<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


Homosexualitate - Metempsihoză, Telepatie

 

Dr. Sorin Modreanu - Banat

capitolul 19 din "Cartea Spiritului" (Ed. Lucman, 2007)

Implicaţii negative ale metempsihozei:
lesbianism şi homosexualitate

 

Sublata causa, tollitur effectus (Suprimă cauza, dispare efectul)

Glosar

Lesbianism: Atracţia erotică patologică de satisfacere sexuală între femei. Termenul mai este denumit: safism sau ginecofilie. Denumirea de lesbianism vine de la insula Lesbos din Grecia.

Homosexualitate: Atracţie sexuală patologică faţă de indivizi de acelaşi sex. Termenul mai are denumirea de "Inversiune Sexuală", (gr. homos - asemănător, lat. sexus - sex). Denumirea s-a aplicat mai ales la bărbaţi.

 

Actul sexual contra naturii

Raportul sexual anal se exercită în acele regiuni anatomice care, la omul cu simţuri normale, provoacă dezgustul, greaţa şi, nu în ultimul rând, idiosincrazia. Nu găsesc în lexic cuvinte să-mi exprim dezaprobarea în mod categoric faţă de sexualitatea patologică exercitată între doi bărbaţi. Subliniez: satisfacerea dorinţei sexuale în acel loc anatomic prin care, datorită procesului catabolismului, se elimină dejecţiile, nu este numai respingătoare, ci atinge treapta cea mai joasă a degradării şi a pervertirii simţurilor normale, în căutarea falsei plăceri.

Atracţia patologică între doi bărbaţi este însoţită de unele aspecte care amplifică repulsia faţă de sexualitatea naturală. De exemplu, chiar dacă întreţin uneori şi acte sexuale cu femei, se păstrează tendinţa către raporturile anale, pe care le impun partenerelor.

Acele forţe ale naturii cunoscute sub numele de Electricitate şi Magnetism ilustrează fără dubii că polii de acelaşi nume se resping, iar polii de nume contrar se atrag. Astfel, un bărbat este atras în mod normal de sexul feminin, care reprezintă polul de sens contrar. Acelaşi sex nu poate provoca atracţia, dar ea se realizează totuşi în cazuri de devieri patologice a simţului sexual.

Creatorul Divin, în înţelepciunea sa, a realizat Cuplul între doi parteneri de sexe diferite, iar unirea dintre aceştia este bazată pe sentimentul superior al Dragostei. Rezultatul acestui cuplu este apariţia unui Copil, ce reprezintă încununarea legăturii solide şi trainice între cei doi parteneri şi a sentimentelor părinteşti exprimate faţă de fructul dragostei lor.

Cuplul reprezintă celula biologică şi socială a unei societăţi normale şi sănătoase, care îi permite să avanseze pe culmile progresului. Homosexualitatea şi lesbianismul nu pot oferi nimic benefic societăţii, deoarece aceste aspecte negative produc regresul societăţii, perpetuarea speciei fiind sugrumată din faşă.

 

Cauza spirituală a inversiunii sexuale

Întrebare cheie privind homosexualitatea şi lesbianismul: care este explicaţia impulsului patologic ce determină atracţia spre acelaşi gen?

După opinia mea, din punct de vedere parapsihologic, aceste două trăsături anormale, lesbianismul şi homosexualitatea, reprezintă: Sechele Negative ale Metempsihozei. Totuşi, ele nu apar decât în foarte puţine cazuri.

Spiritul, în călătoria sa temporală a reîncarnărilor, îmbracă odată statutul de femeie, iar altadată pe cea de bărbat. Prin aceasta, spiritul are posibilitatea să câştige o experienţă variată, complexă în cadrul reîncarnărilor. Deoarece femeia este defavorizata prin multiple greutăţi faţă de bărbat – destinul punând în seama ei unele sarcini de care bărbatul este scutit, ca de exemplu starea de graviditate, naşterea, lăuzia, alăptarea copilului, creşterea şi educaţia lui etc. – Creatorul Divin a dorit, în bunătatea şi înţelepciunea sa, ca spiritele să îşi schimbe sexul pământean în diverse etape temporale, conform cu cele stabilite de legile cereşti.

În situaţia în care spiritul la ultima reîncarnare a fost femeie şi revine la o nouă reîncarnare ca bărbat, el păstrează în subconştient vechea trăsătură de feminitate, care se manifestă în mod vag, dar persistent. Conduita subiectului va fi influenţată prin receptarea la nivelul conştiinţei a unui stimul sau, mai bine zis, chiar a unui impuls organic trimis din străfundurile fiinţei. Subiectul respectiv, în calitatea sa prezentă de bărbat în care a fost îmbrăcat de destin, necunoscând originea acestui impuls ancestral, poate fi cuprins de atracţie faţă de un alt bărbat. Din cauza aceleiaşi modalităţi se petrece şi fenomenul invers cu subiectul care a fost la ultima reîncarnare bărbat şi revine acum ca femeie. În această situaţie, sub impulsul-reminiscenţă a încarnării anterioare, fostul bărbat, îmbrăcat de destin în prezent ca femeie, ar putea simţi acea atracţie anormală spre o altă femeie.

