul de para ("pe lângă") nu a fost ales chiar întâmplător. Para-ştiinţele nu sunt ştiinţe, asta e cert, dar tot la fel de cert este şi faptul că ele au o legatură directă cu ştiinţele. În realitate, ele reprezintă un fel de pepinieră pentru viitoarele descoperiri ştiinţifice şi cred că acest lucru este foarte important.

Este greşită observaţia că para-ştiinţele nu se bazează pe experiment. Situaţia este exact inversă: ne aflăm în faţa unui experiment (deci a unor observaţii reale), pe care suntem incapabili să le explicăm.

<Anne>: Când vorbeam despre experiment, mă refeream la experienţa-experiment, la experienţa programată.  Tu vorbeşti mai sus despre experienţa-trăire, care este o experienţă spontană, pe care nu a contestat-o nimeni ca având legatură cu parapsihologia.

Ca să fie mai limpede ce vreau să spun, voi atrage atenţia asupra aşa-numitelor premoniţii: acestea ar putea ascunde în primul rând nişte simple coincidenţe, dar mulţi nu sunt dispuşi să creadă asta, din motive diverse, de la acela că a li se fi întâmplat lor înşile le permite să îşi acorde o anumită importanţă, de pildă, la aceea că îşi resimt existenţa ca fiind prea lipsită de taină, de mister, de fast, de spectaculos.  Desigur, asemenea motive sunt cât se poate de serioase - nu glumesc deloc! -, dar odată permiţându-le să ne influenţeze judecăţile asupra unui fenomen, nu mai putem pretinde că am putea observa fenomenul în cauză cu mintea clară a omului de ştiinţă.

<Ştefan>: Bineînteles, apar o sumedenie de fisuri, de şarlatanii colaterale, în sensul că multe dintre aceste observaţii nu sunt de fapt reale, aşa cum se pretinde. Însă unele totuşi sunt, şi oamenii de ştiinţă le cunosc şi, deşi încă nu le pot explica, sunt convinşi că toate au o explicaţie ratională care va fi descoperită într-o zi.
Leacurile băbeşti, ca să dau un exemplu, se ştie astăzi că sunt tratamente alopatice bazate pe plante medicinale, şi farmacologia le foloseşte în prezent pe scară largă. Tot astfel, telepatia între persoane foarte apropiate (soţi, părinţi, copii) este un fenomen cât se poate de real (l-am experimentat eu însumi de multe ori).
Ceea ce încerc să spun este că para-ştiinţele prezintă un real interes, pentru că atrag atenţia asupra unor fenomene aparent bizare, a căror existenţă nu poate fi negată, dar pe care oamenii de ştiinţă le pot studia şi explica.

<Anne>: Ar fi bine să poată, numai că asta pare cam greu, atât timp cât fenomenele paranormale sunt experimentate exclusiv spontan, cel puţin deocamdată.  Îmi pot imagina şi eu, destul de usor, că fenomenele paranormale vor putea fi experimentate vreodată în mod programat, dar aş crede că, pentru aşa ceva, mai întâi ar putea fi absolut necesare nişte teorii ceva mai serioase/consistente referitoare la conştiinţă.

<Rafi>: Dragă Anne,
Dacă suntem de acord că fenomene paranormale există şi toată problema lor este că nu se pot conduce experienţe programabile în tărâmul ăsta - deja am făcut un mare pas înainte. Faptul că teoria încă nu a explicat efectele observate este o problemă, dar ca toate problemele, se poate rezolva cu timpul. Dar mai sunt mulţi care zic că, dacă nu ştim să explicăm un fenomen, vasăzică el nu există, şi asta este greşit şi din punct de vedere practic şi filozofic.

Ştim de ce unii au ureche muzicală şi alţii nu? De ce unii sunt genii şi alţii nu? De ce cineva poate să ţină minte pagini cu multe numere şi altii nu? Hai să zicem că şi trăsătura de a fi 'medium' e una dintre aceste fenomene care se-ntâmplă rar, nu sunt predictibile, dar se repetă. Telepatia, de exemplu, e ceva deja comun, care a fost şi aplicat de mult în comunicaţii între submarine americane. Nu se înţelege, dar se aplică, la fel ca hipnoza. Ştim că există yogişti care pot să intre în moarte clinică prin autohipnoză şi să şi iasă din ea. Nu uitaţi că sunt mulţi din cei care conduc maşina care nu ştiu cum functionează, şi totuşi o întrebuinţează. Şi când s-a făcut prima maşină, nu credea nimeni că va merge fără cai. Eu, unul, nu mă îndoiesc că va veni şi ziua în care se vor clarifica multe din aceste efecte, dar chiar şi atunci va fi un tărâm rezervat celor care se pot numi 'medium'.

<July>: Vrem să cunoaştem adevarul, ori parapsihologia poate furniza elemente de adevăr, şi încă dintre cele mai vitale. Câte şi mai câte miracole, pe care ştiinţa le priveşte sceptic, folosite cu înţelepciune, pot merge până acolo încât, cine stie, să salveze poate chiar planeta noastră pe muchie de cuţit, cu un ozon pe cale de rarefiere, cu războaie fără sens, etc, etc...

