<  Pagina index "Istoria lui Dumnezeu"


ISTORIA LUI DUMNEZEU – Selecţia 2

Traducere de Răzvan A. Petre

Partea 1-a     red  Cap. 14: Alte civilizaţii măreţe de pe Pământ  [Definirea unei civilizaţii măreţe | OM, o civilizaţie măreaţă cu sediul pe Pământ | O civilizaţie care a făcut Raiul pe Pământ | Automatizarea şi decăderea unei mari civilizaţii  | Atlantida]

Partea a 2-a  red  Cap. 15. Istoria umanităţii  [Curăţarea Pământului după Atlantida | Contribuţiile egiptenilor | Civilizaţii mai vechi – Revenim iarăşi la civilizaţiile anterioare  star  Dovezi fizice ale civilizaţiilor anterioare  star  Ascensiunea fizică a fostelor civilizaţii  star  Arhitectura atlanteană prezentă astăzi  star  Civilizaţia “Neanderthal”  star  Construcţia piramidelor]


Partea 1-a

Capitolul 14: Alte civilizaţii măreţe de pe Pământ

Definirea unei civilizaţii măreţe

În timpul dialogurilor mele cu Entitatea-Sursă, am abordat subiectul altor civilizaţii majore de pe Pământ, altele decât cea umană. Mă aşteptam ca una dintre acestea să fie delfinii, dar am fost dus într-o cu totul altă direcţie.

– Aşadar, spui că există mai multe civilizaţii măreţe? Care este definiţia unei civilizaţii măreţe?

– Una care cunoaşte Originea şi pe Mine.

– Doar atât? Dar tehnologia, de exemplu?

– Tehnologia nu este un semn bun pentru o civilizaţie măreaţă. Sunt conştient că oamenii gândesc în aceşti termeni, dar acest lucru este irelevant. Tehnologia a fost cauza prăbuşirii multor civilizaţii care ar fi putut fi măreţe.

– Deci care este semnul unei civilizaţii măreţe?

– Să fie în armonie cu Universul. Acest lucru poate părea un pic ciudat pentru majoritatea oamenilor. Dar acesta este adevăratul semn al unei civilizaţii măreţe. Fiinţele încarnate în ea lucrează atât în limitele naturii, cât şi în mod conştient cu Mine pentru a evolua. Civilizaţiile măreţe sunt mai importante decât civilizaţiile majore, pentru că sunt mai conştiente şi sunt în comunicare permanentă cu ele însele şi, bineînţeles, cu Mine. Iar înainte de a mă întreba ce înseamnă că “sunt în contact permanent cu ele însele”, permite-mi să te întreb eu: Ce înseamnă asta?

– Eram pe punctul de a te întreba eu acest lucru.

– Tocmai de asta te-am întrerupt.

– Hmm… Aş răspunde că expresia “a fi în contact cu ele însele” este destul de clară, referindu-se la contactul cu Sinele superior şi cu restul civilizaţiei lor.

– Bine. Vezi tu, nu este suficient doar să fii în contact cu tine însuţi. Deoarece tu eşti separat şi izolat, chiar dacă eşti conştient că există o Realitate mai mare şi poţi comunica cu Mine şi cu Originea. În cazul civilizaţiilor cu adevărat măreţe, fiinţele sunt în contact cu toate cele încarnate, precum şi cu ele însele. În esenţă, ele sunt coordonate, dar separate. Ele ştiu ce trebuie să facă în mod individual pentru binele celorlalţi. Nu caută să facă tot ce este mai bun pentru ele însele şi numai pentru ele, aşa cum fac majoritatea celor încarnaţi pe Pământ, în prezent. Ele conlucrează pentru a se ajuta reciproc pe baza experienţelor lor şi pentru a se ajuta reciproc să evolueze. Totul trebuie făcut împreună pentru binele Întregului, nu al individului. Acesta este semnul distinctiv al unei civilizaţii măreţe.

< Sus >

OM, o civilizaţie măreaţă cu sediul pe Pământ

– Au existat civilizaţii cu adevărat măreţe pe Pământ?

– Una, dar acea civilizaţie nu trăieşte în această dimensiune şi nici nu are încă Pământul ca obiect de focalizare.

– Ce înţelegi prin “obiect de focalizare”?

– Acasă.

– Deci unde sunt ei acum?

– Într-o altă frecvenţă sau dimensiune şi trăiesc liber în univers. Voi faceţi parte dintre ei. Ei sunt numiţi OM. Au depăşit nevoia de a face parte din frecvenţele inferioare şi lucrează împreună pentru a menţine acest univers particular pentru binele tuturor celor încarnaţi, inclusiv al Meu.

– Eu fac parte dintre ei? Dacă fac cu adevărat parte din ei, de ce mă aflu aici, încarnat în aceste frecvenţe inferioare? Am fost expulzat?

– Nicidecum. Tu şi alţii aţi ales să petreceţi un număr de încarnări pentru a ajuta acele entităţi care abia au început să se încarneze, pentru a le accelera evoluţia. Cu toţii vă străduiţi împreună. Toţi încercaţi să faceţi din rasa umană o mare civilizaţie, dar asta ia timp.

– Destul de mult timp, din câte văd. Lumea este în dezordine şi dizarmonie totală.

– Din perspectiva voastră, pare să fie mai rău decât este. Dar nu uitaţi că Eu pot vedea totul. Pot vedea încotro se îndreaptă totul, inclusiv contribuţiile pe care le aduceţi cu toţii pentru a ajuta la realizarea acestui lucru.

– Asta sună bine.

– Aşa este.

– Şi cum rămâne cu singura civilizaţie măreaţă care a venit de pe Pământ?

– Ei nu au venit de pe Pământ. Au venit de la Mine, la fel cum şi voi aţi venit de la mine.

– Dar ce au făcut ei?

< Sus >

O civilizaţie care a făcut Raiul pe Pământ

- Au făcut Raiul pe Pământ. Toată lumea lucra împreună în armonie, fără conflicte. Observau zonele ce trebuiau îmbunătăţite din punct de vedere natural şi au cooperat cu natura pentru a face acele schimbări. Natura este acea parte din Mine însărcinată cu menţinerea universului fizic. Tot ceea ce făceau ei avea ca scop îmbunătăţirea situaţiei lor colective, acea situaţie fiind una fizică. Au înţeles că cea mai bună cale evolutivă de urmat era să urmeze regulile universale privind evoluţia în fizic.

Am vorbit deja despre regulile ce trebuie urmate pentru a nu se produce karma, sau pierderea evolutivă a frecvenţei, care duce la blocarea în planul fizic. Această problemă, trebuie să spun, era foarte rară în cazul acestei civilizaţii. Ei erau atât foarte conştienţi, cât şi norocoşi că s-au încarnat atunci când frecvenţele Pământului şi ale universului înconjurător erau foarte ridicate. Cu toate acestea, riscurile de a fi prinşi în capcanele lumii fizice erau la fel de mari.

– Aici nu vorbeşti prea clar. Această civilizaţie pare să fie de o importanţă capitală pentru evoluţia şi experienţa indivizilor şi a Originii, precum şi pentru Tine. Şi totuşi, nu-mi spui ce au realizat din punct de vedere tehnologic! Au obţinut capacitatea de a mişca stelele? Au inventat teleportarea? Au rezolvat toate problemele medicale? Ce au fost ei? Ce...