Totuşi, de la simpla simpatie până la inversiunile sexuale făţişe este cale lungă...

Important: interesul homosexual dintr-o viaţă anterioară se poate şi el perpetua în viaţa actuală dacă omul se lasă incitat de amintiri pasionale subconştiente.

 

De la simpla atracţie la conduita homosexuală

Aceste activităţi anormale, homosexualitatea şi lesbianismul, au devenit obişnuinţe şi deprinderi prin exerciţiu. S-a constatat ştiinţific că deprinderea amplifică comportamentul deviant, apropierea tot mai mare de obiectul pasiunii. Amintim cititorilor că orice deprindere a fost iniţial o "acţiune conştientă", iar transformarea ei în acţiune automatizată este rezultatul exerciţiului, a repetării stereotipului deviant. Această acţiune este de multe ori ireversibilă, dirijată în sens unic. Insist asupra acestor aspecte psihologice, spre a ilustra contribuţia majoră negativă a deprinderii patologice (conjugată cu factorul ancestral virtual) la stabilizarea acestui comportament de inversiune sexuală.

William James, filosof american (1842-1910), fondatorul pragmatismului, recomanda să ne dezbărăm de pasiuni negative, înlocuindu-le cu pasiuni pozitive mai puternice. El spune: "Aşa cum omul poate să evite ceva gândindu-se că e rău, tot astfel l-ar putea evita gândindu-se că un alt lucru e bun". În teoria pasiunilor, Spinoza arată că putem înlătura pasiunile dăunătoare dacă reflectăm asupra lor. Ce înseamnă însă a gândi la o pasiune? Înseamnă că, atunci când suntem atenţi asupra emoţiilor, acestea se difuzează, se estompează, se pierd de la sine.

Trebuie să mai menţionăm că în viaţă pot apare unele conjuncturi ce pot influenţa sau pot determina ca un bărbat să-şi rezolve instinctul sexual cu alt bărbat sau o femeie cu altă femeie. Dacă aceste raporturi sexuale nefireşti se repetă din cauza împrejurărilor, se cronicizează un reflex care va stimula în continuare aceeaşi conduită patologică, devenind cu alte cuvinte un automatism. O situaţie care ar putea favoriza devierea sexuală spre homosexualitate sau lesbianism sunt închisorile de bărbaţi sau de femei, unde aceştia convieţuiesc înghesuiţi, în condiţii de promiscuitate şi abstinenţă sexuală.

Rezumând succint factorii care se conjugă şi determină deviaţia sexuală patologică, vom specifica:

- Metempsihoza, prin consecinţa ei negativă (prin alternanţa genului şi transmiterea karmică de la o viaţă la următoarea).

- Obişnuinţele (psihice) şi deprinderile (fizice).

- Conjuncturile.

- Cultura şi nivelul educaţiei.

- Principiile personale.

 

Oficializarea anormalităţii

Se observă cu stupefacţie şi, în acelaşi timp, cu insatisfacţie că în unele zone de pe mapamond, sub pretextul fals, total neserios şi demn de ridicol al respectării libertăţii şi drepturilor omului, s-a permis căsătoria între parteneri de acelaşi sex. Este foarte greu sau chiar imposibil să accepţi o asemenea aberaţie: căsătoria între parteneri de acelaşi sex. Acest lucru este expresia culmii neruşinării, demnă de a fi trecută în "Cartea recordurilor".

După opinia mea, vinovaţi nu sunt cei doi parteneri de acelaşi sex, care aleargă în mod inconştient după paradisul artificial al sexualităţii, ci cei care au aprobat căsătoria între partenerii de acelaşi sex, dispreţuind "sacralitatea templului conjugal" şi dovedind în acelaşi timp că sunt animaţi de un cinism revoltător. Mass-media a publicat că s-au oficializat căsătorii "gay" în mai multe ţări "civilizate". Consider că acei conducători care au permis aceste căsătorii între aceleaşi sexe – şi pe care în calitate de medic le numesc "căsătorii patologice" – au concluzionat, probabil în mod greşit, că libertatea omului este absolută, deci pot să facă tot ce poftesc.

După cum se cunoaşte, libertatea este definită ca absenţa constrângerii. Dar omul posedă numai o libertate "relativă", care este obligată să ţină seama de anumite reguli, norme, legi. Celebrul filosof Platon, spunea despre libertate: "Nu avem conştiinţa de a fi liberi când cedăm patimilor, ci în a opta între o tendinţă sau alta".