Omul care iubeşte înţelepciunea vrea să înţeleagă de ce şi cum. S-a vorbit, printre altele, despre faptul că modelul electronilor care curg prin firul de metal ca apa prin conducta de apă este complet eronat . Totuşi, chiar dacă mulţi ştiu asta, ei pot folosi acest model cu succes pentru rezolvarea unor chestiuni de ordin practic. De îndată ce nevoile de ordin practic nu mai pot fi rezolvate prin folosirea acestui model, imediat, cunoscătorul schimbă modelul. La fel se întâmplă cu tot ceea cunoaşte omul. Noi nu cunoaştem direct, nu cu mintea, ci prin reprezentări, prin comparaţii repetate a obiectului de cunoscut cu alte obiecte deja cunoscute. Iar dacă mergem din aproape în aproape, ajungem la obiectele care nu mai pot fi definite şi care sunt fiindcă le vedem şi le pipăim şi le auzim sau le măsurăm cu aparatele de măsură pe care suntem în măsură să ni le facem. Dincolo de aceste simţuri şi de prelungirile lor, aparatele de măsura, se află o lume întreagă care ne înconjoară şi despre care nu ştim nimic. Ori, tocmai aici vine intuiţia... Intuiţia, care intră în lumea care scapă spectrului nostru "vizibil" şi care se simte în spaţiul acela cam pierdută şi cam confuză. Mintea noastră refuză starea asta de incertitudine, pe bună dreptate... Dar se simte totodată şi obligată să o cunoască, să numească şi acele lucruri care nu sunt în ea...

Că ştiinţa a început să ia foarte în serios fenomenele para-normale stau ca dovadă şi lucrările unui român; mulţi dintre dumneavoastră aţi auzit, cu siguranţă, de succesorul lui Mircea Eliade de la Catedra de Religie de la Chicago, decedatul Ion Culianu. Bănuiesc, Anne, că citirea scrierilor lui te-ar pune puţin pe gânduri.

Că este un fenomen repetabil, măcar în parte, stă mărturie şi faptul că toate serviciile secrete ale lumii au laboratoare care le studiază şi, cine ştie, poate le şi folosesc...?!

***

 

DESPRE MINUNILE RELIGIEI

<Dima>: Cred că ar fi interesant să urmărim într-o analiză critică diverse aspecte ale religiei/filosofiei creştine, care identifică "miracolul" în lumina aşa-zisei para-discipline a aşa-zisei para-psihologii.

Ideea de a verifica "ştiintific" datele religiei nu e nouă în cultura românească. Mircea Eliade a avut "pe vremuri" (adica în perioada interbelica) un articol intitulat "Folklorul, ca instrument de cunoaştere" tocmai pe această tema (în Revista Fundaţiilor Regale, dacă nu mă înşel). Vă invit să-l căutaţi. Recompensa spirituală merită. Acolo erau menţionate mai multe fenomene "paranormale" care au fost "ştiintific" validate (levitaţii de yoghini, incombustiune, etc).

Revenind însă la tradiţia creştină şi la Evanghelii, v-aş propune următoarea analogie:
Există în literatura de specialitate (care studiază fenomene "para" -) următoarea relatare:
Un om este "hipnotizat" să creadă că se află într-o minunată gradină cu copaci fructiferi. Este îndemnat (de hipnotizator) să culeagă fructe din acei pomi şi să mănânce, dacă îi este foame. Omul e cântărit cu un cintar de precizie, înainte şi după experiment. Rezultat: omului, care a "mâncat" fructele imaginare, greutatea i-a crescut (pe cântarul real).
Evanghelia: săturarea oamenilor cu pâini şi peşti multiplicate/multiplicaţi, "imaginari", pe care Isus o face în mod firesc.
Similaritatea e izbitoare.

Explicaţia "ştiinţifică": Isus a făcut, pur şi simplu, un "experiment" de "hipnoză în masă".

<Tudor>: Ţine tu regim numai cu poame imaginare, şi îţi va fi foame şi de rămăşiţele fărâmiturilor din peştii şi pâinile Lui Isus. Sau de resturile manei din deşert.

O altă “explicaţie” ar fi putut fi că Isus a transformat lumina solară direct în materie organizată. N-am făcut calculul, dar atunci soarele ar fi trebuit să lumineze regiunea respectivă cu o energie cam a unei bombe cu hidrogen. Înseamnă că nu e nici asta.

Ori Isus avea un canal energetic aparte, şi ştiinţa (daca e în stare) trebuie să lămurească de cel fel de energie era vorba, ori peştii şi pâinile respective au fost teleportate, ori au fost, pur şi simplu, materializări ale unor existenţe potenţiale. Că aşa ceva e ştiinţific, ne demonstrează teleportarea australiană a fotonilor, care dispărând dintr-o parte, au reapărut în alta.
Pentru un materialist e cu totul de neconceput ca o particulă să dispară şi ca ea apoi (sau simultan) să reapară. Şi atunci, ce ne facem cu quasarii care se deplasează cu de trei ori viteza luminii? Admitem atunci că obiectele pot depăşi viteza luminii? Asta pare neştiinţific, prin urmare suntem siliţi să admitem că particulele (şi corpurile) au posibilitatea ca, din stare dinamică (reală), să treacă în stare de potenţial (virtuală)!
Atunci, până şi alinierea atomilor în şir indian şi aruncarea lor pe o undă poate transporta un vapor din Philadelphia în Canada sau mai ştiu eu unde. Prin urmare, cenzurarea ca imposibilă a unor astfel de evenimente arată suficienţa celor care cred că, ştiind o parte sau chiar tot ce se ştie acum, atunci au aflat totul.

După cum remarca Jung, bacteriile au existat şi înainte de a fi descoperite.

<Victor>: Ca să ajungi la Dumnezeu - spunea Ioan Alexandru - trebuie să bei paharul cercetării până la fund. Dacă rămâi la primele înghiţituri, devii ateu...

***

RĂZVAN PETRE

2005