– Stop! Nu înţelegi. Calea spre stele, din perspectiva voastră, nu este cu maşinile, ci cu Sinele. Această civilizaţie a realizat tot ceea ce trebuia să realizeze pentru a trece la următorul nivel de evoluţie, fără a avea nevoie de tehnologie. Nevoia de tehnologie este o pistă falsă, o distragere a atenţiei, o lipsă de înţelegere, este o orientare greşită. Vezi tu, nu tehnologia vă ajută să evoluaţi. Ci înţelegerea propriei fiinţe şi a funcţionării universului. Acest lucru este posibil doar atunci când individul nu se mai gândeşte la el însuşi şi începe să se gândească la imaginea de ansamblu. Cum îi poate ajuta pe ceilalţi? Care oportunităţi, dacă nu le-ar accepta, ar fi nişte ocazii ratate pentru colectiv? Individul iluminat este conştient şi se foloseşte de toate acestea. Aceasta este trăsătura indivizilor încarnaţi care, în mod colectiv, alcătuiesc o mare civilizaţie.

– Aş dori să-ţi atrag atenţia asupra unei chestiuni formale. Acest dialog se numeşte “Istoria lui Dumnezeu”, dar noi vorbim mai mult despre istoria umanităţii în acest moment.

– Este pe deplin adecvat să facem acest lucru. Din perspectiva voastră, Dumnezeu este autorul Creaţiei, ceea ce este adevărat. Din nou spun, voi toţi faceţi parte din Entitatea pe care o numiţi Dumnezeu, Originea, cum şi Eu fac parte, dar toţi mă numiţi Dumnezeu, deoarece eu sunt Creatorul universului din care faceţi parte. Istoria Mea include, de asemenea, crearea multor rase care trăiesc în multe dintre dimensiunile şi frecvenţele pe care le-am creat ca urmare a cercetărilor asupra Mea însumi. Am comunicat şi cu aceste rase, aşa cum comunic cu mulţi dintre voi acum. Unele dintre aceste rase sunt total conştiente de Realitatea mai mare, în timp ce altele seamănă cu voi. În acest caz, este mai potrivit să vorbim despre istoria lui Dumnezeu în legătură cu rasa umană, din moment ce acesta este cadrul vostru de înţelegere. Nu aţi putea înţelege istoria lui Dumnezeu din punctul de vedere al unei alte rase, deoarece diferenţele culturale ar fi mult prea mari. O parte a acestei înţelegeri constă în a afla istoria uitată a propriei voastre rase, interacţiunea ei cu Mine şi cu mediul său. Ca urmare, încearcă să înţelegi de ce rasa umană se referă la un ordin superior şi, în general, în acest punct al evoluţiei sale, de ce nu poate accepta pe deplin că face parte din ceva mai mare, şi anume din cauză că rasa umană nu poate privi faptele aşa cum se prezintă.

Acesta este, aşadar, motivul pentru lecţia de istorie de nivel superior, deoarece arată relaţia cu Sursa şi cum s-a modificat de-a lungul mileniilor.

– Bine, cred că înţeleg acum. În trecut, am vorbit despre dezvoltarea vehiculului pe care l-am numit corpul uman şi despre cum a fost şi este folosit pentru experienţa evolutivă a entităţii individuale. Ţinând cont că tocmai am vorbit despre diferitele civilizaţii care au trăit pe Pământ şi că unele sunt măreţe, poţi descrie vreuna dintre aceste civilizaţii?

< Sus >

Automatizarea şi decăderea unei mari civilizaţii

– Cel mai bun exemplu de civilizaţie care acoperă toate aceste criterii este rasa care a trăit în mediul pe care l-aţi numi drept Eden. După cum ştiţi din legendele voastre, au fost implicate două persoane, una numită Adam şi cealaltă, Eva. Aceştia ar fi fost bărbatul şi femeia speciei umane, femeia mâncând fructul din pomul interzis, ceea ce a dus la izgonirea din Grădina Edenului. Înainte de această poveste care a fost relatată în multe forme de-a lungul mileniilor, această civilizaţie atinsese, într-adevăr, măreţia. Numele de Eden nu este denumirea corectă pentru zona în care era concentrată această civilizaţie. Dar, de dragul continuităţii, îl voi folosi, deoarece este mai uşor de identificat. În esenţă, această civilizaţie poate fi numită măreaţă din următoarele motive:

1) Era în armonie cu mecanismele naturale ale Pământului.

2) Oamenii erau în armonie unii cu alţii.

3) Înţelegeau cerinţele celorlalţi din punct de vedere evolutiv şi toţi îi puneau pe ceilalţi înaintea lor.

4) Comunicau cu alte entităţi care lucrau cu Pământul şi cu dimensiunile şi frecvenţele din jur.

5) Erau capabili să acceseze energiile care îi înconjurau şi să le folosească în beneficiul Întregului, inclusiv să creeze adăposturi şi să ofere hrană.

Şi 6) Erau capabili să trăiască în comuniune cu animalele de pe planetă de la acea vreme.

– Şi atunci, de ce nu a continuat? De ce nu sunt prezenţi aici şi acum?

– Au decis să experimenteze creativitatea din punct de vedere fizic. Au văzut că puteau face forme energetice care să facă lucruri pentru ei, fără a fi nevoiţi să se concentreze ei înşişi în permanenţă asupra respectivei sarcinii.

– Au creat maşini?

– Au inventat ceva ce aţi putea numi tehnologie. Da, le-aţi numi maşini, dar nu sunt ceea ce aţi recunoaşte ca fiind maşinării. Erau făcute din energii care pătrundeau între dimensiuni sau frecvenţe. Atrăgeau energie din jur, care le permitea să facă automat munca pentru care fuseseră create.

– Deci, ce făceau ele?

– Rafinau energiile care erau folosite pentru hrana de care oamenii aveau nevoie: legume, rădăcinoase şi fructe de pădure, ca să nu mai vorbim de purificarea energiilor asociate cu apa. Apa este un element de bază, folosit foarte mult în construcţia de adăposturi şi alimentaţie. Era uşor de poluat apa, chiar şi atunci, din cauza activităţii vulcanice, aşa că trebuiau să o purifice în mod regulat. De asemenea, pentru că organismul uman conţine în principal din apă, ei foloseau apa purificată pentru a vindeca zonele deteriorate sau uzate ale organismului. Apa putea fi transformată în orice prin utilizarea energiei.

Marea problemă cu toate maşinăriile este că procesele pe care le înlocuiesc sunt uitate, deoarece oamenii nu mai au nevoie să le facă. Este ca şi cu folosirea tabelelor de logaritmi. Calculatoarele rezolvă totul pentru voi astăzi. Şi astfel, o întreagă generaţie de studenţi nu mai ştiu cum arată o tabelă de logaritmi şi cu atât mai puţin sunt capabili să o folosească.