Un exemplu concret din lumea muzicii culte a secolului XX este rezultatul dezastruos din punct de vedere artistic al dodecafoniei, care, în numele emancipării faţă de "canoanele" tonale, nu a reuşit decât să creeze "opere" cacofonice, mostre de urâţenie. Statisticile medicale sunt şi mai dure: instrumentiştii specializaţi în muzică dodecafonică suferă de mult mai multe boli decât cei care interpretează muzică clasică (pentru că dizarmonia vibraţiilor sonore atrage dizarmonia organică).

Revenind la căsătoria între parteneri de acelaşi sex, afirmăm că aceasta este un atentat direct la morală, la bunul simţ şi, nu în ultimul rând, la demnitatea omului. Dacă mai ţinem seama şi de perceptele religiei, care combat aceste practici ce dispreţuiesc total şi cele mai elementare norme, vom înţelege că aceste trăsături patologice, aceste devieri constituie un veritabil handicap pentru o societate sănătoasă în drumul ei spre valori superioare.

 

Corectarea deviaţiei sexuale

După cum am afirmat mai înainte, legile cereşti au stabilit că un spirit trebuie să-şi schimbe sexul în cadrul diverselor reîncarnări, adică un bărbat să devină femeie într-o nouă reîncarnare, iar femeia să devină bărbat, pentru ca experienţa umană să fie cât mai completă şi eficientă. Capitalul de cunoaştere devenind mai bogat, variat şi complex, răspunde astfel scopurilor benefice urmărite de Creatorul Divin.

Schimbările de sex biologic sunt şi ele posibile astăzi pentru medici, dar nu sunt necesare pentru pacienţi, iar înţelepciunea Creatorului nu trebuie pusă la îndoială. Reflectând cu seriozitate asupra vieţii sale, omul tulburat de identitatea sa sexuală va înţelege mai clar lecţiile pe care i le oferă rolul sexual înnăscut.

Faţă de conduita sexuală patologică pe care o au unele persoane, consider că se impun nişte măsuri curativo-profilactice pentru neutralizarea acestor înclinaţii nefireşti. În acest sens, societatea este obligată să intervină prin educaţie continuă şi informarea corectă a populaţiei. Se cunoaşte faptul că orice comportament deviant poate fi modificat prin fixarea spre alt obiect. Cu alte cuvinte, orice învăţ are şi dezvăţul lui. Devierea sexuală trebuie combătută de societate şi nu încurajată, nepermiţând în mod aberant căsătoriile între partenerii de acelaşi sex.

Acceptăm faptul că subiectul are convingerea fermă că atracţia spre acelaşi sex este normală, naturală. El nu realizează că acest impuls este patologic, deoarece nu cunoaşte originea reală a lui. Dar în clipa în care, prin informare şi educaţie, ajunge la concluzia că atracţia patologică nu este veridică, că acţiunea lui nu este firească, subiectul va suferi o metamorfoză, o mutaţie de atitudine. Prin convertire blândă, subiectul reuşeşte să-şi însuşească teza sănătoasă şi benefică că atracţia spre acelaşi sex este dăunătoare, patologică, contraproductivă. Datorită schimbării produse în conştiinţă, comportamentul sexual deviant este neutralizat.

Mass-media, televiziunea, radioul, presa trebuie să fie utilizate pentru combaterea acestui flagel. În prezent, paradoxal, societatea priveşte cu nonşalanţă sau chiar cu un grad de bunăvoinţă căsătoria între două persoane de acelaşi sex.

Trebuie abordat mai ferm pericolul perversiunilor sexuale numite sex anal şi sex oral. Ele fac parte din practicile homosexuale, dar se răspândesc rapid şi la populaţia heterosexuală, chiar şi la adolescenţi (ca "pavăză" împotriva sarcinilor nedorite), sub influenţa filmelor, a internetului şi a unor "psiho-sexologi". Cu cât se începe viaţa sexuală mai devreme, cu atât discernământul individului este mai redus şi şansa de a fi iniţiat în perversiuni creşte. Pentru a se proteja de dezmăţul societăţii, o parte a tinerimii din SUA manifestă o reacţie de frondă, păstrându-şi virginitatea până la căsătorie.

adaptare de Răzvan Petre,
28 martie 2016

< Sus >

Homosexualitatea - boală psihică contagioasă prin telepatie

de Pavel Coruţ

Homosexualitatea - boală psihică cu transmitere prin telepatie - nu este o idee literară, ci concluzia la care au ajuns psihiatrii practicieni de la cea mai mare clinică din Viena, Austria, specializată în tratarea acestei boli. După ce au descoperit că homosexualitatea nu este o aberaţie genetică şi nu se transmite la urmaşi prin relaţii heterosexuale ocazionale, ei i-au căutat cauzele în alte organe ale trupului omenesc, cu scopul de a găsi metode de tratament adecvate. Cercetările au durat câteva decenii din timpul războiului rece şi s-au finalizat cu un mare succes; mecanismele acestei boli urâte au fost descoperite şi s-au pus la punct metode de decondiţionare eficiente.