Este exact ceea ce s-a întâmplat cu această civilizaţie. Au creat din ce în ce mai multe maşini pentru a face din ce în ce mai multe, anulând nevoia de a le face singuri. Şi astfel, au uitat elementele de bază ale manipulării şi controlului energiei. În cele din urmă, când maşinile au început să cedeze, cunoştinţele despre cum să le creeze nu mai erau disponibile oamenilor. Şi nici nu mai aveau abilităţile de a manipula energiile pentru a îndeplini aceleaşi sarcini. Abilităţile nu au mai fost învăţate, nemaifiind considerate necesare, deoarece maşinile trebuiau să dureze la nesfârşit. Dar nicio maşină nu durează la nesfârşit. Chiar şi cele bazate pe energie, deoarece funcţionalitatea lor scade, în cele din urmă, ca urmare a contactului cu energiile folosite pentru a face ceea ce sunt programate să facă.

– Şi ce alte maşini au mai făcut?

– În primul rând, trebuie să-ţi reamintesc că aceste maşini erau manifestări bazate pe energie şi nu erau dispozitivele fizice pe care le aveţi în prezent, cum ar fi avioanele, maşinile cu motor sau computerele. Ele au fost dezvoltate de cele mai bune minţi ale civilizaţiei pentru a fi scutiţi de corvoada de a se concentra asupra sarcinilor pe care trebuiau să le facă pentru a-şi uşura existenţa. Cum se întâmplă cu majoritatea maşinilor, ele au fost îmbunătăţite pe parcursul timpului de către alte persoane, care, de asemenea, înţelegeau foarte bine funcţionalitatea acelor maşini. Cu toate acestea, aşa cum tocmai am spus, odată ce au fost perfecţionate până la punctul în care nu mai era nevoie de nimeni pentru a îmbunătăţi maşinile, acestea au fost lăsate de capul lor şi uitate. Odată ce au fost uitate şi odată ce oamenii care le-au creat şi întreţinut au părăsit planul terestru şi s-au întors la starea lor energetică, s-au pierdut şi cunoştinţele despre ce trebuie făcut pentru a le crea sau întreţine. Este ceva ce aţi trăit recent în civilizaţia actuală, căci aţi descoperit unele dispozitive pe care nu le înţelegeţi deloc. Piramidele sunt un exemplu în acest sens, la fel ca şi obeliscurile egiptene care sunt răspândite prin lume. Ele încă funcţionează, dar rezultatul funcţionării lor nu este utilizat.

Ca să trecem la întrebarea ce făceau maşinile, îţi voi oferi o mică listă a sarcinilor pe care le îndeplineau:

1) Purificau cursurile de apă

2) Energizau plantele folosite pentru hrana fizică.

3) Corectau cantitatea de energie pentru a maximiza creşterea plantelor.

4) Manifestau forme fizice pentru a fi folosite ca locuinţe, mijloace de transport etc.

5) Dirijau energia către utilizatorii finali pentru uz personal.

6) Dirijau energia spre căile de energie pentru mijloacele de transport.

7) Foloseau energie pentru curăţarea căile de energie ale corpului uman.

8) Foloseau energie pentru întinerirea corpului uman.

9) Dirijau energia pentru liniile de comunicaţii.

10) Purificau atmosfera.

11) Dirijau sistemele climatice pentru reîmprospătarea rezervelor de apă

şi 12) Dirijau sistemele energetice ale Pământului pentru a-i curăţa aura energetică, pe toate nivelurile.

Acestea sunt doar maşinile principale care au fost create atunci. Existau multe altele care îndeplineau funcţii mai puţin importante. Rezultatul tuturor acestora este că această civilizaţie avea posibilitatea de a se relaxa şi de a-şi găsi adevăratul Sine şi de a comunica cu Sinele lor superior. Au făcut acest lucru pentru o perioadă destul de lungă de timp.

Dar problema a fost că au început să se concentreze mai mult pe partea fizică a corpului, în ceea ce priveşte senzaţiile atât fizice, cât şi emoţionale. Asta a făcut că, de-a lungul unei perioade de timp, au pierdut nevoia de a fi în contact cu Sinele lor superior, deoarece se concentrau asupra aspectelor fizice.

– Ne întoarcem la povestea fructului interzis, care a dus la izgonirea din Grădina Edenului. Care este semnificaţia acestei poveşti?

– Semnificaţia este ruperea legăturii dintre oameni şi univers, ca urmare a utilizării dispozitivelor automatizate, care i-au scutit de nevoia permanentă de comunicare cu Sinele superior şi de nevoia de accesare directă a energiilor în viaţa de zi cu zi. Prin urmare, mecanizarea sau automatizarea sub toate formele a dus la fapte negative. Semnificaţia fructului interzis nu este, prin urmare, că fructul ar fi fost interzis, ci că acesta ducea la decădere, dacă nu era folosit cu înţelepciune. Fructul fiind mecanismele, automatizarea şi tehnologia.

– Stai puţin, tocmai mi-ai dat un exemplu fantastic de civilizaţie care a fost, în cuvintele tale, măreaţă. Şi acum îmi spui că a eşuat şi a decăzut? Asta-i o contradicţie în termeni. Cum poate o civilizaţie măreaţă, care avea toate atributele deja citate, să-şi provoace propria decădere prin utilizarea tehnologiei?

– Îmi cer scuze că te-am derutat. Ţi-am dat un exemplu de civilizaţie care, nu numai că a fost măreaţă, dar care şi-a pierdut măreţia, din cauza unei gândiri colective prost direcţionate. Ar fi trebuit să descriu prima rasă despre care am vorbit. Aceasta a fost cu adevărat măreaţă şi a realizat tot ceea ce i s-a dat de îndeplinit. Trebuie să adaug, totuşi, că era o perioadă de înaltă vibraţie, din perspectiva voastră. Civilizaţia, Pământul, sistemul solar, galaxiile şi universul erau tinere şi inocente şi încă neatinse de deciziile greşite şi de ulterioara diminuare a vibraţiilor unor civilizaţii. Din nefericire, rasa umană, ca civilizaţie, şi-a scăzut cel mai mult vibraţia dintre toate, şi de aceea este urmărită cu multă atenţie de alte civilizaţii din dimensiunile şi frecvenţele apropiate. În mod ironic, rasa umană în forma sa actuală a fost mai măreaţă decât este astăzi. Făcând o paralelă cu rasa Eden, la o scară ceva mai redusă, rasa umană face exact acelaşi lucru pe care l-a făcut rasa Eden, chiar acum, sub nasul vostru. Toată lumea îşi doreşte răsfăţul tehnologiei, fiecare îşi doreşte să obţină tot ce-i mai bun la un preţ de nimic. Totuşi, aici sunt implicate două costuri:

1) Preţul mic este costul în bani al dispozitivului dorit.

Şi 2) Preţul mare este cel plătit de Pământ, în ceea ce priveşte utilizarea resurselor esenţiale de care el are nevoie pentru a-şi monitoriza şi purifica sisteme energetice ce permit organismelor fizice să existe. Cele mai multe dintre aceste resurse sunt consumate de către om cu o viteză ameţitoare. Un rezultat al folosirii mijloacelor mecanice pentru a îndeplini sarcini obişnuite este că pierdeţi abilităţile tradiţionale şi armonia cu Pământul sau natura, comunicarea cu spiritele care cooperează cu Pământul pentru a-l întreţine şi comunicarea cu Sinele, acea parte invizibilă din tine, care este parte din Mine, Entitatea-Sursă şi, în cele din urmă, din Origine.

– Aşadar, grandoarea poate duce la decădere.

– Da, dar poate duce şi chiar duce, de asemenea, la o splendoare şi mai mare. Asta este ceea ce învăţăturile fiinţelor coborâte în planul fizic au încercat să vă explice tuturor de-a lungul ultimelor milenii. Dar ele, din păcate, au fost folosite în ultima vreme pentru mărirea de sine, iar mărirea de sine, de asemenea, duce la decadenţă.

– La ce fiinţe te referi?

– Fiinţele despre care am discutat anterior: Mohamed, Isus şi Buddha.

– Ce alte civilizaţii crezi că au fost destul de importante pentru a vorbi despre contribuţia lor la evoluţie şi înţelegerea universului şi a Voastră?

< Sus >

Atlantida

– Există multe rase ce pot fi considerate ca măreţe, dar au căzut în decădere. Există mult mai multe dintre acestea decât rase care au avut un succes total. Dar toate au progresat spre frecvenţe mai înalte. Prin urmare, nu voi insista pe faptul că nu au reuşit să progreseze. Nu există aşa ceva ca eşecul. Nu uita, contează doar experienţa! Aşa că uită-te la ceea ce au realizat în timp ce erau în ascensiune. Văd în mintea ta că ai dori să vorbim despre rasa umană care a fost centrată în oraşul Atlantida. Dar mulţi oameni au scris lucrări transmise mediumnic despre această civilizaţie. În general, nu ai mai afla nimic nou, dar eu voi adăuga câte ceva.

Multe lucrări scrise de mediumi au identificat faptul că atlanţii au fost şi ei tehnologişti şi au fost afectaţi de decăderea cauzată pe tehnologie. Ei s-au concentrat pe utilizarea cristalelor pentru a proiecta şi controla energia care să-i ajute să fabrice ceea ce aveau nevoie pentru a supravieţui în mediul fizic. Erau, de asemenea, foarte buni la bioinginerie şi, utilizând tehnologia energiei cristalelor, erau experţi în reproiectarea genomului uman pentru a crea entităţi hibride om-animal. Despre unele dintre acestea se vorbeşte chiar şi astăzi în legende. Au schimbat şi genele de la un animal la altul pentru a crea animale complet hibride. Fiecare dintre aceşti hibrizi a fost creat pentru a îndeplini anumite munci sau funcţii în cadrul civilizaţiei, unii pentru război, alţii erau pentru producţie, în timp ce unii erau pentru plăcerea sexuală. Cel mai rău caz de utilizare a bioingineriei hibride om-animal, sau chiar animal-animal, a fost pentru a arăta statutul social. Crearea celor mai ciudate creaturi era o mare demonstraţie a bogăţiei şi poziţiei sociale. Unii atlanţi şi-au reproiectat chiar şi propriul creier în forma animalului preferat, dacă considerau că asta le va conferi un statut mai înalt în cadrul eşaloanelor superioare ale comunităţii. Poveştile despre animalele vorbitoare, care au fost transmise prin legende, de-a lungul mileniilor, sunt ceea ce a mai rămas din anii de decădere care au dus la prăbuşirea acestei civilizaţii cândva măreţe.

– Atunci, de ce nu mai vedem astfel de hibrizi astăzi, aici şi acum? Cu siguranţă, ei trebuie să se fi reprodus şi să se fi perpetuat.

– Adevărat. Dar acesta nu era un drum pe care aş fi vrut ca rasa umană să coboare la infinit. În primul rând, pentru că nu oferea continuitatea formelor. Şi în al doilea rând, pentru că ar fi creat o diferenţă mult mai mare decât există acum între rasele care au evoluat în anumite părţi ale Pământului – discriminare. De asemenea, am vrut curăţarea fondului genetic, iar decăderea acestei civilizaţii era momentul potrivit pentru a face acest lucru. Acest lucru a fost agreat de toţi cei care se aflau sau încă se află sau s-au întors recent la nivelurile energetice specifice existenţei lor reale.

În esenţă, atlanţii au creat o civilizaţie de circ atât de diversă, încât nu se mai putea stabili cine de unde provenea genetic. Toată lumea fusese modificată într-un fel sau altul. Mai important, capacitatea de reproducere a acestor hibrizi nu era la fel de robustă ca a oamenilor din acea perioadă, iar mulţi au devenit sterili. Şi trebuia să fie întărită capacitatea vehicului corporal de a se reproduce singur, pentru a le permite copiilor mei de energie să experimenteze toate frecvenţele care le erau prezentate, deoarece numărul de vehicule era mult mai mic decât necesarul pentru entităţi.

Prin urmare, am permis ca această civilizaţie să se stingă şi am curăţat Pământul la plecarea ultimei entităţi către frecvenţele superioare.

– Cum ai curăţat zona?

– Am permis ca Pământul să dezvolte o slăbiciune la suprafaţa sa, localizată chiar în centrul civilizaţiei, şi am acoperit zona cu lavă topită fierbinte. Ulterior, am răcit-o cu apă din ocean, permiţând mineralelor din lavă şi din mare să se amestece şi să cureţe cu aburi terenul rămas.

– Terenul rămas. Vrei să spui că zona în care se aflau atlanţii s-a scufundat până la fundul mării?

– Nu s-a scufundat, ci a fost acoperită cu apă, iar Pământul a fost apoi descoperit, ca urmare a faptului că apa s-a evaporat în contact cu lava. Acest lucru a creat un ecosistem cu un conţinut ridicat de sulf pentru o bună perioadă de timp, ceea ce a însemnat că entităţile care se ocupă de sănătatea planetei, spiritele naturii, au lucrat din greu pentru a curăţa sulful de pe planetă, deoarece ar fi fost dificil ca vreo plantă să poată creşte în mod natural. Mineralele rămase erau perfecte pentru viaţa vegetală şi astfel, plantele au ajuns repede să poată susţine reintroducerea formelor umane.

– Aşadar, care a fost civilizaţia care a urmat atlanţilor?

– Cea actuală. A fost considerat un avantaj ca unele dintre tehnologiile dezvoltate în perioada în atlanţilor să fie făcute disponibile oamenilor proaspăt purificaţi şi reintroduşi pe acel pământ. Aceste abilităţi au fost oferite entităţilor care aveau capacitatea de a veni şi de a pleca, adică de a reveni la starea lor energetică oricând voiau. Aflându-se în planul fizic, aveau capacitatea de a-şi aminti tot ceea ce aveau nevoie pentru a avea succes. Şi, prin urmare, erau capabile să călăuzească entităţile încarnate în direcţia dorită atât de Mine, cât şi de grupul de entităţi încarnate mai experimentate, care căutau să obţină tot ce era mai bun din mediul terestru.

– Vrei să spui că aveţi un Comitet de oameni în spirit care controlează destinul celor încarnaţi?

– Da. Şi la asta foloseşte Akasha.

– Deci, cum se numea acea rasă nou introdusă, care dispunea şi de tehnologie?

– Cea egipteană.