Pentru a înţelege corect mecanismele acestei boli, trebuie să deţinem cunoştinţe detaliate şi exacte despre psihicul uman şi telepatie. Subconştientul uman, marele regulator al funcţiilor vitale, are capacitatea de a prelua şi aplica în practică orice mesaj adevărat sau fals, raţional ori emoţional, care a trecut pragul conştiinţei. În acest scop, el foloseşte mecanismele genetice, neuro-hormonale şi fiziologice ale organismului deservit. Mesajul telepatic constă într-o emisie bioenergetică cu o puternică încărcătură emoţională, lansată de creierul limbic în jurul capului, pe distanţe care pot atinge şi mii de kilometri. Nu poate fi ecranată cu nici un mijloc tehnic cunoscut şi produce cele mai mari efecte în imediata vecinătate. Concret, această emisie pătrunde în creierele limbice ale persoanelor compatibile ori cu un psihic sensibilizat, se fixează ca o sugestie mută şi începe să producă efecte. Subconştientul care a recepţionat un astfel de mesaj telepatic produce schimbări genetice, prin mecanismul dublurii verbale, neuro-fiziologice şi emoţionale în organismul contaminat.

Astfel, individul al cărui psihic a fost agresat telepatic cu un mesaj homosexual începe să simtă inexplicabile pulsiuni şi atracţii sexuale pentru persoanele de acelaşi sex, chiar şi la vârste mai înaintate. Foarte puţini rezistă acestor presiuni psiho-instinctuale nefireşti, se chinuie psihic şi se decondiţionează rareori, prin autosugestie empirică sau organizată. Agresiunea homosexuală este folosită în războiul psihologic mondial, de către servicii secrete, cu scopul de a contamina şi a compromite lideri politici, religioşi, de opinie etc.. Dacă acceptăm că există entităţi invizibile (spirite) în jurul nostru, atunci nu putem exclude nici ideea că unele spirite inferioare ne pot agresa şi ele pe cale telepatică, în sensul impunerii unor gânduri nefireşti, perverse, cu scopul de a se distra pe seama bieţilor muritori mai "slabi de înger".

Medicii austrieci au pus la punct un tratament de decondiţionare a homosexualilor, bazat pe mecanismul plăcere-durere descoperit de savantul rus Pavlov. Ei asociază impulsurile homosexuale cu o suferinţă intensă (şoc electic) şi reacţiile fireşti, heterosexuale, cu o intensă plăcere (stimularea centrilor nervoşi ai plăcerii). Zeci de mii de homosexuali voluntari au fost trataţi cu acest procedeu. Printre ei se numără şi câţiva români ale căror tratamente au fost subvenţionate de statul socialist. Unul dintre ei trăieşte în Bucureşti, se află în relaţii bune cu psihiatrul român care l-a supravegheat după decondiţionare şi nu manifestă nici o înclinaţie nefirească. Este căsătorit şi are doi fii normali din punct de vedere sexual. Descoperirile medicilor austrieci sunt bine cunoscute în cercurile ştiinţifice mondiale, însă interese oculte se opun declarării homosexualităţii ca boală psihică contagioasă, la care s-ar impune un tratament medical obligatoriu.

Într-adevăr, homosexualii sunt bolnavi psihic cu intense trăiri emoţionale (implicit cu emisii telepatice puternice), nu neapărat criminale. Liderii politico-economici, administrativi şi religioşi americani şi europeni şi-au însuşit teoria eronată a homosexualităţii ca fatalitate genetică, teorie fabricată de homosexuali şi răspândită de cei interesaţi de exploatarea acestora în diverse scopuri; politic (voturi), economic (localuri), degradarea personalităţii umane şi propagarea imoralităţii etc.. Oamenii de ştiinţă morali mai au încă de luptat pentru a se legifera descoperirea absolut certă că homosexualitatea este o boală psihică contagioasă prin telepatie şi a o include în rândul bolilor contagioase cu tratament medical obligatoriu.

sursa

 

Articole despre sexualitatea "liberă"

- Medicul canadian Rick Fitzgibbons, despre pericolul practicilor homosexuale

- Speranţă şi Vindecare pentru Homosexuali

- Sociologul german Gabriele Kuby – "Revoluţia sexuală globală: Distrugerea libertăţii în numele libertăţii"  (sursă alternativă)

Răzvan Petre,
28 martie 2016

< Sus >