< Sus >


Partea a 2-a

Capitolul 15. Istoria umanităţii

Curăţarea Pământului după Atlantida

– Aşadar, Tu şi Comitetul aţi schimbat modul în care oamenii preferau să se vadă pe ei înşişi, revenind la ceea ce fusese iniţial.

– Da. Şi, după cum tocmai am spus, rasa umană pe care aţi numit-o egipteană a fost prima civilizaţie care a fost aşezată în planul terestru după dispariţia culturii atlante.

– Ai spus anterior că ai curăţat Pământul prin provocarea unei erupţii vulcanice, iar apoi ai spălat zona cu apă de mare. Asta sună foarte asemănător cu marele potop, motivul pentru care Noe ar fi construit o arcă.

– Bine observat. Subliniez, totuşi, că Eu nu am provocat o erupţie vulcanică, fiindcă nu existau vulcani pe insula care-i găzduia pe majoritatea atlanţilor. Am provocat o ruptură în scoarţa terestră, similară cu ceea ce voi numiţi cutremur. Dar acest cutremur a permis, de asemenea, ca lava topită să iasă la suprafaţă pe toată insula, curăţând suprafaţa de tot ADN-ul suficient de viabil să permită recrearea hibrizilor umano-animali.

– Totuşi, aţi reuşit să păstraţi un fond genetic al tuturor raselor pure de oameni şi animale.

– Da, inclusiv viaţa vegetală. Tot ceea ce era necesar pentru a ajuta la demararea unei rase pure de fiinţe umane în scopuri evolutive a fost ferit de procesul de purificare.

Noua etapă a inclus următoarele:

1) Un program de întreţinere pentru Pământ.

2) Întreţinerea ecosistemului local, a plantelor şi animalelor, a spiritelor naturii.

şi 3) Furnizarea de suficiente învăţăminte despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, pentru a ajuta progresul.

Acele corpuri umane care au supravieţuit au fost ocupate cu entităţi foarte experimentate, cărora nu le-a fost îndepărtată niciuna dintre abilităţile energetice normale. Astfel, ele au reuşit să stimuleze demararea noii rase din punct de vedere cultural, tehnologic şi evolutiv, având deja implantată înţelegerea necesităţii de a lucra în limitele naturale ale planului terestru.

– Deci, cum arăta arca? Toată lumea se aşteaptă să fi fost o barcă mare, aşa cum este ilustrat în legendele noastre şi în Vechiul Testament.

– Arca a fost doar un loc sigur pentru păstrarea mostrelor genetice. În acest caz, fondul genetic avea nevoie de specimene vii, deoarece tehnologia şi cunoştinţele de manipulare genetică folosite de atlanţi urmau să fie blocate, pentru a încuraja alte direcţii de dezvoltare. Prin urmare, sarcina principală a arcei a fost aceea de a permite animalelor să supravieţuiască suficient de mult timp fără a suferi mutaţii, pe timpul pregătirii terenului pe care urmau să îl ocupe, unde să trăiască în mod natural. Dar chiar şi utilizând metode energetice pentru a crea acest teren, a fost nevoie de timp pentru a se stabiliza. În planul fizic, totul are nevoie de timp pentru a se stabiliza. Pentru ca entităţile să poată exista pe cont propriu în acest plan, li s-a acordat timp pentru a se acomoda şi a folosi mediul într-un mod natural, folosind energiile care impregnează acest nivel vibratoriu fizic. Acesta este cel mai important lucru legat de supravieţuirea în cele mai joase frecvenţe şi dimensiuni. Entităţile trebuiau să trăiască în mijlocul acestor energii şi folosindu-se de ele, nu doar să le dea târcoale.

< Sus >

Contribuţiile egiptenilor

– Deci ce a fost cu egiptenii? Cu ce au contribuit ei?

– Ei au fost trambulina pentru regenerarea rasei umane în această parte a lumii.

– Stai puţin. Tocmai am primit o imagine, un sentiment că Mediterana a fost marea pe care a-i folosit-o pentru a curăţa pământul, inundându-l, unde a fost Atlantida.

– Da, bine intuit. Acum ştii de unde a apărut legenda potopului. Şi ai o idee despre locul unde se aflau atlanţii. Zona numită Egipt avea calităţile cele mai asemănătoare cu ale pământului atlanţilor. Şi a fost prima care a devenit suficient de pură pentru a conlucra cu ei din punct de vedere natural. Comitetul şi cu Mine ne-am implicat foarte mult să reintroducem cele depozitate în arcă. Egiptenilor le-a fost insuflată nevoia de a respecta energiile Pământului şi oportunităţile sale naturale, care le-au fost oferite pentru a reconstrui viaţa umană. În mod subconştient, ei erau conştienţi de entităţile care controlează aceste energii. Şi, ca urmare, le-au dat nume şi forme, forme pe care şi le aminteau de la moştenirea atlantă. Graţie amintirilor unora dintre egipteni, entităţilor importante li s-au dat forme sau imagini care semănau cu acelea pe care le luau conducătorii Atlantidei pentru a-şi arăta importanţa. Prin urmare, au descris pictural energiile controlate de aceste entităţi prin corpuri umane cu capete de animale. De exemplu, Ra era numit zeul-soare, cuvântul zeu însemnând “cel responsabil”, care avea grijă de sursa de energie pentru această planetă pe şase niveluri dimensionale. Anubis era cel responsabil de lucrurile care apar în mod natural, cum ar fi plantele, peştii şi mamiferele, şi lucra cu o armată de ajutoare, ceea ce voi numiţi spiritele naturii. Unora dintre acestea le erau atribuite nume şi forme proprii.

– Ce altceva îmi mai poţi spune despre egipteni?

– Pământul pe care trăiau era luxuriant şi fertil. Au prosperat timp de milenii în acest mediu, în armonie cu natura. Au fost învăţaţi să-şi dezvolte multe abilităţi de către entităţile care s-au întrupat în deplinătatea facultăţile lor spirituale, entităţi evoluate, care şi-au asumat rolul de ajutoare la nivelul terestru grosier. Unele dintre aceste abilităţi implicau captarea şi utilizarea energiilor pe care le folosiseră atlanţii. Au primit sprijin, fiind învăţaţi cum să construiască structuri şi dispozitive care să capteze aceste energii şi să le stocheze pentru o folosire ulterioară. Pentru ca aceste energii să poată fi accesate de cei neobişnuiţi să aibă de-a face cu astfel de energii la nivel fizic, obţinerea acestor abilităţi pretindea o puritate a inimii şi o gândire curată. Şi fiindcă era necesar un nivel atât ridicat de puritate, au putut fi învăţaţi doar acei puţini capabili de o dedicare pe viaţă unui total altruism, necesară pentru a atinge acest nivel. În consecinţă, pe măsură ce învăţătorii părăseau planul terestru pentru a se întoarce la existenţa energetică, ei lăsau nişte înlocuitori, dar numărul indivizilor adecvaţi se micşora. Şi creştea îngrijorarea cu privire la numărul de persoane potrivite să primească cunoştinţele. În această stare de îngrijorare şi simţind o nevoie disperată de a-şi transmite abilităţile, i-au învăţat chiar şi pe unii care nu erau suficient de puri, ceea ce a dus la reapariţia unei civilizaţii bazate pe putere şi, în cele din urmă, la decăderea ei. A fost nevoie de peste 25.000 de ani pentru ca existenţa şi evoluţia fizică umană să se refacă până la nivelul la care vă aflaţi acum. Iar lucrurile sunt departe de a fi satisfăcătoare, după cum puteţi vedea. Dar vă îmbunătăţiţi încet-încet. Lucrul ăsta îmi provoacă entuziasm.

– Spune-mi mai multe despre egipteni, în special despre piramide. Ce au făcut şi cum au fost construite cu adevărat?

– Intrăm acum mai mult în istoria speciei umane, decât în istoria lui Dumnezeu.

– Da, ştiu. Dar trebuie să aflu asta. Ne putem întoarce la Tine după acest dialog.

– Foarte bine. Ei nu se numeau egipteni atunci când au fost introduşi pentru prima dată pe acel pământ. De fapt, au fost introduşi în stare de funcţionare.

– Cum adică în stare de funcţionare? Vrei să spui că a apărut brusc o civilizaţie gata făcută? Azi nu erau acolo, iar a doua zi, apruseră case şi de toate?

– Cam aşa. Vezi tu, eram nerăbdător să pun din nou evoluţia în mişcare cât mai repede posibil. Fuseseră pierdute atât de multe oportunităţi ca urmare a faptului că atlanţii au luat-o aiurea pe tangentă, încât eram dornic să o iau de la capăt cât mai repede cu putinţă. După ce am curăţat zona, cel mai bun mod de a o face a fost să iau o bucată din civilizaţia atlanteană, cum fusese ea la începuturi, şi să o introduc pe o altă linie temporală. Am eliminat toată memoria sferică din rasă şi le-am dat câţiva indivizi total conştienţi pentru a-i ghida în direcţia corectă.

– Memoria sferică?

– Abilitatea de a influenţa prezentul prin amintirea acelor evenimente care se vor întâmpla mai târziu, liniar vorbind. Unii dintre voi de pe Pământ începeţi să vă amintiţi deja cum să faceţi acest lucru. Sunt acei mediumi sau clarvăzători care pot ghici viitorul.

– Dar ce-i cu abilitatea de a fi total conştient? Te referi la aceia despre care ai vorbit mai devreme, care au capacitatea de a călători la Entitatea-Sursă şi înapoi oricând vor, care au acces la Akasha, la Comitet şi la Sinele lor energetic superior?

– Corect. S-ar putea să ţi se pară ciudat, dar, după 43 de încercări de a obţine tot ce-i mai bun din planul terestru folosind forme biofiziologice de tip uman, începusem să devin puţin nerăbdător şi, pur şi simplu, nu voiam să o iau de la zero din nou. Aşa că am decis să încep cu o civilizaţie de-a gata.

– Asta ar explica ceea ce arheologii nu au putut explica: dovezile care sugerează că egiptenii au apărut brusc pe scenă.

– Da, pentru că exact asta s-a petrecut. Nu erau mai mult de câteva mii de oameni puternici, care au fost implantaţi în noul lor mediu cu totul, de la case, la magazine, la agricultură şi industrie, deja funcţionale şi gata de pornire. Ghizii, acei oameni total conştienţi, au fost puşi în poziţii superioare de prim rang, astfel încât să poată transmite cunoştinţe numeroşilor noi încarnaţi şi să-i înveţe cum să folosească resursele naturale din jurul lor. Bineînţeles, cu toţii aveau memoria pre-programată să poată face lucrurile de bază. Iar celor care promiteau că îşi vor păstra puritatea sufletească li se arătau modalităţile de captare şi utilizare a energiilor înconjurătoare.

– Ce anume li s-a arătat de către cei total conştienţi?

– Au fost învăţaţi cum să capteze energiile din jur prin meditaţie concentrată, bazându-se pe puritatea gândurilor. Acest lucru era realizabil doar de câţiva, deoarece solicita un altruism total. Trebuiau să demonstreze că aveau controlul asupra celor trei atribute majore care conduc la puritate: 1) Iubirea, 2) Puterea 3) Înţelepciunea. Fiecare dintre acestea poate fi seducătoare în sine. Dar, odată stăpânite, pot fi nişte instrumente importante spre binele celorlalţi. Stăpânirea tuturor celor trei este rară şi numai indivizii care dovedeau că sunt capabili de asta erau învăţaţi abilităţile necesare pentru a manipula energia.

Primele lucruri care le-au fost arătate au fost cum să afecteze structura moleculară a unui obiect până la punctul în care puteau obţine două lucruri:

1) Puteau schimba forma obiectului prin rearanjarea acestor molecule [n.tr. – plasticizarea pietrelor].

şi 2) Puteau afecta stabilitatea dimensională a obiectului până la punctul în care acesta nu se mai afla nici într-o dimensiune, nici în cealaltă, ceea ce le permitea apoi manipularea sau transportul uşor al obiectelor [n.tr. – levitaţie].

ÎÎn continuare, au fost instruiţi să folosească aceste abilităţi pentru a crea structuri care să capteze energii pentru uzul personal şi colectiv în cantităţi mari şi să le stocheze.

– Vorbeşti despre piramide...

– Şi de alte structuri, pe care nu le-aţi descoperit încă, dar care sunt încă intacte şi îşi fac treaba pentru care au fost proiectate şi construite: aceea de a colecta, stoca şi/sau redirecţiona energia. Unele dintre aceste structuri emit în mod constant excesul de energie sau de energii şi, ca urmare, provoacă schimbări la nivelul pământului înconjurător. Cunoaşteţi aceste evenimente ca fiind cutremurele.

– Credeam că cutremurele de pământ au legătură cu tectonica plăcilor.

– Da, dar ce cauzează tectonica plăcilor?! Pământul nu o face de la sine, fiindcă nu este în interesul său. Structurile erau folosite şi pentru alte lucruri, cum ar fi terapia energetică, regenerarea corpurilor deteriorate şi duplicarea unor produse esenţiale, care nu puteau fi fabricate altfel decât prin manipulare energetică, deoarece nu existau tehnologiile fizice şi instrumentele necesare pentru a fabrica astfel de lucruri.

Structurile erau, de asemenea, utilizate în scopuri de comunicare. Indivizii care erau instruiţi corect puteau folosi energiile acumulate de structuri pentru a comunica cu alţi membri ai rasei umane care erau transplantaţi în alte părţi ale universului.

CCa şi în cazul atlanţilor, unii dintre aceştia şi-au schimbat, în cele din urmă, forma de bază a corpurilor lor fizice, dar asta numai pentru a avea o interfaţă mai bună cu mediul în care existau, şi nicidecum din motivele egoiste, sociale sau sexuale din care şi-au modificat corpurile atlanţii. Unii dintre aceşti indivizi se descurcau atât de bine cu energiile, încât puteau cutreiera stelele cu mintea. În acest scop, acea parte din Esenţa lor care era captivă în corpul fizic era eliberată momentan şi i se permitea să se conecteze cu restul formei energetice, după care se întorcea în corp.

– Aşadar, cele două teorii diferite, conform cărora piramidele au fost folosite pentru a colecta energie sau că erau un fel de dispozitiv de observare astrologică, sunt ambele rezonabile?

– Da, ambele sunt adevărate, dar nu în modul în care sunt prezentate de aşa-zişii experţi şi teoreticieni.

– Spui că au existat 43 de civilizaţii pe Pământ, noi făcând parte din cea de-a 44-a. Cum se face că nu vedem niciunul dintre artefactele lor?! Unde sunt vestigiile arheologice care să susţină o astfel de afirmaţie?!

– Voi, oamenii actuali, sunteţi atât de plini de voi înşivă, încât credeţi că sunteţi cel mai bun lucru inventat de la motorul cu combustie până în prezent! Păi, să vă spun ceva: forma umană există de mult mai mult timp decât credeţi, unele variante având un avans de peste 100.000 de ani, ceea ce este destul de aproape chiar de durata acestei versiuni a omenirii, calculată de la penultima, plus-minus 10.000 de ani.

– Stai puţin, mi-ai lăsat impresia că între atlanţi şi rasa umană cunoscută de istorie au trecut doar 25.000 de ani.

– Asta e adevărat. Dar tu presupui că atlanţii nu ar avea legătură cu versiunea actuală a omenirii. Asta nu-i adevărat. Dacă îţi aminteşti, atlanţii s-au modificat genetic pentru a se îmbunătăţi atât din motive fizice, cât şi sociale. Însă acest lucru nu înseamnă că ei n-ar fi făcut parte din civilizaţia actuală umană. Mai aminteşte-ţi că i-am purificat pentru a le permite să o ia de la capăt. Dar nu înseamnă că am introdus o nouă rasă umană. Înseamnă doar că acestei versiuni i s-a dat şi a doua şansă, şansa de a o lua de la capăt şi a avea succes în direcţia în care colectivul de suflete umane încarnate dorea să se îndrepte specia.

– Oare nu înseamnă că ar trebui să vedem şi nişte dovezi fizice că ceea ce noi considerăm a fi cea mai de succes versiune a umanităţii a fost foarte demult prezentă aici pe Pământ şi a avut suficientă tehnologie de genul celei pe care o numim ca atare?

– Tu numeşti tehnologie ceva pe care eşti obişnuit să o vezi în prezent. Nu este cazul, deoarece, de-a lungul mileniilor, a existat tehnologie de toate felurile, de la cea biologică la cea electronică, la cea spaţială sau dinamică, la cea luxuriantă şi la cea spirituală. Au fost folosite multe dintre acestea şi combinaţii ale lor, cea mai productivă fiind cea spirituală.

Totuşi, sunt impresionat de contribuţia pe care a adus-o cea mai recentă versiune a umanităţii. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că vi s-a dat tuturor un liber-arbitru total: adică puterea de a face ceea ce doriţi ca indivizi, fără a fi nevoie să vă armonizaţi cu colectivul uman. Dar aceasta a fost o paranteză.

Dovezile pe care le căutaţi nu există în forma în care le-aţi putea recunoaşte, deoarece voi căutaţi doar dovezi fizice. Trebuie să căutaţi în interiorul vostru pentru a găsi unele dovezi. Sunt legate de modul în care interacţionaţi cu semenii voştri. Aceasta este adevărata moştenire, adevărata dovadă a civilizaţiei anterioare, conducându-vă direct la Sursă, adică Eu, şi la Origine, pentru că acest fel de dovezi se referă la camaraderia totală, la cooperarea pentru binele Întregului.

DDar dacă căutaţi dovezi de genul celor măsurabile, trebuie să căutaţi în două zone: Mai întâi, în nisipul din apropierea zonelor unde sunt localizate piramidele. Şi, în al doilea rând, în zăpada de lângă Polul Sud.

– Vrei să spui că putem vedea dovezi reale ale unei civilizaţii de tip avansat în aceste zone?

– Da.

– Atunci de ce nu ştim acest lucru?! De ce nu l-am văzut încă?! De ce încă nu s-a publicat, prezentat la televizor, să apară lucrări academice în reviste de prestigiu, revelaţii mondiale, o nouă gândire despre viaţă şi tehnologie?! De ce? De ce? De ce?

– De ce?! Pentru că foarte mulţi oameni aflaţi în poziţii înalte şi-au făcut un renume pe baza actualei înţelegeri. Arheologii au scos deja la iveală o parte din aceste dovezi, dar le-au ascuns din mai multe motive. În primul rând, pentru că le-ar ruina carierele. În al doilea rând, pentru că, dacă ar lua taurul de coarne şi ar prezenta aceste noi date, ar fi desfiinţaţi de către cei care ocupă poziţii înalte şi care şi ei şi-au făcut o carieră pe baza actualei înţelegeri. În al treilea rând, unii dintre aceşti oameni cunosc deja aceste informaţii. Există mulţi indivizi în poziţii de conducere religioasă, care ar ucide, literalmente, pentru a avea monopolul aceste informaţii, ca apoi să le distrugă, astfel încât să îşi poată menţine poziţia lor şi poziţia credinţei pe care o promovează.

– Îmi spui deci că unii dintre noi ştiu mult mai multe despre istoria omenirii decât ştim noi, ca populaţie. Şi că sunt dispuşi să oprească aceste informaţii pentru a-şi perpetua carierele, cariere care se bazează pe un adevăr învechit, dar care, pe de altă parte, ar avea un succes enorm dacă ar prezenta aceste informaţii civilizaţiei noastre, dornice să ştie mai multe de unde provine şi care-i adevărul despre viaţă.

– Da, asta se întâmplă. Vezi tu, oamenii aflaţi la putere ca urmare a actualei înţelegeri sunt speriaţi că vor pierde totul. Ei nu sunt interesaţi de avansarea rasei umane, chiar dacă aceste revelaţii ar ajuta-o să-şi ridice vibraţia şi, ca urmare, să evolueze mai repede. Tot ceea ce îi interesează pe ei este prezentul. Iar, în prezent, deţin controlul asupra gândirii celorlalţi, fapt ce le oferă mai multă putere. Au putere într-un mediu pe care majoritatea oamenilor îl recunosc ca fiind singurul lor mediu şi, ca atare, acceptă lucrurile de faţadă.

– Aşadar, cine deţine aceste cunoştinţe? Cine a reuşit să preia controlul asupra informaţiilor dezgropate?

– Înalţii funcţionari de la nivel local. În general, ei cam înţeleg ce reprezintă aceste cunoştinţe. În unele cazuri, au la îndemână o tehnologie mult peste nivelul lor de înţelegere. În alte cazuri, tehnologia este de calitate inferioară, dar totuşi semnificativă. În multe cazuri, ea i-ar ajuta să prospere pe săracii lumii. Or acesta este un alt motiv pentru a păstra secretul aceste cunoştinţe.

– Aşadar, chiar şi puţină cunoaştere este periculoasă?!

– În acest caz, da. O cunoaştere limitată nu face decât să favorizeze un complex de superioritate, dar şi multă frică, frica de necunoscut şi de ceea ce ar putea produce. Vezi tu, atunci când aveţi puţine cunoştinţe despre ceva atât de necunoscut, încât îl consideraţi de natură extraterestră, vă temeţi de forţele care au creat o astfel de cunoaştere. Iar cei care se tem cred că şi ceilalţi ar fi la fel de temători. Şi astfel, ei ascund informaţia, de teamă să nu provoace panică. În realitate, panica este doar în mintea lor: frica de schimbare.

< Sus >

Civilizaţii mai vechi – Revenim iarăşi la civilizaţiile anterioare

Dovezi fizice ale civilizaţiilor anterioare

– Să revenim la chestiunea civilizaţiilor mai vechi. Am citit într-o carte a lui Erich von Daniken, cu mulţi ani în urmă, că este perfect posibil ca chiar şi 20 de civilizaţii să se dezvolte şi să decadă în decurs de 1 milion de ani, cu intervale de 50.000 de ani între ele, fără să lase dovezi care să le dovedească existenţa, în afară de legende. Este o afirmaţie rezonabilă?

– În întregime. De fapt, au existat chiar mai multe decât 20, fiecare răspândindu-şi influenţa mai mult sau mai puţin în lume, galaxie sau univers. Unele au atins măreţia din punct de vedere spiritual, în timp ce altele, din punct de vedere fizic. De obicei, fizicul a fost norma. Cantitatea de vestigii pe care o civilizaţie o lasă în urmă atunci când decade depinde de relaţia dintre spiritual şi fizic.

< Sus >

Ascensiunea fizică a fostelor civilizaţii

S-o spunem mai limpede. Rasele cu adevărat măreţe care au existat în sau împrejurul mediului terestru nu au lăsat întotdeauna ceva în urmă. În multe cazuri, au luat cu ele întreaga lor civilizaţie, mai ales dacă s-au ridicat la frecvenţe mai înalte. Acest lucru a inclus şi locuinţele în care au trăit.

– Vrei să spui că civilizaţii întregi pot să se înalţe la niveluri de vibraţie mai înalte, luând absolut totul cu ele, case şi toate celelalte?

– Dacă doresc acest lucru, da. Vezi tu, ascensiunea nu se referă neapărat la spiritualitatea pură, în sensul de a renunţa la nevoia de obiecte familiare de protecţie personală, cum ar fi casele sau uneltele care să ajute la fabricarea lucrurilor.

– De ce?

– Pentru că există multe niveluri la care individul poate ascensiona, înainte de a se elibera de nevoia sau dorinţa de sprijin exterior. Unele dintre aceste niveluri încă acceptă forme fizice, deşi pentru observatorul de pe un nivel inferior, ele sunt invizibile. De fapt, mediul din aceste niveluri superioare nu este prea diferit de ceea ce trăiţi voi acum. Singura diferenţă ar fi dependenţa voastră de tehnologia fizică, spre deosebire de dreptul dat de Dumnezeu de a vă folosi facultăţile în tărâmurile spirituale superioare. O parte din acea tehnologie combină tehnologia fizică cu energile spirituale.

– Oare la acest nivel se aflau atlanţii?

– Da, până la un anumit nivel, deşi, aşa cum am menţionat anterior, au fost seduşi de experimentarea vieţii fizice până la punctul în care s-au lăsat distraşi de la lucrurile esenţiale.

< Sus >

Arhitectura atlanteană prezentă astăzi

– Atunci de ce nu vedem nimic din arhitectura lor, dacă erau atât de absorbiţi de fizic?

– Le-aţi văzut. Există multe exemple ale civilizaţiei atlante disponibile să le vadă toată lumea. Unele dintre ele sunt ascunse, din cauza schimbării naturale a topografiei Pământului din ultimii 35.000 de ani, dar altele sunt vizibile pentru toată lumea, cum ar fi piramidele. Altele se află chiar sub suprafaţa solului, cum ar fi în Saqqara, Egipt. Uzura artefactelor dovedeşte vârsta lor reală. Cu toate acestea, savanţii voştri nu sunt capabili să gândească în afara cutiei, aşa cum spuneţi voi, şi, prin urmare, le estimează la o zecime din vârsta lor reală, deoarece au metode de datare care nu sunt corecte, deşi ei aşa cred.

Aici îţi dau exemplul sondei trimise pe Marte [n.tr. – 1999, Mars Climate Orbiter] la construcţia căreia s-au folosit două unităţi de măsură: metric şi britanic. Diferenţa a fost catastrofală, iar ca urmare, dispozitivul a aterizat forţat şi nu a funcţionat. Timp de ani de zile, oamenii de ştiinţă care au lucrat la proiect erau convinşi că totul ar fi corect. Abia după ce sonda s-a prăbuşit şi-au dat seama care era problema. La fel se va întâmpla şi cu vârfurile din arheologie şi religie, şi ei îşi vor da seama de erorile lor doar atunci când dovezile vor fi la îndemâna tuturor şi nu exclusiv pentru ei. E suficient să vă uitaţi la detaliile artefactelor descoperite pentru a înţelege nivelul de civilizaţie necesar pentru a le crea. O producţie de masă de înaltă calitate nu se poate face cu o industrie artizanală. Acele detalii vă pot sugera nivelul tehnologiei de care dispuneau civilizaţiile mai vechi.

< Sus >

Civilizaţia “Neanderthal”

De exemplu, rasa de oameni pe care o numiţi “Neanderthal”, erau, de fapt, nişte fiinţe foarte evoluate şi foarte conştiente din punct de vedere spiritual, care şi-au utilizat excelent corpurile fizice pentru a evolua şi avansa ca vibraţie. Ei trăiau în armonie cu pământul şi cu animalele, care, la rândul lor, îi ajutau. De asemenea, comunicau permanent cu Sinele lor superior. Cei care au ales să le fie ghizi transmiteau în mod constant Spiritului ce minune este să conlucrezi cu universul la acest nivel inferior de vibraţie, chiar dacă era dureros de lent şi limitativ. Totuşi, ei ştiau să-şi angreneze facultăţile spirituale. Şi, ca urmare, acţionau în armonie cu energiile specifice nivelului fizic şi cu acele alte energii care interacţionau cu acest nivel. Prin această cunoaştere, ei şi-au creat locuinţe şi dispozitive care să-i ajute în viaţa de zi cu zi şi au făcut viaţa fizică mai tolerabilă pentru aceia dintre ei care, cum se întâmplă şi în iteraţia actuală a omenirii, nu sunt chiar în armonie cu Realitatea mai vastă.

< Sus >

Construcţia piramidelor

Cum crezi că au fost realizate marile construcţii pe care le numiţi piramide? Cu siguranţă nu cu buşteni, frânghii şi dălţi de metal moale. Ci prin înţelegerea şi utilizarea energiilor fundamentale, care erau disponibile celor care îşi făcuseră timp să-şi dezvolte abilităţile deschise oricui, dar pe care puţini s-au deranjat să le înveţe. Ei foloseau energiile în mijlocul cărora trăiau şi asupra cărora aveau control. Fiindcă foloseau nişte energii invizibile, arheologia de astăzi nu găseşte dovezile acelei tehnologii, care depăşeşte cu mult ceea ce-şi închipuie savanţii că ar fi putut realiza oamenii acelor vremuri. Tehnologia omenirii de astăzi a ajuns la nivelul la care depinde total de uneltele fizice, în loc să folosească uneltele spirituale sau energetice posibil de accesat, dacă şi-ar deschide ochii şi, mai ales, inima, căci aici este blocajul în calea creşterii spirituale a omului.

traducere de Răzvan A. Petre
24 august 2021